Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Економічна інформатика (МАУП)

300 грн., 290 стр.

Контрольні питання до теми 1

1. Назвіть основні складові комп’ютера.

2. Опишіть функції основних елементів комп’ютерної системи.

3. Яке призначення та функції процесора та материнської плати комп’ютера.

4. Яке призначення та функції оперативної пам’яті комп’ютера.

5. Яке призначення та функції жорсткого диска та дискових пристроїв комп’ютера.

6. Що являє собою комп’ютерна мережі.

Контрольні питання до теми 2

1. Поясніть зміст понять «система», «управління », «інформація».

2. Які основні етапи процесу управління?

3. Чому інформація виступає в ролі управлінського ресурсу?

4. Що являє собою архітектура клієнт-сервер?

5. Опишіть основні компоненти АІС.

6. Охарактеризуйте основні напрямки автоматизації управлінської діяльності.

7. В чому полягає соціально-економічна ефективність АІС?

8. Як використовуються інформаційні технології в управлінні?

9. Що таке електронна обробка документів?

10. Для чого потрібні системи підтримки прийняття рішень?

11. Що можна робити за допомогою експертних систем?

12. Які задачі повинні розв’язуватися безпосередньо на робочому місці менеджера?

Контрольні питання до теми 3

1. Які функції виконують корпоративніпрограмні системи (КПС)?

 2. Що означають скорочення MRP, MRP 1і ERP?

 3. Які основні варіанти постачання системи пропонує корпорація “Галактика”?

 4. З яких основних модулів складається КПС “Галактика”?

 5. Які контури управління підтримує система “Галактика”?

 6. Які основні функції менеджменту підтримує система SAP «R/3»?

 7. За допомогою чого виконується бізнес-інжиніринг у системі «R/3»?

 8. Які основні етапи впровадження КПС на підприємстві?

 9. Яка повинна бути структура витрат при впровадженні КПС?

 10. Яка ефективність від упровадження КПС?

 11. Яку роль відіграють інформаційні відділи при впровадженні корпоративних систем?

 12. Яка роль топ менеджерів при впровадженні інформаційних систем?

Контрольні питання до теми 4

1. Що таке комп'ютерна мережа?

 2. Які типи мереж бувають?

 3. Що розуміють під локальною обчислювальною мережею?

 4. Які мережі називають корпоративними?

 5. Що таке глобальна мережа?

 6. Для чого призначені комп'ютерні мережі?

 7. Що таке сервер, файл-сервер,факс-сервер, принт-сервер, сервер додатків?

 8. Що таке робоча станція("клієнт")?

 9. Що таке фрейм та скільки пакетів (фреймів) може передаватися по мережі в кожен момент часу?

 10. Що зазвичай використовується як фізичне середовище, яке переносить інформацію між абонентами обчислювальної мережі?

 11. Що таке звита (витая) пара?

 12. Які два основні типи звитої пари використовуються при створенні комп'ютерних мереж?

 13. Яка основна мета екранування звитої пари?

 14. Який основний недолік коаксіального кабелю?

 15. Які два типи оптоволоконного кабелю використовуються при створенні комп'ютерних мереж?

 16. Які основні переваги оптоволоконного кабелю?

 17. На які типи розділяють комп'ютерні мережі за принципом керування?

 18. Яке ще назву мають дворангові мережі?

 19. Чи можуть комп'ютери в однорангових мережах мати різнотипні операційні системи?

 20. Чи всі вузли (комп'ютери)однорангової мережі мають однакові права доступу?

Контрольні питання до теми 5

1. Які засоби застосовуються для обміну інформацією між різними локальними мережами?

 2. Для чого використовують мости,маршрутизаторами, шлюзи?

 3. Що таке політика мережі?

 4. Що забезпечує брандмауер?

 5. Яким чином забезпечується однозначність місцезнаходження комп’ютерів в Internet?

 6. Що таке маршрут проходження пакета?

 7. Що таке мережний протокол?

8. Якими набір протоколів найбільш широко застосовується в об’єднаних мережах?

 9. Що забезпечує протокол IP?

 10. Що забезпечує протокол TCP?

 11. З чого складається IP адреса комп’ютерів в мережі?

 12. Що розуміється під поняттям host?

 13. Які мережні пристрої, крім комп’ютерів, можуть мати свої унікальні IP-адреси?

 14. Що таке доменні імена хостів?

 15. На скільки рівнів, та на які поділяють протоколи сімейства TCP/IP?

 16. На якому рівні мережних протоколів формуються IP- пакети?

 17. Який протокол є основним на транспортному рівні мережних протоколів)

 18. Які послуги реалізує FTP протокол?

 19. Для чого використовується протокол telnet?

 20. В якій послідовності додаються заголовки фрейму різних рівнів при проходженні по мережі?

 21. Що означає принцип багаторівневої організації?

 22. Перелічить можливі способи підключення до Internet.

Контрольні питання де теми 5 (2)

1. Які концепції лежать в основі World Wide Web?

 2. Що таке WWW- клієнт, що таке WWW-сервер? Наведіть приклади.

 3. Що таке браузери? Наведіть приклади.

 4. Як перекласти термін Search Engine?

 5. Що таке пошуковий сервер?

 6. За яким принципом пошукові системи можна поділити на пошукові машини і тематичні каталоги?

 7. На які типи можна поділити пошукові системи за принципом добору інформації?

 8. Що таке пошукові машини і як вони діють?

 9. Що таке автоматичні індекси і як вони діють?

 10. Яку ще назву мають пошукові машини?

 11. Що являють собою пошукові системи під назвою тематичні каталоги і як вони діють?

 12. До яких типів (пошукові машини,тематичні каталоги) відносяться сучасні пошукові системи?

 13. На яких основних підходах ґрунтуються алгоритми роботи сучасних пошукових серверів?

 14. З яких головних елементів складається механізм пошуку в пошукових машинах?

 15. Які функції виконує елемент механізму пошуку під назвою "Павук" в пошукових машинах?

 16. Які функції виконує елемент механізму пошуку під назвою "Індекс" в пошукових машинах?

 17. Що саме дозволяє користувачу відправляти запити на пошуковий сервер?

 18. Звідки програмне забезпечення механізму пошуку відбирає інформацію, яка відповідає шаблону запиту користувача?

Контрольні питання до теми 6

1. Які характеристики безпеки враховуються при визначенні правил захисту комп’ютерних систем?

 2. Що розуміють під цілісністю,доступністю, та конфіденційністю даних при визначенні правил захисту комп’ютерних систем?

 3. Що розуміють під секретністю при визначенні правил захисту комп’ютерних систем?

 4. Що таке брандмауер Internet і в чому полягає концепція його використання?

 5. Що таке цифровий підпис і цифровий сертифікат?

 6. Що таке кеш-папка, де вона зберігається і як здійснюється управління кеш-папками?

 7. Що таке файли-«cookies», де вони зберігаються і чим вони небезпечні?

 8. Що таке Файли-історії і де вони зберігаються?

 9. В яких файлах браузер фіксує URL відвіданих web-сторінок?

 10. Як забезпечити конфіденційність своєї роботи в Internet?

Контрольні питання до теми 7

1. Чим відрізняються документи WWW відзвичайних документів, наприклад, документів Word?

 2. Для чого є необхідний універсальний формат WWW-документів і чим він забезпечується?

 3. Як розшифровується мова HTML?

 4. Що представляє собою мова HTML?

 5. Як інтерпретують браузери HTML- команди?

 6. Що таке гіпертекст?

 7. Що таке гіпермедіа-документи?

 8. Що таке гіперпосилання?

 9. Що таке каскадні стилі.

Контрольна робота до теми 7 (2)

1. Які основні принципи побудови сучасних веб-сторінок.

 2. Використання шаблонів для побудови сучасних веб-сайтів.

 3. Перелічіть основні системи управління контентов.

 4. Які основні можливості системи управління контентом Joomla .

 5. Які основні можливості системи управління контентом Word Press .

Контрольні питання до теми 8

1. Створити екзаменаційну таблицю, що складається з 6 стовпців і 7 рядків. Застосувати один зі способів автоформатування таблиці. Перший рядок визначити як “шапку” таблиці з назвами стовпців “№”,“П.І.Б. студента”, “Історія України”, “Основи менеджменту”, “Антикризовекерування”, “Середній бал студента”. Встановити ширину першого стовпця рівній 1,5 см., другого стовпця 4 см., шостогостовпця 2,5см., для стовпців з номерами 3-5 зробити вирівнювання ширинистовпців. Ввести дані в кожну комірку, кожного рядка таблиці, використовуючи прізвища, імена і по-батькові студентів своєї групи (оцінки вводяться цифрами2,3,4,5). Для введення основного тексту використовувати шрифт Times New Roman12 пт. Між третім і четвертим рядками зробити вставку трьох додаткових рядків і зробити їхнє заповнення даними.

 2. Створити таблицю замовлень, що складається з 5 стовпців і 5 рядків. Застосувати один зі способів автоформатування таблиці. Перший рядок таблиці визначити як “шапку” таблиці з назвами стовпців “№”, “Компанія”, “Замовлення”, “Оплачено”, “Баланс”. Встановити ширину першого стовпця рівній 1,5 см., другого стовпця 3,5 см., п’ятого стовпця 2,5 см., для стовпців з номерами 3 і 4 зробити вирівнювання ширини стовпців. Ввести дані в кожну комірку кожного рядка таблиці, використовуючи номер замовлення, назви компаній, суми замовлень, і суми оплати за кожним замовленням, а останній стовпець залишити порожнім. Для введення тексту використовувати шрифт Times NewRoman 12 пт. Між третім і четвертим рядками вставити два додаткові рядка і зробити їхнє заповнення даними. Перед третім стовпцем вставити один стовпець,назвати його “Дата”, заповнити його датами замовлень. Зробити повторне вирівнювання ширини 4 і 5 стовпців таблиці. В останній стовпець таблиці вставити формули, що підраховують баланс замовлення (сума оплати – сума замовлення) .

 3. Створити таблицю виборів до Верховної Ради України, що складається з 4 стовпців і 5 рядків. Застосувати автоформатування таблиці. Перший рядок таблиці визначити як “шапку” таблиці з назвами стовпців “№”, “Партія”, “Отримано голосів”, “Процент”. Встановити ширину першого стовпця рівною 1,5 см., другого стовпця 4,5 см., а для третього четвертого стовпців зробити вирівнювання ширини стовпців. Ввести дані в кожну комірку кожного рядка таблиці, використовуючи номер по порядку, назви українських партій, кількість отриманих голосів виборців (будь які числа від 1 до 9 000 000), а останній стовпець залишити порожнім. Для введення тексту використовувати шрифт Times New Roman 12 пт. Між третім і четвертим рядками зробити вставку додаткового рядку і зробити його заповнення даними. Перед третім стовпцем зробити вставку одного стовпця шириною 2,5 см., назвати його “Дата створення” і зробити його заповнення датами створення партій (будь якідати від 01.01.93 до 31.12. 99).

Контрольні питання до теми 8 (2)

1. До якого класу програм відноситься Excel?

 2. З яких елементів складаються формули в Excel?

 3. Що таке відносна й абсолютна адресація?

 4. Як по таблиці побудувати діаграму в Excel?

 5. Що таке список (база даних) в Excel?

 6. Як відсортувати список зазначеннями одного чи декількох стовпців?

 7. Які можливості відбору даних дають автофільтр і розширений фільтр?

 8. Як за допомогою розширеного фільтру скопіювати фільтровані дані на іншу сторінку робочої книги Excel?

 9. Які можливості підведення проміжних підсумків дає процесор Excel?

 10. Що таке консолідація даних у Excel?

 11. Що таке зведені таблиці і як їх використовувати?

 12. Які основні фінансові функції надає Excel?

Контрольні питання до теми 8 (3)

1. На першому аркуші книги Excel зробіть таблицю продажів мобільних телефонів, що містить стовпці «Продавець», «Дата», «Модель», «Ціна», «Кількість», «Сума». Перші п'ять стовпців заповніть довільними даними (5-10 рядків), а значення в шостому стовпці обчисліть за формулою. За допомогою розширеного фільтру відберіть рядки, в яких сума продажу перевищує 100 гривень чи не перевищує 50 гривень, і скопіюйте їх на другий аркуш.

 2. Скопіюйте вихідну таблицю, що знаходиться на першому аркуші, на третій аркуш, і за допомогою функції підведення проміжних підсумків обчисліть загальну вартість продажу телефонів кожної моделі. Результат представте у вигляді кругової діаграми.

 3. По вихідній таблиці, що знаходиться на першому аркуші, зробіть на четвертому аркуші зведену таблицю, що показує щоденну суму продажів по кожному продавцю і по кожній моделі телефону.

 4. Припустимо, що береться кредит на суму 10000 у.е . під 13% річних терміном на п'ять років. Оцініть розмір щомісячних виплат по цьому кредиту, якщо розрахунки проводяться наприкінці кожного місяця.

 5. Підрахуйте яку суму необхідно покласти на депозит, щоб через 5 років вона досягла значення 10000 у.е. при нарахуванні 13% річних.

 6. Припустимо, що береться кредит на суму 10000 у.е. під 13% річних з умовою, що кожен місяць буде погашатися 500 у.е. Визначте, скільки місяців знадобиться на погашення цього кредиту, якщо розрахунки проводяться на початку кожного місяця.

 7. Підрахуйте, скільки буде набанківському рахунку через 5 років, якщо кожен місяць відкладати по 500 у.е.під 13% річних.

Контрольні питання до теми 8 (4)

1. Використовуючи просту лінійну регресію, на першому аркуші Excel визначите залежність Y від X, що задана наступною таблицею. Спрогнозуйте значення функції при Х = 7,50.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

6,95

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

7,25

7,30

7,35

7,40

Y

7,12

7,18

7,23

7,29

7,34

7,38

7,40

7,45

7,49

7,55

 

2. Використовуючи множинну лінійну регресію, на другому робочому аркуші книги Excel визначите залежність Y від X1 і Х2, що задана наступною таблицею. Апроксимуйте значення функції при Х1 = 64 і Х2 = 40.

 

1

2

3

4

5

X1

16

32

16

64

128

Х2

10

20

20

20

40

Y

1560

1870

1630

2620

3560

 

3. На третьому аркуші книги Excel розв’яжіть попередню задачу за допомогою функції ЛИНЕЙН. Отримайте регресійну статистику за допомогою цієї функції і порівняйте її з результатом, отриманим на другій сторінці.

4. На четвертому аркуші книги Excel виходячи з даних, що наведені в наступній таблиці, про котирування акцій у першому півріччі, дайте прогноз їхньої ціни на кінець року, використовуючи лінійне наближення.

місяць

1

2

3

4

5

А

5,50

5,54

5,52

5,49

5,42

 

5. Фірма збирається взяти кредит на чотири роки в розмірі 8000 у.е. і може повертати не більш 200 у.е. щомісяця. На п'ятому аркуші книги Excel визначите максимальну річну процентну ставку, що може влаштувати фірму для реалізації такої позики. Спробуйте розв’язати цю задачу двома способами. Зверніть увагу на знаки аргументів.

7. Підприємство випускає два види продукції А и Б, що виготовляються на верстатах трьох типів I, II і III за час зазначений в наступній таблиці. Щотижнева норма роботи верстатів I, II і III типів складає відповідно 40, 36 і 30 годин. Прибуток від реалізації продукції А и Б складає відповідно 5 і 3 гривні. Визначите щотижневий обсяг виробництва кожного виду продукції, при якому прибуток буде максимальним.

 

I

II

III

А

0,5

0,4

0,2

Б

0,25

0,3

0,4

 

Контрольні питання до теми 9

1. Які типи баз даних ви знаєте?

2. Чому реляційні бази даних є найбільш вживанішими?

3. Що таке реляційна база даних?

4. Що таке ключ таблиці?

5. Як здійснюється зв'язок даних в реляційній базі?

Контрольні питання до теми 9(2)

1. Дайте характеристику об’єктам MS Access.

2. Що таке відношення? Що таке ключ? Поясніть відмінність понять домен та тип даних.

3. Для чого використовуються зв’язки між таблицями? Як визначити зв’язок між таблицями у MS Access?

4. Що таке цілісність даних в таблицях MS Access? Що таке каскадне відновлення та віддалення даних в таблицях MS Access?

5. Як здійснюється іменування об’єктів у MS Access?

6. Опишіть процедуру створення таблиці у MS Access.

7. Назвіть типи даних, які можна використовувати при визначенні заголовка таблиці у MS Access.

8. Для чого призначені форми? Опишіть способи створення форм у MS Access.

9. Як виконати пошук у формах MS Access?

10. Як здійснити фільтрацію у формах MS Access?

11. Дайте характеристику засобам створення форм у MS Access.

12. Що таке підпорядкована форма? Опишіть способи створення підпорядкованих форм.

13. Для чого призначені елементи управління? Які елементи управління використовуються при створенні форм в MS Access?

14. Що таке кнопочні форми? Як створити кнопочну форму у MS Access?

15. Що таке діалогові форми? Як створити діалогову форму у MS Access?

16. Що таке запит і які види запитів існують в MS Access?

17. Як створити запит на вибірку даних за допомогою майстра побудови простих запитів?

18. Як створити запит в режимі "Конструктор"?

19. Що таке вираз? Правила побудови виразів у MS Access.

20. Побудова виразів за допомогою засобу "Построитель выражений".

21. Як здійснюється побудова обчислювальних полів у запитах?

22. Правила визначення простих умов відбору записів?

23. Правила визначення складених умов відбору записів?

24. Назвіть способи об’єднання таблиць у запитах.

25. Дайте визначення внутрішнього об’єднання та зовнішнього об’єднання таблиць.

26. Як в запитах здійснюється групування даних?

27. Опишіть створення простого та ітогового запиту за допомогою майстра.

28. Для чого використовуються перехресні запити? Опишіть створення перехресного запиту за допомогою майстра.

29. Опишіть створення запиту на пошук записів, що повторюються, за допомогою майстра.

30. Опишіть створення запиту на пошук записів без підлеглих за допомогою майстра.

31. Для чого використовуються запити-дії? Назвіть типи запитів-дій.

32. Як створити запит на основі фільтра у формі?

33. Як створити запит на вибірку даних за допомогою майстра побудови простих запитів?

34. Назвіть розділи звіту та опишіть їх призначення.

35. Назвіть етапи створення звітів за допомогою майстра?

36. Назвіть основні прийоми редагування звітів в режимі Конструктор.

37. Як здійснюються обчислення у звітах?

38. Як здійснюється групування записів у звітах?

Завдання до теми 9 (3)

1. Створити базу даних обліку інформації про співробітників фірми.

У базі даних має бути представлена наступна інформація про співробітника:

· прізвище, ім’я, по-батькові,

· посада, оклад для визначеної посади, персональна надбавка для даного працівника, дата найма співробітника, робочий телефон,

· номер паспорта, дата народження, місто проживання, адреса проживання, домашній телефон, фотографія,

· назва філіалу, в якому працює співробітник, ідентифікаційний код філіалу, місто розташування філіалу, адреса філіалу, телефон офісу,

Створити форми даних :

· форму Співробітник для представлення інформації про співробітників фірми (поля розмістити на трьох вкладках Дані про співробітника, Особисті дані, Фото),

· форму Філіали для представлення інформації про філіали фірми,

· у формі Філіали розмістити підпорядковану форму підпорядкована форма Співробітник для представлення службової інформації про співробітників філіалу (за допомогою кнопки Додаткова інформація реалізувати відкриття форми Співробітник для обраного співробітника),

· форму Посади для представлення інформації про посади фірми,

· форму Міста для представлення переліку міст,

У формі Співробітник та підпорядкована форма Співробітник розмістити обчислювальне поле заробітна плата, яка складається з окладу посади, надбавки за вислугу років – 50 грн. за кожні 5 років служби та персональної надбавки. У формі Філіали розмістити обчислювальне поле для представлення сукупного фонду заробітної плати філіалу. Створити головну кнопочну форму, з якої здійснювати виклик форм Філіали, Співробітник, Посади, Міста. Заповнити базу даних інформацією про 7-10 філіалів з різних міст, у кожному із яких працює 7-10 співробітників (на 5-7 посадах).

Створити звіт Кадри, в якому навести перелік співробітників по кожному із філіалів (Назва та ідентифікаційний код філіалу, фамілія, ім’я, по-батькові співробітника, посада, вік та стаж роботи, впорядкувати за прізвищем за зростанням) з нумерацією співробітників для кожного із філіалів. Визначити середній вік та стаж співробітників по кожному із філіалів та в цілому по фірмі.

Створити звіт Зарплата (параметром звіту виступає дата видачі), в якому навести перелік співробітників по кожному із філіалів (Фамілія, ім’я, по-батькові, номер паспорта, заробітна плата (з урахуванням надбавок), податок (13% на всю суму), сума на руки, впорядкувати за прізвищем за зростанням) з нумерацією співробітників для кожного із філіалів. Визначити загальний фонд заробітної плати по кожному філіалу та по фірмі в цілому.

Створити діалогову форму Звіти для друку звітів, в якій користувач обирає тип звіту Кадри або Зарплата, а також може обрати назву філіалу, для якого буде створено звіт (якщо назву філіалу не обрано, то звіт формується для всіх філіалів). Якщо обрано тип звіту – Зарплата, то користувач має визначити місяць та рік видачі. Форма також містить кнопки Просмотр для перегляду звіту, Друк для друку звіту та Отмена для виходу у головну кнопочну форму. Реалізувати виклик форми Звіти із головної кнопочної форми.

2. Створити базу даних обліку інформації про поставки товарів на склад.

У базі даних має бути представлена наступна інформація про товар:

· назва, категорія товару, ціна товару, одиниця виміру товару, назва постачальника, країна, місто та адреса постачальника, телефон постачальника та адреса Web-сторінки,

· номер поставки, дата поставки товару, кількість товару у поставці, знижка при поставці, вартість доставки

Створити форми даних :

· форму Товари для обліку інформації про товари,

· форму Постачальник для обліку інформації про постачальників,

· форму Поставки для обліку інформації про поставки та підпорядковану форму Поставлено для представлення інформації про товари, що надійшли згідно визначеної поставки (за допомогою кнопки Інформація про постачальників реалізувати відкриття форми Постачальник для всіх постачальників обраної поставки),

· форму Категорії для представлення інформації про категорії товарів,

У формі Поставлено розмістити обчислювальне поле, в якому обчислювати ціну продажу товару з урахуванням знижки. У формі Поставки розмістити обчислювальне поле для представлення суми поставки з урахуванням знижки та вартості доставки товару. Створити головну кнопочну форму, з якої здійснювати виклик форм Товари, Постачальник, Поставки, Категорії. Заповнити базу даних інформацією про 7-10 поставок, кожна з яких включає поставку 7-10 товарів (7-10 різних категорій). Поставки здійснюються 7-10 постачальниками.

Створити звіт Постачальники (параметром звіту виступає дата), в якому навести перелік постачальників та перелік товарів, що поставлені кожним із постачальників (назва постачальника, адреса, телефон, номер заказу, дата, назва товару, вартість, впорядкувати за назвою за зростанням) з нумерацією товарів для кожної категорії. Визначити сумарну вартість поставлених товарів по кожному із постачальників та частку (у процентах) сумарної вартості поставок кожним постачальником від загальної вартості поставлених товарів.

Створити звіт Розрахунки (параметром звіту виступає дата), в якому навести перелік поставок товарів по категоріях (назва, ціна, номер замовлення, дата, кількість, вартість, вартість з урахуванням знижки, вартість з урахуванням доставки, впорядкувати за вартістю за зростанням) з нумерацією товарів для кожної із категорій. Визначити загальну сплачену суму по кожній із категорій та по всім товарам в цілому.

Створити діалогову форму Звіти для друку звітів, в якій користувач обирає тип звіту Постачальники або Розрахунки та визначає дату. Якщо обрано тип звіту – Розрахунки, то користувач має визначити категорію товару, для якого формується звіт. Форма також містить кнопки Просмотр для перегляду звіту, Друк для друку звіту та Отмена для виходу у головну кнопочну форму. Реалізувати виклик форми Звіти із головної кнопочної форми.

3. Створити базу даних обліку інформації про клієнтів фірми.

У базі даних має бути представлена наступна інформація про клієнта:

· назва клієнта, прізвище, ім’я, по-батькові директора, контактний телефон, номер рахунку клієнта,

· країна, місто та юридична адреса клієнта, ідентифікаційний код клієнта,

· вид робіт, виконання яких замовив клієнт, опис замовлення, сума замовлення, знижка, дата замовлення, дата виконання замовлення, номер акту прийняття робіт,

· сума оплати за замовлення (оплата може здійснюватись за кількома рахунками), дата оплати, метод оплати, номер платіжного рахунку.

Самостійно спроектувати та створити засоби введення інформації до бази даних (форми). Створити звіт Клієнти, в якому навести перелік клієнтів по кожному із видів замовлених робіт (назва клієнта, ідентифікаційний код, номер рахунку, робочий телефон, сума замовлення, сума, яку вже сплачено, сума боргу, впорядкувати за назвою за зростанням) з нумерацією клієнтів для кожного із видів замовлених робіт. Визначити середній розмір замовлення по кожному із видів робіт та загальний розмір боргу.

Створити звіт Оплата про кошти, що були сплачені за звітний період (параметром звіту виступає період, протягом якого здійснювалась оплата – початкова та кінцева дата). Вказати назву організації платника, дату замовлення, суму замовлення, суму оплати, дату оплати, метод оплати, номер платіжного рахунку, групування за датою оплати по тижнях) з нумерацією оплат для кожного із замовлень. Визначити загальну суму оплати по кожному тижню та за вказаний період, а також процентне співвідношення сплачених сум протягом кожного тижня.

Контрольні питання до теми 10

1. Які принципи побудови сучасних мов програмування?

2. Яке призначення сучасних мов програмування?

3. Які основні алгоритмічні конструкції ви знаєте.

4. Охарактеризуйте мову VBA.

5. Які основні оператори мови VBA ви знаєте.

6. Наведіть приклади простих програм на мові VBA.

Контрольні питання до теми 10 (2)

1. Які можливості надає мова VBA для додатків MS Office?

2. Які основні об’єкти мови VBA використовуються для додатків MS Office?

3. Наведіть приклади простих програм на мові VBA.

Контрольні питання до теми 11

1. Для чого потрібні системи підтримки прийняття рішень?

2. Що можна робити за допомогою експертних систем?

3. Які задачі повинні розв’язуватися безпосередньо на робочому місці менеджера?

Контрольні питання до теми 12

1. Опишіть основні тенденція розвитку сучасних інформаційних систем.

2. Для рішення яких задач призначені системи керування проектами?

3. Дайте визначення сучасному поняттю проекту.

4. Приведіть приклади проектів.

5. Дайте визначення СКП.

6. Назвіть основні методики планування задач, використовувані в СКП.

7. Перелічите основні елементи СКП.

8. Що відноситься до найбільш важливих ресурсів проекту?

Контрольна робота до теми 12 (2)

1. Припустимо, що береться кредит на суму 10000 у.е. під 13% річних з умовою, що кожен місяць буде погашатися 500 у.е. Визначте, скільки місяців знадобиться на погашення цього кредиту, якщо розрахунки проводяться на початку кожного місяця.

2. У навчальній базі даних Борей створити наступні запити

Запит 1. Визначити, на яку суму (з урахуванням знижки) оформив замовлень товарів типу „молочные продукты” кожний із співробітників, що проробив на фірмі хоча б 10 років.

Запит 2. Визначити категорії товарів, що поставлялись у банках з США або з Канади.

Запит 3. Визначити десять найдорожчих замовлень, що були зроблені у 1998 році.

Запит 4. Визначити середню суму замовлень товарів (з урахуванням знижки та вартості доставки) для кожної країни замовника та типу товару (перехресний запит).

Запит 5. Визначити перелік товарів типу „Кондитерские изделия”, які повторно були поставлені клієнтам з Бразилії.

Запит 6. Знайти марки товарів типу „молочные продукты” або „Рыбопродукты”, які постачаються у пакетах.

Запит 7. Яку кількість замовлень обслужив кожний із співробітників, вік якого більше 35 років, та на яку суму (з урахуванням знижки).

Запит 8. Визначити 10 країн, до яких було поставлено по поiті товарів на найбільшу суму (з урахуванням знижки та вартості доставки).

Запит 9. Знайти постачальників та співробітників з однакових країн.

Запит 10. Яку кількість замовлень обслужив кожний із співробітників, який поступив на роботу у другому півріччі 1993 року, та на яку суму (з урахуванням знижки).

Завдання на іспит до теми 12 (3)

1. Охарактеризуйте основні напрямки сучасної економічної інформатики.

2. Підрахуйте, скільки буде на банківському рахунку через 5 років, якщо кожен місяць відкладати по 500 у.е. під 13% річних.

3. Підприємство випускає два види продукції А и Б, що виготовляються на верстатах трьох типів I, II і III за час зазначений в наступній таблиці. Щотижнева норма роботи верстатів I, II і III типів складає відповідно 40, 36 і 30 годин. Прибуток від реалізації продукції А и Б складає відповідно 5 і 3 гривні. Визначите щотижневий обсяг виробництва кожного виду продукції, при якому прибуток буде максимальним.

 

I

II

III

А

0,5

0,4

0,2

Б

0,25

0,3

0,4

 

1. У навчальній базі даних Борей створити наступні запити

Запит 1. Визначити кількість та суму замовлень, які доставлені кожним із видів доставки.

Запит 2. Сформувати перелік клієнтів та категорій товарів, які вони не замовляли.

Запит 3. Сформувати перелік марок товарів, які не доставляли до США та Канади.

Запит 4. Знайти постачальників та клієнтів з однакових міст.

Запит 5. На яку загальну суму замовлено товарів кожного типу до кожної країни клієнту (перехресний запит).

Запит 6. Яка кількість товарів зберігається на складі для кожного типу товару та кожної країни постачальника (перехресний запит).

Запит 7. Створити таблицю Таблиця1, до якої додати записи про замовлення товарів (код замовлення, марка товару, категорія товару, назва постачальника та ціна товару), тип яких "Кондитерские изделия", ціна перевищує 2000 р., та замовлення на які були розміщені у 1997 році.

Запит 8. У всіх записах таблиці Таблица1 змінити назву постачальника Forots d'Erables на Forots Erables.

Запит 9. Створити таблицю Таблиця2, до якої розмістити інформацію про товари (марка товару, категорія товару, назва постачальника та ціна товару), тип яких "Фрукты", ціна перевищує 2000 р, та замовлення на які були розміщені у 1998 році.

Запит 10. З таблиці Таблиця2 видалити всі записи про товари, ціна яких більше 2300р.

 

Рейтинг@Mail.ru