Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Інформаційно-комунікаційний менеджмент (МАУП)

60 грн.

Контрольні питання до теми 1

1. Місце і роль ІКМ в системі менеджменту. Визначить види ІКМ в контексті ієрархічно-територіального та ієрархічно-регулятивного рівня управління.

2. Соціально-психологічні чинники ІКМ. Як ви вважаєте, чи є проблеми внутрішньоорганізаційної комунікації у вашій установі?

Контрольні питання до теми 2

1. Інформаційно-комунікаційна сфера суспільства. Яке Ваше уявлення про інформаційно-комунікаційну сферу суспільства ?

2. Комунікація та інформація як основні категорії ІКМ. Дайте характеристику основних категорій ІКМ.

3. Типологія інформаційно-комунікаційних каналів. Представте типологію інформаційно-комунікаційних каналів та наводить приклади.

Контрольні питання до теми 3

1. Соціальна комунікація як предмет дослідження різних наук. Формування теоретичних основ соціальної комунікації. Дайте характеристику предмета, об'єкта та суб'єкта соціальної комунікації. Представте блок-схему (елементи) соціальної комунікації.

2. Комунікаційні аспекти соціалізації. Ваше розуміння комунікаційних аспектів соціалізації.

3. Політична комунікація; визначення, характеристика. Наведіть приклади політичних комунікацій (мережа, спосіб). Охарактеризуйте принципи політичних комунікацій.

Контрольні питання до теми 4

1. Дайте характеристику та наведіть приклади: соціологічних, семіотичних, психологічних, іміджевих, пропагандиських інтернет моделей та технології.

Контрольні питання до теми 5

1. Сутність глобалізації та сучасні процеси формування єдиного світового простору. В чому полягає на вашу думку сутність глобалізації? Який вплив глобалізації на процеси формування єдиного світового простору? Чи можливе глобальне управління?

2. Поняття інформаційного суспільства та його комунікаційні моделі. Навіть ознаки інформаційного суспільства (1С). Які існують проблеми побудови 1С в Україні?

Контрольні питання до теми 6

1. Ваше ставлення до поняття «інформаційна влада»? Наведіть приклади її впливу на формування суспільної свідомості, вживання заходів у заданому напрямі.

2. Які на вашу домку, найбільш ефективні способи маніпулювання суспільною свідомістю? Наведіть приклади.

3. Яка, на вашу думку, роль РК в системі масових комунікацій? Наведіть варіанти використання терміну «паблік рилейшнз» в системі суспільних відносин.
Рейтинг@Mail.ru