Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Інвестиціний аналіз (МАУП)

150 грн., 37 стр.

Тести  (всего 99 ответов)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Порівняно до фінансового, особливостями реального інвестування є:

            a. високий ступінь проти інфляційного захисту     

            b. низький рівень проти інфляційного захисту           

            c. низька здатність генерувати прибуток        

            d. високий рівень ліквідності 

Question 2

Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як:

            a. модернізація           

            b. відновлення устаткування           

            c. інноваційне інвестування в нематеріальні активи 

            d. придбання цілісного майнового комплексу 

            e. реконструкція          

Question 3

 Реальні інвестиції, що здійснюються за рахунок відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничому циклі, є інвестиціями:

            a. валовими    

            b. оновлення             

            c. розширення            

Question 4

Обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з розробки та реалізації, є:

            a. бізнес-планом         

            b. інвестиційною програмою   

            c. інвестиційним проектом   

            d. інвестиційною діяльністю   

Question 5

Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок державного бюджету та бюджетних позичок, визначаються як:

            a. державні централізовані капітальні вкладення 

            b. державні капітальні вкладення      

            c. змішані капітальні вкладення         

Question 6

Сукупність будівель та споруд (об’єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно- кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, - це:

            a. черга будівництва   

            b. цілісний майновий комплекс           

            c. об’єкт будівництва 

            d. пусковий комплекс 

            e. будова       

Question 7

  Інвестори – це суб’єкти інвестиційної діяльності, які:

            a. приймають рішення про вкладання власних коштів в об’єкти інвестування           

            b. приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування       

            c. приймають рішення про вкладання коштів на підставі доручення кредитора        

            d. забезпечують реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредиторів          

Question 8

Обсяг валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих інвестицій розміром:

            a. зміни цін     

            b. виплачених податків          

            c. використання в інвестиціях позичкових коштів       

            d. амортизаційного фонду   

Question 9

Придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, основних та нематеріальних фондів, які підлягають амортизації, це:

            a. фінансова інвестиція          

            b. реінвестиція           

            c. реальна інвестиція 

            d. капітальна інвестиція       

            e. пряма інвестиція     

Question 10

Інвестиційна пропозиція, що стосується вже існуючих продуктів і спрямована на збільшення обсягів виробництва, поліпшення сервісних і дистриб’юторських можливостей, підвищення якості продукту або для підтримки чи зміцнення конкурентної позиції фірми, є пропозицією:

            a. заміщення 

            b. скорочення витрат 

            c. розширення          

            d. статутної діяльності           

            e. нової продукції       

            f. стратегії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

  Короткострокові заходи, що здійснюються на експлуатаційній фазі інвестиційного проекту, і спрямовані на реорганізацію фінансового управління, управління запасами, попереджувальне технічне обслуговування, що не потребують значних капіталовкладень, це:

            a. реабілітація підприємства            

            b. моніторинг проекту             

            c. діагностика підприємства   

            d. експертиза проекту             

Question 2

Детальне опрацювання проекту, що передбачає укладання контрактів, участь у тендерах, оцінку пропозицій та проведення переговорів, відповідає такій фазі інвестиційного циклу, як:

            a. передінвестиційна 

            b. інвестиційна          

            c. експлуатаційна       

Question 3

Система (сукупність) документів і організаційних заходів, необхідних для здійснення інвестиційного рішення, - це:

            a. бізнес-план             

            b. інвестиційний проект       

            c. інвестиційна програма        

Question 4

Механізм проведення постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій є:

            a. оперативним управлянням інвестиційним проектом           

            b. стратегічним управлінням інвестиційним проектом            

            c. аудитом інвестиційного проекту      

            d. експертизою інвестиційного проекту           

            e. моніторингом інвестиційного проекту    

Question 5

 При складанні прогнозу фінансових результатів виручка від реалізації обраховується на основі:

            a. тільки ціни одиниці продукції          

            b. і обсягу у натуральному виразі, і на основі ціни           

            c. тільки обсягу реалізації у натуральному виразі      

Question 6

Чи правильне твердження, що після передінвестиційної фази інвестиційного циклу обов’язково слідує інвестиційна:

            a. так 

            b. ні    

Question 7

Інвестиції, на величину яких не впливають підсумки виробничо-господарської діяльності підприємства, які можуть бути отримані в результаті виконання виробничої програми, як приріст основного й оборотного капіталу, що розраховується без обліку прибутку, є:

            a. первинними інвестиціями   

            b. додатковими інвестиціями          

Question 8

Перевищення інтегральних доходів бюджету над аналогічними бюджетними витратами, є таким показником як:

            a. термін окупності бюджетних витрат           

            b. показник інтегрального бюджетного ефекту      

            c. частка фінансової участі держави (регіону) у реалізації бізнес-плану        

            d. внутрішня норма бюджетної ефективності             

Question 9

Чи потрібно враховувати прогноз (динаміку) зміни ціни продукції підприємства з урахуванням макроекономічних і галузевих досліджень при складанні фінансового плану проекту:

            a. ні    

            b. так 

Question 10

Аналіз потреб в машинах та обладнанні з зазначенням кількості і терміну роботи, подається в такому розділі бізнес-плану, як:

            a. бюджетна та суспільна економічна ефективність бізнес-плану      

            b. організаційний план            

            c. характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством         

            d. план виробничої діяльності        

            e. план маркетингової діяльності

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Аналіз інституційних аспектів проекту проводиться при:

            a. попередній експертизі інвестиційного проекту 

            b. основній експертизі інвестиційного проекту            

            c. заключній експертизі інвестиційного проекту          

Question 2

Розрахунок рейтингу проекту проводиться при:

            a. попередній експертизі інвестиційного проекту        

            b. заключній експертизі інвестиційного проекту    

            c. основній експертизі інвестиційного проекту            

Question 3

Оцінка екологічних аспектів інвестиційного проекту проводиться при:

            a. основній експертизі інвестиційного проекту            

            b. заключній експертизі інвестиційного проекту    

            c. попередній експертизі інвестиційного проекту        

Question 4

Оцінка проекту за допомогою методів аналізу ризику інвестицій обов’язково застосовується для:

            a. середніх інвестиційних проектів     

            b. великих інвестиційних проектів 

            c. малих інвестиційних проектів         

Question 5

 Об’єктивна та незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом, що охоплює реалізацію проекту від затвердження до здачі в експлуатацію, а також технічне і фінансове функціонування об’єкту після прийняття в експлуатацію, є:

            a. фінансовим аналізом         

            b. управлінням проектом        

            c. моніторингом інвестиційного проекту          

            d. пост-аудитом        

Question 6

Наявність і предметність результатів патентного дослідження, що використовується для реалізації проекту, визначається:

            a. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій      

            b. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій   

            c. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій            

            d. економічною експертизою документів обґрунтування інвестицій    

Question 7

Правомірність включення в документ додаткових умов та вимог, визначається:

            a. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій        

            b. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій   

            c. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій         

Question 8

Корегування, що виникає при виборі та обґрунтуванні інвестиційної ідеї, оцінці ефективності прийнятних способів досягнення поставлених цілей та контролю вартості, якості, як у процесі координації дій так і в процесі реалізації проекту, є:

            a. пост-аудитом проекту         

            b. моніторингом інвестиційного проекту         

            c. управлінням проектом     

            d. фінансовим аналізом проекту        

Question 9

 Продовжіть перелік принципів. Система інформаційного забезпечення розробки інвестиційних проектів має відповідати принципам: повноти, достовірності, стандартизації, комплексності та   інформації.

Question 10

Чи є правильним твердження про те, що зміст пост-аудиту полягає виключно у порівнянні порівняння фактичних результатів реалізації інвестиційного проекту з плановими:

            a. так 

            b. ні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Чим вищий ризик очікуваних грошових потоків, тим:

            a. вищою буде їх теперішня вартість             

            b. нижчою буде їх теперішня вартість        

            c. нижчою буде прибутковість інвестиційного проекту            

            d. вищу ставку дисконтування необхідно використати     

Question 2

Оберіть визначення економічного змісту показника чистої приведеної вартості проекту:

            a. сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом   

            b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції           

            c. сумарний поточний прибуток за проектом 

Question 3

 Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним.

            a. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати проекти           

            b. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати різні проекти      

            c. Індекс прибутковості не враховує вартість грошей у часі, але дає можливість порівнювати грошові потоки   

            d. Усі твердження є неправильними   

Question 4

Значення Індексу прибутковості, що свідчить про те, що проект є прийнятним, відповідає:

            a. РІ ≥0           

            b. РІ≤ 0           

            c. РІ≤ 1           

            d. РІ≥1            

Question 5

Аналіз точки беззбитковості проекту визначає:

            a. припустимий рівень витрат за проектом     

            b. мінімально необхідний обсяг позики           

            c. мінімально необхідний обсяг виробництва для покриття витрат за проектом             

            d. мінімально необхідний обсяг фінансування проекту          

Question 6

Визначте повне правильне закінчення наведеного твердження. Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади:

            a. не враховують вартість грошей у часі        

            b. можливе ігнорування значних виплат поза межею точки окупності    

            c. не є інформативними щодо того, чи створює цей проект багатство   

            d. потребують суб’єктивного встановлення терміну        

Question 7

Визначте термін окупності чотирирічного проекту, за яким передбачено початкові інвестиції в перший рік – 180 тис. грн., обсяг реалізації продукції – 140 тис. грн. щорічно, витрати на виробництво – 80 тис. грн. щорічно, ставка дисконту – 10%:

            a. від 4 до 5 років       

            b. від 3 до 4 років      

            c. понад 5 років          

            d. менше 3 років         

Question 8

Визначити точку беззбитковості проекту, якщо прогнозована ціна одиниці продукції – 15 грн., змінні витрати на одинцю продукції – 11 грн., умовно-постійні щомісячні витрати за проектом – 60 тис. грн.:

            a. 30 тис. одиниць      

            b. 2,3 тис. одиниць     

            c. 4 тис. одиниць        

            d. 5,5 тис. одиниць     

            e. 15 тис. одиниць     

Question 9

Якщо ставка дисконту визначена на рівні 20%, а очікуваний темп інфляції складає 9% річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції

 дорівнюватиме:

            a. 11%            

            b. 13,08%        

            c. 30,8%         

            d. 10,09%        

            e. 29%

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

При прийнятті рішення про інвестування при наявності альтернативного проекту, для інвестора не схильного до ризику, перевагу буде мати той проект, що має:

            a. більше значення коефіцієнту варіації         

            b. менше значення коефіцієнту варіації      

            c. показник коефіцієнту варіації не може бути використаний 

Question 2

Оберіть з перерахованих методів ті, що дозволяють досліджувати інвестиційний ризик за проектом:

            a. метод імітаційного моделювання            

            b. аналіз сценарієв розвитку проекту         

            c. визначення точки беззбитковості   

            d. чиста приведена вартість   

            e. аналіз чутливості реагування      

Question 3

Несистематичний ризик пов’язаний з:

            a. з настанням критичних для проекту подій         

            b. з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту         

            c. із загальноекономічною ситуацією у країні 

Question 4

Для визначення кількісної оцінки рівня ризику по проекту розрахуйте середньоквадратичне відхилення можливих варіантів поточного прибутку від його середнього розміру. Прогнозовані розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн.:

            a. 12,5 тис. грн.         

            b. 10 тис. грн. 

            c. 30 тис. грн. 

            d. 15 тис. грн. 

Question 5

Чи можна зменшити систематичний ризик за рахунок диверсифікації портфеля інвестицій:

            a. так 

            b. ні    

Question 6

Визначте рівень ризику за проектом, якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 60, 80 і 90 тис. грн.:

            a. коефіцієнт варіації дорівнює 0,16            

            b. коефіцієнт варіації дорівнює 0,27   

            c. коефіцієнт варіації дорівнює 0,18   

            d. коефіцієнт варіації дорівнює 0, 12 

Question 7

Страхування перебоїв у виробництві та заключення довгострокових договорів, є заходами зменшення:

            a. політичних ризиків 

            b. фінансових ризиків             

            c. ризиків, пов’язаних з управлінням 

            d. форс-мажорних ризиків      

            e. виробничих ризиків          

Question 8

Важко передбачувані ризики, для яких заходом зменшення є страхування відомими й надійними страховими агентствами, є:

            a. збутовими ризиками           

            b. форс-мажорними ризиками         

            c. ризиками, пов’язаними з управлінням        

            d. виробничими ризиками       

            e. фінансовими ризиками       

Question 9

Ринковий ризик, що виникає через погіршення можливостей отримання сировини, підвищення цін на неї, зміну вимог споживачів продукції; посилення конкуренції, відноситься до:

            a. внутрішніх ризиків проекту 

            b. зовнішніх непередбачуваних ризиків          

            c. зовнішніх передбачуваних ризиків         

Question 10

Ризики, зумовлені технічними або економічними причинами, які означають зростання витрат внаслідок помилкового розрахунку витрат на електроенергію, сировину та запаси, що призводить до перебоїв у постачанні, є:

            a. фінансовими ризиками       

            b. ризиками, пов’язаними з управлінням        

            c. виробничими ризиками    

            d. збутовими ризиками           

            e. політичними ризиками        

            f. форс-мажорними ризиками

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Підвищення вартості кредитних ресурсів призводить:

            a. не має прямого впливу на інвестиційну діяльність             

            b. зменшення обсягів інвестиційної діяльності      

            c. до збільшення обсягів інвестиційної діяльності     

Question 2

Чи є елементом інституційного аналізу інвестиційного проекту характеристика інвестиційної привабливості базового підприємства, на якому реалізується проект:

            a. ні    

            b. так 

Question 3

Організаційна форма виконання робіт, за якої об’єкти будуються безпосередньо підприємствами або організаціями-забудовниками без залучення самостійних, постійно діючих підприємств та організацій, є:

            a. змішаним способом реалізації інвестиційних проектів        

            b. підрядним способом реалізації інвестиційних проектів      

            c. господарським способом реалізації інвестиційних проектів     

Question 4

 Укладання багатостороннього договору між кількома суб’єктами інвестиційного проекту (підрядником, субпідрядними організаціями, постачальниками матеріалів, устаткування, транспортними фірмами) на спільне спорудження об’єкта для замовника, починаючи з нульового циклу і закінчуючи здачею об’єкта в експлуатацію, є:

            a. поточним підрядним договором     

            b. колективним підрядним договором            

            c. наскрізним підрядним договором           

Question 5

 В інвестиційній сфері предметом підрядного договору можуть бути:

            a. інвестиційний проект        

            b. комплекс робіт      

            c. частина проекту    

            d. вид робіт

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Грошовий вираз сукупності витрат на створення нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючих підприємств та оновлення основних фондів, впровадження нової техніки у виробничих галузях народного господарства, будівництво об'єктів усіх галузей соціальної сфери, це:

            a. капіталовкладення            

            b. поточні інвестиції   

            c. інвестиції оновлення          

            d. реальні інвестиції   

            e. інвестиції розширення        

Question 2

Інвестиційна пропозиція, спрямована на заміну активів, які майже виробились або потребують високих витрат на підтримання в робочому стані, і яка не призводить до значного покращення діяльності, є пропозицією:

            a. стратегії      

            b. статутної діяльності           

            c. нової продукції        

            d. заміщення 

            e. скорочення витрат 

            f. розширення             

Question 3

Частини будови, визначені проектом (робочим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів, це:

            a. черга будівництва            

            b. пусковий комплекс 

            c. цілісний майновий комплекс           

            d. об’єкт будівництва 

            e. будова        

Question 4

Впровадження передових технологій без зміни профілю виробництва, відповідає такій формі інвестиційного проекту, як:

            a. розширення            

            b. нульовий проект     

            c. реконструкція        

Question 5

Чи варто враховувати фактор інфляції при приведенні майбутніх грошових потоків при інвестуванні до поточних:

            a. ні    

            b. на розсуд інвестора            

            c. так 

Question 6

Оберіть формулу для приведення прогнозованих грошових потоків до поточного періоду:

1. FV = PV/ (1+r)n;

2. PV= FV* (1+r)n;

3. PV= FV/ (1+r)n;

4. FV = PV * (1+r)n

            a. 4     

            b. 2     

            c. 1     

            d. 3     

Question 7

Амортизаційні відрахування:

            a. відносять до залучених джерел фінансування      

            b. не є джерелом фінансування інвестицій    

            c. відносять до запозичених джерел фінансування   

            d. відносять до власних джерел фінансування     

Question 8

Цілеспрямовано здійснюваний процес вишукування необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об'єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми і забезпечення її реалізації, це:

            a. формування бізнес-плану   

            b. інвестиційний проект          

            c. інвестиційна діяльність підприємства    

Question 9

Якщо ставка дисконту визначена на рівні 18%, а очікуваний темп інфляції складає 9% річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме:

            a. 11,8%         

            b. 9% 

            c. 28,6%         

            d. 22,9%         

            e. 27%            

Question 10

До капітальних витрат проекту належать:

            a. амортизація основних фондів        

            b. сировина і матеріали          

            c. витрати на придбання будівель та устаткування          

            d. оплата праці           

Question 11

 Прибуток від інвестиційного проекту після оподаткування, але перед нарахуванням амортизації, виплатою відсотків і дивідендів, є:

            a. грошовим потоком від інвестиційного проекту 

            b. балансовим прибутком від інвестиційного проекту             

Question 12

З якою метою застосовується дисконтування при обґрунтування проекту:

            a. для врахування доходності фінансового ринку      

            b. для врахування ризику       

            c. для врахування інфляції    

            d. для приведення в порівнянні умови за чинником часу            

Question 13

Фінансовий документ, що відображає фінансовий стан підприємства не за визначений період часу (місяць, квартал, рік), а на певний момент, і свідчить наскільки стійким є фінансове становище (платоспроможність, ліквідність) підприємства, що реалізує проект у конкретний момент:

            a. Звіт про рух грошових коштів         

            b. Звіт про прибутки та збитки            

            c. Баланс       

Question 14

Визначте, за якої умови використання у проектному фінансуванні позичкового капіталу є обґрунтованим:

            a. якщо обсяг інвестування перевищує власні кошти інвестора         

            b. якщо використання позики дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом             

            c. якщо очікувана доходність інвестицій перевищує ціну позичкового капіталу             

Question 15

Якій кількісній мірі відповідає показник періоду окупності для позитивної оцінки проекту інвестором:

            a. від 2 до 4 років       

            b. менше 1 року          

            c. менше 10 років       

            d. менше 2 років         

            e. менше періоду, що визначений для повного погашення зобов’язань по борговому фінансуванню проекту 

            f. менше загального терміну життя проекту   

Question 16

 Значення чистої приведеної вартості, що свідчить про те, що проект є прийнятним, відповідає:

            a. NPV≤ 0       

            b. NPV ≥0       

            c. NPV≤ 1       

            d. NPV ≥1       

Question 17

 При розрахунку прибутковості інвестор вибирає ставку дисконту проекту:

            a. на рівні середньо ринкової прибутковості   

            b. з урахуванням рівня ризику за проектом    

            c. на основі середньозваженої вартості фінансування проекту   

            d. на основі оцінки щодо зміни вартості грошей з часом        

            e. на рівні депозитного відсотка в банківській системі           

Question 18

 Чи правильно вважати, що при вищій дисконтній ставці один і той самий проект має кращі показники приведеної прибутковості:

            a. так 

            b. ні    

Question 19

Визначте, яке з наведених нижче тверджень є вірним:

            a. якщо PI < 1, то IRR < 0       

            b. якщо NPV < 0, то PI > 1      

            c. жодне з наведених 

            d. якщо PI > 1, то NPV > 0     

Question 20

 Оберіть види моніторингу, які здійснює такий суб’єкт інвестиційної діяльності як генеральний підрядник:

            a. технічний моніторинг       

            b. фінансовий моніторинг       

            c. маркетинговий моніторинг 

Question 21

Рівень ризику і прибутковість інвестування пов’язані:

            a. у різних проектах по різному          

            b. обернено-пропорційно        

            c. прямо-пропорційно          

Question 22

Господарський об’єкт із завершеним технологічним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) – це:

            a. об’єкт будівництва 

            b. черга будівництва   

            c. цілісний майновий комплекс       

            d. пусковий комплекс 

Question 23

Інвестиційна операція великих підприємств, що забезпечує галузеву, товарну або регіональну диверсифікацію їх діяльності і полягає в придбанні комплексу з завершеним технологічним циклом

            a. відновлення устаткування 

            b. модернізація           

            c. придбання цілісного майнового комплексу        

            d. реконструкція          

Question 24

Інвестиційні пропозиції, що зумовлені потребою заміни активів, які виробились або потребують надзвичайно високих витрат на підтримання їх у робочому стані, внаслідок яких не виникає суттєвого покращання рівня виробничих потужностей і які ініціюються на рівні очікується фахівців-інженерів, відповідають такій групі як пропозиції:

            a. розширення            

            b. заміщення 

            c. нової продукції        

            d. статутної діяльності           

            e. скорочення витрат 

            f. стратегії      

Question 25

 Оцінка організаційно-правового, адміністративного, політичного середовища, в якому буде здійснюватися реалізація проекту та пристосування його до цього середовища, а також пристосування самої організаційної структури фірми до проекту, відповідає такому напряму аналізу проектів як:

            a. комерційний аналіз             

            b. технічний аналіз     

            c. фінансовий та економічний аналіз 

            d. соціальний (соціально-культурний) аналіз 

            e. бюджетний аналіз   

            f. інституціональний аналіз 

Question 26

Письмовий документ, що відбиває сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації і містить характеристику ринкових, виробничих, організаційних та фінансових аспектів майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним, це:

            a. бізнес-план            

            b. інвестиційна програма        

            c. інвестиційний проект          

Question 27

Чи необхідно при розробці бізнес-плану наводити розрахунок потреби в основних виробничих фондах по кожному виду та групі основних фондів окремо:

            a. ні    

            b. так 

Question 28

Інвестиції що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження, є:

            a. інвестиціями оновлення     

            b. валовими інвестиціями       

            c. інвестиціями розширення            

Question 29

Інформація про вартість діючих фондів та їх загальну потребу та приріст вартості при формування бізнес-плану подається:

            a. на початок та кінець реалізації проекту      

            b. на кожен період реалізації проекту         

Question 30

Загальна процедура впорядкування інвестиційної діяльності підприємства стосовно конкретного проекту, що охоплює формулювання, підготовку, експертизу, реалізацію проекту та оцінку його результатів формалізується у вигляді:

            a. проектного циклу 

            b. інвестиційної фаза 

            c. інвестиційного циклу           

Question 31

Характеристика основних і допоміжних ринків та тих сегментів, на яких працює підприємство, їх розміри, тенденції розвитку та прогнозні зміни; зокрема, відомості про кількість споживачів, попит на продукцію та його динаміку, надається в такому розділі бізнес-плану як:

            a. план виробничої діяльності підприємства 

            b. план маркетингової діяльності       

            c. аналіз потенційних ризиків 

            d. характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги         

            e. соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес-плану       

            f. дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)   

            g. резюме       

            h. характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством         

Question 32

Активне використання компанією внутрішніх джерел фінансування свідчить про:

            a. пасивну інвестиційну стратегію   

            b. активної інвестиційної стратегії      

Question 33

Максимально можливий обсяг збуту даної продукції, який визначається обсягом (у фізичних одиницях або вартісному вираженні) проданих на ньому товарів протягом року, є:

            a. обсягом продажу    

            b. рівнем споживацького попиту ринку           

            c. ємністю ринку       

            d. рівнем платоспроможного попиту на ринку            

Question 34

Придбання та передача технологій, відбувається на такій фазі інвестиційного циклу, як:

            a. експлуатаційна       

            b. інвестиційна          

            c. передінвестиційна 

Question 35

Потреба в матеріальних ресурсах при складанні бізнес плану обраховується:

            a. з урахуванням індексу цін            

            b. натуральному виразі        

            c. без урахуванням індексу цін           

            d. у вартісному виразі          

Question 36

Чи вірним є твердженням про те, що для успіху продукту (послуги) що буде виготовлятися (надаватися) внаслідок реалізації бізнес-плану сукупні переваги на 20% відносно характеристик товарів(послуг), що вже виведені на ринок, є достатніми для досягнення успіху в реалізації проекту (особливості технічні, виробничій й інші в реалізації проекту не враховуються):

            a. так, сукупної кількості переваг достатньо для досягнення успіху на ринку            

            b. ні, реалізація такого проекту є сумнівною          

Question 37

Договір на виконання будівельних, та інженерних робіт, постачання і монтаж устаткування, за якого підрядник здійснює основну частку загально будівельних робіт і поставок матеріальних ресурсів для будівництва, є:

            a. договором „під ключ”          

            b. субпідрядним договором    

            c. прямим договором 

            d. генеральним договором 

Question 38

Організаційна форма виконання робіт, виробництва продукції та надання послуг самостійними, постійно діючими фірмами, підприємствами та організаціями на основі договорів і контрактів між інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності, є:

            a. змішаним способом реалізації інвестиційних проектів        

            b. підрядним способом реалізації інвестиційних проектів            

            c. господарським способом реалізації інвестиційних проектів            

Question 39

 Показник, що дозволяє визначити граничне значення ставки дисконту, за якої проект не буде збитковим, тобто характеризує максимально допустимий рівень витрат, що мають місце при реалізації інвестиційного проекту, це:

            a. внутрішня норма доходності       

            b. середньозважена вартість капіталу           

            c. індекс прибутковості           

            d. чиста приведена вартість   

Question 40

Вибір основоположних цілей проекту, які можуть забезпечити виконання завдань розвитку, це:

            a. розробка бізнес-плану проекту       

            b. ідентифікація проекту      

            c. попередня техніко-економічна оцінка проекту         

Question 41

Інвестиційна програма — це:

            a. система взаємопов’язаних інвестиційних проектів, що мають спільні цілі, єдині джерела фінансування та органи управління        

            b. програма планування сукупних та індивідуальних грошових потоків як за окремими проектами, так і за напрямами діяльності фірми       

            c. програма реалізації інвестиційного проекту            

Question 42

Розрахуйте значення чистої приведеної вартості для проекту, що передбачає початкові інвестиції - 200 тис. грн., поточний прибуток протягом трьох років по 100 ти. грн., ліквідаційна вартість активів – 50 тис. грн., ставка дисконту – 20%:

            a. 50 тис. грн. 

            b. 123,84 тис. грн.       

            c. 39,58 тис. грн.        

            d. -39,36 тис. грн.        

Question 43

Придбання нового обладнання вартістю 20000 грн. дає можливість підприємству отримати економію на витратах по 8000 грн. (щорічно) протягом 4 років, залишкова вартість обладнання через цей термін складає 2000 грн. Необхідна норма доходності для інвестора складає 20%. Розрахуйте уточнений період окупності даного проекту:

            a. 3,7 р.          

            b. 5,4 р.          

            c. 2,4 р.           

Question 44

 За умовами попереднього запитання (№45) визначте, чому дорівнює індекс прибутковості запропонованого проекту:

            a. 1,2 

            b. 1,7 

            c. 1,08            

            d. 0,08            

Question 45

Компанія планує залучити для реалізації проекту з модернізації виробництва інвестиційний капітал в розмірі 1900 тис. грн. за рахунок наступних джерел: емісія простих акцій – 1200 тис. грн.; необхідна ставка доходу – 13%; емісія привілейованих акцій – 250 тис. грн.; ставка дивіденду по привілейованим акціям - 12%; за рахунок банківського кредит планують залучити 450 тис. грн. Визначте максимально припустиму вартість капіталу позичкових коштів якщо відомо, що внутрішня норма прибутковості проекту становить18%.

            a. 18%            

            b. 14,3%         

            c. 34,5%         

            d. 41,4%         

            e. 33%

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

ДО ТЕМИ 4

Завдання 1. Оберіть кращий проект, використовуючи значення показника індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20%.

Рік реалізації проекту

Обсяг інвестицій, тис. грн.

Доходи, тис. грн.

Поточні витрати на виробництво, тис. грн.

Проект А

0

1

2

3

4

110

-

-

-

-

-

160

170

180

190

-

120

130

140

140

Проект Б

0

1

2

3

340

-

-

-

-

800

800

810

-

600

610

610

Завдання 2. Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором доходністю інвестицій на рівні 30 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту.

Рік реалізації проекту

Обсяг інвестицій, тис. грн.

Поточні доходи від проекту, тис. грн.

Поточні витрати проекту, тис. грн.

1

2

3

200

50

-

400

450

450

300

330

300

Завдання 3. Розрахуйте значення чистої приведеної вартості для проекту, що передбачає початкові інвестиції - 500 тис. грн., прибуток протягом кожного з п’яти років реалізації проекту очікується по 200 тис. грн., ліквідаційна вартість активів – 50 тис. грн., ставка дисконту – 20%: Зробіть висновок про доцільність реалізації даного проекту.

ДО ТЕМИ 5

Завдання 1. За даними наведеними в таблиці розрахуйте чутливість реагування проекту за таким базовим показником як чиста приведена вартість. Сформуйте рейтинг впливу таких факторів як: обсяг інвестицій; собівартість; зміна ставки дисконту; зміна обсягу реалізації; зміна ціни реалізації. Зробіть висновок що до можливих шляхів зменшення негативного впливу виявлених чинників.

Відомо, що середньозважена вартість фінансування компанії становить 20%, а очікуваний темп інфляції становить на прогнозний рік 10%.

Рік

Інвестиції, тис. грн.

Обсяг реалізації, тис. од. продукції

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

1

2

3

4

5

1

50

30

6,7

4,7

2

-

35

7,5

5,7

           

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru