Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Фінансовий облік (МАУП)

130 грн. (102 питання, 177 стор.)

До цієї контрольної є завдання окремо (відкривайте).

 

Тема 1

1. Бухгалтерський облік і його види

2. Сутність фінансового обліку і його характеристика

3. Мета фінансового обліку.

4. Облікова політика підприємства.

5. Відмінності фінансового обліку від інших видів обліку.

6. Принципи обліку в Україні.

7. Користувачі фінансового обліку.

 

Тема 2

1. Нормативні документи, якими регламентовано облік касових операцій.

2. Документальне оформлення касових операцій.

3. Характеристика рахунку 30 „Каса”.

4. Характеристика рахунку 33 „Інші кошти”.

5. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій.

6. Синтетичний та аналітичний облік грошових документів.

7. Порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності.

8. Інвентаризація каси.

 

Тема 3

1. Економічна сутність безготівкових розрахунків.

2. Порядок відкриття рахунків у банку.

3. Види банківських рахунків.

4. Характеристика рахунку 31.

5. Документальне оформлення операцій по безготівковим розрахункам.

6. Аналітичний та синтетичний облік безготівкових розрахунків.

7. Порядок відображення безготівкових розрахунків у фінансовій звітності.

 

Тема 4

1. Економічна сутність і види дебіторської заборгованості .

2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості .

3. Зміст П ( С ) БО 10 „Дебіторська заборгованість” .

4. Економічна сутність резерву сумнівних боргів .

5. Облік резерву сумнівних боргів .

6. Методика створення резерву сумнівних боргів .

7. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності .

 

Тема 5

1. Облік розрахунків з підзвітними особами.

2. Характеристика рахунку 372.

3. Облік розрахунків за нарахованими доходами.

4. Характеристика рахунку 373.

5. Облік розрахунків за претензіями.

6. Характеристика рахунку 374.

7. Облік розрахунків за авансами виданими.

8. Характеристика рахунку 371.

9. Відображення даних дебіторської заборгованості в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.

 

Тема 6

1. Види і класифікація інвестицій.

2. Визнання фінансових інвестицій.

3. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”.

4. Різновиди цінних паперів.

5. Характеристика рахунків з обліку інвестицій.

6. Розкриття інформації про інвестиції у фінансовій звітності.

 

Тема 7

1. Сутність і класифікація оренди.

2. П(С)БО 14 „Оренда”.

3. Підготування та обгрунтування договору оренди.

4. Методика визначення орендодовцем суми фінансового доходу та її розподілу між відповідними звітними періодами.

5. Відображення операцій з оренди на рахунках бухгалтерського обліку.

6. Методи нарахування амортизації.

7. Характеристика рахунку 13.

8. Відображення даних про основні засоби та амортизацію у фінансовій звітності.

 

Тема 8

1. Класифікація інших необоротних активів.

2. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів.

3. Облік зносу інших необоротних активів.

4. Розкриття інформації про інші необоротні активи у фінансовій звітності.

5. Документальне оформлення операцій з іншими необоротними активами.

 

Тема 9

1. Визнання та класифікація нематеріальних активів.

2. Класифікація нематеріальних активів.

3. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.

4. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення ) нематеріальних активів.

5. Характеристика рахунку 12 „Нематеріальні активи”.

6. Амортизація нематеріальних активів.

7. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

8. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

 

Тема 10

1. Визначення запас і в та їх класифікація.

2. П(С)БО 9 „Запаси”

3. Облікова оцінка запасів.

4. Методи оцінки вибуття запасів.

5. Оцінка запасів на дату балансу.

6. Відображення запасів у звітності.

7. Документальне оформлення руху запасів.

 

Тема 11

1. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.

2. Мета та етапи обліку витрат виробництва.

3. Характеристика основних методів калькулювання.

4. Характеристика рахунку 23.

5. Поняття незавершеного виробництва.

6. Відображення незавершеного виробництва у фінансовій звітності.

7. Інвентаризація незавершеного виробництва.

 

 

Тема 12

1. Облік адміністративних витрат.

2. Характеристика рахунку 92.

3. Облік витрат на збут.

4. Характеристика рахунку 93.

5. Облік інших операційних витрат.

6. Характеристика рахунку 94.

 

 

Тема 13

1. Економічний зміст витрат та їх класифікація.

2. Визнання та оцінка витрат.

3. Облік витрат фінансової діяльності.

4. Характеристика рахунку 95.

5. Облік втрат від участі в капіталі.

6. Характеристика рахунку 96.

7. Облік інвестиційних витрат.

8. Характеристика рахунку 97.

9. Облік надзвичайних витрат .

10. Характеристика рахунку 99.

 

Тема 14

1. Поняття та класифікація готової продукції.

2. Організація обліку готової продукції.

3. Інвентаризація готової продукції.

4. Документальне оформлення руху готової продукції.

5. Характеристика рахунку 26.

6. Характеристика рахунку 28.

7. Порядок відображення готової продукції у фінансовій звітності.

 

 

Рейтинг@Mail.ru