Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Кадрове діловодство (МАУП)

 

100 грн., 80 стр.

 

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 1

1.Складіть наказ про необхідність удосконалення роботи із службовою документацією.

2. Складіть проект інструкції працівника кадрової служби.

3. Складіть проект посадової інструкції менеджера з кадрів.

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2

1.Підготуйте лист-прохання.

2.Складіть наказ про запровадження нових посадових інструкцій.

3.В хронологічній послідовності напишіть реквізити таких документів як автобіографія, резюме, характеристика, заява.

4.Складіть атестаційну характеристику.

5. Складіть пояснювальну записку.

6. Складіть розписку.

7.Складіть довідку, що підтверджує факт роботи і розмір заробітної плати.

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 4

1. Складіть акт про знищення документів, що не підлягають зберіганню.

2.Складіть акт на списання матеріальних цінностей.

3.Складіть розписку про отримання матеріальних цінностей від підприємства чи приватної особи.

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 1

1.Охарактеризуйте нормативно-методичні документи, що регламентують ведення діловодства на сучасному етапі.

2. Вхідні, вихідні і внутрішні документи та порядок їх проходження.

3. Охарактеризуйте класифікаційні ознаки кадрових документів.

4. Охарактеризуйте правові акти, якими повинен керуватися в своїй роботі з документами працівник кадрового апарату.

5. Зазначте основні вимоги до кадрових документів відповідно до державних стандартів України.

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2

1. Охарактеризуйте значення організаційної документації в управлінській діяльності.

2. Які види документів відносять до розпорядчих, охарактеризуйте особливосі їх складання.

3. Яке призначення організаційних документів?

4. Як будується текст констатуючої та розпорядчої частин нормативно-правового документа?

5. Які функції виконують трудовий договір та посадова інструкція?

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 3.1

1. Що вам відомо про зміст та класифікацію документів з особового складу?

2. Назвіть та дайте коротку характеристику документам, які супроводжують прийом на роботу.

3. Опишіть процес та документацію, яка супроводжує звільнення з роботи, переведення на іншу посаду

4. Перелічіть та охарактеризуйте документи з контрактної системи наймання працівників.

5. Визначте особливості підготовки та видання наказів з особового складу.

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 3.2

1. Що таке трудові книжки? Назвіть особливості їх заповнення, зберігання та видачі працівникові в результаті звільнення.

2. Назвіть склад особової справи та дайте характеристику документам, що входять до неї.

3. Що таке особисті офіційні документи? Назвіть та охарактеризуйте їх.

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4

1. Перелічіть види номенклатур та схарактеризуйте їх.

2. Які вимоги необхідно дотримувати, формуючи справи?

3. Розшифруйте основні принципи зведеної номеклатури справ.

4. Як систематизуються в справи документи розпорядчого характеру?

5. З яких елементів складаються описи справ для передання в архів?

6. Перелічіть основні правила складання опису справи.

7. У скількох примірниках складаються описи справ?

 

 

Рейтинг@Mail.ru