Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Аналітичний маркетинг (МАУП)

200 грн., 35 стр.

Розділ ІІ. Маркетингові дослідження як процес і їх організація. Основні етапи і інструменти маркетингових досліджень.

Контрольне завдання 1

Сформуйте проблему маркетингових досліджень для кожної із наступних управлінських проблем.

а). Чи слідує виводити на ринок новий товар?

б). Чи необхідно змінити рекламну компанію, яка здійснюється вже протягом трьох років?

в). Чи слідує збільшити витрати на просування всередині універмагу для продуктової лінії, яка існує?

г). Яку цінову стратегію слідує використовувати для нового продукту?

д). Чи слідує змінити умови стимулювання, щоб краще був мотивований торговельний персонал?

Контрольне завдання 2

Сформулюйте управлінські проблеми, для яких проблеми маркетингових досліджень, які вказані нижче, можуть надати корисну інформацію.

а). Оцініть продажі і ринкову частку універмагів в конкретному місті.

б). Визначте риси дизайну нового продукту, які зможуть підвищити його ринкову частку.

в). Оцініть ефективність різних рекламних роликів.

г). Оцініть наявні і можливі географічні ринки з врахуванням їх потенціалу продаж.

д). Визначте ціну на кожний товар і продуктову лінію таким чином, щоб максимально збільшити їх продажі.

Розділ ІІІ. Розробка плану маркетингових досліджень. Види планів маркетингових досліджень

Контрольне завдання 1

Фірма „Волошка” планує випустити нову лінію печива і хоче оцінити розмір ринку. Це печиво зорієнтоване на школи, середні і вищі навчальні заклади. Обговоріть шість питань (6 W`s) плану можливого дескриптивного дослідження

Контрольне завдання 2

Керівництво мережі ресторанів швидкого харчування „Швидко”, яка розміщена в Києві в зв’язку з тим, що продажі протягом двох останніх років зростають повільно, вирішило додати декілька нових продуктів в меню, але спочатку воно бажає більше взнати про своїх споживачів і їх перевагах:

а) напишіть дві гіпотези;

б) який тип дослідження підійде в даному випадку? Чому?

Контрольне завдання3

 

Виберіть якусь галузь економіки. Використовуючи вторинні данні зберіть інформацію з продажів даної галузі і продажах провідних фірм, які працюють в даній галузі, за останній рік.Підрахуйте ринкові частки кожної з фірм. Із іншого джерела отримайте інформацію про ринкові частки тих самих фірм. Чи сходяться результати проведених Вами розрахунків?

Контрольне завдання4

Використовуючи методи якісного аналізу, розробіть план проведення фокус-групи для визначення відношень і переваг споживачів до імпортних автомобілів. Сформуйте цілі проведення фокус-групи, складіть перелік питань і підготовте план для ведучого фокус-групи.

Контрольне завдання5

Адміністрація студентського містечка хоче з`ясувати, скільки студентів харчується в студентському кафе. Перерахуйте методи опитування, які можна застосувати з даною метою. Визначте, який з них найкращий.

Розділ ІV. Інструменти аналітичного маркетингу: вимірювання і шкалювання маркетингової інформації

Контрольне завдання 1

1). Визначити вид шкали (номінальна, порядкова, інтервальна або відносна) в кожному з приведених випадків:

а) Я люблю вирішувати кросворди

не згоден згоден

1 2 3 4 5

б) Ваш вік______________

в) Будь ласка, розмістить наступні види вільного проводження часу з точки зору ваших особистих переваг, надаючи ранг від 1 до 5:

(1) читання журналів ____________

(2) перегляд телевізору ____________

(3) зустріч з друзями ____________

(4) купівля товарів ____________

(5) відвідування ресторанів ____________

г) Скільки часу в середньому в робочі дні Ви витрачаєте на підготовку домашніх завдань?

(1) < 15 хвилин ____________

(2) від 15 до 30 хв. ____________

(3) від 31 до 60 хв. ____________

(4) від 61 до 120 хв. ____________

(5) > 120 хв.

Контрольне завдання 2

Розробити шкалу Лайкерта, семантичний диференціал і шкалу Степела для вимірювання лояльного відношення покупців до магазину.

Контрольне завдання 3

Розробити багатомірну шкалу для вимірювання відношення студентів до міжнародного курсу маркетингу. Як буде оцінюватися надійність і достовірність даної шкали?

Контрольне завдання 4

Була використана шкала при дослідженнях відношення до нових технологій.

Будь ласка, скажіть, наскільки ви згодні або не згодні з наступними твердженнями з точки зору опису Вашого відношення до нових технологій. Використовуйте шкалу від одиниці до п`яти, де 1 – абсолютно не згоден, 5 – повністю згоден.

Я – людина, яка уникає нових технологій.

Я – фанатик нових технологій і в курсі останніх новинок.

При появленні нових технологій я притримуюся стратегії “поживемо – побачимо”, поки вони не будуть перевірені.

Я - добрий порадник для тих, хто хоче купити щось, вироблене на основі нової технології.

а). Яким чином Ви підрахували би бали для вимірювання відношень до нових технологій?

б). Розробіть еквівалентну семантичну диференційну шкалу для вимірювання відношень до нових технологій.

в). Розробіть еквівалентну шкалу Степела для вимірювання відношення до нових технологій.

г). Як з шкал найбільше зручна для проведення опитування за допомогою телефону?

Контрольне завдання 5

Підберіть не менше 10 багатозначних питань, які не слідує використовувати в анкеті.

Контрольне завдання 6

Чи визначають такі питання предмет збирання інформації?. Чому? Так або ні?

а) назвіть Вашу улюблену торговельну марку зубної пасти.

б) як часто у Вас відпустка?

в) чи вживаєте Ви томатний сік?

1. Так 2. Ні

Контрольне завдання 7

Сформуйте п`ять питань, які спонукали би респондентів зробити узагальнення або приблизну оцінку.

Контрольне завдання 8

Розробіть анкету опитування приватних осіб з питання визначення їх переваг відносно операторів мобільного зв`язку. Анкетування здійснюється у вигляді інтерв’ю з відвідувачами торговельного центру.

Контрольне завдання 9

Розробіть анкету для Internet опитування з питання переваг користування міським транспортом.

Розділ V. Збирання, підготовка, обробка і аналіз даних маркетингових досліджень

Контрольне завдання 1

Дирекція місцевого ресторану бажає визначити середню суму щомісячних витрат родин на відвідування ресторанів. Деякі родини не витрачають ні копійки, тоді як для інших зазвичай відвідувати ресторани і витрачати щомісяця суму еквівалентну 300 дол. США. Керівництво ресторану бажає на 95% бути упевнено в результатах і не хоче, щоб помилка перевищувала ± суми еквівалентної 5 доларам.

а). Який об’єм вибірки потрібний в даному випадку, щоб визначити середні щомісячні витрати родини?

б). В результаті дослідження Ви виявили, що середні щомісячні витрати родини складають суму, яка еквівалентна 90,30 дол. США, а стандартне відхилення складає суму, яка еквівалентна 45 дол. США. Створіть 95% довірчий інтервал. Що можна сказати про ступінь точності?

Контрольне завдання 2

Яке буде значення z , якщо:

а) 60% значень z більше даного значення;

б) 10% значень z більше даного значення;

в) 68,26% всіх можливих значень z (симетричний розподіл навколо середнього) повинно бути включено до даного інтервалу.

Контрольне завдання 3

Припустимо, що n = 100 і N =1000, σ = 5, розрахувати стандартну помилку середнього до і після застосування заключної корекції сукупності.

Розділ VІ. Методи аналізу маркетингової інформації

Контрольне завдання 1

Складіть декілька інструкцій для студентів для проведення особистого опитування на дому.

Контрольне завдання 2

Розробіть схему кодування з використанням фіктивної змінної для наступних змінних:

Стать

Сімейний стан, за наступними 4 категоріями: не був(а) одружений/замужем, одружений/замужем, розлучений(а), інше (одружений/замужем, але живуть окремо; вдовець (вдова)

Як часто виїжджаєте за кодон, за наступними категоріями:

а) не виїжджаю;

б) виїжджаю 1 або 2 рази на рік;

в) виїжджаю 3-5 разів на рік;

г) виїжджаю 6-8 разів на рік;

д) виїжджаю більше 8 разів на рік.

Контрольні завдання 3

Поточну рекламну кампанію для відомого прохолоджуючого напою слідує поміняти, якщо реклама сподобається менше ніж 30% споживачів:

а) сформувати нульову і альтернативну гіпотези;

б) обговорити помилки І та ІІ роду, які можуть мати місце при перевірці гіпотез;

в) який статистичний критерій Вам слідує використовувати? Чому?;

г) була взята випадкова вибірка із 300 споживачів, і 84 респондента вказали, що їм сподобалась рекламна кампанія. Чи слідує вносити в рекламну кампанію коректування? Чому?

ТЕСТ

Question 1

 Маркетингові дослідження – це: аналіз ринку

  a. Так   

  b. ні      

Question 2

Цінність (вартість), яку відчуває споживач, це: сукупність зисків, які він очікує отримати від продукту (товару, послуги), яку він придбає.

  a.так  

  b.ні     

Question 3

Цінність(вартість),якувідчуваєспоживач,це:різницяміжзагальноюцінністюпродуктудляспоживачаійогозагальнимивитратаминайогопридбанняівикористання.

  a.так  

  b.ні     

Question 4

Задоволення потреб споживача це: продаж йому товарів і послуг

  a.так  

  b.ні     

Question 5

Задоволенняпотребспоживачаце:відчуттязадоволення,радостіабовідчуттярозчарування,яківиникаютьулюдиниприпорівняннісвоїхпопередніхочікуваньіреальноїякостікупленоготовару/послуг(абойогорезультату).

  a.так  

  b.ні     

Question 6

 Одна з головних задач компанії це: збільшення реклами

  a.так  

  b.ні     

Question 7

Одна з головних задач компанії це: формування стійких відносин із споживачами.

  a.так  

  b.ні     

Question 8

Якість товару (послуги) це: відповідність існуючим вимогам

  a.так  

  b.ні     

Question 9

Якість товару (послуги) це: єдність властивостей і характеристик продукції або послуг, яка основана на їх спроможності задовольняти заявлені або потреби, які розуміються.

  a.так  

  b.ні     

Question 10

Аналізбізнесу/економікице:аналізвитрат,еластичностіцін,прибутку,внутрішньофірмовихвідносин

  a.так  

  b.ні     

Question 11

 Балів: 1

 Аналізбізнесу/економікице:аналізчастокринку,злиття/диверсифікації,характеристикітенденційгалузі,

  a.так  

  b.ні     

Question 12

Маркетинговідослідженняцесистематичнапідготовкаіпроведеннярізноманітнихобстежень(виявленняцільовихринків,виявленняпопитуіпропозиціїтаін.),атакожаналізотриманихданихіподанняїхувигляді,якийвідповідаєконкретніймаркетинговійзадачі,якастоїтьпередкомпанією.

  a.так  

  b.ні     

 

Question 13

Перший етап маркетингових досліджень це: опитування споживачів

  a.так  

  b.ні     

Question 14

Першийетапмаркетинговихдослідженьце:виявленняпроблемиіформуванняцілейізадачдослідження

  a.так  

  b.ні     

Question 15

Визначення проблеми маркетингових досліджень це: формування управлінської проблеми

  a.так  

  b.ні     

Question 16

Визначення проблеми маркетингових досліджень це: виокремлення проблеми маркетингового дослідження в загальному вигляді (загальної проблеми) і визначення її окремих компонентів.

  a.так  

  b.ні     

Question 17

Другий етап маркетингового дослідження це: анкетування відповідної вибірки споживачів

  a.так  

  b.ні     

Question 18

 Другий етап маркетингового дослідження це: розробка плану дослідження

  a.так  

  b.ні     

Question 19

Методи збирання первинної маркетингової інформації це: використання статистичних показників

  a.так  

  b.ні     

Question 20

Методи збирання первинної маркетингової інформації це: спостереження, опитування, анкетування фокус-груп, збирання статистичних даних, експеримент

  a. так   

  b. ні


Рейтинг@Mail.ru