Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Фізіологія ЦНС та ВНД – підсумковий тест (МАУП)

 

20 грн.

 

Question 1
Балів: 1
Значення ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму до зовнішнього середовища, у тому числі поведінку людини і тварин
b. Завдяки ЦНС відбувається об’єднання усіх тканин і органів в єдину фізіологічну систему, яка забезпечує життєдіяльність організму в нормальних і змінених умовах зовнішнього середовища
c. ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями
Question 2
Балів: 1
Що включає ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь
a. До ЦНС відносять усі нервові структури, які забезпечують сприйняття подразнень чутливими органами, а також передачу цієї інформації до вищих відділів нервової системи
b. ЦНС включає нерви і нервові центри, які визначають усі види регуляції в організмі (як соматичні, так і автономні)
c. ЦНС включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і синапси, які забезпечують двосторонній коловий зв’язок між нервовими центрами і периферією
Question 3
Балів: 1
Що є морфофункціональною одиницею нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Головним компонентом нервової системи є сома нейрона, дендрити і аксони, які забезпечують збудження і передачу нервових сигналів по ЦНС
b. Морфофункціональною одиницею НС є кора великих півкуль головного мозку, яка керує всіма відділами і функціями організму, а також встановлює взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем
c. Основним елементом НС є нейрон, що складається з тіла і відростків (довгастих і галузистих). Нейрони поділяються на чутливі, виконавчі і вставні
Question 4
Балів: 1
Будова нейрона і значення окремих його частин.
Виберіть одну правильну відповідь
a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і відростки, які зв’язують нервові структури; периферійні нейрони мають ще апарати сприйняття інформації (зорові, слухові, нюхові і т.д.)
b. Нейрон складається з тіла і відростків: аксона, який проводить збудження до інших нейронів та периферійних органів; дендритів, розгалужених відростків, що зв’язують окремі нервові клітини. Нейрон вкритий мембраною, що є вибірково проникною для іонів калію і натрію у спокої і при збудженні, всередині містить нейроплазму
c. Нейрон складається з соми, мітохондрій, мембрани і апарата сприйняття інформації. Нейрони здійснюють зв’язок між окремими клітинами і забезпечують пересування різних іонів між внутрішньою і зовнішньою поверхнями нервових клітин
Question 5
Балів: 1
Рефлекс, рефлекторна дуга, її компоненти і ланки.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (зв’язок одним синапсом) або складної. Остання включає рецептор, аферентні і еферентні нервові шляхи, рефлекторний центр, вставні нейрони, ефектор
b. Рефлекс – це процес збудження, а рефлекторна дуга – це відповідна реакція
c. Рефлекс – це двосторонній круговий зв’язок між нервовими центрами і периферійними органами, а рефлекторна дуга – це процес проходження збудження по них
Question 6
Балів: 1
Класифікація рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси, екстеро-, інтеро-, пропріо-рефлекси, моторні, секреторні і судинорухові
b. В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя
c. Рефлекси діляться на безумовні і умовні, вищі безумовні і умовні і нижчі, збуджуючі і гальмівні, прості і складні, внутрішні і зовнішні
Question 7
Балів: 1
Основні фізіологічні властивості нервових центрів.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Нервові центри забезпечують самостійно регуляцію усіх функцій організму, передають збудження і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів
b. Функціональна рухливість, парабіоз і зміна здатності проведення імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр може змінювати поріг збудження
c. Нервовий центр, як сукупність кількох нервових утворень на різних рівнях ЦНС, здійснюючи рефлекси або регуляцію функцій, має наступні основні властивості: однобічність збудження і його затримка, сумація і трансформація, рефлекторний наслідок і швидка втомливість
Question 8
Балів: 1
Хто і коли відкрив явище центрального гальмування?
Виберіть одну правильну відповідь
a. І.М.Сеченов у 1862 р.
b. Н.Є.Введенський у 1882 р.
c. І.П.Павлов у 1893 р.
Question 9
Балів: 1
Які види гальмування розрізняють в ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Розрізняють швидке гальмування, яке по мірі дії подразника може поступово слабнути і тоді переходити в повільне. Цей механізм біологічно виправданий необхідністю обмеження виснаження нервових структур
b. У ЦНС розрізняють первинне (таке що виникає завдяки наявності специфічних структур) і вторинне (що виникає без особливих структур) гальмування
c. Центральне, яке обмежує надлишок передачі нервових сигналів на інші нервові структури та периферичне, завдяки чому відбувається фільтрація сигналів за їх значенням
Question 10
Балів: 1
Спинний мозок, його функції. Фізіологічна роль передніх і задніх корінців спинного мозку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Спинний мозок – найбільш примітивний відділ ЦНС, який виконує в основному безумовно рефлекторну і провідникову функції. Через передні корінці здійснюється нервовий еферентний зв’язок спинного мозку із скелетною і гладкою мускулатурою, залозами внутрішньої секреції, через задні корінці до спинного мозку надходять еферентні (чутливі) імпульси
b. Через задні корінці до спинного мозоку надходять еферентні імпульси, внаслідок чого здійснюються складні рухові реакції. Через передні корінці відбувається управління гладкої мускулатури
c. За допомогою нервових волокон спинного мозку здійснюється керівний вплив на кісткову мускулатуру і деякі залози
Question 11
Балів: 1
Які функції виконує довгастий мозок?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Регулює м’язовий тонус, забезпечує орієнтовний рефлекс і бере участь в обміні речовин і енергії
b. Довгастий мозок виконує рефлекторну (рефлекси дихання, серцевої діяльності, жування, смоктання, ковтання, рвоти, чихання, кашлю, моргання та ін.) функцію і провідну (між корою і спинним мозком)
c. Забезпечує точну регуляцію ряду рефлексів: жувальних, блювальних, чихальних, а також з’єднує мозочок зі спинним мозком
Question 12
Балів: 1
Які функції виконує мозочок?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Являє накопичення нервових клітин і утворень, які контролюють вегетативні і соматичні рефлекси, реалізують вплив блукаючого нерву на гладку мускулатуру організму
b. Мозочок з’єднується волокнами з усіма відділами ЦНС і здійснює тактильні, м’язово-суглобні, світлові та звукові рефлекси, які забезпечують координацію рухів
c. Мозочок здійснює вплив на функцію ретикулярної формації і через неї на моторну зону кори великих півкуль головного мозку. В результаті підтримується тонус м’язів
Question 13
Балів: 1
Які функції виконує середній мозок?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Забезпечує рефлекси, які направлені на сприйняття, переробку і керування процесами оборони, агресії, нападу
b. Передні бугри чотиригорбих, які входять до складу середнього мозку, контролюють зіничний рефлекс, акомодацію, конвергенцію, задні – звукові і вегетативні рефлекси під час насторожування; чорна субстанція – акти ковтання, жування, тонус м’язів. Середній мозок містить нейрони ретикулярної формації, а також висхідні і низхідні нервові волокна
c. Через середній мозок забезпечуються імпульси до таламусу, великих півкуль і мозочку, в результаті здійснюється регуляція деяких вегетативних рефлексів
Question 14
Балів: 1
Які функції виконує проміжний мозок?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Таламус, який входить до складу проміжного мозку, є центром специфічних аферентних імпульсів (від рецепторів) і неспецифічних (не пов’язаних прямо з рецепторами), а гіпоталамус – бере участь в регуляції обміну речовин, теплообміну, сну і низки вегетативних функцій
b. Таламус здійснює регуляторні функції всіх рецепторів, а гіпоталамус приймає і трансформує сигнали від рецепторів внутрішніх органів
c. Зорові горбки проміжного мозку здійснюють контролюючий вплив на обмін речовин, терморегуляцію і вегетативні процеси; підгорбкова область забезпечує координацію ефективності імпульсів від специфічних рецепторів
Question 15
Балів: 1
У чому полягає фізіологічне значення ретикулярної формації?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ретикулярна формація – сіткоподібне накопичення нервових клітин в центральній частині мозку, які беруть участь в регуляції збудливості і тонусу всіх відділів ЦНС
b. Шляхом інтеграції всіх висхідних імпульсів ретикулярна формація бере участь в регуляції мислення і свідомості
c. Забезпечує переробку всієї сенсорної інформації, контролює формування складних форм поведінки, організує взаємодію ендокринних залоз при стресі
Question 16
Балів: 1
У чому особливості соматичних і вегетативних функцій організму, соматичної і вегетативної нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Соматичні функції – сприйняття подразнень і рухові реакції забезпечує соматична нервова система, вегетативні – обмін речовин, травлення, дихання, кровообіг, виділення – забезпечує вегетативна нервова система
b. Соматичні функції – це ті, які забезпечують безумовні рефлекси виділення, розмноження, травлення; вегетативні – це ті, які забезпечують захисні реакції організму і пристосування до мінливих зовнішніх умов
c. Завдяки соматичним функціям відбувається тонка координація рухів, а вегетативним – такі рухові реакції, які забезпечують загальне м’язове напруження організму
Question 17
Балів: 1
Який вплив роблять парасимпатична і симпатична нервові системи на діяльність внутрішніх органів?
Виберіть одну правильну відповідь
a. В залежності від психоемоційного напруження відбуваються різні зміни діяльності парасимпатичного і симпатичного відділів автономної нервової системи. Чим воно більше, тим виразніша діяльність парасимпатичного впливу
b. Функціональною основою регуляції вегетативних рефлексів є активізація симпатичної системи, яка контролюється парасимпатичними нервами
c. Симпатична і парасимпатична нервові системи є функціональними антагоністами: якщо перша інтенсифікується діяльністю організму при навантаженні, то друга сприяє відновленню витрачених ресурсів. Так, в процесі роботи діяльність серця перебуває під впливом симпатичної системи, у спокої – парасимпатичної (наприклад, спортсмени характеризуються брадикардією)
Question 18
Балів: 1
Що слід розуміти під адаптаційно-трофічною функцією симпатичної нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Під адаптаційно-трофічною функцією симпатичної нервової системи слід розуміти її вплив на інтенсивність обмінних процесів і пристосування їх до умов існування організму
b. Симпатичний відділ знаходиться у підпорядкуванні ЦНС, тому всі адаптаційно-трофічні процеси регулюються шляхом послідовного забезпечення як механізмів адаптації, так і обміну речовин
c. Це така функція, яка забезпечує в процесі вікового розвитку гармонійне співвідношення довжини і маси тіла
Question 19
Балів: 1
Функції кори великих півкуль головного мозку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кора великих півкуль головного мозку здійснює взаємодію організму з навколишнім середовищем шляхом безумовних і умовних рефлексів: є основою ВНД (поведінки); забезпечує процеси мислення і свідомості; регулює, інтегрує, координує роботу всіх внутрішніх органів, регулює обмін речовин
b. Завдяки корі великих півкуль здійснюється пристосування організму до мінливих умов зовнішнього середовища, при цьому окремі області кори відповідають за керування певними функціями
c. Регулює взаємодію організму з навколишнім середовищем шляхом безумовних рефлексів, а також роботу усіх внутрішніх органів
Question 20
Балів: 1
Ділянки кори великих півкуль мозку і їх вплив на різні функції?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кількість в головному мозку втроє більша, ніж кількість людей, які живуть на землі, тому якщо між цими нейронами виникають різні взаємозв’язки, може бути забезпечений аналіз будь-якої інформації, яка надходить без чіткої локалізації її закріплення в певних зонах
b. Розрізняють лобну (передню і проміжну), тім’яну, потиличну і скроневу ділянки кори, які відповідають за керування певними функціями. Так, скроневі ділянки пов’язані зі слуховими функціями, потиличні – із зоровими тощо
c. Локалізація функцій зон кори великих півкуль головного мозку до цього часу не має чітких меж, хоча є певні думки вчених про те, що функціонально будь-які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником
Question 21
Балів: 1
Що розуміють під ВНД?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Така сукупність поведінкових реакцій, яка забезпечує біологічне пристосування організму до навколишнього середовища
b. Під ВНД розуміють вищі відділи ЦНС, які включають кору головного мозку і підкоркові утворення, що забезпечують рефлекторні реакції, завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини і тварин з навколишнім середовищем
c. Набуті протягом життя реакції нервової системи, які забезпечують життєдіяльність організму
Question 22
Балів: 1
Що таке умовні рефлекси?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Умовні рефлекси – індивідуальна, набута рефлекторна реакція, вироблена на основі безумовного рефлексу, здійснювана загалом за рахунок діяльності кори великих півкуль головного мозку
b. Умовний рефлекс – це така рефлекторна реакція організму, що забезпечує участь вищих відділів НС в здійсненні еферентних імпульсів до робочих органів
c. Це реагування на адекватні подразники цілісною реакцією організму з участю автономної НС і соматичних утворень
Question 23
Балів: 1
Принципи рефлекторної теорії І.П.Павлова?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Рефлекторна теорія І.П.Павлова враховує таку організацію чутливого апарата людини, що забезпечує не тільки сприйняття адекватних подразників, але і тих, що є неадекватними
b. І.П.Павлов вважав, що всі реакції організму забезпечуються спочатку збудженням еферентної ланки рефлекторної дуги, а потім аферентної
c. За І.П.Павловим, рефлекторна теорія ґрунтується на 3-х основних принципах умовно-рефлекторної діяльності великих півкуль головного мозку людини і тварин: структурності, детермінізму, аналізу і синтезу
Question 24
Балів: 1
У чому полягають основні відмінності умовних рефлексів від безумовних?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Безумовні рефлекси природжені, замикаються, в основному, на нижніх відділах мозкового стовбура, стереотипні, інертні, маломінливі. Умовні рефлекси набуваються, формуються на базі безумовних, здійснюються за рахунок кори головного мозку, мінливі і можуть зникати
b. Відмінності умовних рефлексів від безумовних визначаються часом їх вироблення: спочатку виробляються безумовні, а потім умовні. Причому останні мають чітку локалізацію збуджень в корі головного мозку
c. Як умовні, так і безумовні рефлекси, формуються в процесі зрілого віку життя і їх відміною є те, що перші забезпечують регуляцію життєвих функцій, а другі – пристосування до навколишнього середовища
Question 25
Балів: 1
Які умови потрібні для утворення умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Умовні рефлекси виробляються тільки тоді, коли є сприятливі зовнішні умови (немає психоемоційних впливів) і певний функціональний стан організму (немає таких зрушень в НС, які можуть впливати на формування рефлексу)
b. Для утворення умовних рефлексів необхідні такі умови, які забезпечують аналіз і синтез інформації від чутливих органів і певні сполучення подразнень за визначений час
c. Умовні рефлекси утворюються в процесі одночасної дії подразника, який потім стане умовним сигналом, і подразника, який викликає безумовний рефлекс. Для вироблення умовного рефлексу необхідні мотивація і відсутність інших подразників
Question 26
Балів: 1
Механізм утворення умовного рефлексу.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Між осередками збудження від дії безумовного і умовного подразника, які виникають у корі головного мозку, встановлюється тимчасовий зв’язок за принципом домінанти (Замикання, за І.П.Павловим)
b. Для утворення умовного рефлексу включаються усі нервові структури, які сприймають інформацію, забезпечують її надходження до підкорки, потім аналіз в корі. Завершується цей процес певним соматичним проявленням (Рухливість, за І.М.Сеченовим)
c. Головним компонентом в механізмі утворення умовних рефлексів є наявність послідовної переміни процесів збудження і гальмування в НС. Якщо це не відбувається, умовні рефлекси можуть утворюватись лише частково і мають нестійкий характер (Мінливість функції, за Н.Є.Введенським)
Question 27
Балів: 1
Класифікація умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь
a. У зв’язку з тим, що умовні рефлекси можуть утворюватись на дію різних за фізичними характеристиками подразників, вони можуть бути фізичними, хімічними, термічними і т.д
b. Умовні рефлекси можуть утворюватися в результаті дії природних, супутніх безумовному рефлексу подразників (на запах, вид їжі у процесі їди), і штучних (світло, звук та ін.). Вони можуть бути 1, 2, 3, 4 і т.ін. порядку
c. Умовні рефлекси розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні
Question 28
Балів: 1
Що таке динамічний стереотип, його значення?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Це одночасна дія умовних подразників різної сили і значення, внаслідок чого утворюється динамічний стереотип
b. Це упорядкованість нервових процесів при певній діяльності, що урівноважує складне її протікання і полегшує роботу кори
c. Динамічний стереотип – стійка послідовність умовних рефлексів, вироблена шляхом багаторазової дії умовних сигналів, які йдуть у певному порядку; він є основою усіх навичок, визначає характер поведінки
Question 29
Балів: 1
Поняття про першу і другу сигнальні системи.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Одержувана по сенсорних системах інформація про зміни внутрішнього і зовнішнього середовища спочатку надходить до проміжних нервових утворень – це перша сигнальна система, потім вона досягає підкорки і кори, тут остаточно оброблюється – це друга сигнальна система
b. Особливі специфічні функції, які характерні тільки для людини, становлять першу сигнальну систему, а загальні з тваринами функції – другу сигнальну систему
c. Перша сигнальна система реагує на будь-які подразники зовнішнього середовища, крім слів; друга – виявляється при дії розмовних умовних рефлексів, які абстрактно сигналізують про навколишню дійсність
Question 30
Балів: 1
Що слід розуміти під типом ВНД?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Типи ВНД – характеризуються в залежності від таких параметрів, як сила процесів збудження і гальмування, їх урівноваженість, здатність заміни одного процесу протилежним
b. Тип ВНД, сукупність властивостей ВНД: сили, врівноваженості і рухливості (збудження і гальмування). Основні 4 типи: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік
c. Типологія ВНД обумовлена індивідуальними характеристиками співвідношення швидких і повільних рухових одиниць: чим більше швидких – тим швидкість реакцій вище; чим більше повільних – тим більш урівноважені процеси збудження і гальмування
Question 31
Балів: 1
Види гальмування умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Гальмування умовних рефлексів може бути центральним, внутрішнім і зовнішнім. При цьому можуть брати участь як підкоркові структури, так і кора великих півкуль
b. Головним видом гальмування є диференційоване. Воно вибірково впливає на процеси збудження в залежності від того, який аналізатор функціонує. Якщо гальмування більш сильне, ніж подразник, нервові структури швидко виснажуються, пристосовна діяльність ВНД знижується
c. Розрізняють зовнішнє (безумовне, яке виникає від дії подразників, що викликають нову рефлекторну реакцію) і внутрішнє (умовне, утворюване в корі від багаторазової дії непідкріпленого сигналу) гальмування умовних рефлексів
Question 32
Балів: 1
Сон, його значення для людини.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Сон – це результат загального гальмування життєвих функцій, коли мозок відключає свідомість і людина засинає
b. Сон – фізіологічна потреба організму, яка супроводжується гальмівними і відновлювальними процесами у нервових центрах вищих відділів головного мозку. Значення сну – у відновленні організму, захисті клітин від виснажливого впливу подразників
c. Сон характеризується зниженням основного обміну людини в результаті гальмування регуляторних впливів автономної НС на мозкові структури і функції внутрішніх органів
Question 33
Балів: 1
Види сну.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Розрізняють: а) періодичний добовий сон; б) періодичний сезонний сон (сплячка у тварин); в) наркотичний; г) гіпнотичний; д) патологічний.
Перші 2 види сну є фізіологічними, решта – наслідком нефізіологічних впливів на організм. У дорослих сон однофазний (1 раз на добу), у дітей – багатофазний. Вирізняють повільний сон (А) і швидкий (В), які відмінюються за характером хвиль електроенцефалограми
b. Згідно інтенсивності фонової активності мозку, яку визначають за електроенцефалографією, сон може бути швидким і повільним; перший характеризується гальмуванням вегетативних рефлексів, другий – центральних
c. Сон може бути тимчасовим, тривалим, частковим, нормальним, патологічним
Question 34
Балів: 1
Сутність теорії сну.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Протягом дня мозок накопичує інформацію, що впливає на інтенсивність гальмівних процесів в нервових структурах, в результаті знижується їх активність і розвивається сон
b. Існують гуморальна і нервова теорії сну. Згідно з першою, сон є наслідком дії продуктів обміну, які накопичуються при бадьорості (молочна кислота,СО2, аміак тощо). Згідно другій (І.П.Павлов) – сон є процесом внутрішнього гальмування, що ірадійовано поширюється на всю масу півкуль і розміщені нижче відділи мозку. Сучасні дані свідчать про те, що в головному мозку (зоровий бугор, підбугір’я) знаходиться “центр” сну, який визначає взаємовідношення між корою і підкорковими структурами з метою створення в одних умовах розвитку сну, в інших – бадьорості
c. Сон розвивається під впливом речовин, які накопичуються в організмі за день і гальмують нервові процеси
Question 35
Балів: 1
Що таке пам’ять?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Це уявне повторення матеріалу завдяки переробці інформації. При цьому активізуються ті ділянки мозку, які відповідають за її збереження
b. Пам’ять – здатність живих істот сприймати, відбирати, зберігати і використовувати інформацію, що ґрунтується на механізмах утворення умовних рефлексів, для формування поведінкових реакцій; є складовою частиною психічної діяльності
c. Пам’ять – це тривала форма зберігання інформації шляхом утворення зв’язків, взаємовідношень між окремими елементами і явищами, тобто шляхом формування асоціацій
Question 36
Балів: 1
Які існують види пам’яті?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Пам’ять може бути уявна і наявна. Перша забезпечується завдяки взаємозбудженню різних ділянок кори великих півкуль; друга – забезпечується синхронністю взаємодії процесів збудження і гальмування не тільки в нервових структурах кори, але і підкорки
b. Розрізняють короткочасну (від кількох секунд до 10-20 хв.) і довготривалу пам’ять. Короткочасна пам’ять здійснюється при просуванні нервових імпульсів по замкнутих нейронних ланцюгах, довготривала – ґрунтується на молекулярних і пластичних змінах, що відбуваються в синапсах і самих нейронах головного мозку
c. Пам’ять може бути механічна, рухова, розумова, схематична, структурна, формуюча і т.д. Це залежить від того, в яких нервових структурах активізуються процеси збудження і гальмування при запам’ятовуванні
Question 37
Балів: 1
Де формується пам’ять?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Пам’ять формується за допомогою нейронів кори великих півкуль, ретикулярної формації стовбура гіпоталамусу, лімбичної системи, особливо гіпокампу
b. Пам’ять формується в нервових центрах в процесі їх активізації під регулюючим впливом кори і найближчого підкорка

c. Пам’ять формується в процесі несвідомого сприйняття інформації спочатку в лобних долях головного мозку, а потім, в залежності від її значення, переміщується в ті відділи НС, які в процесі її виведення активуються в першу чергу

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru