Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Менеджмент продуктивності (МАУП)

 

56 стор., 60 грн.

 

Питання та завдання до теми 1

1. Загальні показники і головний критерій соціально – економічного прогресу.

2. Основні характристики понять: продуктивні сили, продуктивність, продуктивність праці.

3. Види праці.

4. Взаємозв’язок понять продуктивність, продуктивність праці.

5. Комбінації видів прояву підвищення продуктивності праці.

6. Узагальнена формула продуктивності суспільної праці.

7. Багатофакторна модель вимірювання та оцінки продуктивності.

8. Методи вимірювання та оцінки продуктивності.

 

Питання та завдання до теми 2

1. Головні показники вартісних і кількісних співвідношень.

2. Фактори економічного зростання.

3. Показники ефективності використання факторів виробництва. Фактори виробництва.

4. Основні шляхи для досягнення продуктивності за стабільної ринкової економіки при оптимальній кількості виробленої продукції і реалізації її.

5. Способи оплатипраці. Три підходи.

 

Питання та завдання до теми 3

1. Фактори підвищення продуктивності праці, їх особливостіна сучасному етапі.

2. Яку освіту слід отримати робітникові, щоб фірма розглядала її, як сигнал про продуктивність праці.

3. Три методи вимрювання продуктивності.

4. Формула Ремізова: вплив структурних зрушень у виробництві на рівень продуктивності праці.

5.. Взаємозв’язок між підвищенням рівня кваліфікації і підвищенням продуктивності праці.

 

Питання та завдання до теми 4

1. Які коефіцієнти сукупних затрат праці однієїгалузі на виробництво продукції для іншої галузі?

2. Лінійне рівняння для вираження кількісного відношення економічних зв’язків між галузями виробництва

3. Формула для планування темпів підвищення продуктивності праці.

4. Визначте склад при плануванні чисельності працівників.

5. Етапи балансу робочого часу.

6 Яка послідовность планової чисельності основних працівників, визначте їх?

7 У скільки разів при абсолютному підвищенні масштабів застосування уречевленої праці на кожну одиницю живої праці економія її перевищує економію живої праці.

8. Етапи балансу робочого часу.

9. У випадках, коли відомі норма виробітку і планований обсяг робіт, робочий час для виконання всього обсягу робіт визначаємо за якою формулою?

10. У якій послідовності визначається планова чисельність основних працівників?

11. На підставі обліку, яких трьох основних елементів , визначається додаткова потреба у спеціалістах?

12. Розрахунок чисельності працівників на підставі норм виробітку .

 

Питання та завдання до теми 5, 6

Тема № 5

1. Основні елементи програми управління продуктивністю праці.

2. Наведіть послідовні етапи процесу стратегічного планування стосовно проектування і розробки програми управління продуктивністю праці.

Тема № 6

1. Програма підвищення продуктивності праці Американського продуктивного центру .

2. Програма підвищення продуктивності праці “білих комірців” — вимірювальні процедури в загальному циклі.

3. Техніка номінальної групи.

 

Задача

Фірма "Лілея" має намір отримати 90 % приросту обсягу прода­жу за рахунок підвищення продуктивності праці. Виконання плану товарообігу очікується на 101,8 %. Кількість працівників збільшить­ся проти плану на 0,9 %.
Розрахуйте ступінь виконання завдання щодо приросту продук­тивності праці.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru