Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Маркетингова політика розподілу (МАУП)

120 грн.

Контрольні питання до теми 1

1. В чому полягає завдання маркетингової політики розподілу ?

2. Дайте визначення поняття “канал розподілу”. Які параметри характеризують канал розподілу ?

3. В які групи можна об ’ єднати функції каналів розподілу ? Дайте коротку характеристику кожної з груп.

4. Назвіть основні елементи маркетингової політики розподілу.

5. В чому полягає різниця між прямими та непрямими каналами розподілу?

6. Що визначає довжина каналу розподілу. Як співвідносяться довжина і прибутковість каналу розподілу ?

7. Чим визначається рівень напруженності каналу розподілу ?

8. Як залежить кілкість посередників від виду розподілу ?

9. Назвіть основні етапи формування каналів розподілу.

10. Які змінні необхідно враховувати при визначенні структури каналу розподілу ?

Контрольні питання до теми 2

1. Назвіть основні принципи та призначення посередницької діяльності у каналах розподілу.

2. В чому полягає різниця у діяльності функціонально-універсальних і функціонально - спеціалізованих посередницьких структур ?

3. Які види і типи посередників залучаються до діяльності у каналах розподілу ?

4. В чому полягають особливості дилерської діяльності на ринку України ?

5. Яку роль у процесі просування товарів від виробника до споживачів відіграє роздрібна торгівля?

6. Назвіть відомі Вам форми організації роздрібної торгівлі.

7. Дайте характеристику маркетингових рішень роздрібного торговця.

8. Які функції у каналах розподілу виконують оптовики ?

9. Дайте характеристику маркетингового комплексу оптової торгівлі.

Контрольні питання до теми 3

1. Виконання яких функцій і заходів передбачапє управління каналами розподілу?

2. Які протиріччя призводять до виникнення горизонтальних та вертикальних конфліктів всередині каналу розподілу ?

3. В чому полягає різниця між традиційними каналами розподілу і вертикальними маркетинговими системами (ВМС) ?

4. Дайте характеристику способів формування системи управління та делегування повноважень у корпоративних, договірних і керованих ВМС ?

5. Назвіть відомі вам види франчайзингових систем.

6. В чому полягає функція контролю та оцінки діяльності учасників каналу розподілу ?

7. Які фактори впливають на вид і частоту оцінювання каналу розподілу ?

8. Назвіть основні аспекти і показники нарізного оцінювання діяльності посередників.

9. По якій технології розраховується індекс діядбності посередника ?

Контрольні питання до теми 4

1. Дайте визначення поняттям “логістика”, “маркетингова логістика”.

2. В чому полягають цілі та функціональне призначення маркетингової логістики?

3. Назвіть основні елементи схему маркетингової логістики та визначте наприямки їх функціональних взаємозв ’ язків.

4. Вирішення яких завдань передбачає інтегроване управління маркетинговою логістикою ?

5. Дайте характеристику основних функцій маркетингової логістики.

6. Для досягнення яких цілей у системі маркетингової логістики організується взаємодія структурних підрозділів фірми.

7. В чому полягає актуальність маркетингової логістики в умовах реформування української економіки?

Контрольні питання до теми 5

1. Назвіть основні тенденції розвитку каналів розподілу у ХХІ ст. ?

2. Дайте характеристику Internet як засобу маркетингових комунікацій і розподілу.

3. В чому полягають переваги прямого маркетингу як каналу розподілу нульового рівня ?

4. Як використвуються у каналах розподілу бази даних про покупців ?

5. Які функції виконують комерційні оперативно-інформаційні служби ?

6. Як називається процес купівлі-продажу, що підтримується електронними засобами ?

7. Які переваги отримують маркетологи, користуючись Internet- маркетингом ?

8. Як здійснюються торгові операції у інтерактивних каналах розподілу ?

Підсумкове завдання

Для підсумкової контрольної роботи по курсу „Маркетингова політика розподілу” розкрийте застосування різних видів каналів розподілу, які застосовуються на вашому підприємстві.

Підсумковий тест

Question 1

Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:

a. Сума цін на товар дорівнює бюджету споживачів

b. Ціна дорівнює витратам плюс запланована норма прибутку

c. Об’єм попиту дорівнює об’єму пропозиції

d. Рівень технологій змінюється плавно

Question 2

Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:

a. Інший вимір

b. У грошових одиницях

c. У натуральних одиницях

d. Як у грошових, так і у натуральних одиницях

Question 3

Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучас¬ного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?

a. Покупець завжди правий

b. Встановлюй ціни нижчі

c. Продавай, продавай, продавай

d. Наш бізнес - роби гроші

Question 4

Метою демаркетингу є:

a. Стимулювання попиту

b. Відновлення попиту, що знизився

c. Зведення попиту до нуля

d. Зниження надмірного попиту

Question 5

Метою ремаркетингу є:

a. Відновлення попиту, що знизився

b. Зниження надмірного попиту

c. Зведення попиту до нуля

d. Зниження попиту

Question 6

Торговельне підприємство доручило власному відділу маркетингу визначити маркетингові ключові фактори успіху. У низці маркетингових чинників мають бути наведені:

a. Ефективна організаційна структура, вихід на нові сегменти, насиченість асортименту

b. Зручне розташування, привабливий фірмовий стиль, якісне виконання замовлень, оптимальний асортимент

c. Оптимальна структура управління, гарантії сервісного обслугову-вання, високий рівень продуктивності праці

d. Технологічні, виробничі, організаційні чинники, ширина та глиби¬на асортименту

Question 7

У яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців?

a. “Ринок продавця”

b. “Рівноважний ринок”

c. “Ринок покупця”

Question 8

Яка з перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

a. Товарна орієнтація

b. Збутова орієнтація

c. Виробнича орієнтація

d. Орієнтація на споживача

Question 9

Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому ж етапі ланцюга з просування товарів від виробників до споживачів, становить:

a. Ширину каналу розповсюдження

b. Насиченість каналів розповсюдження

c. Число рівнів каналу розповсюдження

d. Довжину каналу розповсюдження

Question 10

Виробник розповсюджує товар, використовуючи послуги посередників різних типів одночасно. Система розповсюдження у даному випадку називається:

a. Багатоканальна маркетингова система розповсюдження

b. Традиційна маркетингова система розповсюдження

c. Горизонтальна маркетингова система розповсюдження

d. Вертикальна маркетингова система розповсюдження

Question 11

Які посередники характеризуються правом власності на товар:

a. Дистриб’ютори

b. Агенти

c. Дилери

d. БрокериРейтинг@Mail.ru