Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Макроекономіка (МАУП)

 

40 стор., 150 грн.

 

Є ВСІ ТЕСТИ І РІШЕННЯ ЗАДАЧ ДО ТЕМ 1-20 + ІСТИТ

Завдання до теми 1,2
Question 1
Дати відповіді на тестові завдання та розв’язати задачі.
Виберіть одну правильну відповідь
a. школа фізіократів
b. кейнсіанська теорія
c. гіпотеза раціональних очікувань
d. класична теорія
Question 2
Процеси саморегулювання ринку завдяки механізму ціноутворення обгрунтовує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. школа фізіократів,
b. гіпотеза раціональних очікувань.
c. кейнсіанська теорія,
d. класична теорія,
Question 3
До основних постулатів кейнсіанської теорії відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. держава впливає на сукупний попит,
b. головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.
c. держава не втручається в економічні процеси,
d. держава впливає на сукупну пропозицію,
Question 4
Трактат «Економія» у 5 ст.до н.е. написав:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ксенофонт,
b. Монкретьєн,
c. Тюрго.
d. Кене,
Question 5
Основна економічна проблема суспільства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досягнення повної зайнятості ресурсів,
b. суперечність між необмеженими людськими потребами та обмеженими ресурсами,
c. які товари та послуги виробляти і в якій кількості,
d. мінімізація рівня інфляції.
Question 6
Макроекономіка вивчає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. доход фірми
b. пропозицію праці.
c. економічну систему в цілому,
d. поведінку домогосподарства,
Question 7
Представником теорії меркантилізму є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Д.Бьюкенен,
b. Ф.Кене,
c. А.Монкретьєн,
d. М.Фрідмен
Question 8
Сектор, який надає особливі блага та створює умови для оптимального функціонування економіки, має назву сектора:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживання,
b. підприємництва,
c. закордон.
d. уряду,
Question 9
Автором «Економічної таблиці» є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. А.Сміт,
b. Ф.Кене.
c. В.Петті,
d. У.Кінг,
Question 10
До представників класичного напрямку не відноситься український економіст:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Г.Цехановський,
b. М.Бунге,
c. П.Чомпа.
d. М.Зібер ,
Question 11
Автором теорії промислових криз є учений:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М.Туган-Барановський,
b. М.Фрідмен.
c. Д.Кейнс,
d. А.Сміт,

Завдання до теми 3,4
Question 1
Зазначте неправильне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дефлятор ВВП відображає зміну цін на усі вироблені товари та послуги,
b. індекс споживчих цін обчислюється для незмінного набору товарів та послуг,
c. до споживчого кошику не входять імпортні товари,
d. дефлятор ВВП є поточно зваженим.
Question 2
Балів: 1
Сектор підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здійснює попит на ресурси,
b. формує пропозицію робочої сили,
c. регулює пропозицією грошей в економіці,
d. визначає валютний курс.
Question 3
За розподільчим методом складовими ВВП є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. чисті інвестиції,
b. субсидії,
c. рентні платежі,
d. імпорт.
Question 4
Балів: 1
Коли в економіці за рік споживається менше капіталу, ніж виробляється, то економіка є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зростаючою,
b. статичною
c. стагнучою.
Question 5
Обчислити темп зростання ВВП у 2002 році порівняно з 2001 роком, якщо обсяг виробництва у 2001 році склав 50 млрд. гр.од., а обсяг виробництва у 2002 році склав 55 млрд.гр.од.
Question 6
Індекс споживчих цін дорівнював 108%. Ціна споживчого кошика у 2001 році дорівнювала 6400 грн. Визначити вартість споживчого кошика у 2000 базовому році.
Відповідь:
Question 7
Ціна споживчого кошика у 200 6 році дорівнювала 6500 грн., у 200 5 році базовому році ціна цього кошика складала 7000 грн. Обчислити ІСЦ.
Відповідь:

Завдання до теми 5,6
Question 1
Індекс споживчих цін зріс на 5%. Інфляція становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 1%,
b. 2%,
c. 5%,
d. 50%.
Question 2
До безробітних відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Працівник, який працює неповний робочий день.
b. Звільнений працівник, який не зміг знайти нової роботи і тому припинив її пошуки.
c. Студент вечірнього відділення МАУП, який працює водієм таксі.
d. Особа, яка знайшла роботу і чекає відповіді.
Question 3
Короткі цикли пов’язані з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Оновленням основного капіталу.
b. Зміною попиту на засоби виробництва.
c. Процесами, які відбуваються у сфері грошових відносин.
d. Зміною базових технологій.
Question 4
Балів: 1
Теорії, в яких економічний цикл розглядається як відхилення від нормального стану рівноваги, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Циклічно-рівноважні,
b. Циклічно-нерівноважні,
c. Нециклічні теорії.
Question 5
Індекс цін країни в 2004 році складав 120%, у 2003 році 105%. Чому дорівнює темп інфляції у 2004 році?
Question 6
Визначити статус осіб з точки зору їх відношення до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П):
а) Працівник, звільнений за власним бажанням.
б) Військовослужбовець, який за станом здоров’я вже не може працювати.
в) Студент денного відділення МАУП.
г) Домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем.
Відповідь:
Question 7
Робоча сила становить 30 млн. чол. Рівень безробіття становить 5%. Чому дорівнює кількість безробітних?
Question 8
Рівень фактичного безробіття склав 10.5%, рівень природного безробіття - 6.5%. Потенційний ВВП склав 300 млрд.дол. Обчислити фактичний ВВП .
Question 9
Номінальний дохід виріс на 10%, рівень цін впав на 5% протягом року. Як і на скільки змінився реальний дохід?
Question 10
Ви вклали 1000 дол. в комерційний банк при 3% ставці. Інфляція досягла 7%. Як зміниться реальна вартість Ваших заощаджень і на скільки через 1 рік?

Завдання до теми 7
Question 1
Знайдіть слушне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кейнсіанська модель сукупного попиту та сукупної пропозиції використовується для аналізу довгострокових коливань в економіці.
b. Довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною.
c. Крива сукупної пропозиції в моделі “AD-AS” має від’ємний нахил.
d. Зміна споживчих витрат не залежить від прогнозів споживачів.
Question 2
До основних компонент сукупного попиту, або сукупних витрат у відкритій економіці не відноситься.:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживчі витрати,
b. інвестиційні витрати,
c. державні витрати,
d. бухгалтерські витрати.
Question 3
Нецінові чинники сукупного попиту :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Не зміщують криву сукупного попиту.
b. Зміщують криву сукупного попиту
c. Зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції.
d. Не впливають на сукупний попит.
Question 4
До цінових чинників сукупного попиту належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ефект багатства.
b. Ефект відсоткової ставки.
c. Ефект обмінного курсу.
d. Усі відповіді є слушними.
Question 5
Знайдіть слушне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Закрита економіка - економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту.
b. Крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил.
c. Кейнсіанська модель ”Сукупний попит-сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці.
d. Цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної пропозиції праворуч або ліворуч.
Question 6
При зростанні середніх витрат крива сукупної пропозиції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зміститься ліворуч,
b. зміститься праворуч,
c. не зміститься.
Question 7
Стагфляція-це наслідок зсуву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кривої сукупного попиту ліворуч,
b. кривої сукупного попиту праворуч,
c. кривої сукупної пропозиції ліворуч,
d. кривої сукупної пропозиції праворуч,
Question 8
Швидкість обертання грошей в економіці країни становить 4 оберти на рік. Кембріджський коефіцієнт дорівнює:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 0.1,
b. 0.25,
c. 0.4,
d. 4
Question 9
Реальний ВВП дорівнює 300 млрд.грн. Рівень цін становить 1.1. Номінальний ВВП дорівнює (млрд.грн.):
Виберіть одну правильну відповідь
a. 266,
b. 300,
c. 330
d. 400

Завдання до теми 8
Question 1
Кожній функції споживання відповідає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одна функція заощадження,
b. дві функції заощадження,
c. безліч функцій заощаджень,
d. це залежить від кута нахилу кривої функції споживання.

Завдання до теми 8

Question 1

Кожній функції споживання відповідає:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. одна функція заощадження,     

          b. дві функції заощадження,  

          c. безліч функцій заощаджень,        

          d. це залежить від кута нахилу кривої функції споживання.

Question 2

В короткостроковому періоді із зростанням доходу:

 Виберіть одну або кілька відповідей       

a. зменшується споживання,  

          b. зменшується заощадження,         

          c. середня схильність до споживання зростає,        

          d. середня схильність до заощадження зростає.     

Question 3

Сукупний попит на інвестиції залежить від:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. заощадження,  

          b. державних витрат,    

          c. відсоткової ставки,

          d. грошової маси.         

Question 4

 Балів: 1

 На споживання та заощадження не впливає:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. функція інвестицій,

          b. багатство,        

          c. податки,

          d. очікування.     

Question 5

 Балів: 1

 Заощадження дорівнюють 4 млрд.грн. Використовуваний дохід - 20 млрд.грн. Середня схильність до заощадження дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0.2          

          b. 0.25        

          c. 1.33        

          d. 5.  

Question 6

Функція споживання має вигляд: C=10+0.6Y. Гранична схильність до заощадження дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0.1,         

          b. 0.3,         

          c. 0.4,         

          d. 0.6.         

Question 7

Якщо до граничної схильності до споживання додати граничну схильність до заощадження та відняти 0.4, то це буде дорівнювати:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0   

          b. 0,4          

          c. 0,6          

          d. 1   

Question 8

 Балів: 1

 Мультиплікатор інвестицій - це число, яке показує у скільки разів зросте доход при:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зменшенні автономних інвестицій,       

          b. зростанні автономних інвестицій,      

          c. зменшенні споживання,      

          d. зростанні споживання.

 

 

Завдання до теми 9

Question 1

 У кейнсіанській моделі рівноваги “витрати-випуск” сукупний попит представлений:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. запланованими інвестиціями,      

          b. незапланованими інвестиціями,  

          c. запланованими витратами,      

          d. фактичними витратами.     

Question 2

Якщо сукупні витрати більші за доход, то:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. виробництво буде мати тенденцію до зростання,         

          b. виробництво буде мати тенденцію до спадання,     

          c. відбувається непланове зростання інвестиції в товарні запаси,  

          d. в економіці має місце рівновага.

Question 3

 Кейнсіанська модель “витрати-випуск”:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. є динамічною моделлю,     

          b. припускає фіксований рівень цін,     

          c. припускає гнучкі ціни,       

          d. на вертикальній осі відкладається рівень цін.          

Question 4

У моделі “витрати-випуск” точки співпадання фактичних і планових сукупних витрат

 лежать на

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. горизонтальній осі,   

          b. вертикальній осі,      

          c. бісектрисі,      

          d. точці перетину графіків фактичних та планових сукупних витрат.          

Question 5

За моделлю “вилучення-ін’єкції” рівновага ВВП графічно визначається у точці перетину

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. бісектриси та осі доходу,   

          b. кривої заощаджень та осі ординат,       

          c. кривої заощаджень та планових інвестицій,        

          d. планових інвестицій та осі бісектрис.   

Question 6

Інфляційний розрив викликає:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. скорочення виробництва відносно потенційного рівня,    

          b. піднесення виробництва відносно потенційного рівня,         

          c. спадання рівня цін.   

          d. втрати економіки в обсязі ВВП.  

Question 7

 За моделлю “вилучення-ін’єкції” вилученням витрат з потоку “витрати-доходи” є:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. споживання     

          b. заощадження,          

          c. інвестиції,        

          d. заощадження та інвестиції.

 

 

Завдання до тем 10,11,12

Question 1

До економічних функцій держави не відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. регулювання кількості грошей в економіці,   

          b. підтримка розвитку духовної сфери,

          c. формування нормативно-правових актів регулювання економіки.          

          d. перерозподіл доходів,        

Question 2

 Балів: 1

 Бюджетно-податкова політика спрямована на скорочення державних видатків та збільшення податків з метою стабілізації економіки в період піднесення, це:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. недискреційна фіскальна політика,       

          b. стримуюча фіскальна політика,  

          c. монетарна політика.

          d. стимулююча фіскальна політика,     

Question 3

Фіскальна політика, яка не потребує спеціальних рішень уряду, це:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. монетарна політика,

          b. антиінфляційна фіскальна політика.     

          c. активна фіскальна політика,        

          d. недискреційна фіскальна політика,  

Question 4

Податкова система є прогресивною, якщо:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. після виплати податків нерівність в суспільстві зменшується,   

          b. багатий платить податками меншу долю своїх доходів, ніж це робить бідний,    

          c. зростає нерівність в доходах.      

          d. після виплати податків нерівність в суспільстві зростає,      

Question 5

Крива Лаффера :

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. знаходить мінімальну податкову ставку,       

          b. обчислює середню податкову ставку.  

          c. обчислює середні податкові надходження,    

          d. показує зв’язок між податковими ставками та обсягом податкових надходжень,     

Question 6

 Балів: 1

 Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. витрат держави та витрат домогосподарств,  

          b. доходів та видатків держави,   

          c. доходів держави та доходів домогосподарств,        

          d. доходів та податків держави.      

Question 7

Зміна доходу=50 млрд.гр.од. Зміна державних витрат=10 млрд.гр.од.

 Мультиплікатор державних витрат дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 10

          b. 0,2          

          c. 5   

          d. 0,5          

Question 8

Мультиплікатор державних витрат дорівнює 4. Гранична схильність до споживання дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0,75        

          b. 0,25        

          c. 0,5          

          d. 1

 

 

 

Завдання до тем 13,14

Question 1

Попит грошей в Україні контролюється Національним банком.

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. так          

          b. ні  

Question 2

 За класичною теорією грошового ринку визначальним є:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. попит на гроші,         

          b. пропозиція грошей,          

          c. швидкість обертання грошей,      

          d. рівень цін.       

Question 3

Рівновага грошового ринку досягається у точці, де:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. попит на гроші дорівнює пропозиції грошей,      

          b. грошова маса дорівнює попиту на гроші для угод,

          c. сукупний попит дорівнює попиту на гроші зі сторони активів,  

          d. попит на гроші для угод дорівнює попиту на гроші зі сторони активів.      

Question 4

Попит на гроші за мотивом зостережливості залежить від:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. доходу,  

          b. пропозиції грошей,   

          c. відсоткової ставки,   

          d. загального попиту на гроші.        

Question 5

Норма обов’язкового резервування :

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. прямо пропорційна сумі обов’язкових резервів,

          b. прямо пропорційна сумі залучених депозитів,        

          c. прямо пропорційна депозитному мультиплікатору,         

          d. обернено пропорційна відсотковій ставці.     

Question 6

До знарядь грошово-кредитної політики не відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зміна резервної норми,       

          b. зміна облікової ставки,      

          c. зміна державних витрат,

          d. операції на відкритому ринку.    

Question 7

Політика дорогих грошей використовується для:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. здешевлення кредиту,        

          b. зменшення ВВП,    

          c. збільшення сукупних витрат,      

          d. збільшення зайнятості.

 

 

Завдання до тем 15,16

Question 1

В моделі IS-LM крива IS відображує зв’язок між:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. відсотковою ставкою та доходом,     

          b. відсотковою ставкою та інвестиціями,

          c. відсотковою ставкою та попитом на гроші.   

Question 2

 Зсув кривої товарного ринку визначається:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. відсотковою ставкою,        

          b. рівноважним доходом,      

          c. чутливістю інвестицій до відсоткової ставки,          

          d. мультиплікаторами державних витрат та податків.    

Question 3

В моделі IS-LM крива LM відображує зв’язок між:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. пропозицією грошей і доходом,  

          b. відсотковою ставкою та інвестиціями,

          c. відсотковою ставкою та попитом на гроші.   

          d. відсотковою ставкою та доходом.     

Question 4

При зменшенні пропозиції грошей крива грошового ринку LM:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зсувається праворуч

          b. зсувається ліворуч,

          c. не зміщується.

Question 5

За моделлю IS-LM пропозиція товару перевищує попит на товар у точках, які:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. нижчі кривої IS,        

          b. нижчі кривої LM,     

          c. вищі кривої IS,        

          d. вищі кривої LM.       

Question 6

При проведенні стимулюючої фіскальної політики крива товарного ринку:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зсувається праворуч,       

          b. зсувається ліворуч,  

          c. не зміщується.

Question 7

При проведенні стимулюючої грошово-кредитної політики крива грошового ринку:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зсувається праворуч,       

          b. зсувається ліворуч,  

          c. не зміщується.

Question 8

За моделлю IS-LM при фіксованих цінах зростання автономних інвестицій призводить до зсуву кривої:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. IS ліворуч,       

          b. IS праворуч,  

          c. LM ліворуч,    

          d. LM праворуч.

 

 

Завдання до тем 17,18

Question 1

 За кейнсіанською теорією ринку праці зростання зайнятості здійснюється зменшенням заробітної плати.

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. так         

          b. ні  

Question 2

 Перерозподіл доходів у суспільстві здійснює держвна влада за допомогою:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. податкової системи,         

          b. зміни пропозиції грошей,   

          c. зміни норми банківського резервувння,         

          d. перепідготовки робочої сили.     

Question 3

Встановлення мінімальної заробітної плати є основною причиною, яка викликає безробіття.

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. так          

          b. ні  

Question 4

 Якщо економіка знходиться у фазі спаду, то попит на робочу силу:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. зменшується,

          b. збільшується,  

          c. не змінюється.

Question 5

Проблеми безробіття та встановлення рівноваги на ринку праці через механізми ринкового саморегулювання відповідають теорії:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. класичній,      

          b. кейнсіанській,

          c. монетарній.     

Question 6

Зазначте правильне твердження

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. доходи працівника не впливають на його здоров’я,          

          b. ефективна заробітна плата впливає на плинність робочої сили,         

          c. встановлюючи мінімальну заробітну плату фірма залучає до роботи високо професійні кдри,     

          d. контроль з прцівниками завжди дає ефективний результат.      

Question 7

За кривою Філіпса , рівень інфляції залежить від чинників:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. очікуваної інфляції,  

          b. шокових змін пропозиції,  

          c. циклічного безробіття,       

          d. природного рівня безробіття.   

Question 8

Довгострокова крива Філіпса є:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. спадною,          

          b. зростаючою,   

          c. вертикальною,        

          d. горизонтальною.      

Question 9

До чинників існування нерівності у суспільстві не відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. диференціація заробітної плати в залежності від освіти,   

          b. державний устрій,  

          c. нерівномірний розподіл власності на нерухоме майно,    

          d. особистий ризик.      

Question 10

Точка (25%,25%) за моделлю Лоренца означає:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. часткову нерівність у суспільстві,         

          b. відносну рівність,     

          c. абсолютну нерівність,      

          d. абсолютну рівність.

 

Завдання до тем 19,20

Question 1

 Теорія, згідно якої багатство країни визначалось володінням золотом, це-теорія:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. абсолютної переваги,         

          b. відносної переваги,   

          c. меркантилізму,        

          d. паритету купівельної спроможності.    

Question 2

Природні переваги обумовлені:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. кліматичними умовами,  

          b. розвитком технології,        

          c. вдосконаленням організації виробництва,

          d. підвищенням кваліфікації працівників.

Question 3

До тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. демпінг,

          b. торгівельне ембарго,          

          c. квотування,     

          d. експортне мито.      

Question 4

Курс гривні до долара наблизився до нижньої межі 5,00.

 Національний банк України повинен:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. купувати валюту в обмін на іноземну,        

          b. продавати валюту в обмін на іноземну,         

          c. змінювати офіційний валютний курс    

          d. не проводити жодних дій.

Question 5

До рахунків платіжного балансу не відноситься рахунок:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. поточних операцій,

          b. руху капіталу та фінансових операцій,

          c. обов’язкових резервів,       

          d. зміни офіційних резервів.  

Question 6

Економіка країни характеризується такими даними (млрд.гр.од.):

Валовий внутрішній продукт 300 Споживчі витрати 170

Валові внутрішні інвестиції 70 Державні витрати 55

Експорт 20 Імпорт 15

Визначити: сальдо кожного з рахунків та сальдо платіжного балансу.

 

Question 7

 У країні А за добу виробляється 20 комп’ ютерів та 50 музичних центрів. Накреслити криву виробничих можливостей. Записати рівняння побудованої прямої.

Question 8

Економіка країни характеризується наступними даними (млрд.гр.од.):

Експорт 28. Імпорт 25. Валові внутрішні інвестиції 50. Національні заощадження 55. Визначити сальдо платіжного балансу.

Question 9

Гранична схильність до споживання MPC дорівнює 0.6. Гранична ставка оподаткування t становить 0.1. Гранична схильність до імпортування MPM дорівнює 0.2. Розрахувати величину мультиплікатора сукупних витрат.

Question 10

 Балів: 1

Номінальний курс обміну гривні на рубль змінився з 20,0 гривень за 1 рубль до 25 ,0 гривень за 1 рубль. Як і на скільки змінився обмінний курс рубля на гривню?

Іспит з дисципліни „Макроекономіка”

Question 1

 Балів: 1

 До основних постулатів кейнсіанської теорії відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. держава не втручається в економічні процеси,        

          b. держава впливає на сукупний попит,         

          c. держава впливає на сукупну пропозицію,      

          d. головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.    

Question 2

 Балів: 1

 До осіб поза робочою силою відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. працівник, який працює неповний робочий день.    

          b. звільнений працівник, який не зміг знайти нової роботи і тому припинив її пошуки.   

          c. студент вечірнього відділення , який працює менеджером.       

          d. особа, яка пройшла співбесіду з роботодавцем і чекає відповіді.          

Question 3

 Балів: 1

 Втрати ВВП від циклічного безробіття становлять 10%. Потенційний ВВП складає 300 млрд.дол. Фактичний ВВП дорівнює

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 30

          b. 270         

          c. 300         

          d. 330 млрд.дол.

Question 4

 Балів: 1

 Індекс споживчих цін зріс на 5%. Інфляція становить:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 1%,         

          b. 2%,         

          c. 5%,        

          d. 50%.       

Question 5

 Балів: 1

 Швидкість обертання грошей в економіці країни становить 4 оберти на рік. Кембріджський коефіцієнт дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0.1,         

          b. 0.25,       

          c. 0.4,         

          d. 4   

Question 6

 Балів: 1

 Функція споживання має вигляд: C=10+0.6Y. Гранична схильність до заощадження дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 0,1          

          b. 0,3          

          c. 0,4          

          d. 0,6          

Question 7

 Балів: 1

 За класичною економічною теорією у точці рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції рівноважний доход завжди дорівнює потенційному.

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. так         

          b. ні  

Question 8

 Балів: 1

 Зазначте хибне твердження:Зовнішній світ пов’язаний з економікою країни наступними способами:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. через імпорт товарів і послуг,     

          b. через експорт товарів і послуг,   

          c. через державні витрати,  

          d. через міжнародні фінансові операції.   

Question 9

 Балів: 1

 Гранична схильність до споживання дорівнює 0.5. Мультиплікатор державних витрат дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 1,  

          b. 2,  

          c. 2,5          

          d. 5   

Question 10

 Балів: 1

 Заборона державою ввезення до якої-небудь країни товарів маю назву:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. експортне мито,        

          b. імпортне мито,         

          c. демпінг,

          d. торгівельно ембарго.       

Question 11

 Балів: 1

 До сприятливих чинників економічного зростання відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. страйки,

          b. стабільність політичної системи,       

          c. великі капіталовкладення в оточуюче середовище,

          d. зростання населення.         

Question 12

 Балів: 1

 Макроекономіка вивчає:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. економічну систему в цілому,   

          b. поведінку домогосподарства,      

          c. дохід фірми,    

          d. пропозицію праці.    

Question 13

 Балів: 1

 . Функція заощадження має вигляд: S=-0.4+0.2Y.

 Гранична схильність до споживання дорівнює:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. -0.4         

          b. 0,2          

          c. 0,8          

          d. 1   

Question 14

 Балів: 1

 Резервна норма комерційного банку 40%. Внески від населення досягають 5 млн.грн. Банк повинен тримати у резерві:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. 400 тис   

          b. 800 тис  

          c. 1 млн.     

          d. 2 млн.грн.        

Question 15

 Балів: 1

 Згідно моделі економічного кругообігу на ринку благ домогосподарства виступають:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. продавцями,    

          b. покупцями,    

          c. виробниками,  

          d. посередниками.        

Question 16

 Балів: 1

 До агрегованих параметрів макроекономіки відноситься:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. ціна,       

          b. обсяг випуску фірми,         

          c. обсяг попиту на товар,       

          d. валовий внутрішній продукт.   

Question 17

 Балів: 1

 Сектор підприємництва:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. здійснює попит на ресурси,       

          b. формує пропозицію робочої сили,       

          c. регулює пропозицією грошей в економіці,    

          d. визначає валютний курс.   

Question 18

 Балів: 1

 Економіка, яка грунтується на різних формах власності, розвиток якої регулюється ринком та централізованими рішеннями, це:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. командно-адміністративна,          

          b. ринкова,

          c. змішана економіка.

Question 19

 Балів: 1

 Напрямок в економічній науці, який оснований на аналізі фактів, за якими формулюються принципи економічної поведінки (“що є”):

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. позитивний напрямок,     

          b. нормативний.  

Question 20

 Балів: 1

 До суб’єкту макроекономіки відносяться сектори:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. уряду та підприємництва,  

          b. домашніх господарств,      

          c. закордон          

          d. усі відповіді є слушними.

Question 21

 Балів: 1

Економіка країни характеризується наступними даними (млрд.гр.од.):

Y = C + I , C =25+0.84 Y , I =20. Розрахувати рівноважний дохід . Якщо рівень випуску буде дорівнювати 15 млрд . гр . од ., що відбувається - незаплановане зменшення чи зростання запасів продукції ?

Question  22

 Реальний ВВП зменшився на 10%. Грошова маса виросла на 5%. Швидкість обертання грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

Question  23

Як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 18 млрд.гр.од., а державні закупки зростуть на 10 млрд.гр.од. Гранична схильність до заощадження MPS =0.2.

Question 24

Номінальний курс обміну гривні на євро змінився з 5,8 гривень за 1 євро до 6,0 гривень за 1 євро. Як і на скільки змінився обмінний курс євро на гривню?

Question  25

 Обчислити темп приросту ВВП у 2005 році порівняно з 2004 роком, якщо обсяг виробництва у 2005 році склав 170 млрд. гр.од., а обсяг виробництва у 2004 році склав 160 млрд.гр.од.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru