Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Державне регулювання праці (МАУП)

100 грн., 109 стор.


ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 1

 1. Коли і де з'явилась перша біржа праці?

 2. Що означає слово «біржа»?

 3. Складіть хронологічну таблицю еволюції становлення розвитку служби зайнятості України?

 4. Коли з'явилось страхування на випадок безробіття?

 5. Коли і ким були запроваджені громадські роботи?

 6. Коли був прийнятий закон про зайнятість населення і які його основні положення?

 7. Яка офіційна дата появи ринку праці в Україні?

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 2

 1. Дайте визначення поняття «зайнятість» згідно до закону про зайнятість співставте його визначеннями різних авторів.

 2. Які ознаки має категорія « зайнятість»?

 3. Що є пріоритетним в політиці зайнятості для України?

 4. Порівняйте структурні зрушення в зайнятості у 90-х роках зі структурними зрушеннями на початку 2007року?

 5. Дайте характеристику основних конвенцій і Рекомендацій МОП стосовно питань зайнятості.

 6. Які Вам відомі напрями регулювання сфери зайнятості?

 7. Охарактеризуйте роль держави у підвищенні ефективності зайнятості.

 

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 3

 1. Що таке ринок праці які Вам відомі етапи розвитку ринку праці?

 2. Що таке « сегментація ринку праці» і для чого вона проводиться?

 3. Як Ви розумієте поняття «перспективний» ринок праці і коли воно застосовується?

 4. За яких умов стала трансформація ринку праці. Розкрийте їх сутність?

 5. Хто відноситься до зайнятого населення у відповідності з нашим Законом про зайнятість і співставте їх з Міжнародним класифікатором статусу зайнятих?

 6. Дайте характеристику основних функцій зайнятості?

 7. Що таке «форми» зайнятості і як вони пов'язані з видами зайнятості?

 8. В чому полягає різниця між стандартною і нестандартною зайнятістю?

 9. Як розраховується рівень безробіття по методиці МОП та по методиці Міністерства України?

 10. Від чого залежить рівень безробіття і на що він впливає в процесі розвитку держави?

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 4

 1. Що слід розуміти під поняттями « економічна стратегія» та «економічна тактика»?

 2. Як Ви розумієте поняття «економічна політика» і наскільки воно пов'язане з механізмом державного регулювання?

 3. На яких рівнях регулюються процеси зайнятості населення? Дайте їх характеристику.

 4. Що Ви розумієте під поняттям «соціальне регулювання ринку праці»?

 5. Дайте характеристику та проаналізуйте взаємозв'язок показників соціально - економічного розвитку країни та регіону.

 6. Зробіть аналіз регіональних факторів та стану зайнятості по Вашій області.

 7. Розкрийте поняття « інфраструктура ринку праці» використовуючи різні висловлювання до нього.

 8. В чому полягає особливість інфраструктури регіонального та місцевого ринку праці?

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 5

 1. Проведіть порівняння понять « зайнятість населення» та « ефективна зайнятість» В чому вони близькі і чим відрізняються і як можна охарактеризувати нинішній стан зайнятості на Україні?

 2. Які питання повинно охоплювати державне регулювання зайнятості?

 3. Які нормативні документи стосовно створення нових робочих місць Ви знаєте?

 4. Розкрийте сутність поняття «громадські роботи», коли вони стали застосовуватись на Україні і які роботи до них відносяться?

 5. Для чого і на який строк приймаються програми національного і регіонального рівнів?

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 6

 1. Що Ви розумієте під поняттям «механізми регулювання»?

 2. Хто відноситься до суб'єктів регулювання зайнятості?

 3. Розкрийте механізм законодавчо – правового регулювання зайнятості. В чому сутність основних нормативне - правових документів?

 4. Як на Ваш розсуд впливає економічна складова на зайнятість населення і як це можна оцінити?

 5. Соціальна складова регулювання зайнятості населення дуже важлива в сучасних умовах, але як вона пов'язана з економічною складовою?

 6. Що таке « моніторинг» і як він проводиться для оцінки змін у сфері зайнятості? (тобто: скільки людей охоплено, періодичність, хто обробляє отримані результати)

 7. Що вам відомо про реєстр населення ( в яких країнах він є, для чого його складають і що заважає нам його створити)?

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 7

 1. Серед складових механізму регулювання зайнятості населення є економічні і позаекономічні важелі. В чому їх сутність і як кожен з них регулює зайнятість?

 2. Стимулювання є одним з методів регулювання зайнятості, то як на Ваш погляд потрібно стимулювати зайнятість такої групи людей яка

 3. Як Ви вважаєте можна підвищити ефективність зайнятості? Як їх розрахувати?

 4. На рис. 15 наведена логістична модель працевлаштування населення регіону чи для всіх регіонів вона характерна і які особливості Вашого регіону? Запропонуйте свою схему.

 5. Як Ви вважаєте Програма зайнятості населення на слідуючі три роки буде відрізнятись від попередньої?


Рейтинг@Mail.ru