Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Господарське право Вар. 5 (НУ ім. Я. Мудрого Полтава)

100 грн., 25 стор.

Варіант 5.

Завдання 1. Практична задача

1. ТОВ “Сигнал” на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під офіс, розташувало банер з назвою товариства, торговим знаком і основними видами діяльності. Розміщення даного банеру не було погоджено з органами виконавчої влади. Управління з захисту прав споживачів застосувало до ТОВ “Сигнал” фінансові санкції за порушення законодавства про рекламу.

Чи правомірні дії управління з захисту прав споживачів?

Чи порушило ТОВ “Сигнал” своїми діями діюче законодавство про рекламу?

Яка відповідальність передбачена для суб’єктів господарської діяльності за порушення законодавства про рекламу?

2. Колективне сільськогосподарське підприємство “Урожай” з метою залучення коштів для весняно-польових робіт прийняло рішення про розпродаж великих запасів пшениці та цукру. При цьому прийняло рішення: цукор продати у Російську Федерацію, а, враховуючи заборону облдержадміністрації на вивіз зерна за межі області, пшеницю продати на території області.

1. З використанням якої форми організації ринку колективне сільськогосподарське підприємство “Урожай” може реалізувати пшеницю?

2. Які особливості ринку зерна в Україні ?

3. Які особливості ринку цукру в Україні та порядку його імпорту та експорту?

4. Які особливості ціноутворення названих видів торгівлі?

5. Чи правомірні дії облдержадміністрації?

 

Завдання 2. Надайте відповіді на теоретичні питання

- Концентрація суб’єктів господарювання.

- Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

- Товарні біржі.

 

 Завдання 3. Визначте правильні відповіді

1. Об'єднання підприємств – це:

 • підприємства, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний фінансовий рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу не перевищує сімдесяти мільйонів гривень;
 • сукупність факторів та умов що впливають на ефективність функціонування підприємства;
 • два і більше суб’єктів господарювання, які уклали договір про спільну діяльність чи створили спільне підприємство;
 • господарська  організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою  координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

2. Виробничим кооперативом є: 

 • добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської  діяльності,  що  базується на об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством   та   розподілі   доходу  між  членами  кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності
 • неприбуткова  організація,  заснована громадянами   у   встановленому   законом   порядку   на   засадах добровільного об'єднання  грошових, трудових, матеріальних внесків  з  метою  задоволення потреб  її  членів  у  сфері господарювання.
 • добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської  діяльності,  що  базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством   та   розподілі   доходу  між  членами  кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.
 • добровільне  об'єднання  громадян  з  метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі,  споживчі, житлові  тощо).

3. Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

 • водних відносин;
 • виробництва  і  праці;
 • споживання
 • ведення присадибного господарства.

4. Джерелами формування майна підприємства не є:

 • доходи від цінних паперів;
 • немайнові блага;
 • дотації з бюджетів
 • кредити банків та інших кредиторів.

5. Холдингова компанія – це:

 • господарське    товариство, холдинговим  корпоративним  пакетом  акцій  (часток,  паїв)  якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія
 • група  суб'єктів  господарювання - юридичних осіб,  пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної  залежності  у формі  участі  в статутному капіталі та/або управлінні
 • акціонерне  товариство, яке володіє, користується   та   розпоряджається  контрольними пакетами  акцій  (часток,  паїв)  двох  або  більше  корпоративних підприємств
 • державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське  товариство,  холдинговий корпоративний  пакет  акцій (часток, паїв) якого належить державі


Рейтинг@Mail.ru