Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Господарське право Вар. 3 (НУ ім. Я. Мудрого Полтава)

80 грн., 23 стор.

Варіант 3.

Завдання 1. Практична задача

1. У рамках договору про співробітництво між науково-дослідною фірмою „К” (далі – НДФ „К”), виробничим підприємством “N” (далі – ВП “N”) та корпорацією “А” розробляються нові високочастотні антени (далі – ВЧА). Згідно з умовами договору основні обов’язки між сторонами розподіляються наступним чином:

- НДФ “К” проводить дослідження та здійснює розробку ВЧА, оформлює технічну документацію на них;

- ВП “N” готує дослідні зразки та проводить їх випробування, організовує випуск пробних партій товару, а пізніше буде займатися й масовим виробництвом товару та його реалізацією;

- проекту, на умовах забезпечення його повернення майновими правами на корпорація “А” фінансує весь проект шляхом надання кредиту під реалізацію зазначеного об’єкти інтелектуальної власності, що створюватимуться у зв’язку з реалізацією проекту, а також корпоративними правами НДФ “К”, що пов’язані із володінням останньою 51- відсотковим пакетом акцій ВП “N”.

Сторони домовилися, що всі питання, пов’язані з реалізацією проекту, ними вирішуються спільно, простою більшістю голосів.

На чергових зборах представників сторін ВП “N” та корпорацією “А” було запропоновано провести патентування розробки. НДФ “К” в цілому ідея підтримана, але на її думку, правоволодарем у заяві, а потім і в самому патенті має бути зазначена саме НДФ “К”, оскільки вона є безпосереднім розробником ВЧА. ВП “N” та корпорація “А” з такою позицією не погодились, зазначаючи, що в частині доручення НДФ “К” провести наукове дослідження та розробку ВЧА у рамках договору про співробітництво вони виступають як замовники щодо проведення необхідної науково-дослідної роботи. На цій підставі ВП “N” та корпорація “А” настоювали, що за умови відсутності у договорі про співробітництво інших положень права інтелектуальної власності на розробку належать ним спільно.

Для погодження розбіжностей сторони прийняли рішення звернутися до юридичної консультації для з’ясування правової сторони їхнього спору.

Дайте мотивовану відповідь юриста та запропонуйте можливі шляхи вирішення розбіжностей сторін.

И змінилась би відповідь у разі, якщо НДФ “К” було розроблене технічне рішення щодо нового продукту (ВЧА ) та способу його використання до укладення договору про спільну діяльність?

2. До майна державного вищого учбового закладу входить незавершене будівництво адміністративного комплексу по вул. Сумській. Будівельна компанія ПАТ “Хмарочос” запропонувала керівництву вищого учбового закладу укласти договір міни. Умовами такого договору є обмін незавершеного будівництва на певну кількість квартир для професорсько-викладацького складу учбового закладу в будинку, який будівельна компанія збудує за свої кошти на протязі двох років з моменту укладення договору міни. Ректор звернувся до юрисконсульта учбового закладу з запитанням, чи відповідає вимогам законодавства така угода.

Яку відповідь має дати юрисконсульт ?

Завдання 2. Надайте відповіді на теоретичні питання

- Порядок обліку торгівельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

- Платіжні умови та джерела їх регулювання.

- Ліцензування та квотування ЗЕД.

Завдання 3. Визначте правильні відповіді

1. Акціонерне товариство, яке може здійснювати тільки приватне розміщення акцій, називається:

а) закрите;

б) публічне;

в) приватне;

г) відкрите.

2. Вищим органом акціонерного товариства є:

а) загальні збори;

б) установчі збори;

в) наглядова рада;

г) генеральний директор.

3. Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість рівних часток з випуском відповідних пайовиих цінних паперів, – це :

а) командитне товариство;

б) товариство з додатковою відповідальністю;

в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) акціонерне товариство.

4. Яке з перелічених господарських товариств не може утворюватися у складі однієї особи:

а) акціонерне товариство;

б) товариство з додатковою відповідальністю;

в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) командитне товариство.

5. Згідно з Господарським кодексом України підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція складає не менше 10 %, визнається:

а) підприємством з іноземними інвестиціями;

б) транснаціональною корпорацією;

в) асоційованим підприємством;

г) дочірнім підприємством.

Рейтинг@Mail.ru