Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Цивільна оборона контрольні + тести (МАУП)

 60 грн., 28 стр.

 

Заняття 1. ЦО в сучасних умовах

1. Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України та дайте визначення, що таке цивільна оборона згідно із законом « Про цивільну оборону».

2. Яку структуру має цивільна оборона України?

3. Сили ЦО, основні їх завдання, класифікація невоєнізованих формувань ЦО.

4. Які питання висвітлюються у Женевських конвенціях та Додаткових протоколах?

 

 

Заняття 2. ЦО у надзвичайних ситуаціях

1. Вкажіть, яка з загальних ознак надзвичайної ситуації не вказана:

a. в) істотне погіршення довкілля (екології)

b. а) Наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх життєдіяльності.

c. б) Заподіяння економічних збитків.

2. За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), а також у разі, коли для її ліквідації матеріальних і технічних ресурсів окремого району не вистачає.» Це?....

a. НС місцевого рівня

b. НС регіонального рівня

c. НС загальнодержавного рівня

3. Назвіть причину яка викликає техногенну надзвичайну ситуацію і відсутня серед зазначених:

a. недотримання правил безпеки та необережність.

b. недосконалість у проектуванні;

c. військові дії;

d. природні дії;

e. кримінальні елементи та тероризм;

4. До вражаючих чинників ядерної зброї відносять: ( декілька варіантів)

a. Світлове опромінення;

b. Радіаційне забруднення територій;

c. Ударна хвиля.

d. Іонізуюче опромінення;

e. Екологічне забруднення місцевості;

5. Найбільшою небезпекою при аварії на АЕС є:

a. внутрішнє опромінення;

b. проникаюча радіація;

c. зовнішнє опромінення;

d. радіоактивне забруднення продуктів харчування.

e. радіоактивне зараження атмосфери;

6. Однократна доза опромінення – це доза, отримана за:

a. одну годину

b. перші чотири доби

c. одну добу

d. за місяць.

7. Фактори, які характеризують розміри зараженості місцевості хімічною зброєю:

a. масштаб застосування, вид отруйних речовин;

b. зона безпосереднього потрапляння в навколишнє середовище отруйних речовин і токсинів.

c. вид отруйних речовин, метеорологічні умови, щільність забудови населених пунктів, наявність лісових насаджень;

 

Заняття 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

1. Дати визначення осередку ураження при застосуванні сучасної зброї ( ядерної, хімічної, бактеріологічної).

2. Визначення дози радіації, отриманої на забрудненій території.

3. Визначення допустимого терміну перебування людини на забрудненій території.

Question 4

4. Як впливає вертикальна стійкість повітря на поширення токсичних речовин у атмосфері?

5. Які види уражаючих хімічних речовин можна визначити за допомогою ВПХР

Тема 4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

Тест 4

Question 1

Балів: 1

Яка мінімальна норма площі підлоги основних приміщень сховищ на одну людину?

Виберіть одну правильну відповідь

a. 1,2м2.

b. 0,8м2;

c. 0,5м2;

Question 2

Балів: 1

Інженерна споруда, яка забезпечує захист людей від зараження радіоактивними речовинами і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, наслідків стихійного лиха, СДОР, бактеріальних засобів. Це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. підвал, щілина;

b. протирадіаційне укриття;

c. сховище.

Question 3

Балів: 1

Для визначення розміру протигаза потрібно:

Виберіть одну правильну відповідь

a. визначити висоту обличчя;

b. визначити вертикальний обхват голови (маківка-щоки – підборіддя);

c. визначити площу потилиці.

d. визначити ширину обличчя;

Question 4

Балів: 1

Для захисту органів дихання від оксиду вуглецю додатково використовуються:

Виберіть одну правильну відповідь

a. фільтруючі протигази, шлангові протигази;

b. комплект додаткового патрона(КДП), гопкалітовий патрон.

c. гопкалітовий патрон (ДП-1), респіратори;

Question 5

Балів: 1

Засоби захисту шкіри можуть бути:

Виберіть одну правильну відповідь

a. що частково та повністю захищають шкіру.

b. гумові, бавовняні;

c. фільтруючі та ізолюючі;

Question 6

Балів: 1

За яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття?

Виберіть одну правильну відповідь

a. за місцем розташування;

b. за коефіцієнтом захисту;

c. за місткістю.

d. за часом побудови;

Заняття 4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 

Question 1

Яка мінімальна норма площі підлоги основних приміщень сховищ на одну людину?

Виберіть одну правильну відповідь

a. 1,2м2.

b. 0,8м2;

c. 0,5м2;

Question 2

Інженерна споруда, яка забезпечує захист людей від зараження радіоактивними речовинами і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, наслідків стихійного лиха, СДОР, бактеріальних засобів. Це:

a. підвал, щілина;

b. протирадіаційне укриття;

c. сховище.

Question 3

Для визначення розміру протигаза потрібно:

a. визначити висоту обличчя;

b. визначити вертикальний обхват голови (маківка-щоки – підборіддя);

c. визначити площу потилиці.

d. визначити ширину обличчя;

Question 4

Для захисту органів дихання від оксиду вуглецю додатково використовуються:

a. фільтруючі протигази, шлангові протигази;

b. комплект додаткового патрона(КДП), гопкалітовий патрон.

c. гопкалітовий патрон (ДП-1), респіратори;

Question 5

Засоби захисту шкіри можуть бути:

a. що частково та повністю захищають шкіру.

b. гумові, бавовняні;

c. фільтруючі та ізолюючі;

Question 6

За яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття?

a. за місцем розташування;

b. за коефіцієнтом захисту;

c. за місткістю.

d. за часом побудови;

 

Заняття 5. Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях

1.Що розуміють під «стійкістю» роботи об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій?

2. Назвіть фактори, що впливають на стійкість функціонування об’єкта в умовах НС

3. В чому полягає мета рятувальних та інших невідкладних робіт?

4. Які засоби і способи РіНР в осередку ураження ви знаєте?

 

 

Підсумковий тест (залік )

Question 1

Балів: 1

Продовжить тезу Цивільний захист це…

Виберіть одну правильну відповідь

a. постійна готовність органів управління до загроз…

b. аварійно рятувальні заходи що забезпечують…

c. цивільна оборона в сучасному вигляді, яка…

d. органи управління що забезпечують захист …

e. державна система органів управління, сил та…

Question 2

Балів: 1

До сил та засобів Цивільного захисту відносять: ( декілька варіантів)

Виберіть одну або кілька відповідей

a. спеціалізовані формування;

b. невоєнізовані формування об’єктів.

c. внутрішні війська України;

d. збройні сили України;

e. аварійно-рятувальні загони МНС;

Question 3

Балів: 1

Надзвичайна ситуація це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ситуація, яка створює загрозу ….… ;

b. порушення нормальних умов життя і діяльності людей…… ;

c. вплив на людину факторів, які можуть викликати відхилення стану……

Question 4

Балів: 1

Територія, яка зазнала дію фактора ядерного вибуху радіаційного забруднення, це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. осередок радіаційного ураження;

b. зона радіаційного ураження.

Question 5

Балів: 1

Величина, яка характеризує енергію іонізуючого випромінювання, поглинуту одиницею масу речовини, це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. еквівалентна доза;

b. експозиційна доза.

c. поглинута доза;

Question 6

Балів: 1

Якою одиницею позначають еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Кулон / кг;

b. Джоуль / кг;

c. Зіверт.

d. Рентген;

Question 7

Балів: 1

Одиниця експозиційної дози радіації в системі СІ позначається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Грей ( Гр);

b. Рентген ( Р ).

c. Кулон / кілограм (Кл / кг);

Question 8

Балів: 1

Яка із зазначених одиниць не є одиницею вимірювання радіації:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Грей ( Гр);

b. Зіверт ( Зв );

c. Люмен ( Лм ).

Question 9

Балів: 1

Укажіть правильну послідовність уражаючих факторів ядерного вибуху:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ударна хвиля, світлове випромінювання, проникна радіація та радіоактивне забруднення;

b. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація;

c. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація та радіоактивне забруднення.

Question 10

Балів: 1

За яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття:

Виберіть одну правильну відповідь

a. за місцем розташування;

b. за часом побудови;

c. за коефіцієнтом захисту;

d. за місткістю.

Question 11

Балів: 1

З якою метою застосовується індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8:

Виберіть одну правильну відповідь

a. як засіб захисту відкритих ділянок шкіри

b. як засіб дезінфекції.

c. як засіб захисту органів дихання;

Question 12

Балів: 1

Який сигнал відносять до основного сигналу Цивільної оборони-Цивільного захисту:

Виберіть одну правильну відповідь

a. сигнал “Повітряна тривога!”;

b. сигнал “Всім в захисні споруди!”;

c. сигнал “Хімічна тривога!”;

d. сигнал “Тривога!”.

e. сигнал “Увага всім!”;

Question 13

Балів: 1

Який тип вертикальної стійкості сприяє швидкому розсіюванню зараженої хмари і зменшує її вражаючу дію:

Виберіть одну правильну відповідь

a. конвекція.

b. ізотермія;

c. інверсія;

Question 14

Балів: 1

Для визначення отруйних хімічних речовин, сильнодіючих отруйних речовин застосовують прилад:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ВПХР чи ПХР- медичний.

b. ДП-5В;

c. ДП- 24В;

Question 15

Балів: 1

Які заходи застосовують в осередку ураження і зоні хімічного ураження:

Виберіть одну правильну відповідь

a. демеркуризація;

b. дератизація;

c. дезінфекція;

d. дегазація.

e. дезінсекція;

f. дезактивація;


Рейтинг@Mail.ru