Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Економічна психологія (МАУП)

 

50 стор., 70 грн.

 

РОЗДІЛ І. ВВЕДЕННЯ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.1. ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ
1. Зв’язок економіки та психології у працях вчених.
2. Етапи розвитку економічної психології.

1.2. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1. Проблеми економічної психології.
2. Поняття про фактор психологічної енерції.
3. Дати характеристику основн им психологічним сферам в економічному житті людей.
4. Розкрити поняття «економічна поведінка людини». Навести приклади.

1.3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД
1. Розкрити сутність основного методологічного принципу економічної психології.
2. Поняття про соціокультурне середовище.

1.4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
1. Дайте характеристику експериментальним методам.
2. В чому полягає сутність комплексного методу?
3. Розкрийте поняття економічної культури.

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ
1. Охарактеризуйте поняття «виробнича підприємницька діяльність». Наведіть приклади.
2. Що означає комерційна підприємницька діяльність»? Наведіть приклади.
3. Поясніть термін «фінансова підприємницька діяльність». Наведіть приклади.

2.2. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ
1. Розкрийте сутність теорії “масової діяльності”.
2. Розкрийте структуру підприємницької діяльності.

2.3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПІДПРИЄМЦЯ
1. Що в собі містить «соціально-психологічний портрет особистості підприємця»?
2. Дайте характеристику різним моделям підприємницької поведінки.
3. Розкрийте сутність теорії обмеження можливостей задоволення життєвих потреб.

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ КОШТІВ, ЧАСУ ЖИТТЯ, ФІЗИЧНИХ, ПСИХІЧНИХ І ДУХОВНИХ СИЛ
3.1. ГРОШОВА ПОВЕДІНКА
1. Розкрийте взаємозв’язок між психотипами поведінки і смисловим значенням грошей.
2. Що означає термін «інвестиційна поведінка»? Наведіть приклади.
3. Розкрийте роль креативності в економічній поведінці людини. Наведіть приклади.

3.2. ПСИХОЛОГІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ
1. Дайте характеристику структурних компонентів трудової діяльності.
2. Розкрийте зміст моделів ринку праці.
3. Розкрийте психологічні особливості східного ринку праці. Наведіть приклади.
4. Розкрийте психологічні особливості західного ринку праці. Наведіть приклади.

5. В чому полягають особливості сучасної мотивації праці?

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru