Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Інформатика - тести (МАУП)

Всего 609 ответов – 200 грн.

 

Тест до модуля 1

Question 1

Як давно з'явився термін "інформатика"?

               a. На початку ХХ сторіччя              

               b. В 60-х роках ХХ сторіччя         

               c. В ХІХ сторіччі                

               d. В 90-х роках ХХ сторіччя            

Question 2

 Скільки інформаційних революцій спостерігалось на протязі існування людства?

               a. Одна               

               b. Чотири           

               c. Дві     

               d. П'ять               

               e. Три    

Question 3

 Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось?

               a. В ХХ сторіччі 

               b. Біля трьох тисяч років до нашої ери 

               c. В період з 1100 по 1125 рік         

               d. Приблизно сто тисяч років до нашої ери               

Question 4

Кожна інформаційна революція, яку пережило людство, пов'язана з якоюсь подією. З якою подією пов'язана друга?

               a. З виникненням письменності     

               b. З появою телеграфу, телефону, радіо    

               c. З винаходом книгодруку         

Question 5

 З якою подією пов'язана остання (четверта) інформаційна революція?

               a. З винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера            

               b. З виникненням електроенергії   

               c. З появою нейронних систем       

               d. З винаходом книгодруку             

Question 6

Які галузі поєднує в собі інформатика в широкому розумінні цього терміну?

               a. Техніку           

               b. Виробництво              

               c. Науку              

Question 7

Як відомо, інформатика може розглядатися як галузь народного господарства. Які складові частини цієї галузі людської діяльності?

               a. Оцінка економічної ефективності функціонування фірми    

               b. Виробництво технічних засобів           

               c. Розробка технології переробки інформації      

               d. Виробництво програмних продуктів 

Question 8

 Що характеризує поняття "економічна інформація"?

               a. виробничі відносини у суспільстві     

               b. рівень заробітної плати оператора ПК    

               c. чисельність населення країни    

               d. рівень освіти громадян окремих країн      

Question 9

 Як в інформатиці називається найменша одиниця вимірювання даних?

               a. біт     

               b. байт 

               c. число               

               d. binary digit     

Question 10

Серед перелічених нижче знайдіть показники, які характеризують якість інформації:

               a. актуальність                

               b. репрезентативність   

               c. доступність   

               d. вартість           

               e. своєчасність               

               f. передбаченість              

Question 11

Скільки існує методів класифікації економічних об'єктів?

               a. Два - ієрархічна та фасетна системи       

               b. Чотири системи - вартісна, ієрархічна, фасетна та дескрипторна    

               c. Три системи класифікації - ієрархічна, фасетна та дескрипторна           

               d. Тільки один - по вартості            

Question 12

Що таке "тезаурус"?

               a. це словник термінів та понять              

               b. це одиниця вимірювання інформації        

               c. це прикладна програма з інформатики    

Question 13

По яким головним ознакам можна класифікувати інформацію, яка циркулює на підприємстві?

               a. По місцю виникнення              

               b. По стабільності          

               c. По вартості     

               d. По стадіям обробки   

               e. По кількості користувачів            

Question 14

Існують дві принципово різні системи кодування економічної інформації - класифікаційна та реєстраційна. До якої з них відноситься порядкова система кодування?

               a. До классифікаційної      

               b. До реєстраційної        

               c. До обох            

               d. Такої системи не існує 

Question 15

Що таке система обчислення?

               a. Це спосіб назв і зображень чисел за допомогою символів, які мають певні кількісні значення 

               b. Це певний алгоритм, виконання якого дозволить отримати результат обчислення 

               c. Це правила обробки чисел за допомогою персонального комп'ютера            

Question 16

В якому діапазоні лежать значення цифр у восьмирічній системі обчислень?

               a. Такої системи не існує 

               b. Від 1 до 8        

               c. Тільки 1 і 8      

               d. Від 0 до 7       

Question 17

 В якому діапазоні лежать значення цифр у двійковій системі обчислень?

               a. Від 0 до 9        

               b. Тільки 1 і 2      

               c. Такої системи обчислень не існує            

               d. Тільки 0 та 1 

Question 18

  Чому дорівнює один байт?

               a. 8 біт 

               b. Одному символу (цифрі, літері, знаку граматики)                

               c. 1024 біт           

Question 19

  Чому дорівнює 1 кілобайт?

               a. 1048576 біт     

               b. Правильної відповіді серед перелічених немає    

               c. 8192 біт           

               d. 1024 байтам 

Question 20

Скільки значень кодів закріплено в таблиці кодування ASCII?

               a. 256    

               b. 1024 

               c. 128    

Question 21

Для кодування якої інформації застосовується растровий метод?

               a. Для кодування графічного чорно-білого зображення 

               b. Для кодування графічного кольорового зображення           

               c. Для кодування звукової інформації          

               d. Для кодування чисельної інформації       

               e. Для кодування текстової інформації        

Question 22

Для кодування якої інформації застосовується метод декомпозиції?

               a. Для кодування графічного чорно-білого зображення          

               b. Для кодування текстової інформації        

               c. Для кодування чисельної інформації       

               d. Для кодування звукової інформації          

               e. Для кодування графічного кольорового зображення 

Question 23

Чи може бути розташований в одному каталогу 2 файли з однаковою назвою?

               a. Ні      

               b. Так    

Question 24

Яку максимальну довжину може мати файл?

               a. Вона не обмежена взагалі          

               b. 1 гігабайт         

               c. Вона обмежена тільки обсягом місця на диску, де він буде зберігатись              

               d. 1024 байти      

Question 25

Яку кількість символів може мати назва файлу в операційній системі MS DOS?

               a. Від 1 до 8       

               b. 3        

               c. 8        

               d. 5        

               e. Від 0 до 8        

Question 26

Чи може назва файлу починатись з цифри?

               a. Так    

               b. Ні      

Question 27

До якого результату призведе виконання команди СOPY CON EXAM.TXT

               a. в поточному каталозі створиться текстовий файл EXAM.TXT 

               b. правильної відповіді немає        

               c. в поточному каталозі знищиться файл EXAM.TXT              

               d. в поточному каталозі створиться новий підкаталог             

Question 28

До якого результату призведе виконання команди COPY TR1.TXT + TR2.TXT GEN.TXT

               a. здійсниться перейменування файлів       

               b. правильної відповіді немає        

               c. здійсниться з'єднання перших двох файлів в файл GEN.TXT   

Question 29

До якого результату призведе виконання команди REN DOLL.DOC TEST.DOC

               a. перелічені файли з'єднуються у файл TEST.DOC              

               b. перелічені файли знищуються 

               c. правильної відповіді немає        

               d. файл DOLL.DOC у поточному каталозі отримує нове ім'я TEST.DOC   

Question 30

Виконання команди DIR /Р призведе до:

               a. перегляду відсортованого вмісту поточного каталогу         

               b. перегляду вмісту поточного каталогу з паузами в заповненні екрану   

               c. правильної відповіді немає        

               d. перегляду вмісту поточного каталогу в широкому форматі               

Question 31

Виконання команди CD \ призведе до:

               a. переходу до кореневого каталогу з поточного               

               b. правильної відповіді немає        

               c. переходу до каталогу, який знаходиться на рівень вище від поточного         

Question 32

 MS DOS має розрядність:

               a. правильної відповіді немає        

               b. 32 біта             

               c. 16 бітів           

               d. 2 байти           

Question 33

На ввімкнення комп'ютера найпершим реагує:

               a. монітор            

               b. BIOS               

               c. правильної відповіді немає        

               d. оперативна пам'ять      

Question 34

Виберіть з перелічених складових частин MS DOS командний процесор

               a. файл IO.SYS 

               b. усі файли з розширенням COM, EXE, SYS           

               c. правильної відповіді немає        

               d. файл COMMAND.COM             

Question 35

Операційна система MS DOS підтримує файлову структуру:

               a. мережеву        

               b. правильної відповіді немає        

               c. ієрархічну (деревовидну)        

Question 36

З кожним файлом в MS DOS пов'зано...(відмітьте хибні варіанти)

               a. дата та час створення                

               b. розмір файлу 

               c. атрибути файлу            

               d. прізвище власника     

               e. ім'я файлу       

Question 37

Тип файлу характеризується (вибрати чим саме):

               a. ім'ям файлу    

               b. розширенням файлу                

               c. повним шляхом до файлу          

               d. маю власний варіант відповіді   

               e. розміром файлу            

Question 38

Серед запропонованих типів файлів виберіть ті, які виконуються:

               a. COM                

               b. BAT 

               c. DOC 

               d. EXE 

               e. XLS   

Question 39

 Командний файл за внутрішньою організацією являє собою:

               a. файл з текстом програми на одній з мов програмування    

               b. файл з даними у шістнадцятковому форматі        

               c. текстовий файл - послідовність команд ОС     

               d. правильної відповіді немає        

Question 40

Повним шляхом до файлу називається:

               a. послідовність каталогів від кореневого до даного файлу          

               b. сукупність відомостей про нього               

               c. маю власний варіант відповіді   

Question 41

Дисковий простір використовується ефективніше при застосуванні:

               a. FAT32             

               b. не можу відповісти       

               c. FAT16              

Question 42

В ОС MS DOS застосовується:

               a. не можу дати відповідь              

               b. FAT16             

               c. FAT32              

Question 43

У MS DOS команда CLS призначена для:

               a. правильної відповіді немає        

               b. очищення екрану від повідомлень      

               c. перегляду текстового файлу      

               d. створення нового каталогу         

Question 44

В ОС MS DOS обмеження на довжину назв файлів становлять:

               a. до 255 символів            

               b. маю власний варіант відповіді   

               c. немає обмежень           

               d. 11 символів ( 8 + 3 )   

Question 45

Серед перелічених команд виберіть команди загальносистемного призначення

               a. DEL   

               b. MD    

               c. TIME                

               d. DIR   

               e. DATE              

               f. PROMPT         

Question 46

 Команда PROMPT є командою:

               a. для роботи з каталогами            

               b. загальносистемного призначення       

               c. для роботи з файлами                

Question 47

Які з перелічених команд призначені для роботи з екраном та принтером:

               a. DEL ім'я_файлу            

               b. TYPE ім'я_файлу        

               c. MD ім'я каталогу           

               d. CLS 

Question 48

Які дії здійснює команда MOVE ST1 PROBA:

               a. змінює назву каталогу ST1 на PROBA               

               b. правильної відповіді немає        

               c. переміщує файли         

Question 49

Для створення каталогу з назвою LAB1 виконується команда:

               a. CD LAB1         

               b. DIR LAB1        

               c. правильної відповіді немає    

               d. TYPE LAB1     

Question 50

До якого результату призведе виконання команди DIR

               a. здійснюється зміна назви поточного каталогу       

               b. здійсниться перехід до кореневого каталогу         

               c. виведеться інформація про вміст поточного каталогу               

Question 51

До якого результату призведе виконання команди MD TEST

               a. знищується підкаталог TEST     

               b. в поточному каталозі створюється підкаталог TEST    

               c. виводиться інформація про усі об'єкти в поточному каталозі з назвою TEST              

Question 52

До якого результату призведе виконання команди DEL STR.TXT

               a. правильної відповіді немає        

               b. знищується файл STR.TXT     

               c. створюється файл STR.TXT      

Question 53

До якого результату призведе виконання команди REN OPS5.TMP CONCL.TMP

               a. зміниться назва файлу OPS5.TMP на CONCL.TMP        

               b. файл OPS5.TMP скопіюється в файл CONCL.TMP            

               c. знищаться перелічені файли     

Question 54

Чи можна в назві файлу, який буде завантажуватись операційною системою MS DOS, використовувати знаки пунктуації?

               a. Ні, не можна 

               b. Можна, ніяких обмежень немає                

               c. Можна, але тільки в окремих випадках    

Question 55

За допомогою команди COPY можна здійснювати:

               a. копіювання файлів    

               b. створення текстових файлів з клавіатури              

               c. об'єднання кількох файлів до результуючого        

Question 56

 Як відрізнити активне вікно від неактивного по зовнішньому вигляду вікна?

               a. Шириною рамки вікна   

               b. Ніяк   

               c. Кольором заголовка вікна      

Question 57

Як створити ярлик об'єкта?

               a. Натиснути на об'єкті праву кнопку миші та з контекстного меню вибрати команду "Создать ярлык"               

               b. Натиснути на об'єкті праву кнопку миші та з контекстного меню вибрати команду "Свойства"                

               c. Двічі натиснути на об'єкті праву кнопку миші         

Question 58

Як закрити вікно?

               a. Натиснути комбінацію клавіш ALT + TAB               

               b. Натиснути лівою кнопкою миші на хрестик в правому верхньому куті вікна      

               c. Натиснути правою кнопкою миші на хрестик в правому верхньому куті вікна               

Question 59

  Як запустити програму, піктограма якої знаходиться на поверхні робочого столу?

               a. Двічі натиснути лівою кнопкою миші на піктограмі      

               b. Двічі натиснути правою кнопкою миші на піктограмі            

               c. Натиснути правою кнопкою миші на піктограмі      

Question 60

Яка максимальна довжина назви файлів у Windows?

               a. 8 символів      

               b. У Windows обмежень на довжину файла немає   

               c. 255 символів               

               d. 16 символів    

Question 61

Як відкрити системне меню вікна?

               a. Зробити вікно активним і натиснути комбінацію клавіш Alt + Tab      

               b. Натиснути лівою клавішею миші в лівому верхньому куті вікна             

               c. Зробити вікно активним і натиснути клавішу Alt     

Question 62

Що відбудеться, якщо натиснути правою кнопкою мишки на кнопці мінімізації вікна?

               a. З'явиться контекстне меню команд          

               b. Нічого не відбудеться             

               c. Вікно згорнеться до розміру значка          

Question 63

Як автоматично впорядкувати піктограми у вікні ?

               a. Натиснути кнопку "Пуск", вибрати "Настройка" і далі "Упорядочить значки" 

               b. Викликати правою кнопкою мишки контекстне меню і вибрати пункт "Упорядочить значки" 

               c. Натиснути комбінацію клавіш ALT + Ctrl + R          

Question 64

 Як змінити поточний (системний) час?

               a. Зробити подвійний натиск правою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться на панелі задач                

               b. Зробити подвійний натиск лівою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться на панелі задач    

               c. Зробити натиск правою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться

 на панелі задач, та вибрати пункт "Установить время" 

Question 65

Курсор мишки перетворився на пісочний годинник. Що це означає?

               a. Система зайнята. Потрібно почекати 

               b. Система зависла. Потрібно зробити нове завантаження   

               c. Система вимагає вводити наступну команду        

               d. Система відлічує час до наступного включення комп'ютера            

Question 66

 Чи можна створити папку в іншій папці?

               a. Ні, це неможливо          

               b. Так, можна     

Question 67

 До якого типу належить файл, що має розширення .ехе?

               a. Файл звукозапису         

               b. Текстовий документ     

               c. Системний файл           

               d. Програмний файл      

Question 68

 Як правильно вимкнути комп'ютер після закінчення роботи у середовищі Windows?і

               a. За допомогою головного меню операційної системи вибрати команду "Завершение работы", потім вибрати опцію "Выключить компьютер" і дочекатися появи напису, який дозволяє вимкнути комп'ютер      

               b. Просто натиснути кнопку-вимикач на системному блоці     

               c. Закрити всі прикладні програми, потім натиснути кнопку-вимикач на системному блоці            

Question 69

 Як викликати контекстне меню?

               a. Активізувати об'єкт, потім натиснути праву кнопку мишки        

               b. Такого типу меню не існує          

               c. Активізувати об'єкт, потім натиснути ліву кнопку мишки     

               d. Активізувати об'єкт, потім натиснути клавішу Alt 

Question 70

В яких випадках можна натискати кнопку "Reset" на передній стороні системного блоку комп'ютера ?

               a. Замість комбінації клавіш Ctrl + Alt + Del                

               b. Для згорнення вікна на панель задач      

               c. Для того, щоб швидко перезавантажити комп'ютер            

               d. Тільки у випадку, коли не допомагає зняття програми, що зависла, після натиснення комбінації клавіш Ctrl + Alt + Del              

Question 71

Як знищити вміст корзини?

               a. Такого об'єкту у Windows не існує            

               b. Зробити корзину активною, потім натиснути клавішу Delete             

               c. Натиснути на об'єкті правою кнопкою мишки, потім вибрати команду "Очистить корзину"                

Question 72

 Для чого використовується комбінація клавіш Ctrl + Esc?

               a. Для закриття активного вікна     

               b. Для виклику головного меню операційної системи Windows   

               c. Для того, щоб згорнути активне вікно      

               d. Така комбінація клавіш не є коректною у середовищі операційної системи Windows   

Question 73

  Як перенести об'єкт (папку, файл) в папку?

               a. Натиснути на ньому праву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути його у потрібну папку, потім відпустити кнопку та уточнити дію                

               b. Натиснути на потрібній папці ліву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути її на об'єкт, потім відпустити кнопку              

               c. Натиснути на ньому ліву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути його у потрібну папку, потім відпустити кнопку 

Question 74

Чи буде працювати програма, якщо її вікно згорнути до значка?

               a. Так, буде        

               b. Ні, не буде      

Question 75

Як отримати довідку у середовищі Windows?

               a. Натиснути на піктограмі "Справка" на робочому столі         

               b. Зробити подвійний натиск лівою кнопкою мишки на піктограмі "Мой компьютер", потім у вікні вибрати пункт "Справка"   

               c. З головного меню вибрати команду "Справка"             

Question 76

 Як заставити додаток Windows завантажуватись одночасно з відкриттям самої операційної системи?

               a. Помістити ярлик додатку у папку "Автозагрузка"          

               b. Достатньо помістити ярлик додатку на поверхню робочого столу   

               c. Файлу з додатком дати атрибут "Автозагружаемый"          

Question 77

 Чи можуть бути активними декілька вікон одночасно?

               a. Ні, ніколи       

               b. Так, в окремих випадках             

               c. Так, це звичайно буває завжди у середовищі операційної системи Windows               

Question 78

  Як створити папку у існуючій папці?

