Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Аграрне право, 3 задачі. Вар. 4 (НУЮА им. Я. Мудрого)

13 стр, 60 грн., контакты для заказа работы

 

Варіант 4 (Л-О)

 

1. До статуту сільськогосподарського кооперативу (далі - СГК) "Боровський" рішенням правління кооперативу було вне­сено наступні положення:

1)  засідання правління кооперативу проводяться не рід­ше одного разу на місяць; рішення приймаються більшістю го­лосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління коо­перативу;

2)   голову кооперативу обирає  правління  2/3  голосів строком на 1 рік;

3)  на загальних зборах кооперативу не мають права го­лосу асоційовані члени та дійсні члени кооперативу, до яких протягом року було застосоване дисциплінарне стягнення.

Дайте обґрунтовану відповідь щодо правомірності рі­шення правління кооперативу.

 

2. Громадяни Російської Федерації - К., його дружина та 16-річний син, переїхавши на постійне місце проживання  в Україну, вирішили займатися веденням сільськогосподарського виробництва. З цього приводу К. звернувся до юридичної кон­сультації.

Дайте консультацію щодо можливих форм ведення сільськогосподарського виробництва сім'єю К. (фермерське го­сподарство, сільськогосподарський кооператив, сільськогоспо­дарське АТ, особисте селянське господарство тощо).

 

3. Громадянин К. подав заяву до райдержадміністрації з проханням виділити йому 30 га ріллі, 15 га сінокісних земель для ведення фермерського господарства разом із сім'єю. Його заяву було задоволено, однак банк, до якого звернувся К. з про­ханням про надання 20 тис. грн. кредиту під заставу землі, від­мовив йому, мотивуючи це тим, що господарству не був вида­ний Державний акт на право власності на земельну ділянку.

Дайте обґрунтовану відповідь щодо правомірності від­мови банку.

 

Рейтинг@Mail.ru