Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Аудит (МАУП)

 

50 грн., 46 стор.

 

Контрольні питання
1. Основні положення Інструкції по інвентаризації основних засобів
2. Аудит господарських операцій, пов’язаних з використанням основних засобів
3. Перевірка фактичної наявності та збереження основних засобів
4. Порядок перевірки даних податкового обліку основних засобів
5. Порядок дослідження аудиторами операцій з дебіторською заборгованістю
6. Завдання аудиту фінансового стану підприємства
7. Основні джерела інформації при проведенні аудита дебіторської заборгованості
8. Методика проведення аудиту фінансового стану
Всего 60 ответов
Тест до теми 1
Question 1
Аудит являє собою:
a. адміністративний контроль
b. незалежний фінансовий контроль
c. державний контроль
d. громадський контроль
Question 2
При встановленні об’єктивного стану щодо суб’єкта, що перевіряється корисною для аудитора є:
a. умовно-точна інформація
b. категорична інформація
c. орієнтована інформація
d. усе перелічене
Question 3
Перші в світі аудитори почали свою діяльність:
a. в Англії
b. Шотландії
c. США
d. Китаї
Question 4
Мета аудиту:
a. перевірити фінансову звітність і висловити про неї думку
b. надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності
c. усунення недоліків
d. визначити і попередити помилку
Question 5
Предметом аудиту є:
a. фінансово-господарська діяльність суб’єкта господарювання
b. стан розрахунків з бюджетом
c. зобов’язання замовників аудиту
d. активи підприємств і організацій
Question 6
Об’єктами аудиту є:
a. активи та пасиви підприємства, інформація про їх стан і рух
b. фінансово-господарська діяльність підприємства
c. активи та пасиви підприємства, яке перевіряється
d. активи, пасиви підприємства та його зобов’язання перед державою
Question 7
Аудит, як вид підприємництва:
a. комерційна діяльність
b. посередницькі послуги
c. представництво суб’єктів господарювання в державних органах
d. інформаційно-консультативне забезпечення підприємницької діяльності
Question 8
Основним завданням аудиту є:
a. підготовка аудиторського висновку
b. підтвердження аудитором звітності суб’єктів господарювання
c. збір необхідної інформації та підготовка аудиторського висновку
Question 9
Умовно-точна інформація формується аудитором в результаті:
a. складання рахунків можливих витрат, неодержаних доходів і може бути корисною при прийняті управлінських рішень
b. дослідження первинних документів, натуральних об’єктів та інших явищ
c. певних обставин, коли не можна самостійно довести її абсолютну точність
Question 10
Чи має право аудиторська фірма надавати послуги з автоматизації бухгалтерського обліку суб’єкту господарювання, якщо вона є аудитором його фінансової звітності:
a. так, після укладення відповідного договору
b. ні
c. так, після проведення аудиту за звітний рік
d. так

Тест до теми 2
Question 1
Аудиторська палата України:
a. незалежний самостійний орган, який здійснює організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні
b. це орган, якому адміністративно підпорядковані аудиторські фірми
c. незалежний самостійний орган, який діє на засадах самоврядування
Question 2
Сертифікат аудитора – це документ, який:
a. надає право працювати аудитором та створювати аудиторську фірму
b. дозволяє надавати аудиторські послуги
c. надає право працювати на посаді аудитора
d. надає право перевіряти фінансову звітність
Question 3
Частка сертифікованих аудиторів у статутному капіталі аудиторської фірми, що займається аудитом, для її включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності повинна становити:
a. цей показник не має значення для реєстрації
b. 100%
c. не менше 51%
d. не менше 70%
Question 4
Балів: 1
До етичних принципів аудиту належать:
a. принцип планування та контролю роботи
b. принцип об’єктивності, незалежності й конфіденційності
c. принцип компетентності та професіоналізму
Question 5
Чи мають право аудиторські фірми займатися якою-небудь іншою підприємницькою діяльністю:
a. так
b. ні
c. мають, якщо це передбачено засновницькими документами
Question 6
Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту:
a. одночасно з укладенням договору на проведення аудиту
b. після укладення договору на проведення аудиту
c. до укладення договору на проведення аудиту
Question 7
Вартість аудиторських послуг залежить:
a. від обсягів і виду аудиту
b. багатьох факторів, головними з яких є витрати часу та професійний рівень аудиторів
c. витрат часу та професійного рівня аудиторів
Question 8
Деякі види послуг потребують:
a. наявності відповідної кваліфікації
b. погодження або дозволу АПУ
c. додатково нічого не потребують
Question 9
Яке з наведених тверджень точніше відображає відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом:
a. зовнішній аудитор повинен бути обов’язково атестованим (мати сертифікат аудитора), а внутрішній - ні
b. зовнішній аудитор повинен бути повністю незалежним від організації, внутрішній аудитор працює в організації та складає звіт для керівництва
c. служба внутрішнього аудиту створюється відповідно до рішення керівництва організації, а зовнішнього – згідно з порядком, установленим законодавством України
Question 10
Стан системи внутрішнього контролю впливає:
a. на збільшення або зменшення ризику
b. на обсяг аудиторських процедур
c. ні на що не впливає

Тест до теми 3
Question 1
Аудиторський ризик – це:
a. ймовірність невиявлення помилок системою внутрішнього контролю
b. ризик, зумовлений характером і умовами діяльності організації
c. ймовірність неадекватної думки, коли в бухгалтерських документах існують суттєві перекручення
Question 2
Ризик в аудиті містить:
a. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик контролю
b. усе разом
c. загальний ризик та ризик контролю
d. внутрішній ризик та підприємницький ризик
Question 3
Аудиторський ризик:
a. розраховується за формулою
b. встановлюється за домовленістю клієнта з аудиторською фірмою
c. розраховується за формулою або визначається на основі тестування
d. визначається на основі тестування
Question 4
Балів: 1
Рівень суттєвості визначається:
a. аудитором
b. замовником
c. нормативно-інструктивними документами
d. аудитором і узгоджується з замовником
Question 5
Балів: 1
Чи можлива абсолютна або висока аудиторська гарантія:
a. можлива або недосяжна, залежно від обставин
b. висока можлива, але абсолютна недосяжна
c. недосяжна
d. можлива
Question 6
Балів: 1
Збільшення рівня суттєвості аудиторський ризик:
a. збільшує
b. зменшує
c. немає значення
Question 7
Балів: 1
Якому способу оцінки величину аудиторського ризику надають перевагу:
a. абсолютних значеннях
b. у відсотках та коефіцієнтах
c. у словесному вираженні

Question 8
Ризик невиявлення зворотньо пов’язаний з:
a. ризик контролю, власний ризик
b. підприємницький ризик, ризик аналізу, властивий ризик
c. ризик аналізу, ризик перевірок по суті
d. ризик вибіркового дослідження
Question 9
Балів: 1
Оцінка аудитором власного ризику згідно:
a. на рівні показників фінансових звітів і категорій операцій
b. на рівні фінансової звітності
c. усе разом
Question 10
Модель аудиторського ризику застосовується на етапі:
a. планування
b. укладення договору
c. тестування
d. вибору клієнта
Тест до теми 4
Question 1
Методи аудиторської перевірки – це:
a. організація перевірки документів і записів
b. система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів
c. система прийомів і способів бухгалтерського обліку
Question 2
Балів: 1
До методичних прийомів аудиту належать:
a. огляд, підтвердження, аналіз та оцінка фактів, арифметичний контроль, аналітичні дослідження
b. доказ, прогнозування, перевірка, аналітичні процедури
c. перевірка, підрахунки, аналітичні процедури
d. спостереження, підтвердження, опитування, підрахунки
Question 3
Який із методів одержання доказів є більш достовірним для аудиторів:
a. внутрішній
b. зовнішній доказ
c. змішаний
Question 4
Методичні прийоми одержання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих перекручень фінансової звітності називають:
a. тестами системи контролю
b. твердження фінансової звітності
c. процедурами перевірки на суттєвість
d. оцінка власного ризику
Question 5
Балів: 1
Методичні прийоми одержання аудиторських доказів щодо відповідності структури та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю називають:
a. тестами системи контролю
b. оцінка власного ризику
c. твердження фінансової звітності
d. процедурами перевірки на суттєвість
Question 6
Які з перечислених доказів мають найбільший рівень надійності:
a. письмові пояснення, отримані від керівництва фірми
b. внутрішні документи фірми
c. документи, отримані від третьої сторони
Question 7
Балів: 1
Аудиторські докази – це:
a. первинні документи з бухгалтерського обліку засновника
b. первинні документи, облікові реєстри та звітність засновника
c. інформація, яку отримав і зафіксував у робочих документах аудитор
d. отримана аудитором під час перевірки інформація, яка зафіксована в робочих документах і є основою для складання підсумкових документів
Question 8
Чи мають право аудитори при проведенні аудиторських перевірок отримувати необхідну інформацію від третіх осіб:
a. мають право в будь-якій формі
b. не мають права
c. мають право лише за письмовим запитом
Question 9
Суттєвість в аудиті – це:
a. попередня оцінка ймовірності перекручень звітності
b. ступінь неправильного відображення даних обліку і звітності, що перекручують сутність фінансових і господарських операцій
c. гранично припустимий рівень можливого перекручення окремої статі чи показника фінансової звітності
Question 10
Дії, які кваліфікуються як шахрайство:
a. неправильне відображення даних обліку, що перекручують сутність господарської операції
b. навмисне неправильне відображення та представлення облікових даних і звітності
c. ненавмисне перекручення фінансової інформації
d. фальсифікація бухгалтерських документів і записів
Тест до теми 5
Question 1
Відповідальність аудитора після надання аудиторського висновку:
a. за обгрунтованість аудиторського висновку
b. за результати фінансово-господарської діяльності замовника
c. усе разом
d. за достовірність фінансової звітності замовника
Question 2
Документальне оформлення аудиту складається з наступних видів документів:
a. облікових реєстрів
b. робочих і звітних
c. підсумкових
d. робочих і підсумкових
e. первинних і звітних
Question 3
Балів: 1
До робочих документів аудитора належать:
a. записи аудитора
b. лист-зобов’язання
c. пояснення клієнта
d. договір на проведення аудиту
Question 4
Робоча документація має відображати:
a. усе разом
b. зроблені аудитором висновки, прийняті рішення і пропозиції
c. оформлені під час перевірки тести
d. методику аудиту
Question 5
Балів: 1
Робочі документи можуть використовуватись:
a. лише аудитором
b. лише аудитором, крім випадків, передбачених законодавством
c. контролюючими органами
d. замовником на його розсуд
Question 6
Робочі документи мають зберігатися:
a. аудитором або замовником
b. замовником
c. аудитором
d. аудитором і замовником
Question 7
Термін зберігання робочих документів аудитора визначається:
a. юридичними вимогами
b. практикою аудиторської діяльності
c. в та іншими додатковими міркуваннями
Question 8
Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:
a. думкою аудиторської про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах
b. актом перевірки фінансово-господарської діяльності
c. підтвердженням правильності і точності визначення всіх показників бухгалтерської звітності
d. рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухгалтерського обліку
Question 9
Подання висновку аудиторською фірмою є обов’язковим:
a. клієнту і місцевій податковій службі
b. тільки клієнту
c. клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за вимогою
d. клієнту і до Аудиторської палати
Question 10
Умовно-позитивний висновок робиться, якщо має місце:
a. нефундаментальна невпевненість
b. нефундаментальна невпевненість і нефундаментальна незгода
c. будь-яка невпевненість або незгода
d. фундаментальна невпевненість
Тест до теми 6
Question 1
Які аудиторські докази будуть використані при перевірці придбання основних засобів:
a. акт-приймання передачі
b. товарно-транспортна накладна
c. інвентарна картка
d. платіжне доручення
Question 2
Основний критерій розходження оборотних і необоротних активів:
a. термін використання
b. термін використання і ціна придбання
c. ціна придбання
Question 3
Амортизація основних засобів у податковому обліку нараховується у відсотках від їх:
a. первісної вартості
b. балансової вартості
c. переоціненої вартості
Question 4
Основні засоби у податковому обліку підлягають розподілу на:
a. три групи
b. дві групи
c. чотири групи
Question 5
Чи має право аудитор в процесі аудиту вимагати проведення інвентаризації та брати участь в її проведенні:
a. не має права вимагати й брати участь
b. має право вимагати, але не брати участі
c. має право вимагати й брати участь
d. не має права вимагати, але має право брати участь, якщо вона проводиться
Question 6
По об’єктах першої групи основних засобів у податковому обліку амортизація нараховується:
a. разом по всіх об’єктах, які входять в групу
b. не має значення як
c. по кожному об’єкту окремо
Question 7
Балів: 1
Дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, належить:
a. прибутків і валових доходів
b. прибутків
c. збитків
d. до збитків і валових витрат
Question 8
Податки та обов’язкові платежі підприємство повинно сплачувати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. додаткових розрахункових рахунків
b. не має значення з якого рахунку
c. з основного розрахункового рахунку
Question 9
При аудиті фінансової звітності акціонерних товариств аналіз його фінансового стану є:
a. бажаним
b. необов’язковим, крім випадків, передбачених законодавством
c. обов’язковим, якщо це передбачено договором
d. обов’язковим
Question 10
Балів: 1
Аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на стадії завершення аудиту з метою:
a. оцінки фінансово-господарського стану суб’єкта та перспектив його функціонування в майбутньому
b. визначити суттєві відхилення в показниках протягом звітного року
c. знайти непогодження між окремими формами звітності 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru