Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Етнопсихологія (МАУП)

 

20 стор., 20 грн.

Лекція 1. Етнічна психологія як наука
Контрольні питання до лекції 1
1. Етнопсихологія - це … .
2. Етнічні установки - це … .
3. Етнос це - ... .
Лекція 2. Методологічні принципи та методи етнопсихології та дослідження за їх допомогою проблем етносів та націй
Контрольні питання до лекції 2
1. У етнопсихології як окремій науковій галузі існують власні методологічні принципи, до яких належать: … .
2. До лабораторних експериментів у етнічній психології належать такі: … .
3. Виділяють такі основні різновиди асоціативного експерименту … .
4. Своєрідні міжнародні мови, які сформувались тоді, коли європейським колонізаторам потрібно було налагоджувати стосунки із корінними жителями Африки, Америки, Індонезії, Китаю та Тихоокеанських островів називаються – … .
Лекція 3. Основні статичні характеристики етносу
Контрольні питання до лекції 3
1. Психічний склад етносу – це … .
2. Психічний склад - це … .
3. До елементів психічного складу, перш за все, належать: … .
4. Ментальність – це … .
5. Ментальність розглядають як систему, що створена трьома компонентами – … .
6. Етнічна ментальність – це … .
7. Національний характер – це … .
8. Д.Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: … .
9. Національна свідомість це - ... .
10. Етнічна самосвідомість – це …
Лекція 4. Основні динамічні характеристики етносу
Контрольні питання до лекції 4
1. Установка - це … .
2. Етнічна установка - це … .
3. Соціальні та етнічні установки містять три компоненти: … .
4. Засвоєння певної поведінки, характерної для того чи іншого етносу відбувається трьома шляхами - ... .
5. Соціалізація - це … .
6. Соціалізація проходить двома шляхами - … .
7. Етнічний конфлікт - це … .
8. Причиною етнічних конфліктів, як правило є … .
9. У залежності від території та типу етносу виділяють 4 види етнічних конфліктів: … .
10. Основна умова конструктивного вирішення конфліктів це – … .
11. Одним з перших кроків у вирішенні конфлікту є … .
12. Таблицю-схему питань та відповідних стратегій, які можна застосовувати при вирішенні конфліктних ситуацій було запропоновано … .
Лекція 5. Етнописхологія українців
Контрольні питання до лекції 5
1. Відомий етнопсихолог Густав Шпет зазначав, що етнічна психологія, класифікуючи певні явища, має шукати відповіді на такі запитання: … .
2. Психічний склад - це ... .
До елементів психічного складу, що передаються з покоління у покоління, належать, насамперед, … .
3. До архетипів, характерних для українського етносу, можна віднести такі образи:
4. У психічному складі української нації здебільшого відзначають такі риси: … .
5. Національний характер - це … .
6. Менталітет - це … .
7. На формування українського національного характеру впливають наступні чинники: … .
8. Під поняттям “середовище проживання етносу” розуміють: … .
Лекція 6. Діловий етикет у різних країнах
Контрольні питання до лекції 6
1. Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: … .
2. Ядро американської нації склали: … .
3. Японський національний характер має такі риси: … .

4. Головною рисою шведського національного характеру вважається … .

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru