Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Державне (конституційне) право зарубіжних країн (МАУП)

 

120 грн., 130 стр.

 

Контрольні питання до теми 1

1. Поняття та суть конституційного права як галузі права національного права кожної зарубіжної країни.

2. Місце конституційного права в системі національного права.

3. Предмет і метод правового регулювання конституційного права в зарубіжних країнах.

4. Принципи конституційного права.

5. Конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути.

6. Конституційно-правові відносини.

7. Конституційна відповідальність.

8. Джерела конституційного права.

9. Наукова і практична цінність вивчення курсу державного права зарубіжних країн.

10. Система навчальної дисципліни права зарубіжних країн.

Контрольні питання до теми 2

1. Витоки сучасного поняття конституції.

2. Поняття і значення конституції в різних зарубіжних країнах.

3. Сутність, зміст та соціальні функції конституції.

4. Юридичні властивості конституції.

5. Роль конституції в зарубіжних країнах.

6. Класифікація конституції.

7. Структура конституції.

8. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції.

Контрольні питання до теми 3

1. Поняття правового статусу людини і громадянина.

2. Моделі правового статусу особи.

3. Поняття та ознаки громадянства.

4. Порядок набуття громадянства в зарубіжних країнах..

5. Порядок припинення громадянства.

6. Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства.

7. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод.

8. Розмежування понять «права людини» і «права громадянина».

9. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини та громадянина у зарубіжних країнах.

10. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод особи у зарубіжних країнах.

Контрольні питання до теми 4

1. Форми правління в зарубіжних країнах.

2. Монархія та її різновиди.

3. Республіка та її різновиди.

4. Форми державного устрою.

5. Інститут автономії в унітарних державах.

6. Поняття федерації.

7. Державний режим як елемент форми держави.

8. Співвідношення державного і політичного режимів.

9. Основні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного режимів.

Контрольні питання до теми 5

1. Загальна характеристика громадських об'єднань.

2. Поняття політичної партії.

3. Організаційна будова політичних партій.

4. Функції політичних партій.

5. Класифікація політичних партій.

6. Партійні системи.

7. Багатопартійні системи.

8. Двопартійні та однопартійні системи.

9. Регламентація правового статусу і порядку діяльності партії.

10. Партії і зовнішньополітичний механізм держави.

Контрольні питання до теми 6

1. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн.

2. Основні принципи виборчого права.

3. Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії.

4. Реєстрація кандидатів на виборні посади.

5. Передвиборна кампанія, її фінансування.

6. Голосування виборців.

7. Виборчі бюлетені, їх види.

8. Визначення результатів виборів.

9. Виборча система – спосіб підбиття підсумків голосування на виборах.

10. Виборчі системи в зарубіжних країнах.

Контрольні питання до теми 7

1. Поняття і структура конституційно-правового інституту державної влади в зарубіжних країнах.

2. Головні конституційні принципи функціонування державної влади в зарубіжних країнах.

3. Принцип поділу влади і його значення.

4. Принцип єдності державної влади.

5. Законність і способи її забезпечення.

Контрольні питання до теми 8

1. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах.

2. Місце глави держави в системі поділу влади.

3. Порядок зміщення посади глави держави в зарубіжних країнах.

4. Системи престолонаслідування в зарубіжних країнах. Зречення престолу.

5. Вибори президента: прямі та непрямі.

6. Повноваження глави держави, їх види.

7. Повноваження з верховного представництва.

8. Право «вето» глави держави.

9. Відповідальність глави держави в зарубіжних країнах.

10. Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.

Контрольні питання до теми 9

1. Місце уряду в системі вищих органів держави.

2. Класифікація урядів зарубіжних країн.

3. Види урядів залежно від їхнього партійного складу.

4. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах.

5. Склад і структура уряду.

6. Роль глави держави в сучасних умовах.

7. Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах.

8. Компетенція уряду в зарубіжних країнах.

9. Підстави і порядок припинення повноважень уряду.

10. Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах.

Контрольні питання до теми 10

1. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних країнах.

2. Парламент і парламентаризм.

3. Структура парламенту і порядок формування його палат.

4. Внутрішня організація палат парламенту.

5. Парламентські комітети і комісії.

6. Партійні фракції палат.

7. Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах.

8. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах.

9. Порядок роботи парламенту.

10. Відповідальність парламентів і депутатів у зарубіжних країнах

Контрольні питання до теми 11

1. Поняття судової влади. Її місце в механізмі поділу влади.

2. Система судової влади.

3. Організація судової влади в зарубіжних країнах.

4. Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах.

5. Правовий статус суддів в зарубіжних країнах.

Контрольні питання до теми 12

1. Поняття і юридична природа органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

2. Система місцевого самоврядування.

3. Функції місцевих органів у зарубіжних країнах.

4. Порядок організації та структура місцевих органів.

5. Матеріально-фінансова база органів місцевого самоврядування.

6. Виконавчі органи місцевого самоврядування зарубіжних країн.

7. Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

8. Взаємовідносини місцевих органів з центральною владою.

9. Сучасні проблеми та основні напрямки реформування системи місцевої влади в зарубіжних країнах.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru