Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Історія України (МАУП)

 

200 стор, 120 грн.

 

Тема 1.
Первісне суспільство і перші державні утворення на території України Питання до теми 1
1. На які періоди поділяють вчені історію первісного суспільства?
2. Коли з’явилась перша людина на території України? Назвіть рештки стоянок первісних людей на території України.
3. В чому полягає суть неолітичної революції?
4. Що на Вашу думку було найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту?
5. Хто був родоначальником міст-держав у Північному Причорномор’ї? Які еллінські поселення в цьому регіоні Вам відомі?
Тема 2.
Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ століття). Політична роздрібленість Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІ століття)
Питання до теми 2
1. Хто перший звернувся до історії походження Київської Русі?
2. Які племена існували у східних слов’ян до утворення Давньоруської держави?
3. Опишіть події, пов’язані з запровадженням християнства Володимиром.
4. Що Ви знаєте про князювання Ярослава Мудрого?
5. Опишіть події про навалу монголо-татарства та встановлення золотоординського іга.
Тема 3.
Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості
Питання до теми 3
1. Назвіть версії, що пояснюють походження козацтва.
2. Що Вам відомо про Запорозьку Січ?
3. Що Вам відомо про формування козацької державності?
4. Опишіть події, пов’язані з протестом народних мас проти існуючих порядків в ХVІ–ХVІІ ст.?
5. Що Ви знаєте про діяльність козацтва на міжнародній арені в ХVІ–ХVІІ ст.?
Тема 4.
Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 – серпень 1657 р.)
Питання до теми 4
1. Які причини національно-визвольної боротьби 1648 р.?
2. Назвіть етапи української національної революції.
3. Що Вам відомо про Богдана Хмельницького?
4. Про що йшлося в «Березневих статтях»?
5. Опишіть події, пов’язані з добою «Руїни»?
Тема 5.
Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 – вересень 1676 р.)
Питання до теми 5
1. Андрусівське перемир’я та його наслідки для України.
2. Боротьба П.Дорошенка за возз’єднання України.
3. «Вічний мир» та його наслідки для України.
4. «Північна війна» та її наслідки для України.
5. Що Ви знаєте про «Бендерську конституцію» П.Орлика?
Тема 6.
Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
Питання до теми 6
1. Назвіть особливості перебування Лівобережжя і Слобожанщини у складі Росії в ХVІІІ ст.
2. Що Ви знаєте про створення Малоросійської колегії?
3. К.Розумовський – останній гетьман України.
4. Коли і ким було знищено Запорозьку Січ?
5. Опишіть події, пов’язані з остаточною ліквідацією української автономії.
Тема 7.
Суспільні течії та рухи другої половини ХІХ ст.
Питання до теми 7
1. Опишіть події, пов’язані з народними виступами під проводом Устима Кармалюка.
2. Що Ви знаєте про виникнення масонства в українських землях?
3. Що містили в собі програмні документи декабристів (М.Муравйова, П.Петеля).
4. Що Ви знаєте про «Товариство об’єднаних слов’ян»?
5. Про що свідчить динаміка зростання активності селянського руху?
Тема 8.
Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
Питання до теми 8
1. Назвіть етапи у розвитку національних рухів Східної Європи.
2. Назвіть першу узагальнюючу працю з історії України.
3. Що Ви знаєте про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?
4. Що передбачала концепція програмних документів кирило-мефодіївців?
5. Т.Г.Шевченко та значення його творчості для українського народу.
Тема 9.
Національний рух на початку XX ст.
Питання до теми 9
1. Базовий принцип брошури «Самостійна Україна».
2. В чому полягала рупівська пропаганда та агітація?
3. Хто очолив українську соціал-демократичну партію?
4. Які організації входили до складу української демократично-радикальної партії?
5. Програмні засади найрадикальніших політичних партій.
Тема 10.
Україна в роки першої російської революції
Питання до теми 10
1. Назвіть етапи першої російської революції 1905–1907 рр.
2. Що стало свідченням активної масової самоорганізації суспільства?
3. Про що йшлося в І і ІІ Маніфестах царського уряду?
4. Які суспільно-політичні явища виникли в ході революційних подій 1905–1907 рр.?
5. На Вашу думку, що було свідченням активізації масової самоорганізації суспільства?
Тема 11.
Українська національно-демократична революція (1917–1920)
Питання до теми 11
1. Лютнева революція в Росії та її наслідки для України.
2. Що Вас відомо про створення Центральної Ради в Україні?
3. Боротьба в Україні політичних сил (жовтень 1917 р.).
4. Опишіть події гетьманата П.Скоропадського.
5. Директорія УНР та її діяльність в Україні.
Тема 12.
Україна на початку 20-х років: індустріалізація, колективізація, формування в СРСР тоталітарного режиму, його наслідки
Питання до теми 12
1. Нова економічна політика та його наслідки для України.
2. Особливості індустріалізації в Україні.
3. Колективізація та її наслідки для України.
4. Культурне будівництво в Україні.
5. Що Вас відомо про політику коренізації?
Тема 13.
Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України
Питання до теми 13
1. Що Ви можете розповісти про створення Карпатської України?
2. Опишіть події, пов’язані з входженням західноукраїнських земель до складу СРСР.
3. Місце України в планах фашистів.
4. Що Вам відомо про партизанський рух на території України?
5. визволення України від німецьких загарбників.
Тема 14. Етапи процесу перебудови в СРСР та її наслідки для України
1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
2. Етапи перебудови та її наслідки для України
3. Україна на шляху незалежності
Питання до теми 14
1. Що зумовило появу на політичній карта нової незалежної держави?
2. Суспільно-політичні перетворення в Україні в 90-х роках ХХ ст
3. Розбудова Української держави в 90-х роках
4. Створення власних збройних сил – гаранта захисту державної незалежності.
5. Поясніть термін «президент».
Тема 15.
Формування багатопартійності в Україні
Питання до теми 15
1. Дайте пояснення слова «партія».
2. Назвіть віхи історії формування багатопартійності в Україні.
3. Які класичні напрями політичних партій Вам відомі?
4. Що стало передумовою здобуття Україною економічного суверенітету?
5. Що Вам відомо про програму «Освіта»?
Тема 16.
Формування концепції зовнішньо політичного курсу незалежної України
Питання до теми 16
1. Що було покладено в основу концепції зовнішньої політики української держави в роки незалежності?
2. Що є основною формою співробітництва України та Європейського Союзу на сучасному етапі?
3. ВякомуроціізаякихобставинУкраїна знищила свій ядерний арсенал?
4. Які угоди були укладені Україною з метою інтегрування до європейської міжнародної спільноти?

5. Що є характерною рисою процесу інтеграції України до європейських структур?

 

 

Рейтинг@Mail.ru