Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решенные задачи по конституционному праву

 

Задача №21

23 января 1815 г. в один из полицейских участков  штата Массачусетс поступило сообщение о то, что в одном из районов произошло убийство. Как выяснилось, в результате драки между соседями Фреди Хансоном и Джони Найбергом, второй был убит.Хансон, напугавшись, скрылся. Вскоре вывешены объявления о его розыске. Через 2 недели он был задержан полицией соседнего штата и доставлен в участок.

Суд какого штата   будет рассматривать это дело?

Если преступление произошло не в пределах какого либо штата, в каком месте будет производиться суд?

Задача №22

Жителі селища Д. Львівської області на підставі рішення загальних зборів громадян клопоталися перед обласною радою про віднесення його до категорії селища міського типу й у зв'язку із цим - про його  перейменування. В обласній раді їм пояснили, що дане питання не відноситься до повноважень обласної ради.Оцініть ситуацію й дайте відповідь на наступні питання:

1. Який орган і відповідно до яких законодавчих актів правочинний вирішити подібне питання?

2. Охарактеризуйте загальні збори громадян як форму безпосереднього волевиявлення населення. Яка сила рішень прийнятих на загальних зборах громадян?

3. Які питання адміністративно-територіального устрою відносяться до повноважень сільських, селищних, міського рад?

4.Охарактеризуйте принципи територіального устрою України.

Задача №36 (Росиия)

ООО "Луч" и ЗАО "Яшма" получили разрешение от Администрации Санкт-Петербурга на использование в своей коммерческой рекламе изображения герба и гимна Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес в Администрацию города представление о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано описание герба как символа Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, герб не может использоваться в коммерческой деятельностиОдновременно против ЗАО "Яшма" и Администрации Санкт-Петербурга было возбуждено гражданское дело по защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга композитора Рейнгольда Глиэра. От имени автора балета "Медный всадник" выступали его наследники Ирина и Сента Глиэр.

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? 

В чем отличия публично-правового от частноправового метода регулирования? Каков предмет регулирования конституционного права?

Задача №182 з державного будівництво і місцеве самоврядування України

Глава Секретаріату Президента України повернув внесений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України до Секретаріату Президента України проект указу Президента України щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є суб’єктом  підготовки і внесення проектів указів Президента України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України звернувся до Міністерства юстиції з прохання роз’яснити – чи має право апарат Ради національної безпеки і оборони України і Секретар Ради національної безпеки і оборони України готувати проекти указів Президента України.

Проаналізуйте дії Глави Секретаріату Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та підготуйте обґрунтовану відповідь на запит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

Задача №183 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Депутатська фракція на пленарному засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді. Головуючий на засіданні відмовився внести запропоновану пропозицію до порядку денного, мотивуючи це тим, що перед розглядом питання про відкликання Голови Верховної Ради України потрібно попередньо розглянути його у комітетах, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій, а також утворити тимчасову слідчу комісію для перевірки інформації, що стосується цього питання. Погоджувальна рада депутатських фракцій, куди була внесена пропозиція про відкликання Голови Верховної Ради України, на своєму засіданні прийняла рішення про зазначеного питання на наступну сесію.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий встановлений порядок розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради України?

 Задача №184 

Вирішіть рівняння:

АхВхС / (Д/E)/F=2.3

де,

А – кількість років, що необхідно прожити на території України до моменту обрання на пост народного депутата;

В – строк повноважень Парламенту;

С – кількість видів референдумів;

Д – кількість народних депутатів;

Е – кількість питань, що виносяться на референдум;

F  кількість виборчих систем у світі.

Задача №235 з державного будівництва та місцевого самоврядування

20 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим звернулась на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з вимогою звільнення заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим через його незадовільну роботу на цій посаді. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим відмовився вносити це питання до порядку денного, зазначивши, що спочатку слід заслухати звіт заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про його діяльність, однак таку пропозицію можуть вносити не менш ніж п’ять постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутати подали запит до заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з вимогою негайно звітувати про свою діяльність перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії депутатів і Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вимогам законодавства? Який порядок звільнення з посад Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників, міністрів? Яку відповідь має дати Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим на депутатський запит?

Задача №236 з державного будівництва та місцевого самоврядування

Обласна рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму з питань припинення повноважень голови обласної державної адміністрації і утворення виконавчого комітету обласної ради. Обласний прокурор вніс протест до обласної ради з вимогою привести її рішення у відповідність до вимог чинного законодавства. Депутати на сесії обласної ради розглянули протест прокурора і підтвердили своє попереднє рішення,зазначивши у відповіді прокуророві, що обласна рада має право виносити на місцевий референдум будь-які питання місцевого значення. Чи відповідають дії обласної ради вимогам законодавства? Що є предметом місцевого референдуму? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

Задача №262  з державного будівництва та місцевого самоврядування

До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконститу­ційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв'язку із виїздом у відрядження дав письмове доручення своєму помічнику-консультанту бути присутнім замість нього на пленарному засіданні Верховної Ради України і брати участь у голосуванні, що помічником і було зроблено. Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник-консупьтант народного де­путата України? Яке рішення може прийняти Конституцій­ний Суд України?

Задача №263 з державного будівництва та місцевого самоврядування

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидату на пост Президента України громадянину Олександрову у зв'язку з тим, що під час подання необхідних докуме­нтів для реєстрації ним не було надано необхідної кількості підписів на підтримку його як кандидата на пост Президента України. Олександров оскаржив дії Центральної виборчої ко­місії у Верховному Суді України. У процесі розгляду справи Верховним Судом України було встановлено, що громадянин Олександров подав до Центральної виборчої комісії неправ­диві відомості щодо часу проживання в Україні, який на мо­мент подання документів до Центральної виборчої комісії становив 4 роки. Яке рішення має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які умови реєстрації кандидата на пост Президента України передбачені законодавством ?

Задача №264 з державного будівництва та місцевого самоврядування

До порядку денного засідання Кабінету Міністрів України були включені наступні питання: про затвердження плану законопроектної роботи; про ліквідацію Державного комітету природних ресурсів України; про розподіл функціо­нальних обов'язків між Прем'єр-міністром, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами; про схвалення концепції Державної програми розвитку паливно-енергетичного комплексу; про створення Координаційного комітету з питань адміністративно-територіальної реформи в Україні; про затвердження загальної структури Міністерства внутрішніх справ України; про внесення конституційного по­дання щодо офіційного тлумачення Конституції України; про призначення на посаду Голови Національного банку України; про скасування розпорядження голови обласної державної адміністрації; про стан підготовки до проведення Дня Уряду України у Верховній Раді; про затвердження структури Сек­ретаріату Кабінету Міністрів України. Чи належить вирішення вказаних питань до компе­тенції Кабінету Міністрів України? Надайте юридично обґрунтовану відповідь.  

Задача №265 з державного будівництва та місцевого самоврядування

Директор приватного підприємства відмовився зві­льнити від виконання виробничих обов'язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці. Депутат направив депутатське звернення до прокурора області з вимогою притягти до відповідальності директора за невиконання вимог законодавства щодо забезпе­чення гарантій депутатської діяльності. У відповіді на депу­татське звернення прокурор зазначив, що питання щодо за­безпечення гарантій депутатської діяльності належить до ком­петенції міської ради. Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків? Яким чином здійснюється забез­печення гарантій депутатської діяльності депутатів місце­вих рад?

Задача №297 (Россия) муниципальное право

Глава администрации обратился на очередной сессии к депутатам думы с просьбой предоставить ему право само­стоятельно вводить новые местные налоги, а также корректировать ставки по ранее установленным налогам. Свою просьбу он мотивиро­вал необходимостью принятия оперативных решений для пополнения доходов местного бюджета, поскольку его исполне­ние находится под угрозой срыва, что может привести к тяжелым эко­номическим последствиям. Депутаты решили предоставить такое право главе администрации до конца текущего финансового года, несмотря на возражения председателя комиссии думы по финансам и бюджету.

Законно ли данное решение депутатов думы?

Задача №331 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денний строк. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи це тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретаріату Президента України.

 Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента України? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента України?

 Задача №332 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Під час перебування Президента України з офіційним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України.

 Чи відповідають дії глави Секретаріату Президента України вимогам законодавства? З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження?

 Задача №333 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Прем'єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабінету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного: визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівники деяких державних комітетів та служб, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови профільних комітетів Верховної Ради України, голови обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України; а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засіданні представників офіційних засобів масової інформації.

 Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів України? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України?

Задача №334 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.

 Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючись статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради).

Задача №335 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Слідчим районної прокуратури м. Києва було винесено постанову про затримання громадянина Коваля та пред’явлення йому обвинувачення у скоєнні злочину. Після того, як було встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, однак ще не встиг принести присягу народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притягнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокуратура України з вимогою скасувати постанову слідчого та негайно звітувати щодо затримання Коваля. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складання присяги.

 Дайте юридичний аналіз дій слідчого, Генерального прокурора України. У чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України?

Задача №336 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з офіційним візитом Президента України за кордон самостійно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України, головував на ньому і за результатами розгляду питань видав розпорядження про призначення заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про утворення тимчасової міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки та про присвоєння військових і спеціальних звань. Народні депутати України направили запит до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з вимогою відмінити зазначені розпорядження, однак він відмовився це зробити, зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України.

 Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належить до повноважень Секретаря Ради національної безпеки і оборони України вирішення цих питань?

Задача №337 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Громадянин Іщенко звернувся до міністра Кабінету Міністрів України (КМУ) з прохання дозволити йому бути присутнім на засіданні КМУ, оскільки він хоче прийняти участь у обговоренні проектів актів КМУ. Міністр КМУ відмовив Іщенко пояснивши, що на засіданнях уряду можуть бути присутніми лише члени КМУ та посадові особи, яких стосується обговорюване питання. Іщенко звернувся до суду зі скаргою на дії міністра КМУ, який на його думку, порушив його конституційне право на інформацію, а також вимоги законодавства про порядок висвітлення діяльності органів державної влади.

 Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії міністра КМУ вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд? Який порядок підготовки засідань КМУ? Яким чином забезпечується висвітлення роботи КМУ на засіданнях?

Задача №338 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Новопризначений голова місцевої державної адміністрації прийняв розпорядження про припинення повноважень перших заступників і заступників голови місцевої державної адміністрації та про призначення на ці посади інших осіб. Звільнений з посади заступник голови місцевої державної адміністрації звернувся до суду з вимогою скасувати розпорядження голови місцевої державної адміністрації та поновити його на роботі, оскільки вважав, що для його звільнення не було ніяких підстав і, крім того, питання про звільнення не було погоджене із віце-прем’єр-міністром України.

 Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії голови місцевої державної адміністрації вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд?

Задача №339 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівники депутатських фракцій, народні депутати України, Голова Секретаріату Президента України, представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України. При цьому Верховна Рада України доручила Погоджувальній раді депутатських фракцій підготувати проект Закону "Про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата" та проект "Положення про депутатську фракцію".

 Чи відповідають такі рішення Верховної Ради України вимогам законодавства? Чи був дотриманий встановлений порядок формування Погоджувальної ради депутатських фракцій? Які функції здійснює Погоджувальна рада депутатських фракцій?

 Задача №340 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Довірена особа кандидата на пост Президента України у територіальному виборчому окрузі громадянин Санін звернувся до територіальної виборчої комісії зі скаргою на дії голови дільничної виборчої комісії, який заборонив йому робити відеозаписи у приміщенні дільниці, а після невиконання його вимог прийняв рішення про позбавлення Саніна права перебування на виборчій дільниці під час голосування. Територіальна виборча комісія відмовила у задоволенні скарги, зазначивши, що довірена особа кандидата на пост Президента України не є суб'єктом звернення зі скаргою, після чого Санін подав скаргу на дії дільничної та рішення територіальної виборчих комісій до Центральної виборчої комісії.

 Чи відповідають дії громадянина Саніна, дільничної та територіальної виборчих комісій вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти Центральна виборча комісія?

Задача №341 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

 На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про утворення урядового комітету, основним завданням якого була підготовка концепції розвитку житлово-комунального господарства в Україні. До складу урядового комітету були включені: віце-прем'єр-міністр України, народні депутати України, міські голови, голова обласної ради, голови місцевих державних адміністрацій. Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України звернувся з вимогою до Прем'єр-міністра України про перегляд прийнятого рішення. Прем'єр-міністр України зазначив, що рішення прийнято колегіально і він не має права його скасовувати.

 Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Проаналізуйте дії Кабінету Міністрів України. Які особливості створення урядових комітетів передбачені законодавством?

Задача №342 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

 На засіданні вуличного комітету були прийняті наступні рішення про: обов'язковий збір з жителів вулиці на утримання вуличного комітету; проведення місцевого референдуму щодо перейменування вулиці; організацію стоянки автомобільного транспорту на території вулиці: внесення пропозиції до порядку денного сесії місцевої ради.

 Міський голова видав розпорядження про скасування рішень вуличного комітету як таких, що прийняті з перевищенням повноважень, та про дострокове припинення повноважень вуличного комітету через порушення законів України. Голова вуличного комітету звернувся до суду зі скаргою на дії міського голови та з вимогою скасувати його розпорядження і притягнути його до відповідальності за втручання в діяльність вуличного комітету.

 Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення вуличного комітету та розпорядження міського голови вимогам законодавства ? Які повноваження мають органи самоорганізації населення ?Яке рішення має прийняти суд?

Задача №343 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням про його перереєстрацію через вихід зі складу партії. Центральна виборча комісія відмовила Шевченку, зазначивши, що партія може висувати кандидатом на пост Президента України як її члена, так і позапартійну особу, і запропонувала подати заяву про відмову від балотування. Шевченко звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на дії Центральної виборчої комісії та з вимогою здійснити його перереєстрацію.

 Яке рішення має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які підстави скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України передбачені законодавством?

Задача №344 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

 Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняв рішення про утворення постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призначив їх голів, а також надав право постійним комісіям вносити проекти нормативно-правових актів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутатська фракція Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні вимагала скасувати розпорядження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вважаючи, що він перевищив свої повноваження. Однак Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим відмовився виконувати вимоги депутатів і запропонував оскаржити його розпорядження у судовому порядку.

 Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чи відповідають вони вимогам закону? Як мають діяти депутати у цій ситуації?

Задача №345 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

 Обласною державною адміністрацією був підготовлений і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови "Про проведення невідкладних заходів та виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Василівка. Разом з ним була подана пояснювальна записка і супровідний лист. Наступного після надходження та реєстрації дня проект був переданий до відповідних управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України, які провели фахову і юридичну його експертизу. Завізований керівниками управлінь проект був переданий міністру Кабінету Міністрів України і включений ним до порядку денного чергового засідання уряду. З огляду на попередньо проведені експертизи проекту та вивчення його членами Кабінету Міністрів України постанова була прийнята без обговорення простою більшістю голосів членів уряду. присутніх на засіданні.

 У чому полягає відмінність між постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України? Чи дотриманий встановлений законодавством порядок підготовки і прийняття актів Кабінету Міністрів України?

Задача №346 з державного будівництво і місцевого самоврядування України

 На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.

 Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

 

Задача №387 (муниципальное право)

Директор департаменту міської ради був звільнений рішенням виконавчого комітету міської ради у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі. Директор департаменту звернувся до міського голови з проханням перевести його на посаду консультанта, однак голова відмовив, пояснивши, що така посада не передбачена штатним розписом. Директор департаменту оскаржив у суді рішення про звільнення з посади, наголосивши, що було порушено його конституційне право на рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування.

 Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь.

Задача №388 (муниципальное право) 

Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, прийняті більшістю голосів на пленарних засіданнях міської ради, а також розглядати запити й звернення депутатів міської ради.

 Чи відповідають дії голови районної державної адміністрації та міського голови вимогам законодавства?Який порядок та підстави дострокового припинення повноважень міського голови?

Задача №389 (муниципальное право) 

На сесії сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск у зв’язку з неможливістю проведення сесій ради й прийняття консолідованих рішень. Сільський голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.

 Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

Задача №390 (муниципальное право) 

У лютому 2007 р. громадянка С. звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати рішення сільської ради від 21 грудня 2006 р. № 7 «Про дострокове припинення повноважень сільського голови», рішення № 8 «Про призначення виконуючого обов’язки сільського голови» та зобов’язати сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було скликано секретарем ради, а також було порушено порядок підготовки сесії визначений регламентом сільської ради (повідомлення про проведення пленарного засідання 21 грудня 2006 р. без жодних проектів рішень їй було вручено увечері 20 грудня 2006р).

 Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії секретаря сільської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення сільської ради? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача №391 (муниципальное право) 

Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування обласній державній адміністрації повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст і утворила власні виконавчі органи – Управління комунальною власністю та Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись з цим рішенням, вніс протест, в якому вказувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно ч. 1 ст. 142 Конституції України об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, мають перебувати в управлінні обласних рад.

Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?

Задача №392 (муниципальное право)

Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.

 Голова облдержадміністрації звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати дане рішення, оскільки воно ухвалене з порушенням вимог ч. 9 ст. 46 і ст. 47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на сесії.

 Проведіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії Харківської обласної ради? Яке рішення має ухвалити суд?

Задача №499 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням про його перереєстрацію через вихід зі складу партії. Центральна виборча комісія відмовила Шевченку, зазначивши, що партія може висувати кандидатом на пост Президента України як її члена, так і позапартійну особу, і запропонувала подати заяву про відмову від балотування. Шевченко звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на дії Центральної виборчої комісії та з вимогою здійснити його перереєстрацію.

 Яке рішення має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які підстави скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України передбачені законодавством?

Задача №500 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняв рішення про утворення постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призначив їх голів, а також надав право постійним комісіям вносити проекти нормативно-правових актів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутатська фракція Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні вимагала скасувати розпорядження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вважаючи, що він перевищив свої повноваження. Однак Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим відмовився виконувати вимоги депутатів і запропонував оскаржити його розпорядження у судовому порядку.

 Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чи відповідають вони вимогам закону? Як мають діяти депутати у цій ситуації?

Задача №501 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

 Обласною державною адміністрацією був підготовлений і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови "Про проведення невідкладних заходів та виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Василівка. Разом з ним була подана пояснювальна записка і супровідний лист. Наступного після надходження та реєстрації дня проект був переданий до відповідних управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України, які провели фахову і юридичну його експертизу. Завізований керівниками управлінь проект був переданий міністру Кабінету Міністрів України і включений ним до порядку денного чергового засідання уряду. З огляду на попередньо проведені експертизи проекту та вивчення його членами Кабінету Міністрів України постанова була прийнята без обговорення простою більшістю голосів членів уряду. присутніх на засіданні.

 У чому полягає відмінність між постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України? Чи дотриманий встановлений законодавством порядок підготовки і прийняття актів Кабінету Міністрів України?

Задача №502 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

 На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.

 Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

Задача №879  (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Керівник органу самоорганізації населення звернувся до міського голови з вимогою провести громадські слухання з питань встановлення  економічно  обґрунтованих  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги.  Міський  голова  відмовив  керівнику  органу самоорганізації населення, пояснивши, що громадські слухання за цією темою становлять значний суспільний інтерес, а приміщення, яке б вмістило усіх бажаючих взяти участь, у місті відсутнє.

Прокоментуйте  дії  міського  голови.  Як  відбувається організація громадських слухань? Чи може керівник органу самоорганізації населення ініціювати громадські слухання на прикладі статуту якоїсь територіальної громади України?

Задача №880  (державне будівництво та місцеве самоврядування)

До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету селищної ради були внесені наступні питання: про обрання секретаря виконавчого комітету; про скликання чергової сесії селищної ради; про внесення змін до місцевого бюджету; про надання в оренду нежитлового приміщення, що є об’єктом комунальної  власності  селищної  громади;  про  заслуховування звіту директора  комунального підприємства; про утворення робочої групи щодо перевірки стану підготовки до опалювального сезону;  про  реєстрацію  договорів  оренди  землі  несільськогосподарського призначення; про найменування вулиці та скверу.

Чи належать вказані питання до компетенції виконавчого комітету місцевої ради? (розписати згідно статей Закону). Відповідь обґрунтуйте.

Задача №882  (державне будівництво та місцеве самоврядування)


Голова правління акціонерного товариства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення голова правління мотивував тим, що акціонерне товариство сплачує депутату міської ради всю заробітну плату, а не лише за фактично відпрацьований час, при цьому компенсації витрат акціонерне товариство з місцевого бюджету не отримує.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії голови правління акціонерного товариства? Чи має право депутат місцевої ради здійснювати депутатські повноваження у робочий час?

Задача №883  (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Селищний голова запропонував не витрачати час для обговорення питань порядку денного чергової сесії, бо всі вони попередньо схвалені депутатською більшістю, й одразу перейти до голосування. Депутати, які входили до складу опозиції, вимагали дотримання регламенту селищної ради. Незважаючи на заперечення, селищний голова оголосив про пакетне голосування, і всі питання порядку денного сесії, попередньо схвалені депутатською більшістю без обговорення, поставив на голосування. За це рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Який порядок визнання незаконними актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування?

Задача №884  (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Кандидат у депутати селищної ради Іванов звернувся із заявою до територіальної виборчої комісії про визнання недійсними виборів у зв’язку з тим, що довірені особи кандидата Іванова зафіксували понад 40 фактів підкупу виборців довіреними особами кандидата Федченка. Таким способом, на думку заявника, кандидат Федченко відібрав у нього голоси виборців, що дало змогу кандидату Олексієнку отримати перемогу, бо за нього проголосували на 20 виборців більше, ніж за кандидата Іванова.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Як повинна діяти територіальна виборча комісія? Назвіть підстави для визнання недійсними виборів депутатів місцевих рад.

Задача №885  (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Районна рада прийняла рішення, яким уповноважила голову районної ради у період між сесіями вирішувати питання про передачу в безкоштовне користування об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних рад. Районний прокурор вніс протест на рішення районної ради. Районна рада відхилила протест прокурора, при цьому вказавши, що виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, а рішення про передачу в безкоштовне користування може приймати одноособово голова районної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають вимогам чинного законодавства рішення районної ради?

Задача №940 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по електронній почті надійшло звернення від громадянина Ващенка М.М. про порушення його права на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. У зверненні повідомлялося, що відповідний позов знаходиться на розгляді в районному суді.

 Які дії має вчинити Уповноважений Верховної Ради України з прав людини?

 Які форми захисту своїх прав може використати громадянин? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на нормативно-правові акти України.

Задача №955 (права людини і громадянина) 

Один із священиків активно займався політичною діяльністю, зокрема, агітував своїх прихожан голосувати на виборах за кандидатів однієї з політичних партій. Це викликало неоднозначну реакцію серед громадян. Деякі з них звернулися із скаргою до прокурора, інші – до вищих церковних інстанцій.

Проаналізуйте ситуацію, з’ясуйте, чи можуть священики та інші церковнослужителі займатися політичною діяльністю і хто має право прийняти рішення з цього питання?

Задача №968 (права і свободи людини і громадянина) 

Слідчий-стажист районного відділення міліції Бутенко в результаті розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом автотранспортної пригоди, дійшов висновку, що автомобіль “Шкода”, на якому здійснено наїзд на пішохода, раніше викрадено його водієм Степановим у громадянина Приходько. На підставі цього слідчий виніс постанову про конфіскацію автомобіля у громадянина Степанова, що вчинив наїзд на пішохода. Однак обвинувачений по справі Степанов з приводу постанови слідчого заявив, що Бутенко, напевно, не тільки не знає Кримінально-процесуального кодексу України, але й Конституції Української держави.

Ваш коментар.

Задача №984 (права людини і громадянина)

Учень ліцею Сашко Назаров прийшов до класу з антикварним срібним значком на шкільній формі, на якому зображено оберемок молодих паростків верби, що охоплюють держак невеликої сокири, перехоплених у двох місцях ремінцями. Класний керівник, побачивши значок Сашка, попросив прийти його батьків до школи. Коли батьки Сашка Назарова з’явилися, їм було пред’явлено вимогу директора ліцею зняти значок з одягу сина, оскільки на ньому зображена фашистська символіка. Батьки у відповідь сказали, що фашистською символікою є свастика, а не гілки верби навколо сокири, та на цій підставі відмовилися виконати вимогу адміністрації ліцею.

Ваш юридичний коментар.

Задача №1019

На сесійному засіданні Одеської обласної ради було прийнято рішення щодо винесення на місцевий референдум питання про зміну території одного з прикордонних з Молдовою районів області. Слід провести юридичний аналіз даного питання та дати відповідь на поставлені нижче запитання. Чи є правомірними дії Одеської облради стосовно прийнятого рішення? Яким чином має вирішуватися питання про зміну території?

Задача №1020 (державне будівництво і місцеве самоврядування)

Василенко у зверненні до селищного голови вимагав відшкодувати збитки, завдані йому невиконанням органами місцевого самоврядування повноважень, передбачених ст. 21 Закону України “Про відходи”. Селищний голова відмовив у задоволенні вимог Василенка, при цьому зазначив, що повноваження, передбачені ст. 21 Закону України “Про відходи”, не можуть реалізуватися через відсутність необхідних фінансових ресурсів. Рішення селищного голови Василенко оскаржив до районної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Яке рішення повинна прийняти районна рада?

Чи повинні органи місцевого самоврядування відшкодовувати шкоду, завдану невиконанням покладених на них повноважень?

Задача №1021 (державне будівництво і місцеве самоврядування)

До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету селищної ради були внесені наступні питання: про обрання секретаря виконавчого комітету; про скликання чергової сесії селищної ради; про внесення змін до місцевого бюджету; про надання в оренду нежитлового приміщення, що є об’єктом комунальної власності селищної громади; про заслуховування звіту директора комунального підприємства; про утворення робочої групи щодо перевірки стану підготовки до опалювального сезону; про реєстрацію договорів оренди землі несільськогосподарського призначення; про найменування вулиці та скверу.

Чи належать вказані питання до компетенції виконавчого комітету місцевої ради? Відповідь обґрунтуйте.

Задача №1022 (державне будівництво і місцеве самоврядування)

За фактом порушення посадовими особами приватного підприємства “К” податкового законодавства правоохоронними органами була порушена кримінальна справа. Засновником цього підприємства був депутат міської ради. Міський голова скликав позачергову сесію міської ради і поставив питання про дострокове припинення повноважень даного депутата. Депутатська фракція, до якої входив цей депутат, запропонувала створити для перевірки факту порушення податкового законодавства тимчасову контрольну комісію.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії міського голови? Який порядок порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради?

Задача №1023 (державне будівництво і місцеве самоврядування)

Керівник органу самоорганізації населення звернувся до міського голови з вимогою провести громадські слухання з питань встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Міський голова відмовив керівнику органу самоорганізації населення, пояснивши, що громадські слухання за цією темою становлять значний суспільний інтерес, а приміщення, яке б вмістило усіх бажаючих взяти участь, у місті відсутнє.

Прокоментуйте дії міського голови. Як відбувається організація громадських слухань?

Задача №1048 (основи місцевого самоврядування)

Міська рада, розглянувши на своїй сесії 1 березня вимогу групи жителів міста, прийняла рішення про призначення місцевого референдуму. В рішенні визначалися дата проведення референдуму – 5 червня поточного року та питання, що виносяться на референдум: а) про затвердження статуту територіальної громади міста; б) про ліквідацію районних у місті територіальних громад та відповідних рад; в) про визнання міста курортом; г) про введення курортного збору. Крім того, вказувалося, що підготовка і проведення референдуму покладається на міську виборчу комісію.

Чи відповідає вимогам закону прийняте міською радою рішення? Який порядок призначення, підготовки і проведення місцевого референдуму?

Задача №1049 (основи місцевого самоврядування)

Кандидат на посаду міського голови Василенко подав до територіальної виборчої комісії скаргу про визнання недійсними виборів міського голови у зв’язку з тим, що: а) спостерігачі і довірені особи кандидата зафіксували понад 100 фактів порушень виборчого законодавства; б) Стаценко, який став переможцем виборів, одночасно був зареєстрований кандидатом в народні депутати і кандидатом на посаду міського голови;

в) для проведення передвиборної агітації Стаценко використовував не лише кошти особистого виборчого фонду, а й кошти виборчого фонду політичної партії, за списком якої він був зареєстрований кандидатом у народні депутати.

Як повинна діяти територіальна виборча комісія? Назвіть підстави для визнання недійсними виборів сільських, селищних, міських голів.

Задача №1050 (основи місцевого самоврядування)

На сесії районної ради було прийняте рішення про затвердження персонального складу постійної комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, яку очолив заступник голови ради, а також положення про комісію. У рішенні районної ради були визначені права та гарантії діяльності постійної комісії: розробляти проекти рішень районної ради з питань, віднесених до відання постійної комісії; готувати висновки щодо проектів рішень, внесених на розгляд ради; розглядати протести прокурора, винесені на рішення районної ради; заслуховувати звіти начальників органів внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на території району; готувати щорічні та спеціальні доповіді про стан профілактики і боротьби зі злочинністю, зміцнення громадського порядку; розробляти і вносити на розгляд ради проекти цільових програм. Серед гарантій діяльності постійної комісії було зазначено, що заступник голови і секретар комісії виконують свої обов’язки на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів обласного бюджету.

Чи відповідають порядок утворення, права та гарантії діяльності постійної комісії вимогам закону?

Задача №1051 (основи місцевого самоврядування)

Міська рада нового скликання на своїй першій сесії прийняла рішення про припинення повноважень виконавчого комітету і затвердила за поданням депутатських фракцій новий персональний склад та регламент роботи виконавчого комітету.

До складу виконавчого комітету були включені: міський голова, його заступники з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар міської ради, голови депутатських фракцій, начальники управлінь та відділів міської ради, ректор інституту міського господарства, директор комунального підприємства “Теплові мережі”, начальник міського управління Державної податкової адміністрації. Міський голова, не погодившись з рішенням ради, зупинив його і звернувся до суду з вимогою визнати рішення міської ради незаконним.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Який порядок формування та склад виконавчого комітету місцевої ради? Яке рішення має прийняти суд?

Задача №1056 (державне будівництво і місцеве самоврядування )

22 жовтня Коваля було затримано за підозрою у вчиненні злочину. Наступного дня йому було повідомлено про підозру про вчинення злочину, а 24 жовтня ухвалою слідчого судді щодо нього було застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 9 листопада цього ж року Центральна виборча комісія, встановивши результат виборів народних депутатів, визнала Коваля обраним народним депутатом. Відразу ж до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притягнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокурора України з вимогою скасувати ухвалу слідчого судді. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги. Дайте юридичний аналіз дій слідчого, Генерального прокурора України. У чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України?

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru