Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Безпека життєдіяльності (МАУП)

50 грн., 60 стор. 

Розділ I. Система безпеки життєдіяльності

Завдання 1

1. Скласти короткий(1-2 аркуші) конспект розділу.

2. Скласти 5-6 контрольних питань до розділу.

Розділ II. Природне середовище та його вплив на людину

Завдання 2

1. Коротко охарактеризувати фактори навколишнього природного середовища з точки зору їх впливу на життєдіяльність людини.

Розділ III. Техногенне середовище та його значення для безпечної життєдіяльності людини

Завдання 3

1. Техногенне середовище — середовище життя і діяльності людини.

2. Основи безпеки робочих зон.

3. Захист від техногенних небезпек здійснюється………

4. Небезпечною зоною вважається……

5. Техносфера поділяється на……

6. Встановіть відповідність:

Огороджувальні захисні пристрої

Блокувальні захисні пристрої

Пристрої автоматичного контролю і сигналізації

Попереджуючі захисні пристрої

¾ забезпечують роботу робочих органів, пристроїв, механізмів і установок або доступ до них тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться у визначеному заздалегідь заданому положенні, стані.

¾ забезпечують безпечну експлуатацію машин, пристроїв, установок шляхом обмеження небезпечного параметра (швидкості, ваги, температури, сили струму і т. д.), подальше зростання якого може призвести до руйнування устаткування або до нещасного випадку.

¾ це фізична перепона, різноманітного роду кожухи, щити, екрани, козирки, планки, бар’єри

¾ це пристрій для передачі інформації з метою привернення уваги персоналу.

Завдання 4

1. Інфрачервоне випромінювання це………

2. Гранично допустима концентрація (ГДК) це……

3. Негативні виробничі фактори, їх біологічна дія та заходи щодо зменшення шкідливого впливу чинників виробничого середовища на Людину.

3.1 Шум і вібрація

3.2 Іонізуюче випромінювання

3.3 Елеткричний струм

3.4 Електромагнітні поля

1.3.5 Хімічні фактори небезпеки

4. Ізотопи це……….

5. Встановити відповідність:

Шум

Радіоактивність

Вібрація

Іонізуюче випромінювання

Іонізація

¾ самовільне перетворення ядер атомів одних елементів у інші

¾ хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів і негативно впливають на людину

¾ утворення позитивних і негативних іонів та вільних електронів з електрично нейтральних атомів та молекул

¾ коливання твердих тіл, яке виникає при зсуві центру ваги тіла, що рухається, обертається або при періодичній зміні форми тіла порівняно зі статичним станом цього тіла

¾ потік елементарних частинок та/або квантів електромагнітного випромінювання, який утворюється при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, гальмуванні заряджених частин в речовині та утворює при взаємодії з середовищем іони різних знаків випромінювання, взаємодія якого з середовищем призволить до іонізації атомів та молекул речовини.

Розділ IV. Соціально-політичне середовище і життєдіяльність людини

Завдання 5

1) встановити відповідність:

Соціум

Суспільство

Соціальна група

¾ це сукупність історично складених форм спільної діяльності людей.

¾ це сукупність певного числа людей, об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою

¾ це система підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія котрих забезпечує цілісність суспільства, і навпаки – дисгармонія її веде до суттєвих конфліктів і деформацій.

2) Які хвороби називають соціальними і чому?

3) Скласти 5 питань до пункту 4.2 теми 4

Розділ V. Життєдіяльність людини в умовах надзвичайних ситуацій

Завдання 6

Коротко дати відповіді на контрольні питання:

1. Визначення, причини виникнення, заходи запобігання та безпека людей при виникненні стихійних лих.

2. Види аварій, катастроф, причини, наслідки та шляхи запобігання.

3. Вплив господарської діяльності людей на навколишнє середовище.

4. Аварії з витоком СДОР: джерела, причини, особливість та рівні впливу хімічних речовин.

5. Основні фактори ризику для життя пасажирів залізничного транспорту.

6. Основні фактори ризику для життя пасажирів морського транспорту при аварії.

7. Причини, що обумовлюють пожежі та вибухи в умовах промисловості.

8. Організація життєзабезпечення населення в НС.

Розділ VI. Безпека в побуті.

Завдання 7

1. Назвіть не менш ніж 4 джерела забруднення повітряного середовища житлових приміщень.

2. Як впливає робота з комп’ютером на організм людини.

3. Як змінюється працездатність людини при довготривалій роботі з ПК?

4. Які характеристики ПК впливають на людину?

5. Які заходи безпеки потрібно застосовувати при роботі з ПК?

 

ТАКОЖ Є ТЕСТИ З ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ОКРЕМО. ЗАПИТУЙТЕ 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru