Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Аграрне право, 3 задачі. Вар. 6 (НУЮА им. Я. Мудрого)

16 стр, 60 грн., контакты для заказа работы

 

Варіант 6 (Т - Ф)

 

1. Член СГК "Мир" Д. працювала дояркою протягом се­ми років, за цей час неодноразово заохочувалась правлінням за сумлінне виконання своїх трудових обов'язків. Розпоряджен­ням голови СГК вона була переведена на робоче місце свинар­ки, однак Д. відмовилася виконувати це розпорядження, поси­лаючись на те, що внаслідок травмування лівої руки неспромо­жна виконувати таку роботу.

Правління СГК розглянуло заяву Д. і постановило рі­шення: Д. перевести в рільницьку бригаду, а її чоловіка звіль­нити з посади бригадира рільницької бригади і перевести на мі­сце вівчаря.

Доярка Д. оскаржила розпорядження голови та рішення правління СГК "Мир" прокурору району, додавши до скарги медичну довідку, згідно з якою їй не рекомендовано виконання тяжкої фізичної праці.

Який порядок притягнення до дисциплінарної відповіда­льності членів СГК? Складіть проект протесту прокуророві району на розпорядження голови та рішення правління СГК "Мир ".

 

2.  Директор державного сільськогосподарського підп­риємства "Сокіл" через скрутне матеріальне становище підприємства вирішив реалізувати частину майна, що перебувало на його балансі: сільський клуб, млин, вантажний автомобіль.

Який порядок реалізації майна державних сільськогос­подарських підприємств? На підставі яких майнових прав на­лежить майно державним сільськогосподарським підприємст­вам та сільськогосподарським підприємствам інших форм вла­сності?

 

3. Громадянин. Р. після отримання у приватну власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства зареє­стрував у встановленому порядку фермерське господарство "Яб­луневе". Через деякий час Р. помер, і земельну ділянку, що вико­ристовувалася фермерським господарством, отримав у спадщину його син. На зазначеній земельній ділянці син Р. зайнявся виро­щуванням сільськогосподарської продукції, діючи при цьому не від імені фермерського господарства, а як фізична особа.

Чи було допущене порушення принципу цільового вико­ристання земель з боку сина Р. ? Чи має право на подальше функ­ціонування фермерське господарство "Яблуневе"?

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru