Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Бухгалтерський облік - завдання (МАУП)

 

 

150 грн.

 

Завдання до теми 3

1.      На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

 • Верстати   60
 • Напівфабрикати  12
 • Витрати майбутніх періодів 7
 • Інструменти 4
 • Статутний капітал 90
 • Розрахунки з оплат праці  15
 • Гудвіл 6
 • Сировина  11
 • Короткострокові кредити банків  30
 • Малоцінні предмети 2
 • Виробництво 30
 • Розрахунки за претензіями  15
 • Готова продукція 16
 • Каса 1
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 9
 • Паливо 2
 • Вилучений капітал 4
 • Доходи майбутніх періодів 4
 • Рахунки в банку 27
 • Знос 10
 • Нерозподілені прибутки 14
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 21
 • Товари 28
 • Розрахунки за податками 5
 • Розрахунки за страхуванням 17

 

Завдання до теми 5,5

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Нерозподілені прибутки 5
 • Транспортні засоби 17
 • Малоцінні предмети 9
 • Виробництво 17
 • Інструменти 4
 • Нематеріальні активи 6
 • Довгострокові кредити банків 50
 • Матеріали 20
 • Пайовий капітал 49
 • Паливо 2
 • Напівфабрикати 3
 • Товари 25
 • Доходи майбутніх періодів 2
 • Каса 15
 • Будинки 40
 • Споруди 21
 • Рахунки в банку 30
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 17
 • Знос 8
 • Розрахунки з підзвітними особами 20
 • Статутний капітал 100
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 10
 • Готова продукція 12
 • Розрахунки за податками 9
 • Розрахунки з оплат праці 25

Господарські операції:

 1. Оприбутковано кошти в касу за оренду приміщення 8
 2. Повернуто невикористані підзвітні суми 2
 3. Сплачені відсотки за кредит 5
 4. Нараховано комунальний податок 2
 5. Видано з каси заробітну плату персоналу 25

 

Завдання до теми 6

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Розрахунки з оплат и праці 23
 • Основні засоби 60
 • Розрахунки з підзвітними особами 5
 • Будинки 18
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 4
 • Сировина 12
 • Розрахунки постачальниками та підрядниками 6
 • Запасні частини 3
 • Відстрочені податкові зобов’язання 14
 • Виробництво 20
 • Верстати 32
 • Готова продукція 12
 • Розрахунки за страхуванням 25
 • Каса 2
 • Рахунки в банку 40
 • Комплектуючи 1
 • Витрати майбутніх періодів 6
 • Пайовий капітал 14
 • Гудвіл 5
 • Знос 12
 • Резервний капітал 5
 • Нерозподілені прибутки 5
 • Довгострокові кредити банків 60
 • Розрахунки з за податками 20
 • Статутний капітал 40

Господарські операції:

 1. Видано на відрядження 1
 2. Внесено на поточний рахунок 1
 3. Отримано оплату за відвантажений товар 4
 4. Оприбутковані запасні частини, придбані підзвітною особою 5
 5. Одержано основні засоби від постачальника 25

 

Задачі до теми 7

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Розрахунки з покупцями та замовниками 25
 • Споруди 15
 • Сировина 30
 • Розрахунки з оплати праці 16
 • Запасні частини 5
 • Товари 10
 • Каса 4
 • Статутний капітал 128
 • Рахунки в банку 32
 • Витрати майбутніх періодів 6
 • Малоцінні предмети 2
 • Резервний капітал 8
 • Нематеріальні активи 7
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 11
 • Доходи майбутніх періодів 3
 • Додатковий капітал 4
 • Напівфабрикати 3
 • Виробництво 19
 • Нерозподілені прибутки 14
 • Транспортні засоби 31
 • Будинки 41
 • Довгострокові зобов’язання з оренди 14
 • Знос 10
 • Відстрочені податкові зобов’язання 17
 • Розрахунки за страхуванням 5

Господарські операції:

 1. Повернуто до каси невиплачену заробітну плату 2
 2. Частина нерозподілених прибутків направлена на поповнення резервного капіталу 4
 3. З рахунку погашено податкове зобов’язання 7
 4. Нараховано амортизацію основних засобів 10
 5. Відпущено зі складу сировина для виготовлення продукції 30

 

Завдання 1 до теми 8

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Розрахунки з покупцями та замовниками 22
 • Машини 10
 • Розрахунки за претензіями 6
 • Розрахунки за податками 11
 • Напівфабрикати 9
 • Будинки 65
 • Малоцінні предмети 4
 • Виробництво 41
 • Знос 12
 • Розрахунки за страхуванням 5
 • Готова продукція 25
 • Каса 2
 • Паливо 3
 • Короткострокові кредити банків 25
 • Доходи майбутніх періодів 5
 • Розрахунки з підзвітними особами 8
 • Гудвіл 2
 • Розрахунки з оплат праці 1
 • Витрати майбутніх періодів 2
 • Матеріали 10
 • Статутний капітал 75
 • Рахунки в банку 40
 • Довгострокові кредити банків 70
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 23
 • Товари 18

Господарські операції:

 1. Оприбутковані матеріали, придбані підзвітною особою 8
 2. Сплачено за оренду приміщення 5
 3. Сплачено рахунок за придбані матеріали 3
 4. Оприбутковано з виробництва готову продукцію 41
 5. Нарахована заробітна плата 20

 

 

Завдання 2 до теми 8

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Споруди 15
 • Витрати майбутніх періодів 6
 • Статутний капітал 175
 • Малоцінні предмети 2
 • Рахунки в банку 35
 • Знос 9
 • Сировина 11
 • Короткострокові кредити банків 10
 • Нерозподілені прибутки 8
 • Матеріали 9
 • Основні засоби 62
 • Виробництво 18
 • Готова продукція 14
 • Будинки 40
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 17
 • Доходи майбутніх періодів 3
 • Товари 11
 • Каса 1
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 19
 • Нематеріальні активи 16
 • Розрахунки з оплат праці 4
 • Розрахунки з підзвітними особами 5
 • Додатковий капітал 2
 • Довгострокові кредити банків 30
 • Розрахунки за податками 6

Господарські операції:

 1. На поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35
 2. Оприбутковано інвентар, придбані підзвітною особою 5
 3. Одержано запасні частини від постачальника 3
 4. Повернута довгострокова позичка 30
 5. Нарахована амортизація нематеріальних активів 2

 

Завдання 1 до теми 9

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Резервний капітал 25
 • Каса 3
 • Готова продукція 9
 • Короткострокові кредити банків 35
 • Розрахунки з оплат праці 13
 • Верстати 20
 • Гудвіл 7
 • Напівфабрикати 4
 • Нерозподілені прибутки 7
 • Виробництво 15
 • Товари 10
 • Транспортні засоби 17
 • Розрахунки за страхуванням 6
 • Рахунки в банку 28
 • Знос 6
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 18
 • Споруди 21
 • Запасні частини 8
 • Пайовий капітал 2
 • Сировина 5
 • Розрахунки з підзвітними особами 4
 • Витрати майбутніх періодів 2
 • Статутний капітал 55
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 19
 • Доходи майбутніх періодів 3

Господарські операції:

 1. Утримано із нарахованої заробітної плати внескі до фондів 5
 2. На поточний рахунок надійшла довгострокова позичка 60
 3. З поточного рахунку перераховані внескі до фондів 6
 4. Видано аванс підзвітній особі 3
 5. На поточний рахунок поступили кошти від дебіторів 18

 

Завдання 2 до теми 9

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

 • Каса 1
 • Пайовий капітал 5
 • Доходи майбутніх періодів 4
 • Рахунки в банку 35
 • Будинки 60
 • Інструменти 3
 • Довгострокові зобов’язання з оренди 3
 • Вилучений капітал 3
 • Розрахунки за страхуванням 6
 • Матеріали 9
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 10
 • Паливо 4
 • Готова продукція 10
 • Розрахунки з покупцями та замовниками 18
 • Знос 6
 • Машини 32
 • Статутний капітал 150
 • Напівфабрикати 2
 • Нерозподілені прибутки 6
 • Гудвіл 5
 • Запасні частини 3
 • Розрахунки з оплат праці13
 • Виробництво 16
 • Розрахунки за претензіями 6
 • Розрахунки з підзвітними особами 2

Господарські операції:

 1. Відпущена покупцям готова продукція 10
 2. Повернуто невикористані підзвітні суми 2
 3. Отримано оплату за відвантажений товар 4
 4. На поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35
 5. З поточного рахунку перераховані внеск и до фондів 6

 

 

Рейтинг@Mail.ru