 *            a. Натиснути на кнопку "Пуск", далі з меню, що з'явилось, вибрати команду "Создать", а потім пункт "Папку"                

               b. Активізувати існуючу папку, в ній натиснути праву кнопку мишки, і вибрати з меню "Создать" пункт "Папку"             

               c. Натиснути правою кнопкою миші на робочому столі, потім з меню "Создать" вибрати пункт "Папку"                

Question 79

Що зберігається в меню "Документы" головного меню системи?

               a. Всі програми для роботи з документами                

               b. Всі документи користувача         

               c. Тільки 15 останніх документів, з якими працювали на цьому комп'ютері           

Question 80

Як викликати головне меню системи?

               a. Натиснути правою кнопкою мишки на панелі задач і вибрати команду "Главное меню"            

               b. Натиснути комбінацію Ctrl+Esc            

               c. Натиснути на кнопку "Пуск"    

               d. Достатньо натиснути лівою кнопкою мишки на панелі задач            

Question 81

  За своїм призначенням програма Провідник є:

               a. засобом для створення електронних прензентацій             

               b. правильної відповіді немає        

               c. процесором електронних таблиць            

               d. диспетчером файлів                

Question 82

 Дерево об'єктів у програмі Провідник призначене для:

               a. створення документів MS Office               

               b. навігації по файловій структурі та доступу до об'єктів               

               c. створення друкованих документів            

               d. здійснення дій з об'єктами за допомогою їх візуального відображення              

               e. наочного відображення файлової структури на дисках              

Question 83

Для виконання дій з об'єктами в програмі Провідник можна скористатися:

               a. головним меню у вікні програми         

               b. кнопкою Пуск на панелі задач    

               c. контекстним меню     

               d. панеллю інструментів у вікні програми            

Question 84

Для того, щоб розкрити папку, слід:

               a. двічі клацнути правою клавішею миші на її піктограмі та вибрати пункт Открыть         b. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі        

               c. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі    

Question 85

Для переміщення об'єктів засобами Провідника можна скористатися:

               a. головним меню у вікні програми         

               b. кнопкою Пуск на панелі задач    

               c. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl 

               d. панеллю інструментів у вікні програми            

               e. контекстним меню     

               f. прийомом "Ручне буксування"             

Question 86

Для копіювання об'єктів засобами програми Провідник слід скористатися

               a. прийомом "Ручне буксування"    

               b. панеллю інструментів у вікні програми            

               c. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl      

               d. головним меню у вікні програми         

               e. будь-якою програмою з пакету MS Office               

               f. текстовим процесором MS Word               

Question 87

Ярлик можна створювати:

               a. на Робочому столі     

               b. в будь-якій папці        

               c. у будь-якому файлі       

Question 88

 Вміст контекстного меню об'єкта

               a. є фіксованим для усіх об'єктів   

               b. настроюється користувачем самостійно                

               c. правильної відповіді немає        

               d. формується у залежності від того, який об'єкт відмічений курсором    

Question 89

В будь-якій папці можна створити:

               a. файли за домомогою інших програм, які є в комп'ютері            

               b. будь-які документи MS Office               

               c. ярлики            

               d. вкладені папки            

Question 90

 Перемкнути алфавіт на клавіатурі можна:

               a. натисканням лівою клавішею миші на індикаторі на панелі задач          

               b. цього взагалі робити не можна 

               c. тільки засобами конкретної програми, з якою працює користувач    

               d. натисканням комбінації клавіш Shift+Ctrl або Shift+Alt зліва    

Question 91

Перейменувати папку або файл можна:

               a. тільки за допомогою програми, якою цей об'єкт створений               

               b. за допомогою контекстного меню       

               c. з головного меню вікна, в якому вони знаходяться     

Question 92

Встановити панель інструментів у вікні можна:

               a. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов           

               b. з контекстного меню робочої області       

               c. ніяк не можна 

               d. з головного меню вікна           

Question 93

В правій панелі робочої області в програмі Провідник міститься:

               a. вміст папки, вибраної в лівій панелі   

               b. нічого не міститься взагалі         

               c. тільки відомості про дату та час створення об'єкту, вибраного в лівій панелі              

               d. маю власний варіант відповіді   

               e. прізвище власника вибраного файлу або папки    

Question 94

Яка різниця між об'єктом та його ярликом?

               a. ніякої               

               b. ярлик є посиланням на об'єкт, яке зберігає повний шлях до нього       

               c. тільки наявність стрілочки у лівому нижньому куті на піктограмі       

Question 95

 Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

               a. скористатися кнопкою Свойства на панелі інструментів у його вікні    

               b. скористатися контекстним меню, пункт Свойства        

               c. правильної відповіді немає        

Question 96

Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

               a. Так    

               b. Ні      

Question 97

 На панелі задач розташовані:

               a. панель активних задач            

               b. правильної відповіді немає        

               c. панель швидкого запуску            

               d. рядок стану     

               e. кнопка головного меню ОС WINDOWS   

               f. панель інструментів      

Question 98

 Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

               a. відкриття контекстного меню об'єкту       

               b. закриття активного вікна та виходу з об'єкту   

               c. відкриття головного меню ОС WINDOWS             

               d. правильної відповіді немає        

Question 99

 При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. з контекстного меню об'єкту вибрати пункт "Выделить все"             

               b. використовують клавіши "Ctrl+A"       

               c. подають команду "Выделить все" з підменю Правка 

Question 100

 При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               b. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи                

               c. правильної відповіді немає        

Question 101

 При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "               

               b. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи       

               c. правильної відповіді немає        

               d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

Question 102

У діалоговому вікні можуть бути присутні:

               a. рядок головного меню 

               b. кнопка Применить     

               c. кнопка Отмена            

               d. корінці вкладок           

               e. панелі інструментів      

               f. кнопка ОК       

Question 103

Чи є доступною Корзина у програмі Провідник без виходу на Робочий стіл

               a. ні       

               b. так    

Question 104

 Головне меню операційної системи Windows-9* (кнопка Пуск) призначене для:

               a. створення папок та ярликів на Робочому столі     

               b. запуску програм і управління роботою комп'ютера     

Question 105

Пункт Программы у головному меню операційної системи Windows

 призначений для:

               a. відображення вмісту буферу обміну        

               b. запуску програм, що є в його підменю              

               c. копіювання та форматування дисків        

               d. правильної відповіді немає        

               e. отримання уявлення про наявні на комп'ютері програми         

Question 106

За допомогою пункту Панель управления можна:

               a. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої             

               b. запускати будь-яку програму, яка є в даному комп'ютері    

               c. установлювати властивості екрану тощо         

               d. змінювати системну дату та час          

               e. працювати з текстовими документами    

               f. здійснювати архівування файлів               

Question 107

 Файли та папки можна відшукувати за такими ознаками:

               a. час останнього відкриття            

               b. ім'я та місцерозташування     

               c. правильної відповіді немає        

               d. дата створення або зміни       

               e. розмір            

               f. прізвище власника        

Question 108

Добавлення об'єктів до Головного меню відбувається за допомогою:

               a. довідкової системи ОС WINDOWS          

               b. контекстного меню Панелі задач         

               c. контекстного меню будь-якого об'єкту на Робочому столі   

               d. контекстного меню Робочого столу          

               e. правильної відповіді немає        

Question 109

 Чи можна встановити засобами ОС WINDOWS-98 на комп'ютері індивідуальні

 конфігурації для кожного користувача

               a. так    

               b. ні       

Question 110

До допоміжних програм ОС WINDOWS відносяться:

               a. Калькулятор                

               b. MS Word         

               c. Блокнот         

               d. Paint               

               e. Adobe Photoshop           

               f. MS Access        

               g. WordPad        

Question 111

 За своїм призначенням програма Проводник є:

               a. правильної відповіді немає        

               b. засобом для створення електронних прензентацій             

               c. диспетчером файлів                

               d. процесором електронних таблиць           

Question 112

Дерево об'єктів у програмі Проводник призначене для:

               a. здійснення дій з об'єктами за допомогою їх візуального відображення              

               b. створення друкованих документів            

               c. навігації по файловій структурі та доступу до об'єктів               

               d. створення документів MS Office               

               e. наочного відображення файлової структури на дисках              

Question 113

Для виконання дій з об'єктами в програмі Проводник можна скористатися:

               a. контекстним меню     

               b. кнопкою Пуск на панелі задач    

               c. головним меню у вікні програми         

               d. панеллю інструментів у вікні програми            

Question 114

Для того, щоб розкрити папку, слід:

               a. маю власний варіант відповіді   

               b. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі   

               c. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі    

               d. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі та вибрати пункт Открыть      

Question 115

Для переміщення об'єктів засобами Проводника можна скористатися:

               a. кнопкою Пуск на панелі задач    

               b. головним меню у вікні програми         

               c. прийомом "Ручне буксування"            

               d. контекстним меню     

               e. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl 

               f. панеллю інструментів у вікні програми             

Question 116

 Для копіювання об'єктів засобами програми Провідник слід скористатися

               a. текстовим процесором MS Word              

               b. головним меню у вікні програми         

               c. будь-якою програмою з пакету MS Office               

               d. прийомом "Ручне буксування"    

               e. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl      

               f. панеллю інструментів у вікні програми             

Question 117

Ярлик можна створювати:

               a. у будь-якому файлі       

               b. в будь-якій папці        

               c. на Робочому столі     

Question 118

Вміст контекстного меню об'єкта

               a. настроюється користувачем самостійно                

               b. правильної відповіді немає        

               c. є фіксованим для усіх об'єктів    

               d. формується у залежності від того, який об'єкт відмічений курсором    

Question 119

В будь-якій папці можна створити:

               a. ярлики            

               b. вкладені папки            

               c. файли за допомогою інших програм, які є в комп'ютері            

               d. будь-які документи MS Office               

Question 120

 Перемкнути алфавіт на клавіатурі можна:

               a. натисканням лівою клавішею миші на індикаторі на панелі задач          

               b. натисканням комбінації клавіш Shift+Alt зліва               

               c. тільки засобами конкретної програми, з якою працює користувач    

               d. цього взагалі робити не можна 

               e. натисканням комбінації клавіш Shift+Ctrl         

Question 121

 Перейменувати папку або файл можна:

               a. з контекстного меню 

               b. тільки за допомогою програми, якою цей об'єкт створений               

               c. з головного меню вікна           

Question 122

Встановити панель інструментів у вікні можна:

               a. ніяк не можна                

               b. маю власний варіант відповіді   

               c. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов           

               d. з контекстного меню головного меню вікна    

               e. з контекстного меню робочої області       

Question 123

В правій панелі робочої області в програмі Проводник міститься:

               a. тільки відомості про дату та час створення об'єкту, вибраного в лівій панелі              

               b. прізвище власника вибраного файлу або папки    

               c. вміст папки, вибраної в лівій панелі   

               d. маю власний варіант відповіді   

               e. нічого не міститься взагалі         

Question 124

 Як створити ярлик для папки на Робочому столі?

               a. іншим способом            

               b. маю власний варіант відповіді   

               c. вибрати об'єкт у вікні та скористатися контекстним меню (Отправить\Рабочий стол)    

               d. таким самим способом, як ярлик для файлу документу або програми           

Question 125

Яка різниця між об'єктом та його ярликом?

               a. ніякої               

               b. ярлик є посиланням на об'єкт, яке зберігає повний шлях до нього       

               c. тільки наявність стрілочки у лівому нижньому куті на піктограмі       

Question 126

Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

               a. скористуватися контекстним меню, пункт Свойства    

               b. правильної відповіді немає        

               c. скористуватися кнопкою Свойства на панелі інструментів       

Question 127

Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

               a. Так    

               b. Ні      

Question 128

  На панелі задач розташовані:

               a. лінійки прокрутки           

               b. панель швидкого запуску        

               c. правильної відповіді немає        

               d. панель інструментів     

               e. панель активних задач            

               f. кнопка головного меню ОС WINDOWS              

Question 129

Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

               a. відкриття контекстного меню об'єкту       

               b. закриття активного вікна та виходу з об'єкту   

               c. відкриття головного меню ОС WINDOWS             

               d. правильної відповіді немає        

Question 130

  При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. використовують клавіши "Ctrl+A"       

               b. маю власний варіант відповіді   

               c. подають команду Выделить все з підменю Правка      

Question 131

При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. правильної відповіді немає        

               b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               c. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи                

               d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "             

Question 132

При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи       

               b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "               

               c. правильної відповіді немає        

               d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

Question 133

У вікні об'єкту можуть бути присутні (відмітьте хибне):

               a. кнопка Применить      

               b. рядок заголовку            

               c. вертикальна та горизонтальна смуги прокрутки    

               d. робоче поле   

               e. адресний рядок             

               f. панелі інструментів       

               g. прапорці        

               h. кнопка Отмена            

               i. кнопки управління розміром вікна              

               j. рядок головного меню   

               k. повзунки          

               l. кнопка ОК       

               m. рядок статусу               

Question 134

 Чи є доступною Корзина у програмі Проводник без виходу на Робочий стіл

               a. так    

               b. ні       

Question 135

 До утіліт ОС WINDOWS відносяться:

               a. Корзина           

               b. Калькулятор   

               c. програма Дефрагментация диска        

               d. програма Проверка диска       

               e. Назначенные задания              

               f. MS Word          

Question 136

Для того, щоб добавити чи видалити одну із складових частин Windows, потрібно:

               a. з Панели управления вибрати піктограму Установка и удаление программ       

               b. засобами ОС WINDOWS знайти потрібні файли та знищити їх       

Question 137

Програма Блокнот дозволяє:

               a. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt            b. створювати текстові документи з форматуванням           

               c. такої програми не існує               

Question 138

 Програма WordPad дозволяє:

               a. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt           

b. створювати текстові документи з форматуванням      

               c. такої програми не існує               

Question 139

 Програма Paint призначена для:

               a. правильної відповіді немає        

               b. створення реляційних баз даних              

               c. створення будь-яких документів MS Office            

               d. створення текстових документів              

               e. створення повнокольорових ілюстрацій і растрової графіки   

Question 140

Програма Калькулятор - це:

               a. програма для перегляду графічних зображень     

               b. програма для роботи з електронними таблицями               

               c. стандартна програма для проведення обчислень з багатьма функціями           

Question 141

Програма Телефон призначена для:

               a. немає такої програми   

               b. збереження і автоматичного набору телефонних номерів при наявності модему та підключеного до нього телефону            

               c. зберігання звуків до документів користувача         

               d. відтворення музичних компакт-дисків      

Question 142

 Утіліта Проверка диска (ScanDisk) зійснює:

               a. виявлення помилки FAT         

               b. пошук неприпустимих імен файлів     

               c. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

 кластери кожного з них розміщувалися послідовно                

               d. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини       

               e. пошук дефектних секторів      

               f. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів              

Question 143

 Утіліта Дефрагментация диска дозволяє зійснювати:

               a. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів        

               b. пошук дефектних секторів          

               c. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

 кластери кожного з них розміщувалися послідовно        

               d. такої програми не існує               

               e. виявлення помилок FAT             

               f. пошук неприпустимих імен файлів            

               g. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини       

Question 144

Утіліта Назначенные задания (Task Sheduler) дає змогу:

               a. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої    

               b. виявляти помилки FAT               

               c. встановити параметри автоматичного завантаження програм у час,

 зручний для користувача           

               d. сканувати поверхню диску для виявлення дефектних секторів        

Question 145

 Яке ім'я пускового файлу програми Total Commander?

               a. ANSI                

               b. TOTALCMD.EXE          

               c. TOTAL COMMANDER 

Question 146

 Укажіть правильні відповіді способів завантаження програми Total Commander.

               a. знаходячись у командному рядку ОС Windows (режимі емуляції DOS), в рядку запрошення системи наберіть [шлях] та ім'я пускового файлу програми i натисніть ENTER. Як правило, за замовчанням ім'я файлу TOTALCMD.EXE            

               b. використовуючи ярлик програми на робочому столі 

               c. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ВЫПОЛНИТЬ, після появи діалогового вікна ЗАПУСК ПРОГРАММЫ у вікні ОТКРЫТЬ вкажіть [шлях] TOTALCMD.EXE та натисніть клавішу ENTER або кнопку OK        

               d. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ПРОГРАММЫ► TOTAL COMMANDER, а далі подати команду в залежності від необхідної версії: для 16-бітної - Total Commander, для 32-х бітної - Total Commander32               

Question 147

Панель, на якій знаходиться курсор-рамка, називається ?

               a. відомою          

               b. активною або поточною         

               c. знайомою        

               d. неактивною     

Question 148

 Поміняти місцями панелі в Total Commander, можна використавши співвідношення клавіш:

               a. Alt-Fl                

               b. Ctrl-U              

               c. Ctrl-F                

Question 149

На активній панелі в Total Commander встановити режим перегляду КРАТКИЙ, можна використавши співвідношення клавіш:

               a. Ctrl-F               

               b. Ctrl-U               

               c. Alt-Fl 

Question 150

Де виводиться розмір диска, кількість вільного місця на ньому в Total Commander?

               a. в рядку підказки            

               b. рядку дисків    

               c. у верхньому інформаційному рядку   

Question 151

 За допомогою якої функціональної клавіші можна отримати допомогу в Total Commander?

               a. F2      

               b. F4      

               c. F3      

               d. F1     

               e. F5      

Question 152

 Для вибору групи файлів за маскою (груповим іменем) треба натиснути клавішу:

               a. сірий [+]         

               b. сірий [-]            

Question 153

В масці можна використовувати символи

               a. "&"     

               b. "?"    

               c. "!"       

               d. "*"     

Question 154

 Вкажіть правильні приклади масок:

               a. *.txt   

               b. config.sys         

               c. ??А??             

               d. W*.* 

Question 155

 При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів не підряд, а вибірково за допомогою маніпулятора типу «миш»:

               a. Ctrl   

               b. Shift   

Question 156

При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів підряд, за допомогою маніпулятора типу «миш»:

               a. Ctrl    

               b. Shift                

Question 157

В якому рядку відображається повна інформація про виділений файл або групу файлів:

               a. меню               

               b. статусу           

               c. заголовку        

Question 158

Яка інформація відображається в збірній інформаційній панелі?

               a. ємність поточного диска в байтах (...Bytes on drive)     

               b. кількість файлів у каталозі на другій панелі і їх загальний розмір у байтах        

               c. мітка поточного диска              

               d. кількість вільного місця на поточному диску (...Bytes free on drive)      

Question 159

За допомогою якої функціональної клавіші можна переглянути файли в Total Commander?

               a. F5      

               b. F3     

               c. F4      

               d. F1      

               e. F2      

Question 160

За допомогою якої функціональної клавіші можна редагувати файли в Total Commander?

               a. F4      

               b. F1      

               c. F2      

               d. F3      

               e. F5      

Question 161

 За допомогою якої функціональної клавіші можна копіювати файли в Total Commander?

               a. F5      

               b. F3      

               c. F1      

               d. F4      

               e. F2      

Question 162

За допомогою якої функціональної клавіші можна переміщувати та перейменовувати файли в Total Commander?

               a. F2      

               b. F6     

               c. F4      

               d. F3      

               e. F5      

Question 163

 Гаряча клавіша команди Создать каталог:

               a. F9      

               b. F5      

               c. F7      

               d. F8      

               e. F2      

Question 164

 Гаряча клавіша команди Удалить:

               a. F4      

               b. F8     

               c. F2      

               d. F10    

               e. F9      

Question 165

 Які Ви знаєте атрибути файлів?

               a. прихований   

               b. архівний        

               c. системний     

               d. для читання 

               e. поточний         

               f. активний          

Question 166

Відмідьте основні плагини:

               a. пагіни файлової системи        

               b. ахіваторні плагіни      

               c. іформаційні плагіни   

               d. додаткові мови           

               e. пагіни внутрішньої програми перегляду           

Question 167

Яка команда дозволяє в активній панелі встановити фільтрацію файлів за груповими іменами або шаблоном?

               a. Властивості    

               b. Фільтр            

               c. Програми        

Question 168

 Яка команда дозволяє порівнювати два каталоги разом з усіма підкаталогами і копіювати більш нові файли в інший каталог (або будь-який каталог, відмінний від вихідного)?

               a. Запустить сеанс MS DOS           

               b. Синхронизировать каталоги 

               c. Копировать выбранные файлы в буфер                

Question 169

Гарячі клавіші команди Копировать выбранные файлы в буфер:

               a. СTR+Х            

               b. CTR+V            

               c. CTR+C            

Question 170

  Гарячі клавіші команди Вырезать выбранные файлы в буфер:

               a. СTR+Х            

               b. CTR+C            

               c. CTR+V            

Question 171

 Гарячі клавіші команди Вставить из буфера в текущий каталог?

               a. CTR+C            

               b. CTR+V            

               c. СTR+Х            

Question 172

  В який об'єкт попадають видалені каталоги та файли?

               a. мої документи               

               b. мережеве оточення      

               c. корзину          

Question 173

 Для кожної вкладки в Total Commander зберігаються такі установки, як:

               a. коротке/докладне представлення        

               b. порядок сортування 

               c. поточна позиція курсору         

Question 174

 Налагодження параметрів програми Total Commander проводиться з підменю:

               a. файл               

               b. вкладки           

               c. конфігурація                

Question 175

 Мітка диска може містити до:

               a. 11 символів   

               b. 30 символів    

               c. 6 символів       

Question 176

Які символи неприпустимі в мітці диска?

               a. ? / | ¦ . , ; : + = < > [ ] ( ) & ^ * " \                

               b. 123dhktue        

Question 177

 Команди сортування файлів в панелі подаються з підменю:

               a. файл               

               b. вид   

               c. конфігурація    

               d. вкладки

 

 

Тест до модуля 2

 

Question 1

В засобах автоматичної перевірки правопису можна вибрати мову, на якій:

               a. одноразово буде перевірятися абзац                

               b. за замовчуванням перевірятимуться усі документи    

               c. правильної відповіді немає        

Question 2

Чи можна в MS WORD встановити режим автоматичного перенесення слів?

               a. ні       

               b. так    

Question 3

Створити новий документ можна:

               a. за допомогою кнопки СОЗДАТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ            

               b. командою меню ФАЙЛ - СОЗДАТЬ     

               c. з будь якого вікна, скориставшись контекстним меню         

               d. правильної відповіді немає        

Question 4

Нові документи можна створювати:

               a. правильної відповіді немає        

               b. на основі існуючих документів            

               c. на основі існуючих шаблонів               

Question 5

 Відкрити існуючий документ можна:

               a. командою меню ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ       

               b. з будь-якого вікна за допомогою миші або клавіатури         

               c. правильної відповіді немає        

               d. за допомогою кнопки ОТКРЫТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ           

Question 6

 У вікні MS WORD знаходяться:

               a. корінці вкладок              

               b. смуги прокрутки         

               c. лінійка            

               d. рядок заголовка         

               e. прапорці          

               f. лічильники       

               g. рядок меню 

               h. панелі інструментів   

Question 7

Документ на екрані має вигляд як надрукований, якщо включений режим:

               a. ОБЫЧНЫЙ    

               b. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ   

               c. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ           

               d. У будь-якому режимі    

               e. ГЛАВНИЙ ДОКУМЕНТ               

               f. СТРУКТУРА    

Question 8

Буфер обміну - це:

               a. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання інформації про нього            

               b. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання перекладу на іноземній мові               

               c. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання його копії протягом усієї роботи з ним              

               d. частина оперативної пам`яті для тимчасового зберігання фрагментів документу

 будь-якого вмісту та подальшого їх застосування           

Question 9

Клавіша Caps Lock при наборі тексту призначена для:

               a. постійного використання літер верхнього регістру      

               b. однократного використання літер верхнього регістру          

               c. переходу на нову сторінку          

               d. закінчення абзацу         

Question 10

 Клавіша Shift при наборі тексту призначена для:

               a. переходу на нову сторінку          

               b. однократного використання літер верхнього регістру               

               c. закінчення абзацу         

               d. постійного використання літер верхнього регістру               

Question 11

Клавіша Enter при наборі тексту призначена для:

               a. постійного використання літер верхнього регістру               

               b. закінчення абзацу      

               c. переходу на нову сторінку          

               d. однократного використання літер верхнього регістру          

Question 12

Комбінація клавіш Ctrl+Enter використовується для:

               a. така комбінація у WORD не застосовується          

               b. закінчення абзацу         

               c. створення нової сторінки       

               d. переходу на новий рядок без утворення абзацу   

Question 13

 Комбінація клавіш Shift+Enter використовується для:

               a. переходу на новий рядок без створення абзацу            

               b. така комбінація у WORD не застосовується          

               c. утворення нової сторінки            

               d. закінчення абзацу         

Question 14

 Комбінація клавіш Ctrl+C використовується для:

               a. вставки об`єкту з буферу обміну              

               b. вирізання об`єкту у буфер обміну             

               c. копіювання об`єкту у буфер обміну    

Question 15

 Комбінація клавіш Ctrl+V використовується для:

               a. копіювання об`єкту у буфер обміну          

               b. вставки об`єкту з буферу обміну         

               c. вирізання об`єкту у буфер обміну             

Question 16

Комбінація клавіш Ctrl+X використовується для:

               a. копіювання об`єкту у буфер обміну          

               b. вирізання об`єкту у буфер обміну       

               c. вставки об`єкту з буферу обміну               

Question 17

 При першому збереженні у файлі нового документу команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

               a. відрізняються                

               b. не відрізняються       

               c. таких команд не існує   

Question 18

При повторному збереженні документу у файлі команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

               a. таких команд не існує   

               b. відрізняються             

               c. не відрізняються           

Question 19

 Чи можна закрити вікно документу, не закриваючи MS WORD

               a. так    

               b. ні       

Question 20

Завантаження програми MS WORD може відбуватися:

               a. з головного меню операційної системи WINDOWS       

               b. за допомогою ярлика програми на Робочому столі (якщо він є)            

               c. одним натиском правої кнопки миші по назві файла           

Question 21

Файл, який створюється процесором MS WORD, має розширення:

               a. .mdb 

               b. .cwi    

               c. .xls     

               d. .txt     

               e. .lec    

               f. .dot    

               g. .doc 

Question 22

Рядок стану визначає:

               a. кількість сторінок документа 

               b. кількість знакомісць в рядку від початку до курсору   

               c. номер розділу документу        

               d. номер сторінки документа      

               e. номер рядка поточного місця курсору              

               f. відстань в міліметрах до поточного місця курсору від лівого краю аркуша     

               g. відстань в сантиметрах до поточного місця курсору від нижнього краю аркуша          

               h. номер стовпця знаходження курсору       

Question 23

За допомогою інструмента ЛИНЕЙКА задають:

               a. розміри абзацного відступу    

               b. розміри правого поля              

               c. розміри лівого поля 

               d. міжрядковий інтервал 

Question 24

 Як вмикати засоби автоматичної перевірки правопису:

               a. з меню СЕРВИС вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови                

               b. з меню ВСТАВКА вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови        

               c. з меню ПРАВКА вибирають ЯЗЫК, РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ             

Question 25

 Вихід із середовища MS WORD здійснюється так:

               a. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F4       

               b. вибрати команду ФАЙЛ, ВЫХОД        

               c. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Delete         

               d. натиснути комбінацію клавіш Alt+F4   

               e. за допомогою системного меню в рядку заголовку MS WORD вибрати команду ЗАКРЫТЬ                

               f. вибрати команду ПРАВКА, ЗАКРЫТЬ     

               g. натиснути позначку системного меню в лівому куті рядка заголовку MS WORD          

               h. натиснути кнопку в правому верхньому куті вікна програми    

Question 26

Як зберегти документ на локальному жорсткому диску або в мережі?

               a. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ для документу, який тільки створюється            

               b. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ       

               c. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ для існуючого на цьому диску файлі або в мережі              

               d. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК, далі у вікні СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА надати файлу назву, задати місце його збереження і формат     

Question 27

 Визначте дію клавіші Backspace:

               a. перехід у кінець файлу               

               b. відмова від виконання будь-якої дії         

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. вилучення символу ліворуч від курсору          

               e. фіксація введення великих літер              

Question 28

 Визначте дію клавіші Esc:

               a. перехід у кінець файлу               

               b. вилучення символу ліворуч від курсору 

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. відмова від виконання будь-якої дії   

               e. фіксація введення великих літер              

Question 29

Визначте дію клавіші Shift:

               a. фіксація введення великих літер              

               b. одноразове використання верхнього регістра              

               c. вилучення символу ліворуч від курсору 

               d. перехід у кінець файлу               

               e. перехід у вікні від одного поля до іншого               

Question 30

Визначте дію клавіші PgUp:

               a. переміщення курсору на одне вікно вгору       

               b. вилучення символу ліворуч від курсору 

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. фіксація введення великих літер              

               e. одноразове використання верхнього регістра       

               f. перехід у кінець файлу 

               g. переміщення курсору на одне вікно вниз               

Question 31

Визначте дію клавіші PgDn:

               a. фіксація введення великих літер              

               b. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               c. переміщення курсору на одне вікно вгору              

               d. одноразове використання верхнього регістра       

               e. перехід у кінець файлу               

               f. вилучення символу ліворуч від курсору   

               g. переміщення курсору на одне вікно вниз         

Question 32

Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+End:

               a. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               b. відмова від виконання будь-якої дії         

               c. вилучення символу ліворуч від курсору 

               d. перехід у кінець файлу            

               e. фіксація введення великих літер              

Question 33

Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+Home:

               a. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               b. фіксація введення великих літер              

               c. перехід на початок файлу       

               d. вилучення символу ліворуч від курсору 

               e. відмова від виконання будь-якої дії         

Question 34

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+Ins:

               a. копіювання виділеного фрагменту в буфер обміну     

               b. переміщення курсору на один абзац вниз              

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. переміщення курсору на один абзац вгору              

               g. перехід у кінець файлу               

               h. зміщення курсору на рядок вгору             

Question 35

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Del:

               a. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               b. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. вирізання виділеного фрагменту в буфер обміну        

               e. переміщення курсору на один абзац вниз              

               f. перехід у кінець файлу 

               g. зміщення курсору на рядок вниз               

               h. переміщення курсору на один абзац вгору             

Question 36

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ins:

               a. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               b. переміщення курсору на один абзац вниз              

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. переміщення курсору на один абзац вгору             

               e. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               f. вставка виділеного фрагменту в буфер обміну              

               g. зміщення курсору на рядок вгору             

               h. перехід у кінець файлу               

Question 37

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+А:

               a. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               b. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               c. перехід у кінець файлу                

               d. переміщення курсору на один абзац вниз              

               e. переміщення курсору на один абзац вгору             

               f. переміщення курсору на одне слово праворуч       

               g. виділення всього документу 

Question 38

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+Enter:

               a. переміщення курсору на один абзац вгору             

               b. переміщення курсору на один абзац вниз              

               c. перехід у кінець файлу                

               d. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. переміщення курсору на одне слово праворуч       

               g. примусовий початок нової сторінки   

Question 39

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ctrl+Home:

               a. переміщення курсору на один абзац вгору             

               b. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               c. перехід у кінець файлу                

               d. переміщення курсору на один абзац вниз              

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. переміщення курсору на одне слово ліворуч          

               g. виділення тексту від курсору до початку документу    

Question 40

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ctrl+End:

               a. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               b. переміщення курсору на один абзац вниз              

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. виділення тексту від курсору до кінця документу         

               e. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               f. перехід у кінець файлу 

               g. переміщення курсору на один абзац вгору             

Question 41

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Home:

               a. переміщення курсору на один абзац вгору             

               b. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. виділення тексту від курсору до початку рядка             

               e. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               f. переміщення курсору на один абзац вниз               

               g. перехід у кінець файлу               

Question 42

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+End:

               a. переміщення курсору на один абзац вгору             

               b. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               c. виділення тексту від курсору до кінця рядка   

               d. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               e. переміщення курсору на один абзац вниз              

               f. перехід по тексту від одного поля до іншого          

               g. перехід у кінець файлу               

Question 43

Яка команда меню ПРАВКА забезпечує вставку виділеного фрагмента документа в буфер обміну?

               a. УДАЛИТЬ       

               b. ВЫРЕЗАТЬ   

               c. ВСТАВИТЬ     

               d. КОПИРОВАТЬ            

Question 44

 Команду АВТОТЕКСТ у MICROSOFT WОRD використовують для:

               a. дана команда використовується тільки для роботи з буфером обміну           

               b. вставки блоків тексту, які часто повторюються            

               c. автоматичного збереження документа    

Question 45

Новий елемент АВТОТЕКСТу створюється у наступній послідовності:

               a. ВСТАВКА ==> АВТОТЕКСТ ==> СОЗДАТЬ ==> ввести текст ==> у діалоговому вікні            

               b. ввести текст ==> виділити текст ==> ВСТАВКА ==> АВТОТЕКСТ ==> СОЗДАТЬ==> у діалоговому вікні СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОТЕКСТА дати «ім’я» цьому тексту         

               c. ВСТАВКА ==> АВТОТЕКСТ ==> СОЗДАТЬ         

Question 46

 Які команди головного меню дозволяють вилучити з документа виділений фрагмент тексту:

               a. ФАЙЛ - УДАЛИТЬ        

               b. ПРАВКА - ВІРЕЗАТЬ                

               c. ПРАВКА - ОЧИСТИТЬ               

Question 47

 Які команди головного меню дозволяють вставити зміст буфера обміну у вказане місце документу:

               a. ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА   

               b. ПРАВКА - ВСТАВИТЬ              

               c. ФАЙЛ - ОТКРІТЬ          

Question 48

Чи можна перетягнути у інше місце документу цілий абзац за допомогою маніпулятора типу «миша»?

               a. Ні, програма не дозволить це зробити    

               b. Так, можна     

Question 49

 Що відбудеться з номерами сторінок, якщо у існуючий документ вставити десь всередині ще одну сторінку?

               a. Всі сторінки документа будуть автоматично перенумеровані 

               b. Після вставки сторінки програма запитає, чи потрібно перенумерувати сторінки, і буде чекати відповіді              

               c. Нумерація сторінок не зміниться, бо нова сторінка залишиться непронумерованою   

Question 50

Як вставити номери сторінок?

               a. Це програма робить самостійно, незалежно від потреб користувача             

               b. Це взагалі неможливо                

               c. З меню "ВСТАВКА" вибрати команду "НОМЕРА СТРАНИЦ ..." та в діалоговому вікні, що з'явиться, уточнити дію 

Question 51

 Які дії необхідно виконати в Microsoft Word для заміщення виділеного фрагмента тексту іншим текстом?

               a. достатньо ввести текст із клавіатури 

               b. використати технологію "перетягнути-відпустити"               

               c. натиснути клавішу Delete та набрати текст з клавіатури, хоча це і не найкращий спосіб            

               d. вставити текст з буфера обміну               

Question 52

 Що буде, якщо виділений фрагмент тексту перетягнути в інше місце документу з натисненою клавішею Ctrl?

               a. буде виконана операція копіювання цього фрагменту у відповідне місце         

               b. це ні до чого не призведе, адже така дія не передбачена програмою            

               c. він буде переміщений у відповідне місце               

Question 53

Чи відрізняється переміщення тексту з використанням операцій "вирізати - вставити" та методу "drag & drop"?

               a. так, при застосуванні методу "drag & drop" даний фрагмент тексту не поміщується в буфер обміну                

               b. ні, це рівносильні методи           

               c. так, якщо використовувати операції буфера обміну, то даний фрагмент можна далі вставити і в інше місце                

Question 54

Чи можна використовувати буфер обміну для перенесення та копіювання тексту між файлами, з якими працюють програми MS Word, MS Excel, MS Access?

               a. так    

               b. ні       

Question 55

  Скільки окремих фрагментів тексту можна розмістити в буфер обміну, з яким працюють програми пакету MS Office 2003?

               a. 24      

               b. 1        

               c. 12      

Question 56

 Якщо в буфері обміну розміщена максимально можлива кількість об'єктів, то розміщення ще одного призведе до:

               a. той об'єкт, який був поміщений останнім, буде заміщено даним      

               b. очистки буфера             

               c. буде виведено повідомлення про помилку            

               d. той об'єкт, який був поміщений першим, буде знищено, а на його місце в буфері поміщено даний фрагмент              

Question 57

 Яким чином можна визначити, які фрагменти на даний момент знаходяться в буфері обміну?

               a. виконати команду ПРАВКА – БУФЕР ОБМЕНА Office 

               b. виконати операцію вставки відповідну кількість разів         

               c. ніяким              

Question 58

Якщо в буфері обміну знаходиться певний об'єкт (фрагмент тексту), то в результаті виконання команди Ctrl+V він буде розміщений:

               a. на початку документа   

               b. на початку рядка, в якому знаходиться в даний момент курсор       

               c. починаючи з положення курсору        

Question 59

 Для вилучення фрагменту тексту його можна вирізати з використанням відповідної команди Ctrl+Х, або, наприклад, використати клавішу Delete. Чи є між даними методами принципові відмінності?

               a. ні, адже результатом їх виконання є одна і та ж дія - знищення фрагменту тексту     

b. так, якщо його вирізати, то він буде тимчасово збережений в буфері обміну та його можна буде знову використати, а при використанні клавіші Delete фрагмент тексту до буфера не потрапить                

Question 60

 За допомогою яких елементів виконується форматування тексту?

               a. за допомогою команд головного меню ФОРМАТ          

               b. за допомогою кнопок панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ            

               c. за допомогою команд головного меню СЕРВИС 

Question 61

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "К"?

               a. підкреслює текст          

               b. виділяє текст курсивом           

               c. виділяє текст напівжирним шрифтом      

Question 62

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "Ж"?

               a. виділяє текст курсивом               

               b. підкреслює текст          

               c. виділяє текст напівжирним шрифтом                

Question 63

Яке призначення має кнопка з літерою "Ч" на панелі інструментів?

               a. виділяє текст курсивом               

               b. виділяє текст напівжирним шрифтом      

               c. підкреслює текст        

Question 64

 Як можна збільшити або зменшити інтервал між символами тексту?

               a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ              

               b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ          

               c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ                

Question 65

 Як можна змінити накреслення тексту?

               a. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ІНТЕРВАЛ              

               b. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки АНІМАЦІЯ              

               c. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ШРИФТ          

Question 66

 Як можна оточити фрагмент тексту пунктирною рамкою, що рухається або виділити його блимаючими символами?

               a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ         

               b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ                

               c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ               

Question 67

Що таке абзац тексту?

               a. частина документу, за яким слідує маркер абзацу ¶, який відноситься до недрукуємих символів            

               b. кілька рядків   

               c. одне речення 

Question 68

Для чого використовується верхній повзунок на горизонтальній лінійці?

               a. встановлення відступів ліворуч               

               b. встановлення відступів згори    

               c. встановлення абзацного відступу       

Question 69

 Як можна встановити відступи та інтервали між рядками?

               a. за допомогою команди меню ФОРМАТ-АБЗАЦ і вкладки ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ     

               b. за допомогою команди меню ФОРМАТ-АБЗАЦ і вкладки ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ       

               c. за допомогою команди меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ і вкладки ПРАВОПИСАНИЕ  Question 70

Question 70

Як можна виконати форматування сторінки?

               a. за допомогою команди меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-ВИД             

               b. за допомогою команди меню ФАЙЛ-ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ             

               c. за допомогою команди меню ФОРМАТ-СПИСОК               

Question 71

При форматуванні абзаців при необхідності застосовується опція "ЗАПРЕТ ВИСЯЧИХ СТРОК". Що означає такий термін?

               a. такого терміну не існує                

               b. це рядок, який виступає по ширині від іншого тексту           

               c. заборона друку першого рядка абзацу, який розташований окремо внизу сторінки, а наступний текст абзацу перенесений на наступну сторінку           

               d. заборона друку останнього рядка абзацу, який розташований окремо вгорі наступної сторінки             

Question 72

 Що означає термін "НЕ РАЗРЫВАТЬ АБЗАЦ"?

               a. абзац повинен повністю бути розташованим на одній сторінці              

               b. в такому абзаці заборонені перенесення слів        

               c. такий абзац повинен починатися в тому рядку, де закінчився попередній     

               d. такого терміну не існує                

Question 73

 Що означає термін "НЕ ОТРЫВАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО" по відношенню до абзацу?

               a. два послідовних абзаци повинні обов'язково бути розташованими на одній сторінці   

               b. наступний абзац повинен починатися в тому ж рядку, де закінчився попередній        

               c. такого терміну не існує                

Question 74

 Що означає термін "С НОВОЙ СТРАНИЦЫ" по відношенню до абзацу?

               a. цей абзац повинен обов'язково починатись з нової сторінки   

               b. цей абзац повинен по можливості починатись з нової сторінки        

               c. такого терміну не існує                

Question 75

Що означає термін "В НОВЫЙ ДОКУМЕНТ" по відношенню до абзацу?

               a. такого терміну не існує            

               b. що абзац крім поточного документу слід скопіювати і в новий документ        

               c. що абзац повинен бути перенесений в новий документ      

Question 76

 Якими символами позначаються елементи маркірованого списку?

               a. цифрами та літерами   

               b. цифрами         

               c. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо              

Question 77

Якими символами позначаються елементи нумерованого списку?

               a. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо            

               b. літерами        

               c. цифрами        

Question 78

 Які типи списків існують в програмі WORD?

               a. ієрархічні         

               b. їх взагалі не існує         

               c. маркировані 

               d. багаторівневі              

               e. нумеровані    

Question 79

Як виконати створення списку в готовому тексті?

               a. виділити необхідні абзаци і натиснути відповідну кнопку панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ - МАРКЕРЫ для маркірованого списку або НУМЕРАЦИЯ для нумерованого. Повторне натиснення на кнопку скасує операцію створення списку         

               b. виділити необхідні абзаци і натиснути кнопку панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ- НЕПЕЧАТАЕМЫЕ ЗНАКИ             

Question 80

 Як можна вводити текст у режимі списку?

               a. надрукувати слово СПИСОК, потім вводити окремі елементи списку, WORD сам розпізнає і створить потрібний список             

               b. натиснути кнопку панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ - НЕПЕЧАТАЕМЫЕ ЗНАКИ ¶ перед початком введення          

               c. натиснути відповідну кнопку панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ - МАРКЕРЫ для маркірованого списку або НУМЕРАЦИЯ для нумерованого          

Question 81

Яка команда головного меню WORD використовується для створення списку?

               a. ФОРМАТ - СПИСОК   

               b. СЕРВИС - СПИСОК    

               c. СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ           

               d. СЕРВИС - ПРАВОПИСАНИЕ   

Question 82

Як створити багаторівневий список?

               a. такого типу списків в програмі не існує    

               b. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку НУМЕРОВАННЫЙ            

               c. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку МАРКИРОВАННЫЙ          

               d. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку МНОГОУРОВНЕВЫЙ                

Question 83

Яка панель інструментів призначена для полегшення операцій форматування тексту?

               a. СТРУКТУРА   

               b. ФОРМАТИРОВАНИЕ               

               c. РИСОВАНИЕ                

               d. СТАНДАРТНАЯ           

Question 84

Як з одного абзацу, який складається з двох речень, створити два так, щоб кожне речення було розташовоно в окремому абзаці?

               a. Це зробити неможливо               

               b. На панелі форматування натиснути кнопку "Розірвати абзац"          

               c. Достатньо натиснути лівою кнопкою миші в кінці першого речення, потім натиснути Enter                

Question 85

Як з'єднати два абзаци в один?

               a. Між абзацами є символ кінця абзаца, його потрібно знищити   

               b. Це зробити неможливо               

Question 86

Для установлення полів на листі потрібно:

               a. Змінити налагодження принтера              

               b. Включити – виключити принтер               

               c. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРМЕТРЫ СТРАНИЦ            

               d. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР           

               e. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПЕЧАТЬ              

Question 87

Для перегляду документа в тому вигляді, в якому він буде надрукований, потрібно:

               a. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦ               

               b. Включити – виключити принтер               

               c. Змінити налагодження принтера              

               d. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПЕЧАТЬ              

               e. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР     

Question 88

 Команда ЗАКРЫТЬ в меню ФАЙЛ:

               a. Закриває активний документ 

               b. Закриває редактор       

               c. Закриває останній відкритий документ    

               d. Закриває усі відкриті документи               

               e. Закриває перший відкритий документ     

Question 89

Для початку нової сторінки в існуючому документі потрібно:

               a. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ     

               b. В меню Вставка вибрати команду РАЗРЫВ    

               c. В меню ВИД вибрати команду РАЗМЕТКА СТРАНИЦ       

               d. В меню Вставка вибрати команду РИСУНОК       

               e. В меню ВСТАВКА вибрати команду ШРИФТ        

Question 90

Для виділення одного слова цілком потрібно:

               a. Клацнути мишею праворуч від слова      

               b. Клацнути мишею ліворуч від слова         

               c. Клацнути мишею над словом    

               d. Клацнути мишею під словом     

               e. Двічі клацнути мишею на слові            

Question 91

Для зміни міжрядкового інтервалу потрібно:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду СПИСОК       

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛ             

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду РАМКИ          

               e. В меню ФОРМАТ вибрати команду АБЗАЦ     

Question 92

 Для вирівнювання тексту по центру рядка потрібно:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду СПИСОК       

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНКИ     

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду АБЗАЦ     

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛ            

               e. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

Question 93

Для обрамлення тексту всього документа рамкою потрібно:

               a. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ   

               b. В меню ТАБЛИЦЯ вибрати команду НАРИСОВАТЬ ТАБЛИЦУ      

               c. В меню ВСТАВКА вибрати команду РАМКА         

               d. Скористатися панеллю інструментів ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

               e. В меню ФОРМАТ вибрати команду ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА      

Question 94

Для вставки в документ колонтитулів потрібно:

               a. В меню ВСТАВКА вибрати команду ССЫЛКА      

               b. В меню ВИД вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ            

               c. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ      

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ         

Question 95

 Для вставки в документ спеціального символу потрібно:

               a. В меню ВИД вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ 

               b. В меню ПРАВКА вибрати команду СИМВОЛ        

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду СИМВОЛ       

               d. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ               

               e. В меню ВИД вибрати команду СИМВОЛ               

Question 96

Загальні параметри редактора встановлюються:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               b. В меню ПРАВКА вибрати команду ЗАМЕНИТЬ    

               c. В меню СЕРВИС вибрати команду ЯЗЫК             

               d. Налагодженням Windows           

               e. В меню СЕРВИС вибрати команду ПАРАМЕТРЫ         

Question 97

 Для зміни кольору тексту потрібно скористатися:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               b. Налагодженням Windows           

               c. В меню ПРАВКА вибрати команду ЗАМЕНИТЬ    

               d. В меню СЕРВИС вибрати команду ПАРАМЕТРЫ         

               e. В меню СЕРВИС вибрати команду ЯЗЫК             

Question 98

Для вставки художньо оформленого тексту в MS Word використовується:

               a. Об'єкт Word Art           

               b. Об'єкт MS Equation       

               c. Об'єкт MS Clip Gallery 

               d. Автофігури      

Question 99

 Для вставки елемента НАДПИСЬ в документ потрібно:

               a. використати кнопку НАДПИСЬ на панелі інструментів РИСОВАНИЕ    

               b. використати з меню ВСТАВКА команду НАДПИСЬ      

               c. використати з меню ФОРМАТ- команду НАДПИСЬ            

Question 100

 Як перемістити об'єкт по сторінці?

               a. Лівою кнопкою миші за допомогою чотиринаправленої стрілочки        

               b. За допомогою меню ВИД-РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ            

               c. За допомогою меню ФАЙЛ-ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ     

Question 101

 Як змінити розміри об'єкта?

a. Лівою кнопкою миші перемістити маркери, що розташовані по периметру об'єкта 

               b. Лівою кнопкою миші за допомогою чотиринаправленої стрілочки    

               c. За допомогою контекстного меню            

               d. За допомогою меню ПРАВКА    

               e. За допомогою меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ       

Question 102

Що таке закладка?

               a. Засіб, який використовується в гіперпосилках для переходів на певне місце всередині поточного документу або певне місце у зовнішніх документах    

               b. Засіб для попереднього перегляду файлів           

               c. Засіб для роботи з MS Equation                

               d. Засіб для створення діаграм      

Question 103

Чи може бути в документі декілька гіперпосилок?

               a. Так    

               b. Тільки якщо це внутрішні гіперпосилки    

               c. Ні, ніколи         

Question 104

Гіперпосилки - це...

               a. засіб для відсилання електронної пошти               

               b. засіб для налагодження зв'язку між документами         

               c. засіб для налагодження зв'язку між окремими місцями в одному документі      

Question 105

Чи можна об'єднувати файли, створені в різних редакторах?

               a. Ні      

               b. Так    

Question 106

 Як створити гіперпосилку?

               a. За допомогою меню ФАЙЛ - ОТПРАВИТЬ            

               b. За допомогою меню ВСТАВКА - ГИПЕРССЫЛКА         

               c. За допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ         

               d. За допомогою меню ВСТАВКА - ОБЪЕКТ\ГИПЕРССЫЛКА            

Question 107

Чи можна вставити в документ MS WORD файл звукозапису?

               a. Так    

               b. Ні      

Question 108

 Як вставити в текст об'єкт Word Art?

               a. ВСТАВКА – ОБЪЕКТ - WORD ART        

               b. ВСТАВКА – РИСУНОК - ОБЪЕКТ WORD ART 

               c. Натиском відповідної кнопки на панелі інструментів РИСОВАНИЕ       

               d. ВСТАВКА – НАДПИСЬ - WORD ART     

Question 109

В MS Word є можливість повертати об'єкт?

               a. тільки на кути, кратні 45°            

               b. на довільний кут        

Question 110

 Все, що вставлено в кадр, стає об'єктом

               a. Ні, ніколи         

               b. Так, обов'язково         

               c. Інколи так, інколи ні      

Question 111

Для чого використовується вкладинка ОБТЕКАНИЕ?

               a. Для зміни кольору кадру            

               b. Для роботи з рамкою кадру        

               c. Для вибору способу розміщення кадру в тексті            

               d. Для зміни розміру кадру             

Question 112

 Чи можна одночасно активізувати два різних графічних об'єкта?

               a. Ні, ніколи         

               b. Так    

Question 113

 Чи може бути в одному документі декілька закладок?

               a. Ні, тільки одна              

               b. Так    

Question 114

 Для того, щоб створити нумерацію сторінок, потрібно

               a. Скористатись контекстним меню              

               b. Скористатись з меню ВСТАВКА командою ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ               

               c. Скористатись меню ФАЙЛ - ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ    

Question 115

 При створенні закладки є обмеження в її назві?

               a. Так, назва закладки повинна починатись з слова "Закладка"           

               b. Ні, ніяких обмежень немає         

               c. Так, в назві закладки не допускається починати з цифр             

               d. Так, в назві закладки не допускаються пропуски          

Question 116

Чи можуть бути в одному документі і гіперпосилки, і закладки?

               a. Ні      

               b. Так    

               c. Таких термінів у Word не існує   

Question 117

 Для того, щоб включити панель інструментів РИСОВАНИЕ, потрібно

               a. Використати меню СЕРВИС - НАСТРОЙКА     

               b. Використати меню ВИД - ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ   

               c. Використати меню ВСТАВКА – ОБЪЕКТ - MS CLIP GALLERY        

Question 118

Щоб вставити в поточний документ інший документ MS Word, потрібно виконати послідовність дій:

               a. ВСТАВКА - ФАЙЛ і вибрати потрібний файл   

               b. ВСТАВКА - ОБЬЕКТ і вибрати потрібний файл    

               c. ВСТАВКА - ГИПЕРССЫЛКА     

               d. ВСТАВКА - ЗАКЛАДКА і вибрати потрібний файл              

Question 119

Як розмістити малюнок за текстом, на передній або задній план?

               a. використати контекстне меню ГРУППИРОВКА     

               b. використати контекстне меню ПОРЯДОК         

               c. використати контекстне меню ФОРМАТ РИСУНКА - ОБТЕКАНИЕ                

Question 120

Як повернути малюнок на певний кут?

               a. потрібно використати меню РИСУНОК - ПОВЕРНУТЬ/ОТРАЗИТЬ - СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ      

               b. потрібно використати в контекстному меню малюнку команду ПОРЯДОК    

Question 121

Як змінити параметри лінії в графічному об'єкті?

               a. скористатись контекстним меню ФОРМАТ АВТОФИГУРЫ - вкладка ЦВЕТА И ЛИНИИ 

               b. скористатись меню ПРАВКА      

               c. скористатись меню СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ       

               d. скористатись інструментами ЛАСТИК і КАРАНДАШ           

               e. скористатись меню ФОРМАТ - АВТОФИГУРА - вкладка ЦВЕТА И ЛИНИИ 

Question 122

 Які вкладки має вікно ФОРМАТ РИСУНКА:

               a. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, ОБТЕКАНИЕ, РИСУНОК, НАДПИСЬ, ГРУППИРОВКА                

               b. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, РИСУНОК, НАДПИСЬ, WEB              

               c. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, ОБТЕКАНИЕ, ПОРЯДОК, ГРУППИРОВКА       

Question 123

 Для вставки малюнку у файл потрібно використати команди:

               a. ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - MS EQUATION   

               b. ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - MS CLIP GALLERY         

               c. ВСТАВКА - РИСУНОК - ИЗ ФАЙЛА      

               d. ВСТАВКА - РИСУНОК - КАРТИНКИ     

Question 124

Як викликати панель налагодження зображення графічного об'єкта?

               a. за допомогою меню ВИД        

               b. за допомогою меню ПРАВКА    

               c. за допомогою меню СЕРВИС - НАСТРОЙКА   

               d. за допомогою контекстного меню об'єкта        

Question 125

Яку команду потрібно ввести для подальшого форматування основних параметрів графічного об'єкта в Microsoft Word?

               a. відкрити контекстне меню об`єкта та вибрати в ньому пункт "ФОРМАТ ..."        

               b. двічі клацнути лівою клавішею миші на малюнку         

               c. двічі клацнути правою клавішею миші на малюнку              

Question 126

 Для закріплення графічних об'єктів у загальній композиції використовується

               a. контекстне меню виділеного об'єкта   

               b. команда РИСОВАНИЕ -ГРУППИРОВАТЬ         

               c. команда РИСОВАНИЕ-ПОРЯДОК          

Question 127

Які існують способи створення таблиць?

               a. створенням структури таблиці з подальшим її заповненням    

               b. зв'язуванням інших файлів, що містять таблицю         

               c. вставкою таблиці Microsoft Excel         

               d. перетворенням попередньо підготовленого тексту в таблицю               

Question 128

Створення структури таблиці з подальшим її заповненням починається з введення команди:

ідей        a. натиснути однойменну кнопку та панелі інструментів Форматування             

               b. ТАБЛИЦА – ВСТАВИТЬ - ТАБЛИЦА   

               c. натиснути кнопку ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ             d. ТАБЛИЦА – СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ             

Question 129

  Що означає вбудована функція AVERAGE?

               a. середнє значення       

               b. мінімальне значення    

               c. добуток чисел               

               d. максимальне значення               

Question 130

 Що означає вбудована функція PRODUCT?

               a. мінімальне значення    

               b. добуток чисел             

               c. максимальне значення               

               d. середнє значення         

Question 131

 За допомогою команди ВСТАВКА – РИСУНОК – ДИАГРАММА редактор надає можливість представити табличні дані у вигляді діаграм та графіків, використовуючи для цього:

               a. свій засіб побудови діаграм різних типів          

               b. більш потужний спеціалізований засіб із середовища електронної таблиці Excel  Question 132

Question 132

Програма Microsoft Equation призначена для:

               a. створення та редагування діаграм           

               b. створення та редагування графічних об'єктів        

               c. створення та редагування математичних формул        

Question 133

 Які елементи в таблиці можна змінювати?

               a. стовпчики      

               b. комірки          

               c. рядки              

Question 134

Куди за замовчуванням добавляються елементи всередині таблиці?

               a. нові рядки добавляються під виділеними              

               b. нові рядки добавляються над виділеними      

               c. стовпчики - лыворуч від виділених    

               d. стовпчики – праворуч від виділених        

Question 135

 Що означає термін ABOVE?

               a. ліворуч            

               b. над   

               c. під     

               d. праворуч         

Question 136

Що означає термін BELOW?

               a. під    

               b. ліворуч            

               c. над    

               d. праворуч

 

 

Підсумковий тест

 

Question 1

Як давно з'явився термін "інформатика"?

               a. В ХІХ сторіччі                

               b. На початку ХХ сторіччя              

               c. В 90-х роках ХХ сторіччя            

               d. В 60-х роках ХХ сторіччя         

Question 2

 Скільки інформаційних революцій спостерігалось на протязі існування людства?

               a. Чотири           

               b. Дві     

               c. Одна                

               d. Три    

               e. П'ять               

Question 3

Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось?

               a. Приблизно сто тисяч років до нашої ери               

               b. В ХХ сторіччі 

               c. Біля трьох тисяч років до нашої ери   

               d. В період з 1100 по 1125 рік         

Question 4

 Кожна інформаційна революція, яку пережило людство, пов'язана з якоюсь подією. З якою подією пов'язана друга?

               a. З винаходом книгодруку         

               b. З виникненням письменності     

               c. З появою телеграфу, телефону, радіо    

Question 5

З якою подією пов'язана остання (четверта) інформаційна революція?

               a. З появою нейронних систем       

               b. З винаходом книгодруку             

               c. З виникненням електроенергії    

               d. З винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера              

Question 6

 Які галузі поєднує в собі інформатика в широкому розумінні цього терміну?

               a. Виробництво               

               b. Науку              

               c. Техніку           

Question 7

 Як відомо, інформатика може розглядатися як галузь народного господарства. Які складові частини цієї галузі людської діяльності?

               a. Розробка технології переробки інформації      

               b. Виробництво технічних засобів           

               c. Оцінка економічної ефективності функціонування фірми    

               d. Виробництво програмних продуктів 

Question 8

Що характеризує поняття "економічна інформація"?

               a. чисельність населення країни   

               b. виробничі відносини у суспільстві     

               c. рівень заробітної плати оператора ПК    

               d. рівень освіти громадян окремих країн      

Question 9

  Як в інформатиці називається найменша одиниця вимірювання даних?

               a. число               

               b. binary digit     

               c. біт     

               d. байт 

Question 10

Серед перелічених нижче знайдіть показники, які характеризують якість інформації:

               a. доступність   

               b. репрезентативність   

               c. вартість           

               d. своєчасність               

               e. актуальність                

               f. передбаченість              

Question 11

 Скільки існує методів класифікації економічних об'єктів?

               a. Два - ієрархічна та фасетна системи       

               b. Чотири системи - вартісна, ієрархічна, фасетна та дескрипторна    

               c. Тільки один - по вартості            

               d. Три системи класифікації - ієрархічна, фасетна та дескрипторна           

Question 12

 Що таке "тезаурус"?

               a. це одиниця вимірювання інформації        

               b. це прикладна програма з інформатики    

               c. це словник термінів та понять              

Question 13

 По яким головним ознакам можна класифікувати інформацію, яка циркулює на підприємстві?

               a. По вартості     

               b. По стадіям обробки   

               c. По місцю виникнення              

               d. По стабільності          

               e. По кількості користувачів            

Question 14

Існують дві принципово різні системи кодування економічної інформації - класифікаційна та реєстраційна. До якої з них відноситься порядкова система кодування?

               a. До реєстраційної        

               b. До обох           

               c. Такої системи не існує 

               d. До классифікаційної      

Question 15

Що таке система обчислення?

               a. Це правила обробки чисел за допомогою персонального комп'ютера           

               b. Це спосіб назв і зображень чисел за допомогою символів, які мають певні кількісні значення            

               c. Це певний алгоритм, виконання якого дозволить отримати результат обчислення 

Question 16

В якому діапазоні лежать значення цифр у восьмирічній системі обчислень?

               a. Від 1 до 8        

               b. Від 0 до 7       

               c. Тільки 1 і 8      

               d. Такої системи не існує 

Question 17

В якому діапазоні лежать значення цифр у двійковій системі обчислень?

               a. Такої системи обчислень не існує            

               b. Від 0 до 9        

               c. Тільки 0 та 1 

               d. Тільки 1 і 2      

Question 18

Чому дорівнює один байт?

               a. Одному символу (цифрі, літері, знаку граматики)                

               b. 8 біт 

               c. 1024 біт           

Question 19

Чому дорівнює 1 кілобайт?

               a. 8192 біт           

               b. 1048576 біт     

               c. 1024 байтам   

               d. Правильної відповіді серед перелічених немає    

Question 20

Скільки значень кодів закріплено в таблиці кодування ASCII?

               a. 128    

               b. 1024 

               c. 256    

Question 21

Для кодування якої інформації застосовується растровий метод?

               a. Для кодування графічного чорно-білого зображення 

               b. Для кодування графічного кольорового зображення           

               c. Для кодування текстової інформації        

               d. Для кодування чисельної інформації       

               e. Для кодування звукової інформації          

Question 22

Для кодування якої інформації застосовується метод декомпозиції?

               a. Для кодування звукової інформації          

               b. Для кодування чисельної інформації       

               c. Для кодування текстової інформації        

               d. Для кодування графічного кольорового зображення 

               e. Для кодування графічного чорно-білого зображення          

Question 23

 Чи може бути розташований в одному каталогу 2 файли з однаковою назвою?

               a. Так    

               b. Ні      

Question 24

 Яку максимальну довжину може мати файл?

               a. Вона не обмежена взагалі          

               b. 1 гігабайт         

               c. Вона обмежена тільки обсягом місця на диску, де він буде зберігатись              

               d. 1024 байти      

Question 25

 Яку кількість символів може мати назва файлу в операційній системі MS DOS?

               a. 5        

               b. Від 0 до 8        

               c. 3        

               d. Від 1 до 8       

               e. 8        

Question 26

Чи може назва файлу починатись з цифри?

               a. Ні      

               b. Так    

Question 27

До якого результату призведе виконання команди СOPY CON EXAM.TXT

               a. правильної відповіді немає        

               b. в поточному каталозі створиться новий підкаталог             

               c. в поточному каталозі створиться текстовий файл EXAM.TXT 

               d. в поточному каталозі знищиться файл EXAM.TXT             

Question 28

 До якого результату призведе виконання команди COPY TR1.TXT + TR2.TXT GEN.TXT

               a. правильної відповіді немає        

               b. здійсниться з'єднання перших двох файлів в файл GEN.TXT 

               c. здійсниться перейменування файлів       

Question 29

До якого результату призведе виконання команди REN DOLL.DOC TEST.DOC

               a. перелічені файли з'єднуються у файл TEST.DOC              

               b. перелічені файли знищуються 

               c. файл DOLL.DOC у поточному каталозі отримує нове ім'я TEST.DOC    

               d. правильної відповіді немає        

Question 30

Виконання команди DIR /Р призведе до:

               a. правильної відповіді немає        

               b. перегляду вмісту поточного каталогу з паузами в заповненні екрану   

               c. перегляду вмісту поточного каталогу в широкому форматі               

               d. перегляду відсортованого вмісту поточного каталогу         

Question 31

 Виконання команди CD \ призведе до:

               a. переходу до кореневого каталогу з поточного               

               b. переходу до каталогу, який знаходиться на рівень вище від поточного         

               c. правильної відповіді немає        

Question 32

MS DOS має розрядність:

               a. 2 байти           

               b. 16 бітів           

               c. 32 біта             

               d. правильної відповіді немає        

Question 33

 На ввімкнення комп'ютера найпершим реагує:

               a. оперативна пам'ять      

               b. монітор            

               c. правильної відповіді немає        

               d. BIOS               

Question 34

Виберіть з перелічених складових частин MS DOS командний процесор

               a. файл IO.SYS 

               b. усі файли з розширенням COM, EXE, SYS           

               c. правильної відповіді немає        

               d. файл COMMAND.COM             

Question 35

Операційна система MS DOS підтримує файлову структуру:

               a. ієрархічну (деревовидну)        

               b. мережеву        

               c. правильної відповіді немає        

Question 36

 З кожним файлом в MS DOS пов'зано...(відмітьте хибні варіанти)

               a. прізвище власника     

               b. розмір файлу 

               c. атрибути файлу            

               d. ім'я файлу       

               e. дата та час створення                

Question 37

Тип файлу характеризується (вибрати чим саме):

               a. маю власний варіант відповіді   

               b. розширенням файлу                

               c. ім'ям файлу    

               d. розміром файлу            

               e. повним шляхом до файлу          

Question 38

  Серед запропонованих типів файлів виберіть ті, які виконуються:

               a. DOC                

               b. COM                

               c. XLS   

               d. BAT 

               e. EXE 

Question 39

Командний файл за внутрішньою організацією являє собою:

               a. правильної відповіді немає        

               b. файл з даними у шістнадцятковому форматі        

               c. файл з текстом програми на одній з мов програмування    

               d. текстовий файл - послідовність команд ОС    

Question 40

 Повним шляхом до файлу називається:

               a. послідовність каталогів від кореневого до даного файлу          

               b. сукупність відомостей про нього               

               c. маю власний варіант відповіді   

Question 41

 Дисковий простір використовується ефективніше при застосуванні:

               a. FAT32             

               b. не можу відповісти       

               c. FAT16              

Question 42

 В ОС MS DOS застосовується:

               a. не можу дати відповідь              

               b. FAT16             

               c. FAT32              

Question 43

 У MS DOS команда CLS призначена для:

               a. очищення екрану від повідомлень      

               b. правильної відповіді немає        

               c. створення нового каталогу         

               d. перегляду текстового файлу      

Question 44

В ОС MS DOS обмеження на довжину назв файлів становлять:

               a. 11 символів ( 8 + 3 )    

               b. маю власний варіант відповіді   

               c. до 255 символів            

               d. немає обмежень           

Question 45

 Серед перелічених команд виберіть команди загальносистемного призначення

               a. DEL   

               b. DATE              

               c. MD    

               d. TIME                

               e. DIR   

               f. PROMPT         

Question 46

 Команда PROMPT є командою:

               a. для роботи з файлами               

               b. для роботи з каталогами            

               c. загальносистемного призначення       

Question 47

 Які з перелічених команд призначені для роботи з екраном та принтером:

               a. DEL ім'я_файлу            

               b. TYPE ім'я_файлу        

               c. MD ім'я каталогу           

               d. CLS 

Question 48

 Які дії здійснює команда MOVE ST1 PROBA:

               a. правильної відповіді немає        

               b. змінює назву каталогу ST1 на PROBA               

               c. переміщує файли         

Question 49

  Для створення каталогу з назвою LAB1 виконується команда:

               a. CD LAB1         

               b. TYPE LAB1     

               c. DIR LAB1        

               d. правильної відповіді немає   

Question 50

 До якого результату призведе виконання команди DIR

               a. виведеться інформація про вміст поточного каталогу               

               b. здійснюється зміна назви поточного каталогу       

               c. здійсниться перехід до кореневого каталогу          

Question 51

До якого результату призведе виконання команди MD TEST

               a. знищується підкаталог TEST     

               b. в поточному каталозі створюється підкаталог TEST    

               c. виводиться інформація про усі об'єкти в поточному каталозі з назвою TEST              

Question 52

 До якого результату призведе виконання команди DEL STR.TXT

               a. правильної відповіді немає        

               b. знищується файл STR.TXT     

               c. створюється файл STR.TXT      

Question 53

  До якого результату призведе виконання команди REN OPS5.TMP CONCL.TMP

               a. файл OPS5.TMP скопіюється в файл CONCL.TMP            

               b. зміниться назва файлу OPS5.TMP на CONCL.TMP        

               c. знищаться перелічені файли     

Question 54

Чи можна в назві файлу, який буде завантажуватись операційною системою MS DOS, використовувати знаки пунктуації?

               a. Можна, ніяких обмежень немає                

               b. Можна, але тільки в окремих випадках    

               c. Ні, не можна 

Question 55

 За допомогою команди COPY можна здійснювати:

               a. копіювання файлів    

               b. об'єднання кількох файлів до результуючого               

               c. створення текстових файлів з клавіатури        

Question 56

Як відрізнити активне вікно від неактивного по зовнішньому вигляду вікна?

               a. Кольором заголовка вікна      

               b. Ніяк   

               c. Шириною рамки вікна   

Question 57

Як створити ярлик об'єкта?

               a. Натиснути на об'єкті праву кнопку миші та з контекстного меню вибрати команду "Создать ярлык" 

               b. Натиснути на об'єкті праву кнопку миші та з контекстного меню вибрати команду "Свойства"                

               c. Двічі натиснути на об'єкті праву кнопку миші         

Question 58

 Як закрити вікно?

               a. Натиснути правою кнопкою миші на хрестик в правому верхньому куті вікна               

               b. Натиснути комбінацію клавіш ALT + TAB               

               c. Натиснути лівою кнопкою миші на хрестик в правому верхньому куті вікна      

Question 59

Як запустити програму, піктограма якої знаходиться на поверхні робочого столу?

               a. Двічі натиснути лівою кнопкою миші на піктограмі      

               b. Двічі натиснути правою кнопкою миші на піктограмі            

               c. Натиснути правою кнопкою миші на піктограмі      

Question 60

Яка максимальна довжина назви файлів у Windows?

               a. 8 символів      

               b. 16 символів    

               c. 255 символів               

               d. У Windows обмежень на довжину файла немає   

Question 61

 Як відкрити системне меню вікна?

               a. Зробити вікно активним і натиснути комбінацію клавіш Alt + Tab      

               b. Зробити вікно активним і натиснути клавішу Alt    

               c. Натиснути лівою клавішею миші в лівому верхньому куті вікна             

Question 62

 Що відбудеться, якщо натиснути правою кнопкою мишки на кнопці мінімізації вікна?

               a. Нічого не відбудеться              

               b. Вікно згорнеться до розміру значка         

               c. З'явиться контекстне меню команд          

Question 63

Як автоматично впорядкувати піктограми у вікні ?

               a. Натиснути кнопку "Пуск", вибрати "Настройка" і далі "Упорядочить значки" 

               b. Натиснути комбінацію клавіш ALT + Ctrl + R         

               c. Викликати правою кнопкою мишки контекстне меню і вибрати пункт "Упорядочить значки"                

Question 64

Як змінити поточний (системний) час?

               a. Зробити подвійний натиск лівою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться на панелі задач    

               b. Зробити натиск правою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться на панелі задач, та вибрати пункт "Установить время"         

               c. Зробити подвійний натиск правою кнопкою миші на годиннику, який знаходиться на панелі задач                

Question 65

Курсор мишки перетворився на пісочний годинник. Що це означає?

               a. Система зайнята. Потрібно почекати 

               b. Система відлічує час до наступного включення комп'ютера            

               c. Система зависла. Потрібно зробити нове завантаження   

               d. Система вимагає вводити наступну команду        

Question 66

Чи можна створити папку в іншій папці?

               a. Так, можна     

               b. Ні, це неможливо          

Question 67

До якого типу належить файл, що має розширення .ехе?

               a. Програмний файл      

               b. Текстовий документ     

               c. Файл звукозапису         

               d. Системний файл          

Question 68

 Як правильно вимкнути комп'ютер після закінчення роботи у середовищі Windows?

               a. Закрити всі прикладні програми, потім натиснути кнопку-вимикач на системному блоці            

               b. За допомогою головного меню операційної системи вибрати команду "Завершение работы", потім вибрати опцію "Выключить компьютер" і дочекатися появи напису, який дозволяє вимкнути комп'ютер      

               c. Просто натиснути кнопку-вимикач на системному блоці     

Question 69

Як викликати контекстне меню?

               a. Активізувати об'єкт, потім натиснути праву кнопку мишки        

               b. Активізувати об'єкт, потім натиснути клавішу Alt 

               c. Активізувати об'єкт, потім натиснути ліву кнопку мишки     

               d. Такого типу меню не існує          

Question 70

В яких випадках можна натискати кнопку "Reset" на передній стороні системного блоку комп'ютера ?

               a. Замість комбінації клавіш Ctrl + Alt + Del                

               b. Тільки у випадку, коли не допомагає зняття програми, що зависла, після натиснення комбінації клавіш Ctrl + Alt + Del              

               c. Для згорнення вікна на панель задач      

               d. Для того, щоб швидко перезавантажити комп'ютер            

Question 71

Як знищити вміст корзини?

               a. Зробити корзину активною, потім натиснути клавішу Delete             

               b. Такого об'єкту у Windows не існує            

               c. Натиснути на об'єкті правою кнопкою мишки, потім вибрати команду "Очистить корзину"                

Question 72

 Для чого використовується комбінація клавіш Ctrl + Esc?

               a. Для закриття активного вікна     

               b. Для того, щоб згорнути активне вікно      

               c. Для виклику головного меню операційної системи Windows   

               d. Така комбінація клавіш не є коректною у середовищі операційної системи Windows   

Question 73

 Як перенести об'єкт (папку, файл) в папку?

               a. Натиснути на ньому ліву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути його у потрібну папку, потім відпустити кнопку 

               b. Натиснути на ньому праву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути його у потрібну папку, потім відпустити кнопку та уточнити дію                

               c. Натиснути на потрібній папці ліву кнопку мишки, і, не відпускаючи її, перетягнути її на об'єкт, потім відпустити кнопку              

Question 74

 Чи буде працювати програма, якщо її вікно згорнути до значка?

               a. Ні, не буде      

               b. Так, буде        

Question 75

 Як отримати довідку у середовищі Windows?

               a. Зробити подвійний натиск лівою кнопкою мишки на піктограмі "Мой компьютер", потім у вікні вибрати пункт "Справка"   

               b. Натиснути на піктограмі "Справка" на робочому столі         

               c. З головного меню вибрати команду "Справка"             

Question 76

Як заставити додаток Windows завантажуватись одночасно з відкриттям самої операційної системи?

               a. Помістити ярлик додатку у папку "Автозагрузка"          

               b. Файлу з додатком дати атрибут "Автозагружаемый"          

               c. Достатньо помістити ярлик додатку на поверхню робочого столу    

Question 77

 Чи можуть бути активними декілька вікон одночасно?

               a. Ні, ніколи       

               b. Так, в окремих випадках             

               c. Так, це звичайно буває завжди у середовищі операційної системи Windows               

Question 78

Як створити папку у існуючій папці?

               a. Активізувати існуючу папку, в ній натиснути праву кнопку мишки, і вибрати з меню "Создать" пункт "Папку"             

               b. Натиснути правою кнопкою миші на робочому столі, потім з меню "Создать" вибрати пункт "Папку" 

               c. Натиснути на кнопку "Пуск", далі з меню, що з'явилось, вибрати команду "Создать", а потім пункт "Папку"                

 

Question 79

 Що зберігається в меню "Документы" головного меню системи?

               a. Тільки 15 останніх документів, з якими працювали на цьому комп'ютері           

               b. Всі документи користувача         

               c. Всі програми для роботи з документами                

Question 80

 Як викликати головне меню системи?

               a. Натиснути правою кнопкою мишки на панелі задач і вибрати команду "Главное меню"            

               b. Натиснути комбінацію Ctrl+Esc            

               c. Натиснути на кнопку "Пуск"    

               d. Достатньо натиснути лівою кнопкою мишки на панелі задач            

Question 81

  За своїм призначенням програма Провідник є:

               a. диспетчером файлів                

               b. правильної відповіді немає        

               c. засобом для створення електронних прензентацій             

               d. процесором електронних таблиць           

Question 82

Дерево об'єктів у програмі Провідник призначене для:

               a. здійснення дій з об'єктами за допомогою їх візуального відображення              

               b. наочного відображення файлової структури на дисках             

               c. створення документів MS Office               

               d. навігації по файловій структурі та доступу до об'єктів               

               e. створення друкованих документів            

Question 83

Для виконання дій з об'єктами в програмі Провідник можна скористатися:

               a. кнопкою Пуск на панелі задач    

               b. контекстним меню     

               c. панеллю інструментів у вікні програми            

               d. головним меню у вікні програми         

Question 84

 Для того, щоб розкрити папку, слід:

               a. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі   

               b. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі    

               c. двічі клацнути правою клавішею миші на її піктограмі та вибрати пункт Открыть  Question 85

Question 85

Для переміщення об'єктів засобами Провідника можна скористатися:

               a. головним меню у вікні програми         

               b. панеллю інструментів у вікні програми            

               c. прийомом "Ручне буксування"             

               d. кнопкою Пуск на панелі задач    

               e. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl 

               f. контекстним меню      

Question 86

Для копіювання об'єктів засобами програми Провідник слід скористатися

               a. панеллю інструментів у вікні програми            

               b. прийомом "Ручне буксування"    

               c. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl      

               d. текстовим процесором MS Word              

               e. будь-якою програмою з пакету MS Office               

               f. головним меню у вікні програми          

Question 87

 Ярлик можна створювати:

               a. в будь-якій папці        

               b. на Робочому столі     

               c. у будь-якому файлі       

Question 88

Вміст контекстного меню об'єкта

               a. є фіксованим для усіх об'єктів   

               b. формується у залежності від того, який об'єкт відмічений курсором    

               c. правильної відповіді немає        

               d. настроюється користувачем самостійно                

Question 89

В будь-якій папці можна створити:

               a. вкладені папки            

               b. файли за домомогою інших програм, які є в комп'ютері           

               c. будь-які документи MS Office                

               d. ярлики           

Question 90

Перемкнути алфавіт на клавіатурі можна:

               a. натисканням комбінації клавіш Shift+Ctrl або Shift+Alt зліва     

               b. цього взагалі робити не можна 

               c. натисканням лівою клавішею миші на індикаторі на панелі задач          

               d. тільки засобами конкретної програми, з якою працює користувач    

Question 91

 Перейменувати папку або файл можна:

               a. за допомогою контекстного меню       

               b. тільки за допомогою програми, якою цей об'єкт створений               

               c. з головного меню вікна, в якому вони знаходяться     

Question 92

 Встановити панель інструментів у вікні можна:

               a. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов           

               b. ніяк не можна                

               c. з контекстного меню робочої області       

               d. з головного меню вікна           

Question 93

В правій панелі робочої області в програмі Провідник міститься:

               a. нічого не міститься взагалі         

               b. тільки відомості про дату та час створення об'єкту, вибраного в лівій панелі              

               c. прізвище власника вибраного файлу або папки    

               d. вміст папки, вибраної в лівій панелі   

               e. маю власний варіант відповіді   

Question 94

 Яка різниця між об'єктом та його ярликом?

               a. ярлик є посиланням на об'єкт, яке зберігає повний шлях до нього        

               b. ніякої               

               c. тільки наявність стрілочки у лівому нижньому куті на піктограмі       

Question 95

  Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

               a. правильної відповіді немає        

               b. скористатися кнопкою Свойства на панелі інструментів у його вікні    

               c. скористатися контекстним меню, пункт Свойства        

Question 96

Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

               a. Ні      

               b. Так    

Question 97

На панелі задач розташовані:

               a. панель швидкого запуску        

               b. панель активних задач            

               c. панель інструментів     

               d. правильної відповіді немає        

               e. кнопка головного меню ОС WINDOWS              

               f. рядок стану      

Question 98

  Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

               a. відкриття головного меню ОС WINDOWS             

               b. відкриття контекстного меню об'єкту       

               c. правильної відповіді немає        

               d. закриття активного вікна та виходу з об'єкту   

Question 99

При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. з контекстного меню об'єкту вибрати пункт "Выделить все"             

               b. подають команду "Выделить все" з підменю Правка 

               c. використовують клавіши "Ctrl+A"       

Question 100

При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи                

               b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               c. правильної відповіді немає        

Question 101

При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

               a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "               

               b. правильної відповіді немає        

               c. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               d. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи       

Question 102

У діалоговому вікні можуть бути присутні:

               a. рядок головного меню 

               b. кнопка ОК      

               c. панелі інструментів       

               d. корінці вкладок              

               e. кнопка Отмена              

               f. кнопка Применить         

Question 103

Чи є доступною Корзина у програмі Провідник без виходу на Робочий стіл

               a. так    

               b. ні       

Question 104

  Головне меню операційної системи Windows-9* (кнопка Пуск) призначене для:

               a. запуску програм і управління роботою комп'ютера     

               b. створення папок та ярликів на Робочому столі     

Question 105

 Пункт Программы у головному меню операційної системи Windows призначений для:

               a. копіювання та форматування дисків        

               b. відображення вмісту буферу обміну        

               c. отримання уявлення про наявні на комп'ютері програми         

               d. правильної відповіді немає        

               e. запуску програм, що є в його підменю              

Question 106

 За допомогою пункту Панель управления можна:

               a. здійснювати архівування файлів              

               b. запускати будь-яку програму, яка є в даному комп'ютері    

               c. установлювати властивості екрану тощо         

               d. змінювати системну дату та час          

               e. працювати з текстовими документами    

               f. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої     

Question 107

 Файли та папки можна відшукувати за такими ознаками:

               a. прізвище власника       

               b. правильної відповіді немає        

               c. дата створення або зміни       

               d. ім'я та місцерозташування     

               e. розмір            

               f. час останнього відкриття             

Question 108

Добавлення об'єктів до Головного меню відбувається за допомогою:

               a. правильної відповіді немає        

               b. контекстного меню будь-якого об'єкту на Робочому столі   

               c. довідкової системи ОС WINDOWS          

               d. контекстного меню Робочого столу          

               e. контекстного меню Панелі задач         

Question 109

  Чи можна встановити засобами ОС WINDOWS-98 на комп'ютері індивідуальні

 конфігурації для кожного користувача

               a. ні       

               b. так    

Question 110

 До допоміжних програм ОС WINDOWS відносяться:

               a. Блокнот         

               b. WordPad        

               c. Paint                

               d. Adobe Photoshop           

               e. MS Access       

               f. MS Word          

               g. Калькулятор                

Question 111

 За своїм призначенням програма Проводник є:

               a. правильної відповіді немає        

               b. процесором електронних таблиць           

               c. диспетчером файлів                

               d. засобом для створення електронних прензентацій             

Question 112

Дерево об'єктів у програмі Проводник призначене для:

               a. навігації по файловій структурі та доступу до об'єктів               

               b. створення документів MS Office               

               c. здійснення дій з об'єктами за допомогою їх візуального відображення              

               d. створення друкованих документів            

               e. наочного відображення файлової структури на дисках              

Question 113

Для виконання дій з об'єктами в програмі Проводник можна скористатися:

               a. кнопкою Пуск на панелі задач    

               b. панеллю інструментів у вікні програми            

               c. контекстним меню     

               d. головним меню у вікні програми         

Question 114

 Для того, щоб розкрити папку, слід:

               a. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі   

               b. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі    

               c. маю власний варіант відповіді   

               d. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі та вибрати пункт Открыть      

Question 115

  Для переміщення об'єктів засобами Проводника можна скористатися:

               a. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl 

               b. прийомом "Ручне буксування"            

               c. панеллю інструментів у вікні програми            

               d. контекстним меню     

               e. головним меню у вікні програми         

               f. кнопкою Пуск на панелі задач     

Question 116

Для копіювання об'єктів засобами програми Провідник слід скористатися

               a. головним меню у вікні програми         

               b. панеллю інструментів у вікні програми            

               c. текстовим процесором MS Word              

               d. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl      

               e. прийомом "Ручне буксування"    

               f. будь-якою програмою з пакету MS Office                

Question 117

Ярлик можна створювати:

               a. на Робочому столі     

               b. у будь-якому файлі       

               c. в будь-якій папці        

Question 118

Вміст контекстного меню об'єкта

               a. настроюється користувачем самостійно                

               b. є фіксованим для усіх об'єктів   

               c. правильної відповіді немає        

               d. формується у залежності від того, який об'єкт відмічений курсором    

Question 119

В будь-якій папці можна створити:

               a. ярлики            

               b. будь-які документи MS Office               

               c. файли за домомогою інших програм, які є в комп'ютері            

               d. вкладені папки            

Question 120

Перемкнути алфавіт на клавіатурі можна:

               a. цього взагалі робити не можна 

               b. натисканням комбінації клавіш Shift+Ctrl         

               c. тільки засобами конкретної програми, з якою працює користувач    

               d. натисканням комбінації клавіш Shift+Alt зліва               

               e. натисканням лівою клавішею миші на індикаторі на панелі задач          

Question 121

Перейменувати папку або файл можна:

               a. з контекстного меню 

               b. тільки за допомогою програми, якою цей об'єкт створений               

               c. з головного меню вікна           

Question 122

Встановити панель інструментів у вікні можна:

               a. з контекстного меню головного меню вікна     

               b. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов           

               c. з контекстного меню робочої області       

               d. маю власний варіант відповіді   

               e. ніяк не можна                

Question 123

В правій панелі робочої області в програмі Проводник міститься:

               a. маю власний варіант відповіді   

               b. тільки відомості про дату та час створення об'єкту, вибраного в лівій панелі              

               c. прізвище власника вибраного файлу або папки    

               d. нічого не міститься взагалі         

               e. вміст папки, вибраної в лівій панелі   

Question 124

Як створити ярлик для папки на Робочому столі?

               a. маю власний варіант відповіді   

               b. іншим способом            

               c. таким самим способом, як ярлик для файлу документу або програми            

               d. вибрати об'єкт у вікні та скористатися контекстним меню (Отправить\Рабочий стол)   

Question 125

Яка різниця між об'єктом та його ярликом?

               a. ніякої               

               b. ярлик є посиланням на об'єкт, яке зберігає повний шлях до нього       

               c. тільки наявність стрілочки у лівому нижньому куті на піктограмі       

Question 126

Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

               a. скористуватися кнопкою Свойства на панелі інструментів       

               b. скористуватися контекстним меню, пункт Свойства    

               c. правильної відповіді немає        

Question 127

 Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

               a. Так    

               b. Ні      

Question 128

 На панелі задач розташовані:

               a. панель активних задач            

               b. рядок стану     

               c. панель інструментів     

               d. кнопка головного меню ОС WINDOWS             

               e. панель швидкого запуску        

               f. правильної відповіді немає         

               g. лінійки прокрутки           

Question 129

Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

               a. відкриття контекстного меню об'єкту       

               b. відкриття головного меню ОС WINDOWS             

               c. закриття активного вікна та виходу з об'єкту   

               d. правильної відповіді немає        

Question 130

 При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. маю власний варіант відповіді   

               b. подають команду Выделить все з підменю Правка     

               c. використовують клавіши "Ctrl+A"       

Question 131

При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. правильної відповіді немає        

               b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               c. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи                

               d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "             

Question 132

 При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

               a. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи       

               b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"               

               c. правильної відповіді немає        

               d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "               

Question 133

 Чи є доступною Корзина у програмі Проводник без виходу на Робочий стіл

               a. так    

               b. ні       

Question 134

 До утіліт ОС WINDOWS відносяться:

               a. Калькулятор   

               b. програма Проверка диска       

               c. Назначенные задания              

               d. MS Word         

               e. Корзина           

               f. програма Дефрагментация диска         

Question 135

  Для того, щоб добавити чи видалити одну із складових частин Windows, потрібно:

               a. засобами ОС WINDOWS знайти потрібні файли та знищити їх       

               b. з Панели управления вибрати піктограму Установка и удаление программ       

Question 136

 Програма Блокнот дозволяє:

               a. такої програми не існує               

               b. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt 

               c. створювати текстові документи з форматуванням              

Question 137

 Програма WordPad дозволяє:

               a. створювати текстові документи з форматуванням       

               b. такої програми не існує               

               c. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt 

Question 138

Програма Paint призначена для:

               a. створення реляційних баз даних              

               b. створення текстових документів              

               c. створення повнокольорових ілюстрацій і растрової графіки   

               d. правильної відповіді немає        

               e. створення будь-яких документів MS Office            

Question 139

Програма Калькулятор - це:

               a. програма для роботи з електронними таблицями               

               b. стандартна програма для проведення обчислень з багатьма функціями           

               c. програма для перегляду графічних зображень     

Question 140

  Програма Телефон призначена для:

               a. зберігання звуків до документів користувача         

               b. немає такої програми   

               c. відтворення музичних компакт-дисків      

               d. збереження і автоматичного набору телефонних номерів  при наявності модему та підключеного до нього телефону            

Question 141

Утіліта Проверка диска (ScanDisk) зійснює:

               a. пошук дефектних секторів      

               b. пошук неприпустимих імен файлів     

               c. виявлення помилки FAT         

               d. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

 кластери кожного з них розміщувалися послідовно                

               e. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів             

               f. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини        

Question 142

Утіліта Дефрагментация диска дозволяє зійснювати:

               a. пошук дефектних секторів          

               b. пошук неприпустимих імен файлів           

               c. такої програми не існує               

               d. виявлення помилок FAT             

               e. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів        

               f. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

 кластери кожного з них розміщувалися послідовно        

               g. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини       

Question 143

 Утіліта Назначенные задания (Task Sheduler) дає змогу:

               a. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої    

               b. сканувати поверхню диску для виявлення дефектних секторів        

               c. встановити параметри автоматичного завантаження програм у час,

 зручний для користувача           

               d. виявляти помилки FAT               

Question 144

 Яке ім'я пускового файлу програми Total Commander?

               a. TOTALCMD.EXE          

               b. TOTAL COMMANDER                

               c. ANSI                

Question 145

Укажіть правильні відповіді способів завантаження програми Total Commander.

               a. знаходячись у командному рядку ОС Windows (режимі емуляції DOS), в рядку запрошення системи наберіть [шлях] та ім'я пускового файлу програми i натисніть ENTER. Як правило, за замовчанням ім'я файлу TOTALCMD.EXE            

               b. використовуючи ярлик програми на робочому столі 

               c. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ПРОГРАММЫ► TOTAL COMMANDER, а далі подати команду в залежності від необхідної версії: для 16-бітної - Total Commander, для 32-х бітної - Total Commander32               

               d. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ВЫПОЛНИТЬ, після появи діалогового вікна ЗАПУСК ПРОГРАММЫ у вікні ОТКРЫТЬ вкажіть [шлях] TOTALCMD.EXE та натисніть клавішу ENTER або кнопку OK        

Question 146

Панель, на якій знаходиться курсор-рамка, називається ?

               a. відомою          

               b. неактивною     

               c. активною або поточною         

               d. знайомою        

Question 147

Поміняти місцями панелі в Total Commander, можна використавши співвідношення клавіш:

               a. Ctrl-U              

               b. Alt-Fl                

               c. Ctrl-F                

Question 148

 На активній панелі в Total Commander встановити режим перегляду КРАТКИЙ, можна використавши співвідношення клавіш:

               a. Ctrl-U               

               b. Alt-Fl                

               c. Ctrl-F               

Question 149

 Де виводиться розмір диска, кількість вільного місця на ньому в Total Commander?

               a. рядку дисків    

               b. у верхньому інформаційному рядку   

               c. в рядку підказки            

Question 150

За допомогою якої функціональної клавіші можна отримати допомогу в Total Commander?

               a. F5      

               b. F3      

               c. F2      

               d. F4      

               e. F1      

Question 151

 Для вибору групи файлів за маскою (груповим іменем) треба натиснути клавішу:

               a. сірий [+]         

               b. сірий [-]            

Question 152

 В масці можна використовувати символи

               a. "*"     

               b. "!"      

               c. "&"     

               d. "?"    

Question 153

Вкажіть правильні приклади масок:

               a. ??А??             

               b. *.txt   

               c. config.sys         

               d. W*.* 

Question 154

 При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів не підряд, а вибірково за допомогою маніпулятора типу «миш»:

               a. Ctrl   

               b. Shift   

Question 155

При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів підряд, за допомогою маніпулятора типу «миш»:

               a. Shift 

               b. Ctrl    

Question 156

В якому рядку відображається повна інформація про виділений файл або групу файлів:

               a. меню               

               b. статусу           

               c. заголовку        

Question 157

 Яка інформація відображається в збірній інформаційній панелі?

               a. кількість файлів у каталозі на другій панелі і їх загальний розмір у байтах         

               b. кількість вільного місця на поточному диску (...Bytes free on drive)      

               c. мітка поточного диска              

               d. ємність поточного диска в байтах (...Bytes on drive)     

Question 158

За допомогою якої функціональної клавіші можна переглянути файли в Total Commander?

               a. F1      

               b. F3     

               c. F2      

               d. F4      

               e. F5      

Question 159

За допомогою якої функціональної клавіші можна редагувати файли в Total Commander?

               a. F2      

               b. F1      

               c. F4      

               d. F3      

               e. F5      

Question 160

За допомогою якої функціональної клавіші можна копіювати файли в Total Commander?

               a. F2      

               b. F1      

               c. F4      

               d. F5     

               e. F3      

Question 161

За допомогою якої функціональної клавіші можна переміщувати та перейменовувати файли в Total Commander?

               a. F3      

               b. F2      

               c. F6      

               d. F4      

               e. F5      

Question 162

Гаряча клавіша команди Создать каталог:

               a. F2      

               b. F8      

               c. F5      

               d. F9      

               e. F7      

Question 163

 Гаряча клавіша команди Удалить:

               a. F2      

               b. F8     

               c. F10    

               d. F4      

               e. F9      

Question 164

Які Ви знаєте атрибути файлів?

               a. архівний        

               b. активний         

               c. поточний         

               d. системний     

               e. прихований   

               f. для читання   

Question 165

 Відмідьте основні плагини:

               a. іформаційні плагіни   

               b. пагіни внутрішньої програми перегляду           

               c. пагіни файлової системи        

               d. ахіваторні плагіни      

               e. додаткові мови           

Question 166

Яка команда дозволяє в активній панелі встановити фільтрацію файлів за груповими іменами або шаблоном?

               a. Програми        

               b. Властивості    

               c. Фільтр            

Question 167

 Яка команда дозволяє порівнювати два каталоги разом з усіма підкаталогами і копіювати більш нові файли в інший каталог (або будь-який каталог, відмінний від вихідного)?

               a. Копировать выбранные файлы в буфер               

               b. Запустить сеанс MS DOS           

               c. Синхронизировать каталоги 

Question 168

 Гарячі клавіші команди Копировать выбранные файлы в буфер:

               a. СTR+Х            

               b. CTR+V            

               c. CTR+C            

Question 169

 Гарячі клавіші команди Вырезать выбранные файлы в буфер:

               a. CTR+V            

               b. СTR+Х            

               c. CTR+C            

Question 170

 Гарячі клавіші команди Вставить из буфера в текущий каталог?

               a. CTR+V            

               b. СTR+Х            

               c. CTR+C            

Question 171

 В який об'єкт попадають видалені каталоги та файли?

               a. мої документи               

               b. мережеве оточення      

               c. корзину          

Question 172

Для кожної вкладки в Total Commander зберігаються такі установки, як:

               a. порядок сортування 

               b. коротке/докладне представлення        

               c. поточна позиція курсору         

Question 173

Налагодження параметрів програми Total Commander проводиться з підменю:

               a. файл               

               b. вкладки           

               c. конфігурація                

Question 174

Мітка диска може містити до:

               a. 11 символів   

               b. 30 символів    

               c. 6 символів       

Question 175

 Команди сортування файлів в панелі подаються з підменю:

               a. вкладки           

               b. файл               

               c. конфігурація    

               d. вид   

Question 176

В засобах автоматичної перевірки правопису можна вибрати мову, на якій:

               a. одноразово буде перевірятися абзац                

               b. правильної відповіді немає        

               c. за замовчуванням перевірятимуться усі документи    

Question 177

Чи можна в MS WORD встановити режим автоматичного перенесення слів?

               a. так    

               b. ні       

Question 178

Створити новий документ можна:

               a. правильної відповіді немає        

               b. з будь якого вікна, скориставшись контекстним меню         

               c. командою меню ФАЙЛ - СОЗДАТЬ     

               d. за допомогою кнопки СОЗДАТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ           

Question 179

Нові документи можна створювати:

               a. на основі існуючих шаблонів               

               b. правильної відповіді немає        

               c. на основі існуючих документів            

Question 180

Відкрити існуючий документ можна:

               a. з будь-якого вікна за допомогою миші або клавіатури         

               b. правильної відповіді немає        

               c. за допомогою кнопки ОТКРЫТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ           

               d. командою меню ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ      

Question 181

У вікні MS WORD знаходяться:

               a. рядок заголовка          

               b. лінійка            

               c. корінці вкладок              

               d. прапорці          

               e. смуги прокрутки         

               f. лічильники       

               g. панелі інструментів   

               h. рядок меню 

Question 182

Документ на екрані має вигляд як надрукований, якщо включений режим:

               a. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ           

               b. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ   

               c. ГЛАВНИЙ ДОКУМЕНТ               

               d. У будь-якому режимі    

               e. СТРУКТУРА   

               f. ОБЫЧНЫЙ     

Question 183

Буфер обміну - це:

               a. частина оперативної пам`яті для тимчасового зберігання фрагментів документу

 будь-якого вмісту та подальшого їх застосування           

               b. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання інформації про нього            

               c. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання його копії протягом усієї роботи з ним              

               d. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

 та призначений для зберігання перекладу на іноземній мові               

Question 184

 Клавіша Caps Lock при наборі тексту призначена для:

               a. закінчення абзацу         

               b. переходу на нову сторінку          

               c. постійного використання літер верхнього регістру      

               d. однократного використання літер верхнього регістру          

Question 185

Клавіша Shift при наборі тексту призначена для:

               a. переходу на нову сторінку          

               b. закінчення абзацу         

               c. постійного використання літер верхнього регістру               

               d. однократного використання літер верхнього регістру               

Question 186

Клавіша Enter при наборі тексту призначена для:

               a. постійного використання літер верхнього регістру               

               b. однократного використання літер верхнього регістру          

               c. закінчення абзацу      

               d. переходу на нову сторінку          

Question 187

 Комбінація клавіш Ctrl+Enter використовується для:

               a. створення нової сторінки       

               b. переходу на новий рядок без утворення абзацу   

               c. така комбінація у WORD не застосовується          

               d. закінчення абзацу         

Question 188

Комбінація клавіш Shift+Enter використовується для:

               a. утворення нової сторінки            

               b. така комбінація у WORD не застосовується          

               c. переходу на новий рядок без створення абзацу            

               d. закінчення абзацу         

Question 189

 Комбінація клавіш Ctrl+C використовується для:

               a. вставки об`єкту з буферу обміну              

               b. копіювання об`єкту у буфер обміну    

               c. вирізання об`єкту у буфер обміну             

Question 190

 Комбінація клавіш Ctrl+V використовується для:

               a. вставки об`єкту з буферу обміну         

               b. вирізання об`єкту у буфер обміну             

               c. копіювання об`єкту у буфер обміну          

Question 191

Комбінація клавіш Ctrl+X використовується для:

               a. вирізання об`єкту у буфер обміну       

               b. копіювання об`єкту у буфер обміну          

               c. вставки об`єкту з буферу обміну               

Question 192

При першому збереженні у файлі нового документу команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

               a. не відрізняються        

               b. таких команд не існує   

               c. відрізняються                

Question 193

При повторному збереженні документу у файлі команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

               a. не відрізняються           

               b. таких команд не існує   

               c. відрізняються             

Question 194

 Чи можна закрити вікно документу, не закриваючи MS WORD

               a. ні       

               b. так    

Question 195

Завантаження програми MS WORD може відбуватися:

               a. з головного меню операційної системи WINDOWS       

               b. одним натиском правої кнопки миші по назві файла           

               c. за допомогою ярлика програми на Робочому столі (якщо він є)             

Question 196

Рядок стану визначає:

               a. відстань в сантиметрах до поточного місця курсору від нижнього краю аркуша          

               b. кількість сторінок документа                

               c. відстань в міліметрах до поточного місця курсору від лівого краю аркуша     

               d. кількість знакомісць в рядку від початку до курсору   

               e. номер рядка поточного місця курсору              

               f. номер розділу документу         

               g. номер сторінки документа      

               h. номер стовпця знаходження курсору       

Question 197

  За допомогою інструмента ЛИНЕЙКА задають:

               a. розміри абзацного відступу    

               b. розміри лівого поля 

               c. міжрядковий інтервал 

               d. розміри правого поля              

Question 198

Як вмикати засоби автоматичної перевірки правопису:

               a. з меню ПРАВКА вибирають ЯЗЫК, РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ             

               b. з меню ВСТАВКА вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови        

               c. з меню СЕРВИС вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови                

Question 199

Вихід із середовища MS WORD здійснюється так:

               a. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Delete         

               b. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F4       

               c. натиснути позначку системного меню в лівому куті рядка заголовку MS WORD          

               d. вибрати команду ПРАВКА, ЗАКРЫТЬ    

               e. натиснути комбінацію клавіш Alt+F4   

               f. вибрати команду ФАЙЛ, ВЫХОД         

               g. натиснути кнопку в правому верхньому куті вікна програми    

               h. за допомогою системного меню в рядку заголовку MS WORD вибрати команду ЗАКРЫТЬ                

Question 200

Як зберегти документ на локальному жорсткому диску або в мережі?

               a. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ       

               b. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК, далі у вікні СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА надати файлу назву, задати місце його збереження і формат     

               c. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ для існуючого на цьому диску файлі або в мережі              

               d. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ для документу, який тільки створюється            

Question 201

Визначте дію клавіші Backspace:

               a. перехід у кінець файлу               

               b. відмова від виконання будь-якої дії         

               c. фіксація введення великих літер              

               d. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               e. вилучення символу ліворуч від курсору          

Question 202

 Визначте дію клавіші Esc:

               a. вилучення символу ліворуч від курсору 

               b. відмова від виконання будь-якої дії   

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. фіксація введення великих літер              

               e. перехід у кінець файлу               

Question 203

Визначте дію клавіші Shift:

               a. перехід у кінець файлу               

               b. вилучення символу ліворуч від курсору 

               c. одноразове використання верхнього регістра               

               d. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               e. фіксація введення великих літер              

Question 204

Визначте дію клавіші PgUp:

               a. переміщення курсору на одне вікно вниз               

               b. одноразове використання верхнього регістра       

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. фіксація введення великих літер              

               e. вилучення символу ліворуч від курсору 

               f. переміщення курсору на одне вікно вгору        

               g. перехід у кінець файлу               

Question 205

 Визначте дію клавіші PgDn:

               a. вилучення символу ліворуч від курсору 

               b. фіксація введення великих літер              

               c. переміщення курсору на одне вікно вниз         

               d. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               e. одноразове використання верхнього регістра       

               f. перехід у кінець файлу 

               g. переміщення курсору на одне вікно вгору              

Question 206

 Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+End:

               a. фіксація введення великих літер              

               b. перехід у кінець файлу            

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. вилучення символу ліворуч від курсору 

               e. відмова від виконання будь-якої дії         

Question 207

 Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+Home:

               a. вилучення символу ліворуч від курсору 

               b. відмова від виконання будь-якої дії         

               c. перехід у вікні від одного поля до іншого               

               d. фіксація введення великих літер              

               e. перехід на початок файлу       

Question 208

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+Ins:

               a. переміщення курсору на один абзац вниз              

               b. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               c. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               d. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               e. перехід у кінець файлу               

               f. копіювання виділеного фрагменту в буфер обміну      

               g. зміщення курсору на рядок вгору             

               h. переміщення курсору на один абзац вгору             

Question 209

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Del:

               a. зміщення курсору на рядок вниз               

               b. переміщення курсору на один абзац вгору             

               c. перехід по тексту від одного поля до іншого          

               d. вирізання виділеного фрагменту в буфер обміну        

               e. переміщення курсору на один абзац вниз              

               f. перехід у кінець файлу 

               g. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               h. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

Question 210

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ins:

               a. вставка виділеного фрагменту в буфер обміну             

               b. переміщення курсору на один абзац вгору             

               c. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               d. переміщення курсору на один абзац вниз              

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. зміщення курсору на рядок вгору              

               g. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               h. перехід у кінець файлу               

Question 211

 Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+А:

               a. виділення всього документу 

               b. перехід у кінець файлу               

               c. переміщення курсору на один абзац вгору             

               d. переміщення курсору на один абзац вниз              

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. переміщення курсору на одне слово праворуч       

               g. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

Question 212

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+Enter:

               a. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               b. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               c. переміщення курсору на один абзац вниз              

               d. примусовий початок нової сторінки   

               e. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               f. перехід у кінець файлу 

               g. переміщення курсору на один абзац вгору             

Question 213

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ctrl+Home:

               a. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               b. переміщення курсору на один абзац вгору             

               c. перехід по тексту від одного поля до іншого          

               d. виділення тексту від курсору до початку документу    

               e. перехід у кінець файлу               

               f. переміщення курсору на одне слово праворуч       

               g. переміщення курсору на один абзац вниз              

Question 214

  Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Ctrl+End:

               a. перехід по тексту від одного поля до іншого         

               b. переміщення курсору на один абзац вниз              

               c. перехід у кінець файлу                

               d. виділення тексту від курсору до кінця документу         

               e. переміщення курсору на один абзац вгору             

               f. переміщення курсору на одне слово ліворуч          

               g. переміщення курсору на одне слово праворуч      

Question 215

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+Home:

               a. переміщення курсору на один абзац вниз              

               b. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               c. виділення тексту від курсору до початку рядка             

               d. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               e. перехід у кінець файлу               

               f. переміщення курсору на один абзац вгору              

               g. перехід по тексту від одного поля до іншого         

Question 216

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Shift+End:

               a. переміщення курсору на одне слово праворуч      

               b. переміщення курсору на одне слово ліворуч         

               c. переміщення курсору на один абзац вгору             

               d. переміщення курсору на один абзац вниз              

               e. перехід у кінець файлу               

               f. перехід по тексту від одного поля до іншого          

               g. виділення тексту від курсору до кінця рядка   

Question 217

Що відбудеться з номерами сторінок, якщо у існуючий документ вставити десь всередині ще одну сторінку?

               a. Нумерація сторінок не зміниться, бо нова сторінка залишиться непронумерованою 

               b. Після вставки сторінки програма запитає, чи потрібно перенумерувати сторінки, і буде чекати відповіді              

               c. Всі сторінки документа будуть автоматично перенумеровані 

Question 218

  Що буде, якщо виділений фрагмент тексту перетягнути в інше місце документу з натисненою клавішею Ctrl?

               a. він буде переміщений у відповідне місце               

               b. буде виконана операція копіювання цього фрагменту у відповідне місце         

               c. це ні до чого не призведе, адже така дія не передбачена програмою            

Question 219

Чи відрізняється переміщення тексту з використанням операцій "вирізати - вставити" та методу "drag & drop"?

               a. ні, це рівносильні методи           

               b. так, при застосуванні методу "drag & drop" даний фрагмент тексту не поміщується в буфер обміну 

               c. так, якщо використовувати операції буфера обміну, то даний фрагмент можна далі вставити і в інше місце                

Question 220

  Якщо в буфері обміну розміщена максимально можлива кількість об'єктів, то розміщення ще одного призведе до:

               a. буде виведено повідомлення про помилку            

               b. очистки буфера             

               c. той об'єкт, який був поміщений останнім, буде заміщено даним       

               d. той об'єкт, який був поміщений першим, буде знищено, а на його місце в буфері поміщено даний фрагмент              

Question 221

Яким чином можна визначити, які фрагменти на даний момент знаходяться в буфері обміну?

               a. ніяким              

               b. виконати операцію вставки відповідну кількість разів         

               c. виконати команду ПРАВКА – БУФЕР ОБМЕНА Office 

Question 222

 Якщо в буфері обміну знаходиться певний об'єкт (фрагмент тексту), то в результаті виконання команди Ctrl+V він буде розміщений:

               a. починаючи з положення курсору        

               b. на початку документа   

               c. на початку рядка, в якому знаходиться в даний момент курсор        

Question 223

Для вилучення фрагменту тексту його можна вирізати з використанням відповідної команди Ctrl+Х, або, наприклад, використати клавішу Delete. Чи є між даними методами принципові відмінності?

               a. так, якщо його вирізати, то він буде тимчасово збережений в буфері обміну та його можна буде знову використати, а при використанні клавіші Delete фрагмент тексту до буфера не потрапить 

               b. ні, адже результатом їх виконання є одна і та ж дія - знищення фрагменту тексту 

Question 224

За допомогою яких елементів виконується форматування тексту?

               a. за допомогою команд головного меню ФОРМАТ          

               b. за допомогою команд головного меню СЕРВИС 

               c. за допомогою кнопок панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ            

Question 225

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "К"?

               a. виділяє текст курсивом           

               b. підкреслює текст          

               c. виділяє текст напівжирним шрифтом      

Question 226

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "Ж"?

               a. підкреслює текст          

               b. виділяє текст напівжирним шрифтом               

               c. виділяє текст курсивом               

Question 227

Як можна збільшити або зменшити інтервал між символами тексту?

               a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ                

               b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ              

               c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ          

Question 228

Як можна змінити накреслення тексту?

               a. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки АНІМАЦІЯ              

               b. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ШРИФТ         

               c. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ІНТЕРВАЛ              

Question 229

Як можна оточити фрагмент тексту пунктирною рамкою, що рухається або виділити його блимаючими символами?

               a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ 

               b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ         

               c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ               

Question 230

Що таке абзац тексту?

               a. кілька рядків   

               b. одне речення                

               c. частина документу, за яким слідує маркер абзацу ¶, який відноситься до недрукуємих символів            

Question 231

 Для чого використовується верхній повзунок на горизонтальній лінійці?

               a. встановлення абзацного відступу       

               b. встановлення відступів згори    

               c. встановлення відступів ліворуч                

Question 232

 При форматуванні абзаців при необхідності застосовується опція "ЗАПРЕТ ВИСЯЧИХ СТРОК". Що означає такий термін?

               a. заборона друку останнього рядка абзацу, який розташований окремо вгорі наступної сторінки             

               b. такого терміну не існує                

               c. заборона друку першого рядка абзацу, який розташований окремо внизу сторінки, а наступний текст абзацу перенесений на наступну сторінку           

               d. це рядок, який виступає по ширині від іншого тексту           

Question 233

 Що означає термін "НЕ РАЗРЫВАТЬ АБЗАЦ"?

               a. такий абзац повинен починатися в тому рядку, де закінчився попередній     

               b. в такому абзаці заборонені перенесення слів        

               c. такого терміну не існує                

               d. абзац повинен повністю бути розташованим на одній сторінці              

Question 234

 Що означає термін "НЕ ОТРЫВАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО" по відношенню до абзацу?

               a. наступний абзац повинен починатися в тому ж рядку, де закінчився попередній        

               b. два послідовних абзаци повинні обов'язково бути розташованими на одній сторінці   

               c. такого терміну не існує                

Question 235

  Що означає термін "С НОВОЙ СТРАНИЦЫ" по відношенню до абзацу?

               a. такого терміну не існує                

               b. цей абзац повинен по можливості починатись з нової сторінки        

               c. цей абзац повинен обов'язково починатись з нової сторінки   

Question 236

  Що означає термін "В НОВЫЙ ДОКУМЕНТ" по відношенню до абзацу?

               a. що абзац повинен бути перенесений в новий документ      

               b. що абзац крім поточного документу слід скопіювати і в новий документ        

               c. такого терміну не існує            

Question 237

 Якими символами позначаються елементи маркірованого списку?

               a. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо              

               b. цифрами         

               c. цифрами та літерами   

Question 238

 Якими символами позначаються елементи нумерованого списку?

               a. літерами        

               b. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо            

               c. цифрами        

Question 239

Які типи списків існують в програмі WORD?

               a. нумеровані    

               b. ієрархічні         

               c. маркировані 

               d. їх взагалі не існує         

               e. багаторівневі               

Question 240

Як виконати створення списку в готовому тексті?

               a. виділити необхідні абзаци і натиснути кнопку панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ- НЕПЕЧАТАЕМЫЕ ЗНАКИ             

               b. виділити необхідні абзаци і натиснути відповідну кнопку панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ - МАРКЕРЫ для маркірованого списку або НУМЕРАЦИЯ для нумерованого. Повторне натиснення на кнопку скасує операцію створення списку         

Question 241

Як можна вводити текст у режимі списку?

               a. натиснути кнопку панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ - НЕПЕЧАТАЕМЫЕ ЗНАКИ ¶ перед початком введення          

               b. натиснути відповідну кнопку панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ - МАРКЕРЫ для маркірованого списку або НУМЕРАЦИЯ для нумерованого          

               c. надрукувати слово СПИСОК, потім вводити окремі елементи списку, WORD сам розпізнає і створить потрібний список             

Question 242

 Як створити багаторівневий список?

               a. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку НУМЕРОВАННЫЙ            

               b. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку МАРКИРОВАННЫЙ          

               c. такого типу списків в програмі не існує     

               d. використати команду меню ФОРМАТ-СПИСОК і вибрати вкладку МНОГОУРОВНЕВЫЙ                

Question 243

 Яка панель інструментів призначена для полегшення операцій форматування тексту?

               a. СТАНДАРТНАЯ           

               b. ФОРМАТИРОВАНИЕ               

               c. РИСОВАНИЕ                

               d. СТРУКТУРА   

Question 244

Як з одного абзацу, який складається з двох речень, створити два так, щоб кожне речення було розташовоно в окремому абзаці?

               a. На панелі форматування натиснути кнопку "Розірвати абзац"          

               b. Це зробити неможливо               

               c. Достатньо натиснути лівою кнопкою миші в кінці першого речення, потім натиснути Enter                

Question 245

 Як з'єднати два абзаци в один?

               a. Між абзацами є символ кінця абзаца, його потрібно знищити   

               b. Це зробити неможливо               

Question 246

 Для установлення полів на листі потрібно:

               a. Змінити налагодження принтера              

               b. Включити – виключити принтер               

               c. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР           

               d. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПЕЧАТЬ              

               e. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРМЕТРЫ СТРАНИЦ            

Question 247

 Для перегляду документа в тому вигляді, в якому він буде

 надрукований, потрібно:

               a. Включити – виключити принтер               

               b. В меню ФАЙл вибрати команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР     

               c. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПЕЧАТЬ              

               d. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦ               

               e. Змінити налагодження принтера              

Question 248

Команда ЗАКРЫТЬ в меню ФАЙЛ:

               a. Закриває редактор       

               b. Закриває активний документ                

               c. Закриває останній відкритий документ    

               d. Закриває перший відкритий документ     

               e. Закриває усі відкриті документи               

Question 249

  Для початку нової сторінки в існуючому документі потрібно:

               a. В меню Вставка вибрати команду РИСУНОК       

               b. В меню ВИД вибрати команду РАЗМЕТКА СТРАНИЦ       

               c. В меню ВСТАВКА вибрати команду ШРИФТ         

               d. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ     

               e. В меню Вставка вибрати команду РАЗРЫВ    

Question 250

Для виділення одного слова цілком потрібно:

               a. Клацнути мишею праворуч від слова      

               b. Клацнути мишею над словом    

               c. Клацнути мишею під словом      

               d. Клацнути мишею ліворуч від слова         

               e. Двічі клацнути мишею на слові            

Question 251

Для зміни міжрядкового інтервалу потрібно:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду АБЗАЦ     

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду СПИСОК       

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду РАМКИ          

               e. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛ            

Question 252

 Для вирівнювання тексту по центру рядка потрібно:

               a. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛ            

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду СПИСОК       

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду АБЗАЦ     

               e. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНКИ     

Question 253

 Для обрамлення тексту всього документа рамкою потрібно:

               a. В меню ТАБЛИЦЯ вибрати команду НАРИСОВАТЬ ТАБЛИЦУ      

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА      

               c. В меню ФАЙЛ вибрати команду ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ   

               d. В меню ВСТАВКА вибрати команду РАМКА         

               e. Скористатися панеллю інструментів ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Question 254

Для вставки в документ колонтитулів потрібно:

               a. В меню ВИД вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ             

               b. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ     

               c. В меню ВСТАВКА вибрати команду ССЫЛКА      

               d. В меню ФОРМАТ вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ         

Question 255

 Для вставки в документ спеціального символу потрібно:

               a. В меню ВИД вибрати команду КОЛОНТИТУЛЫ 

               b. В меню ПРАВКА вибрати команду СИМВОЛ        

               c. В меню ФОРМАТ вибрати команду СИМВОЛ       

               d. В меню ВСТАВКА вибрати команду СИМВОЛ               

               e. В меню ВИД вибрати команду СИМВОЛ               

Question 256

 Загальні параметри редактора встановлюються:

               a. В меню СЕРВИС вибрати команду ПАРАМЕТРЫ         

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ          

               c. В меню ПРАВКА вибрати команду ЗАМЕНИТЬ    

               d. В меню СЕРВИС вибрати команду ЯЗЫК             

               e. Налагодженням Windows           

Question 257

Для зміни кольору тексту потрібно скористатися:

               a. В меню СЕРВИС вибрати команду ЯЗЫК             

               b. В меню ФОРМАТ вибрати команду ШРИФТ    

               c. В меню СЕРВИС вибрати команду ПАРАМЕТРЫ              

               d. Налагодженням Windows           

               e. В меню ПРАВКА вибрати команду ЗАМЕНИТЬ    

Question 258

 Для вставки художньо оформленого тексту в MS Word використовується:

               a. Автофігури      

               b. Об'єкт Word Art          

               c. Об'єкт MS Equation       

               d. Об'єкт MS Clip Gallery 

Question 259

 Для вставки елемента НАДПИСЬ в документ потрібно:

               a. використати кнопку НАДПИСЬ на панелі інструментів РИСОВАНИЕ    

               b. використати з меню ВСТАВКА команду НАДПИСЬ      

               c. використати з меню ФОРМАТ- команду НАДПИСЬ            

Question 260

Як перемістити об'єкт по сторінці?

               a. Лівою кнопкою миші за допомогою чотиринаправленої стрілочки        

               b. За допомогою меню ФАЙЛ-ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ     

               c. За допомогою меню ВИД-РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ            

Question 261

Як змінити розміри об'єкта?

               a. Лівою кнопкою миші перемістити маркери, що розташовані по периметру об'єкта 

               b. За допомогою меню ПРАВКА    

               c. За допомогою контекстного меню       

               d. За допомогою меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ       

               e. Лівою кнопкою миші за допомогою чотиринаправленої стрілочки    

Question 262

Що таке закладка?

               a. Засіб, який використовується в гіперпосилках для переходів на певне місце всередині поточного документу або певне місце у зовнішніх документах    

               b. Засіб для попереднього перегляду файлів           

               c. Засіб для роботи з MS Equation                

               d. Засіб для створення діаграм      

Question 263

Чи може бути в документі декілька гіперпосилок?

               a. Тільки якщо це внутрішні гіперпосилки    

               b. Так    

               c. Ні, ніколи         

Question 264

 Гіперпосилки - це...

               a. засіб для відсилання електронної пошти               

               b. засіб для налагодження зв'язку між документами         

               c. засіб для налагодження зв'язку між окремими місцями в одному документі      

Question 265

Чи можна об'єднувати файли, створені в різних редакторах?

               a. Так    

               b. Ні      

Question 266

Як створити гіперпосилку?

               a. За допомогою меню ВСТАВКА - ОБЪЕКТ\ГИПЕРССЫЛКА            

               b. За допомогою меню ВСТАВКА - ГИПЕРССЫЛКА         

               c. За допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ         

               d. За допомогою меню ФАЙЛ - ОТПРАВИТЬ            

Question 267

 Чи можна вставити в документ MS WORD файл звукозапису?

               a. Так    

               b. Ні      

Question 268

 Як вставити в текст об'єкт Word Art?

               a. ВСТАВКА – РИСУНОК - ОБЪЕКТ WORD ART 

               b. Натиском відповідної кнопки на панелі інструментів РИСОВАНИЕ       

               c. ВСТАВКА – НАДПИСЬ - WORD ART      

               d. ВСТАВКА – ОБЪЕКТ - WORD ART        

Question 269

 В MS Word є можливість повертати об'єкт?

               a. на довільний кут         

               b. тільки на кути, кратні 45°            

Question 270

Все, що вставлено в кадр, стає об'єктом

               a. Інколи так, інколи ні      

               b. Ні, ніколи         

               c. Так, обов'язково         

Question 271

 Для чого використовується вкладинка ОБТЕКАНИЕ?

               a. Для зміни кольору кадру            

               b. Для вибору способу розміщення кадру в тексті            

               c. Для зміни розміру кадру             

               d. Для роботи з рамкою кадру        

Question 272

Чи можна одночасно активізувати два різних графічних об'єкта?

               a. Так    

               b. Ні, ніколи         

Question 273

Чи може бути в одному документі декілька закладок?

               a. Так    

               b. Ні, тільки одна              

Question 274

Для того, щоб створити нумерацію сторінок, потрібно

               a. Скористатись меню ФАЙЛ - ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ   

               b. Скористатись контекстним меню              

               c. Скористатись з меню ВСТАВКА командою ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ               

Question 275

 При створенні закладки є обмеження в її назві?

               a. Так, в назві закладки не допускається починати з цифр             

               b. Ні, ніяких обмежень немає         

               c. Так, назва закладки повинна починатись з слова "Закладка"           

               d. Так, в назві закладки не допускаються пропуски          

Question 276

 Чи можуть бути в одному документі і гіперпосилки, і закладки?

               a. Таких термінів у Word не існує   

               b. Так    

               c. Ні       

Question 277

Для того, щоб включити панель інструментів РИСОВАНИЕ, потрібно

               a. Використати меню СЕРВИС - НАСТРОЙКА     

               b. Використати меню ВСТАВКА – ОБЪЕКТ - MS CLIP GALLERY        

               c. Використати меню ВИД - ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ   

Question 278

Щоб вставити в поточний документ інший документ MS Word, потрібно виконати послідовність дій:

               a. ВСТАВКА - ЗАКЛАДКА і вибрати потрібний файл              

               b. ВСТАВКА - ГИПЕРССЫЛКА     

               c. ВСТАВКА - ФАЙЛ і вибрати потрібний файл   

               d. ВСТАВКА - ОБЬЕКТ і вибрати потрібний файл    

Question 279

 Як розмістити малюнок за текстом, на передній або задній план?

               a. використати контекстне меню ПОРЯДОК         

               b. використати контекстне меню ГРУППИРОВКА     

               c. використати контекстне меню ФОРМАТ РИСУНКА - ОБТЕКАНИЕ                

Question 280

Як повернути малюнок на певний кут?

               a. потрібно використати меню РИСУНОК - ПОВЕРНУТЬ/ОТРАЗИТЬ - СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ      

               b. потрібно використати в контекстному меню малюнку команду ПОРЯДОК    

Question 281

Як змінити параметри лінії в графічному об'єкті?

               a. скористатись контекстним меню ФОРМАТ АВТОФИГУРЫ - вкладка ЦВЕТА И ЛИНИИ 

               b. скористатись меню ФОРМАТ - АВТОФИГУРА - вкладка ЦВЕТА И ЛИНИИ         

               c. скористатись інструментами ЛАСТИК і КАРАНДАШ           

               d. скористатись меню СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ       

               e. скористатись меню ПРАВКА      

 

Question 282

 Які вкладки має вікно ФОРМАТ РИСУНКА:

               a. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, РИСУНОК, НАДПИСЬ, WEB               

               b. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, ОБТЕКАНИЕ, РИСУНОК, НАДПИСЬ, ГРУППИРОВКА                

               c. ЦВЕТА И ЛИНИИ, РАЗМЕР, ПОЛОЖЕНИЕ, ОБТЕКАНИЕ, ПОРЯДОК, ГРУППИРОВКА       

Question 283

Для вставки малюнку у файл потрібно використати команди:

               a. ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - MS CLIP GALLERY         

               b. ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - MS EQUATION   

               c. ВСТАВКА - РИСУНОК - КАРТИНКИ      

               d. ВСТАВКА - РИСУНОК - ИЗ ФАЙЛА      

Question 284

 Як викликати панель налагодження зображення графічного об'єкта?

               a. за допомогою меню ПРАВКА    

               b. за допомогою меню СЕРВИС - НАСТРОЙКА 

               c. за допомогою контекстного меню об'єкта        

               d. за допомогою меню ВИД        

Question 285

Яку команду потрібно ввести для подальшого форматування основних параметрів графічного об'єкта в Microsoft Word?

               a. двічі клацнути лівою клавішею миші на малюнку         

               b. відкрити контекстне меню об`єкта та вибрати в ньому пункт "ФОРМАТ ..."        

               c. двічі клацнути правою клавішею миші на малюнку              

Question 286

Для закріплення графічних об'єктів у загальній композиції використовується

               a. команда РИСОВАНИЕ -ГРУППИРОВАТЬ         

               b. команда РИСОВАНИЕ-ПОРЯДОК          

               c. контекстне меню виділеного об'єкта   

Question 287

 Які існують способи створення таблиць?

               a. зв'язуванням інших файлів, що містять таблицю         

               b. перетворенням попередньо підготовленого тексту в таблицю               

               c. вставкою таблиці Microsoft Excel         

               d. створенням структури таблиці з подальшим її заповненням    

Question 288

Створення структури таблиці з подальшим її заповненням починається з введення команди:

               a. ТАБЛИЦА – ВСТАВИТЬ - ТАБЛИЦА    

               b. натиснути кнопку ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ 

               c. ТАБЛИЦА – СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ           

               d. натиснути однойменну кнопку та панелі інструментів Форматування             

Question 289

 Що означає вбудована функція AVERAGE?

               a. мінімальне значення    

               b. добуток чисел               

               c. середнє значення       

               d. максимальне значення               

Question 290

Що означає вбудована функція PRODUCT?

               a. середнє значення         

               b. максимальне значення               

               c. мінімальне значення    

               d. добуток чисел             

Question 291

За допомогою команди ВСТАВКА – РИСУНОК – ДИАГРАММА редактор надає можливість представити табличні дані у вигляді діаграм та графіків, використовуючи для цього:

               a. більш потужний спеціалізований засіб із середовища електронної таблиці Excel 

               b. свій засіб побудови діаграм різних типів 

Question 292

 Програма Microsoft Equation призначена для:

               a. створення та редагування графічних об'єктів        

               b. створення та редагування діаграм           

               c. створення та редагування математичних формул        

Question 293

 Які елементи в таблиці можна змінювати?

               a. рядки              

               b. стовпчики     

               c. комірки           

Question 294

  Куди за замовчуванням добавляються елементи всередині таблиці?

               a. нові рядки добавляються під виділеними              

               b. нові рядки добавляються над виділеними      

               c. стовпчики - лыворуч від виділених    

               d. стовпчики – праворуч від виділених        

Question 295

Що означає термін ABOVE?

               a. під     

               b. над   

               c. ліворуч            

               d. праворуч         

Question 296

Що означає термін BELOW?

               a. ліворуч            

               b. під    

               c. над    

               d. праворуч

 

Рейтинг@Mail.ru