Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Міжнародне економічне право (МАУП)

 

70 стор., 100 грн.

 

ТЕМА 1
1. Що таке міжнародне економічне право?
2. Що є предметом міжнародного економічного права?
3. Охарактеризуйте концепції міжнародного економічного права, які ви знаєте.
4. Охарактеризуйте систему міжнародного економічного права.
5. Що таке міжнародно-правове регулювання економічних відносин?

ТЕМА 2
1. Дайте визначення і охарактеризуйте основні джерела міжнародного права.
2. Що таке „міжнародне законодавство”?
3. Які основні джерела міжнародного публічного права ви знаєте?
4. Що таке допоміжні джерела міжнародного права?
5. Який склад системи принципів міжнародного економічного права?

ТЕМА 3
1. Охарактеризуйте і ноземну фізичну особу як суб’єкт міжнародного економічного права.
2. Які конвенції з питань правового статусу фізичної особи ви знаєте?
3. Дайте визначення юридичної особи в міжнародному економічному праві.
4. Які ознаки юридичної особи ви знаєте?
5. Назвіть елементи правосуб’єктності іноземних юридичних осіб. Якім чином вона визнається?
6. Які існують види юридичних осіб в міжнародному економічному праві?
7. Охарактеризуйте правове положення і статус іноземних юридичних осіб в Україні та за кордоном.
8. Які міжнародні об’єднання у господарській діяльності держав ви знаєте?

ТЕМА 4
1. Дайте визначення права власності у міжнародному економічному праві.
2. Яким чином здійснюється захист права власності?
3. Як регулюється право власності у міжнародному праві?
4. Як регулюється право власності в Україні?
5. Назвіть та охарактеризуйте положення, яке стосується права власності в Європейському співтоваристві.

ТЕМА 6
1. Дайте визначення інвестиціям.
2. Які є види іноземних інвестицій?
3. Назвіть порядок реєстрації іноземних інвестицій.
4. Хто такі „іноземні інвестори”?
5. Яким чином здійснюється інвестування за межі України?
6. Як в Україні здійснюється забезпечення гарантій інвестицій?

ТЕМА 7
1. Назвіть джерела права, що регулюють зовнішньоекономічні відносини.
2. Дайте характеристику форми та змісту зовнішньоекономічного договору.
3. Який порядок укладання зовнішньоекономічного договору?
4. Дайте загальну характеристику Віденської конвенції, що стосується права регулювання договору міжнародної купівлі-продажу товарів.
5. Назвіть та охарактеризуйте способи укладання договорів за Віденською конвенцією.

ТЕМА 8
1. Що таке міжнародні перевезення і якими нормами вони регулюються?
2. Як укладається договір міжнародного перевезення вантажу залізничним транспортом?
3. Назвіть порядок вирішення спорів, що виникають з приводу міжнародних перевезень.
4. Назвіть морські вимоги, відповідальність по яких обмежується.
5. Що має містити „повітряно перевізний документ”?

ТЕМА 9
1. Назвіть поняття і види закупівель, основні вимоги до них.
2. Які принципи державних закупівель ви знаєте?
3. Які директиви ЄС щодо державної закупівлі ви знаєте та коли вони застосовуються?
4. Які акти ЄС мають бути приведені у відповідність з українським законодавством?
5. Назвіть основні принципи організації закупівель Світового банку.

ТЕМА 10
1. Як визначається правовий статус іноземних юридичної і фізичної особи та іноземного суб’єкта господарювання?
2. Які Конвенції про правову допомогу між державами ви знаєте?
3. Охарактеризуйте двосторонні договори про правову допомогу.
4. Чим визначений і як діє порядок визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів?
5. Охарактеризуйте Конвенції з цивільного процесу у Раді Європи.
6. Що таке нотаріальний акт і які він має сторони?

ТЕМА 11
1. Назвіть міжнародно-правові акти, що регулюють комерційний арбітраж.
2. Охарактеризуйте Угоду про порядок вирішення спорів, пов ’ язаних із здійсненням господарської діяльності .
3. Охарактеризуйте Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 1985 р.
4. Дайте визначення міжнародного комерційного арбітражного суду та термінології, яка використовується.
5. Назвіть переваги та недоліки міжнародного комерційного арбітражу.

6. Що таке екзекватурування?

 

 

Рейтинг@Mail.ru