Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Екологія (МАУП)

 

50 стор., 50 грн.

 

Змістовний модуль І. Екологія як наука, проблема і навчально – освітня дисципліна. Біосфера 

Контрольні питання до теми 1
1. В якому сенсі можна стверджувати, що екологія – це "все"?
2. В чому полягає педагогічне завдання і педагогічне надзавдання екології?
3. Назвіть і з'ясуйте сутність трьох вимірів, в яких існує екологія?

Контрольні питання до теми 2
1. В які розділи екології зробили світовий внесок українські вчені – В.Вернадський, Г.М.Висоцький, П.Погребняк, а також С.Подолинський та П.Тутковський?
2. Назвіть критерії розвиненості науки. Що таке сучасна наука і сучасна екологія?
3. Чому треба знати історію дисципліни, яку вивчаєте?

Контрольні питання до теми 3
1. В чому полягають особливості хімічного складу біосфери порівняно з іншими сферами Землі?
2. Що таке глобальна екологія?
3. Що таке вертикальний градієнт температури? Яке його середнє значення?
4. Які необхідні умови виникнення біосфери?

Контрольні питання до теми 4
1. Що таке гідрологічний цикл води в біосфері та якою є його структура?
2. Що таке біологічне різноманіття та яке його екологічне, ресурсне та еволюційне значення?
3. Чи біогеохімічні цикли в біосфері всіх елементів є замкнені?
4. Що таке великий кругообіг речовин та яке його екологічне значення?
5. Що таке малий біологічний кругообіг речовин та в чому полягає його екологічне значення?
6. В чому сутність замкненого і розімкненого кругообігу речовин? Наведіть приклади.

Змістовний модуль ІІ. Екосистеми

Контрольні питання до теми 5
1. Дайте визначення екологічного фактору.
2. Наведіть екологічну класифікацію організмів.
3. Дайте характеристику великого і малого гідрологічного циклу води.
4. Що таке континентальний цикл кругообігу води?

Контрольні питання до теми 6
1. Дайте визначення популяцій і назвіть природу механізмів, які керують популяційним рівнем екосистеми.
2. Дайте визначення синекосистеми. Назвіть природу керуючого механізму синекосистеми.
3. Як функціонує екосистема в енергетичному циклі?
4. В чому принципова різниця руху речовин і енергії в екосистемі?

Контрольні питання до теми 7
1. Що таке евтрофи, оліготрофи, мегатрофи?
2. Що таке рН водного середовища та як цей показник впливає на токсичність водних екосистем?
3. При яких значеннях рН і мінералізації вода є придатною для споживання?

Контрольні питання до теми 8
1. Назвіть класи чистоти води.
2. Як слід розуміти поняття "Відтворення водних ресурсів"?
3. Чи є постійною кількість води в біосфері?
4. Що таке забруднення взагалі (середовища) і води зокрема?

 5. Що таке ГДК та де цей показник використовується? 

 

 

Рейтинг@Mail.ru