Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Математичні методи в психології (МАУП)

 

50 стор., 100 грн.

 

ДО ВСІХ ЗАНЯТЬ Є КОНТРОЛЬНІ (всього 12 контрольних)

Зміст контрольних викладений не повністю, у зв’язку з тим, що математичні символи на сайт неможливо написати. Там де крапки … є продовженняМодуль № 1. Основні методи лінійної алгебри

Заняття 1. Матриці та дії над ними

Контрольна до заняття 1

1. Знайти матрицю, транспортовану до матриці А ….

2. Знайти 2А – 2 В, якщо …..

3. Знайти 2А+3В, якщо…

4. Знайти матрицю Х із рівняння ….

5. Знайти добуток матриць АВ ы ВА (якщо це можливо) ….

Заняття 2 . Визначники другого і третього порядків

Контрольна до заняття 2

1. Обчислити визначники …

2. Розв’язати рівняння …

Заняття 3. Властивості визначників

Контрольна до заняття 3

1. Обчислити визначники …

Заняття 4. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Контрольна до заняття 4

1. Розв’язати систему рівнянь методом Крамера мариці …

Модуль №2. Основні поняття теорії ймовірностей

Контрольна до заняття 5.

1. Кидають 4 гральні кісточки. Знайти імовірність того, що на них випаде однакове число очок (подія А).

2. На п’яти картках написані числа 1,2,3,4,5 по одному числу на картці. Одна за другою відбираються дві картки. Найти ймовірність того, що число на другій картці буде більше, від числа на першій.

2. Два мисливця одночасно і незалежно стріляють у зайця. Зайця застрелено, коли попали обидва. Яка ймовірність того, що зайця застрелено, якщо перший стріляє з ймовірністю

Контрольна до заняття 6. Комбінаторика

1. В студентську раду інституту обрано 8 студентів. Скількома способами можна обрати керівну групу у складі голови, заступника та секретаря?

2. У бібліотеку одночасно зайшло чотири відвідувачі. Скількома способами вони можуть утворити чергу?

3. Для прийому вступних іспитів з математики кафедра повинна виділити 6 викладачів. Скількома способами можна скласти комісію, якщо на кафедрі працює 8 викладачів ?

4. На дев’яти картках написано букви “м”,”с”,”к”,”н”,”е”,”о”,”і”,”т”,”о”. Знайти ймовірність того, що навмання викладаючи ці картки, ви дістанете слово “економіст”. ймовірність того, що на концерт підуть 2 хлопця і 2 дівчини.

5. У кошику лежать вісім червоних та два зелених яблука. Знайти ймовірність того, що серед чотирьох взятих яблук: а) будуть всі червоні; б) буде одне зелене яблуко.

Модуль № 3. Основні статистичні закони розподілу

Контрольна до заняття 7. Закони розподілу

1. Неперервна випадкова величина Х задана інтегральною функцією розподілу F(x). Записати диференціальну функцію f(x) розподілу ……

Контрольна до заняття 8. Аналіз ознак

1. Результати проведення психологічного тесту для студентів однієї групи записано у вигляді таблиці …….

Записати статистичний розподіл відносних частот. Обчислити вибіркове середнє та незміщену дисперсію.

1. За результатами вимірювання маємо вибіркову сукупність:

16, 17, 9, 13, 2, 11, 7, 7, 19, 5, 17, 5, 20, 18, 11, 4, 6, 2, 4, 15, 15, 13, 19, 5, Скласти розподіл частот та побудувати полігон.

Записати інтервальний розподіл частот та побудувати гістограму, розглянувши інтервали довжиною h =5.

2. Для даної вибірки записати варіаційний ряд, розподіл частот та побудувати полігон частот:

1, 1, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 1, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 6, 2, 5, 6, 1, 4,

4, 2, 7, 6, 1, 2, 3, 6, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 3, 6, 8, 3, 5, 3, 3, 2, 1, 3, 5.

Знайти моду та медіану вибірки.

Контрольна до заняття 9. Характеристика оцінок

1. Кількісна ознака X генеральної сукупності розподілена за нормальним законом. Об’єм вибірки n=15, середня х=20,2, виправлене середнеквадратичне відхилення s=0,8. Знайти оцінку невідомого параметра ……

2. Оцінити надійність q=0,99 ……

Модуль №5. Перевірка гіпотез

Заняття 10. Тестування гіпотез про розподіл

1. За даними вибірки, використовуючи критерій Пірсона при рівні значущості а=0,05 перевірити чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності Х ….

Модуль №6. Регресійний аналіз і теорія кореляції

Контрольна до заняття 11. Лінійна регресія. Коефіцієнт кореляції

1. Знайти коефіцієнт кореляції ….

Контрольна до заняття 12

1. По простій кореляційній таблиці визначити коефіцієнт кореляції, знайти лінію регресії, провірити гіпотезу про значущість вибірково коефіцієнта кореляції на рівні значущості та побудувати графік лінії регресії …

 

 

Рейтинг@Mail.ru