Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Міжнародні економічні відносини (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Тема 1
1. Розкрийте суть поняття «інтернаціоналізація світового господарства»
2. Назвіть основні суб’єкти світового господарства
3. Назвіть основні форми та система міжнародних економічних відносин
4. Розкрийте суть поняття «глобалізація економіки»
5. Охарактеризуйте особливості сучасного світового ринку

Тема 2
1.Опишіть основні особливості сучасної міжнародної торгівлі
2. Сучасний стан міжнародної торгівлі товарами
3. Охарактеризуйте особливості міжнародної торгівлі послугами
4. Проаналізуйте ефективність зовнішньоекономічної діяльності України
Завдання 1
Проаналізуйте доповідь ООН «Про торгівлю та розвиток за 2012 р.»

Тема 3
1. Опишіть особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі.
2. Особливості сучасної зовнішньоторговельної політики України
3. Охарактеризуйте поняття протекціонізм та лібералізація у зовнішній політиці
4. Особливості міжнародного регулювання світової торгівлі
5. Світова організація торгівлі
Завдання 2
Проаналізуйте плюси та мінуси від вступу України до СОТ та перспективи подальшої співпраці.

Тема 4
1. Охарактеризуйте суть і основні причини вивозу капіталу.
2. Визначте різницю між прямими, портфельними і так званими «іншими» іноземними інвестиціями.
3. Охарактеризуйте основні тенденції міжнародного руху капіталу на поч. ХХІ ст.
4. Розкрийте поняття «інвестиційний клімат» та його складові.
5. Опишіть протиріччя між країнами-експортерами та імпортерами капіталу, а також їх корпоративним бізнесом.
6. Розкрийте зміст поняття «втеча капіталу». Офшорні території.
Завдання 3
Проаналізувати ситуацію з інвестиційним кліматом в Україні.
Завдання 4
Проаналізувати особливості китайської інвестиційної діяльності.

Тема 6
1. Охарактеризуйте особливості сучасної міжнародної міграція
2. Охарактеризуйте особливості розвитку міжнародної трудової міграції
3. Охарактеризуйте особливості розвитку міжнародної інтелектуальної міграції
4. Назвіть основні причини збільшення масштабів нелегальної міграції

Тема 7
1. Розкрийте поняття міжнародної інтеграції
2. Назвіть основні фактори, що сприяють інтеграції
3. Назвіть форми міжнародної економічної інтеграції
4. Назвіть основні причини утворення регіональних інтеграційних об’єднань
5. Наведіть приклади міжнародних економічних союзів та утворень
Завдання 5
Підготуйте доповідь на тему: «Сутність, форми та етапи міжнародної економічної інтеграції»

Тема 8-9
1. Проаналізуйте основні етапи європейської інтеграції.
2. Назвіть основні інституції ЄС та опишіть особливості процесу прийняття рішень.
3. Коротко опишіть діяльність Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Європейської Ради.
4. Як Ви оцінюєте перспективи розвитку зовнішніх євроінтеграційних процесів?
5. Розкрийте зміст поняття «криза суверенних боргів».
6. Розкрийте суть проблеми глобальних торговельних дисбалансів.
7. Опишіть особливості політики ЄЦБ в умовах боргової кризи
8. Назвіть позитивні та негативні наслідки антикризової політики
9. Визначте взаємозв’язок політичних та економічних аспектів євроінтеграційних процесів
10. Розкрийте зміст поняття «криза легітимності»
11. Криза розширення як криза поглиблення інтеграції
12. Поглиблення європейських внутрішньо інтеграційних процесів
Завдання 6
Використовуючи матеріали офіційного сайту Представництва Європейського Союзу в Україні, проаналізувати ефективність та перспективи співпраці Україна – ЄС.
Завдання 7
Проаналізувати вплив економічної кризи на внутрішні та зовнішні інтеграційні процеси ЄС.

Тема 10
1. Проаналізуйте особливості співпраці країн в рамках СНД.
2. Охарактеризуйте ефективність співпраці України з країнами СНД,
3. Проаналізуйте перспективи та проблеми створення Євразійського Союзу.
4. Проаналізуйте ефективність функціонування Митного союзу.
5. Визначте перспективи співпраці України з Митним союзом.
6. Ефективність функціонування Єдиного економічного простору.
7. Визначте взаємозв’язок політичних та економічних аспектів інтеграційних процесів
8. Як Ви оцінюєте перспективи розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі?
9. Визначте стратегічний інтеграційний вектор зовнішньої політики України. Та висловіть своє бачення проблем та перспектив збалансування європейських та євразійських геополітичних інтересів.
Завдання 8
Охарактеризуйте ефективність співпраці України з країнами СНД
Завдання 9
Визначте стратегічний інтеграційний вектор зовнішньої політики України. Та висловіть своє бачення проблем і перспектив збалансування європейських та євразійських геополітичних інтересів.

Тема 11
1. Назвіть основні економічні організації системи ООН.
2. Опишіть особливості співпраці України з ООН.
3. Назвіть приклади міжнародних валютно-фінансових інституцій
- Міжнародний валютний фонд (МВФ)
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку
4. Співробітництво в рамках Організації Економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
5. Світова Організація Торгівлі (СОТ)
6. Співробітництво в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)
Завдання 10

Підготуйте коротку доповідь про головні міжнародні економічні організації та участь України в МЕО.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru