Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті (МАУП)

230 грн. (64 страницы) + 70 грн. итоговый тест = 300 грн. 

МОЖНО КУПИТЬ  ВСЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Контрольні питання до теми 1

1. Роль прийняття рішень в управлінні.

2. Зв'язок науки про прийняття рішень з іншими сферами знань.

3. Фактори, що впливають на прийняття рішень.

4. Типи умов при прийнятті рішень.

5. Причини невиконання рішень.

6. Суб’єкти прийняття рішень

7. Школи в управлінні.

8. Основні функції управління.

Контрольні питання до теми 2

1. Процесний підхід до прийняття рішень.

2. Ситуаційний підхід до прийняття рішень.

3. Сценарний підхід до прийняття рішень.

4. Технології прийняття рішень.

5. Стилі прийняття рішень.

Контрольні питання до теми 3 

1. Порядок роботи керівника при розробці рішень і при управлінні повсякденною діяльністю персоналу

2. Поняття та сутність проблемних ситуацій.

3. Поняття критерію у прийнятті рішень.

4. Сутність та значення вимірювань у прийнятті рішень.

5. Типи задач прийняття рішень.

6. Процес розробки рішень в складних ситуаціях.

7. Рівні ПР.

8. Форми розробки і реалізації УР.

Контрольні питання до теми 4 

1. Рішення по підвищенню ефективності управління.

2. Умови оптимальності управлінських рішень.

3. Причини, що перешкоджають прийняттю оптимальних управлінських рішень.

4. Якість управлінських рішень.

5. Умови та фактори оцінки якості управлінських рішень.

6. Причини невиконання рішень.

Контрольні питання до теми 5 

1. Методи «зняття» неоднорідності

2. Організаційні методи зменшення неоднорідностей

3. Критерії ефективності в умовах невизначеності

4. Оптимізація ризиків

5. Вплив паніки на управлінські рішення

6. Прийоми зниження негативних наслідків фактору невизначеності

7. Управлінські ризики при розробці управлінських рішень

8. Страхування управлінських ризиків

Задачі до теми 5

Задача 1 

Вибрати кращу альтернативу, якщо попит буде низьким, середнім, високим. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,3; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, PC=0,4, PB=0,5 .

Потужність виробництва
Окупність, млн.грн. при можливому попиті
Оцінка альтернатив за різними критеріями
Низька
Середня
Висока
apj
aoj
k(p/o)j
kmin max
kL
kB
1
2
3
4
5
6
Мала
8
9
12
 

Середня
6
8
10


Висока
5
4
14

 
Задача 2 

Вибрати кращу альтернативу, при можливих строках налагодження масового попиту. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,4; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, P0,5p=0,4, P1p=0,5, P1,5p=0,6.

Потужність виробництва
Виплати при можливих строках налагодження масового попиту, млн.грн.
Оцінка альтернатив за різними критеріями
негайно
через 0,5 роки
через 1 рік
через 1,5 років
apj
aoj
k(p/o)j
kmin max
kL
kB
1
2
3
4
5
6
a1 - перейти негайно
12
6
4
1
 

a2 - перейти через 0,5 років
6
8
3
2


a3 - перейти через 1 рік
1
2
5
7

 
a4 - перейти через 1.5 років
1
2
4
6

 
Задачі до теми 6

Задача 1

Підприємство за рік планує випустити 5 тис. одиниць продукції, яку відпускає партіями. Вартість одного налагодження обладнання - 60 грн. Вартість зберігання одиниці запасу продукції 5 грн. на рік. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 2 

Підприємство виготовляє кухонні раковини, купує необхідні відливки у ливарного заводу. Продукція проходить процес машинної обробки, шліфується, покривається емаллю та відвантажується на склади. Виробничий план підприємства щоденно становить 30 мийок або 4000 штук за рік. Кількість робочих днів – 250. Витрати підприємства на 1 мийку наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Витрати МП «Фортуна» на 1 кухонну мийку

Витрати

Умовні позначення
Сума, грн.
Витрати на придбання раковин-напівфабрикатів
C
20,0
Поточні витрати (в т.ч. процентні ставки, страхування, зберігання тощо)
З
2,5
Витрати на виконання замовлення (в т.ч. відвантаження, телефонні переговори, поштові витрати тощо)
Р
15,0

Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 3

Планом підприємства на рік передбачено виробити - 10 тис. деталей. Одна деталь коштує 12 грн., витрати на збереження однієї деталі за рік становлять 2,5 грн. Витрати на одне замовлення становлять 130 грн. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 4

Підприємство виготовляє стільці. Визначити до якого класу відносяться запаси. Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Дані про запаси підприємства

Найменування запасів

Вартість запасів на 1 стілець, грн.

Частка запасів на 1 стілець, %

Частка запасів з першого до вказаного у найменуванні, %

Віднесення запасу до класу

Деревина
3,00Фарби
1,00Пластик
0,30Упаковка
0,25Клей
0,30Етикетка
0,10Всього
4,95
100,00
х
х

Задачі до теми 7

Задача 1

Нехай одноканальна система масового обслуговування з відмовами представляє собою один пост повсякденного обслуговування для миття автомобілів. Замовлення – автомобіль, що прибув у момент, коли пост зайнятий, - отримує відмову в обслуговуванні. Інтенсивність потоку автомобілів λ=4 (автомобіль на годину). Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=1,2 годин. Потік автомобілів і потік обслуговувань є найбільш простими.

Потрібно встановити у встановленому режимі граничні значення: відносної пропускної спроможності q ; абсолютної пропускної спроможності А; імовірності відмови Pвідм.

Порівняйте фактичну пропускну спроможність системи масового обслуговування з номінальною, яка була б, якщо б кожен автомобіль обслуговувався точно 1,2 години і автомобілі слідували один за іншим без перерви.

Задача 2

Спеціалізований пост діагностики представляє собою одно канальну систему масового обслуговування. Кількість стоянок для автомобілів, що очікують проведення діагностики, обмежене і дорівнює 4 [(N-1)=4] . Якщо всі стоянки зайняті, тобто в черзі вже перебуває чотири автомобілі, то черговий автомобіль, що прибув на діагностику, у чергу на обслуговування не стає. Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8 (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).

Необхідно визначити імовірнісні характеристики поста діагностики, що працює у стаціонарному режимі.

Задача 3

Спеціалізований пост діагностики представляє собою одноканальну систему масового обслуговування. Нехай досліджуваний пост діагностики має необмежену кількість площадок для стоянки автомобілів, які перебувають на обслуговуванні, тобто тривалість черги необмежена.

Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8 (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).

Необхідно визначити фінальні значення наступних імовірнісних характеристик:

 • імовірності станів системи (поста діагностики);

 • середню кількість автомобілів, що перебувають у системі (на обслуговуванні і у черзі);

 • середню тривалість перебування автомобіля в системі (на обслуговуванні і у черзі);

 • середню кількість автомобілів у черзі на обслуговуванні;

 • середню тривалість перебування автомобіля у черзі.

  Задача 4

  Нехай n-канальна система масового обслуговування представляє собою обчислювальний центр з трьома (n=3 ) взаємозамінних комп’ютери для рішення задач, що надходять. Потік задач, що надходять до обчислювального центру, мають інтенсивність λ=2 задач на годину. Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=0,8 годин. Потік замовлень на рішення задач і потік обслуговування цих замовлень є найбільш простими.

  Необхідно розрахувати кінцеві значення:

 • імовірності станів системи (обчислювального центру);

 • імовірності відмови в обслуговуванні замовлення;

 • відносної пропускної спроможності системи (обчислювального центру);

 • абсолютну пропускну спроможність системи (обчислювального центру);

 • середньої кількості зайнятих комп’ютерів у обчислювальному центрі.

  Визначте, скільки додатково потрібно придбати комп’ютерів, щоб збільшити пропускну спроможність системи (обчислювального центру) в 2 рази.

  Задача 5

  Механічна майстерня заводу з чотирма постами (каналами) виконує ремонт малої механізації. Потік зіпсованих механізмів, що прибувають у майстерню, - паусоновський і має інтенсивність λ=2 механізми на добу, середній час ремонту одного механізму розподілено за показниковим законом і дорівнює t‾=0,25 доби. Припустимо, що іншої майстерні на заводі немає, і, значить, черга механізмів перед майстернею може зростати практично необмежено.

  Необхідно визначити наступні граничні значення ймовірностей характеристики системи:

 • імовірності станів системи;

 • середню кількість замовлень в черзі на обслуговування;

 • середню кількість замовлень, що перебувають в системі;

 • середню тривалість перебування замовлення в черзі;

 • середню тривалість перебування замовлення в системі.

                                                                             

                                                                             ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ   (140 ответов – 70 грн.)

  Question 1

  Наукова основа прийняття рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це:

  a. теорія прийняття рішень

  b. організація прийняття рішень

  c. методологія прийняття рішень

  Question 2

  Балів: 5

  Встановити відповідність між поняттями:

  • ситуація, або зумовлений внутрішньою діяльністю та навколишнім середовищем якісно визначений стан суб’єкта господарювання та його складових у даний період часу, що являє собою множину об’єктивно існуючих властивостей системи, які виражають фактичні явища та процеси – це:

  • системна діяльність керівників і персоналу управління в процесі розробки, прийняття і реалізації рішень – це:

  • суб’єкт економічної діяльності та різні аспекти його діяльності – це:

  • закони (закономірності) діяльності осіб, що приймають УР, її організаційні форми, технології і методи, принципи управління і організації праці, сутність і зміст рішень – це:

  • особа, яка приймає рішення – це:

 • Question 3

  Балів: 4

  Який принцип прийняття рішень визначає необхідність:

  • достатньої кількості надійних даних про ситуацію, яка змінюється, необхідної для підтримки ефективних зв’язків між управлінцями вищого рівня і більш низькими рівнями функціонуючих підрозділів підприємства

  • чіткого формулювання політики, стратегії і цілі для того, щоб вони дозволяли приймати рішення загального характеру, що стосуються нових видів діяльності, які виходять за межі сьогоденних потреб

  • забезпечення оптимального напряму дій організації. Без гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості

  • пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, що полегшує процес прийняття рішень, а також контролю за їх виконанням

 • Question 4

  Балів: 7

  Який аспект управлінського рішення:

  • проявляється в тому, що управлінські рішення повинні виходити із політичних задач центральних органів державної влади

  • полягає в дотриманні правових норм при підготовці, прийнятті і реалізації рішень, наданні управлінським рішенням форми нормативного акту у відповідності із встановленими правовими нормами, що регулюють відносини між людьми в процесі виробництва

  • передбачає прийняття мір з дотримання рівня організованості управління виробництвом у відповідності із його структурою і організацією процесу, а також з підвищення цього рівня

  • передбачає при розробці управлінських рішень проведення заходів по перетворенню соціальної структури колективу, науковій організації праці і стимулювання підвищення якості і продуктивності праці, підвищенню матеріального добробуту працівників, покращенню культурно-побутових умов їх життя, залученню працюючих в управління виробництвом і соціальним життям, збереженню оточуючого середовища

  • передбачає включення в управлінське рішення змістовних елементів, реалізація яких сприяє створенню в колективі відповідних психологічних умов праці, забезпечує необхідні форми ділового спілкування, тобто проявляється у створенні необхідного психологічного клімату в колективі

  • передбачає підпорядкування всіх рішень головним напрямкам розвитку економіки суспільства і господарського органу

  • проявляється в рішеннях, які викликали відхилення від нормального ходу виробництва та передбачає, що будь-яке управлінське рішення формує характер людини, її моральні установки

 • Question 5

  Балів: 3

  Відповідно до якої функції управлінських рішень:

  • управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємно пов’язує їх дії та необхідні ресурси у часі та просторі

  • забезпечення найбільш повної активізації окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей

  • виходячи з певної стратегії управління соціально-економічною системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи у рішення розробляється та ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати в певний строк

 • Question 6

  Балів: 26

  Які види управлінських рішень:

  • покликані забезпечувати досягненні найважливіших цілей, вирішення часткових завдань, виконання яких займає від кількох тижнів до кількох місяців

  • пов’язані із функціонуванням окремих підрозділів, виконанням окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання

  • приймаються для визначення стану і поведінки об’єкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня

  • спрямовані на вирішення питань поточного характеру

  • приймаються для виконання щоденних рішень

  • спрямовані на стабільне підвищення ефективності дій у перспективі, тому на етапі прийняття такого рішення може спостерігатись зворотній ефект-перевищення витрат над ефектом від виконаних робіт

  • передбачають негайне втручання до стану і розвитку об’єкта управління

  • базуються на аналогії з минулими успішними діями, приймаються за умови, що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд

  • приймається коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору

  • мають декілька різних варіантів дій, з яких вибирається оптимальний

  • пов’язані із прийняттям заходів стимулюючого характеру, мотивацією праці

  • встановлюють основні шляхи розвитку об’єкта управління на тривалий період часу

  • ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на “шостому почутті”, та передчутті, що вибір правильний

  • передбачають формування принципово-наукового варіанту

  • пов’язані з вирішенням загально-організаційних питань

  • ґрунтуються на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми

  • мають лише один варіант дій

  • пов’язані із питаннями, що стосуються всього персоналу

  • враховують найкраще співвідношення дій та їх ефективність, також можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення

  • передбачають розподіл функціональних обов’язків і поточне керівництво

  • приймаються, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів

  • сприймаються на віру, як аксіома, це може бути думка чи висновок експерта, фахівця, спеціаліста

  • приймаються. коли, результати не є визначеними, але імовірність кожного результату відома

  • спрямовані на забезпечення руху до поставлених перед підприємством завдань

  • приймаються для виконання тактичних цілей і вирішення поточних проблем (виконання до 1 року)

  • приймаються для досягнення стратегічних цілей підприємства (виконання - 1-5 років)

 • Question 7

  Балів: 16

  Яка вимога до управлінського рішення забезпечує встановлює необхідність:

  • визначення мети, чітко пов’язаної із стратегічними планами розвитку об’єкта управління

  • забезпечення оригінальності та неочікуваності рішень для конкуренту

  • встановлення конкретних, виражених у кількісних показниках, результатів розроблюваного рішення

  • зрозумілості рішення за формою

  • виключення з форми викладу непорозуміння або двоїстості у розумінні завдань, поставлених перед працівниками, які мають реалізувати рішення, давала можливість контролювати хід його виконання, вносити корективи

  • забезпечення можливості зміни, корекції рішення при зміні умов (ситуації)

  • відповідності рішень економічному критерію ефективності господарської діяльності - максимум прибутків при мінімумі витрат

  • забезпечення можливості контролю виконання рішень

  • забезпечення гарантії досягнення поставлених цілей з найменшими витратами

  • наявності цілей дії, задач підлеглим і порядку їх виконання, а також організації, мотивації, контролю, можливості визначати необхідні організаційні зміни в системі

  • розробки рішень з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління

  • наявності необхідної для підлеглих інформації

  • прийняття рішень вчасно у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів, з дотриманням строків підготовки, своєчасного доведення до виконавців та дієвого контролю виконання, забезпечення максимальної віддачі від потенційних можливостей в процесі реалізації управлінських рішень

  • врахування в рішенні всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозалежностей діяльності підприємств

  • розробки рішень виходячи із норм, не порушуючи їх, та виходячи з компетенції структурного підрозділу, апарату управління чи посадової особи

  • найбільш повного забезпечення досягнення поставленої цілі організації

 • Question 8

  Балів: 5

  Який підхід до прийняття рішень:

  • полягає у здійсненні прийняття рішень за окремими аспектами, виділеними за різним характером відносин між людьми, що виникають у процесі виробництва та піддаються цілеспрямованій зміні шляхом здійснення керуючих впливів

  • полягає у дослідженні об’єкта управління як системи

  • полягає в дослідженні системи діяльності і мислення (що вивчають дійсність), виходить із тих засобів і методів, техніки і технології, процедур і операцій, які складають структуру пізнавальної діяльності і задають основні форми її організації

  • полягає в тому, що дослідник виходить із того, що йому уже даний об’єкт дослідження, що він сам як суб’єкт протистоїть цьому об’єкту і застосовує до нього певний набір дослідницьких процедур і операцій, завдяки яким і отримує знання про об’єкт. Ці знання свого роду трафарети, шаблони або схеми, які накладаються на об’єкт і таким чином отримують його зображення , а разом з тим – вид і форму самого об’єкта

  • полягає у розробці спеціальних планів (програм), досягненні певних цілей, який забезпечує чітку узгодженість визначених систем заходів із поставленими цілями за рахунок проведення детального аналізу таких цілей, основних аспектів їх досягнення і безпосереднього включення до плану їх реалізації усіх аспектів виконання

 • Question 9

  Балів: 8

  Встановити відповідність між поняттями:

  • це сукупність практичних прийомів, методик і засобів впливу на керований об’єкт, які здійснюються на основі пізнання закономірностей управлінських процесів і використання відповідних правил і процедур – це:

  • комплекс взаємопов’язаних операцій, що виконують у певній послідовності і спрямовані на розв’язання конкретних завдань та досягнення поставлених цілей – це:

  • пошуку різних шляхів, способів рішення проблеми для досягнення поставлених цілей – ц

  • вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це:

  • частина процесу, яка представляє собою діяльність виконавця над певним видом інформації (зібрати дані, провести розрахунки, підготувати звіт, передавати документ на підпис тощо) – це:

  • комплекс заходів, спрямованих на досягнення відповідної мети з урахуванням оптимального використання ресурсів при визначених обмеженнях – це:

  • процес усвідомлення існування деякого виду проблеми з використанням особистого досвіду, аналізу даних і документів, громадської думки, думки управлінців та їх підлеглих – це:

  • сукупність взаємопов’язаних операцій - плани, що встановлюють рутинний метод підходу до майбутньої діяльності, певний регламент, функціонування апарату управління, детально вказують на порядок виконання необхідних дій – це:

 • Question 10

  Балів: 7

  Відповідно до яких організаційних підходів до прийняття рішень:

  • рішення приймаються тільки керівником

  • рішення приймається на користь більшості

  • управлінці заохочуються передавати відповідальність з прийняття рішень на найнижчий управлінський рівень, що сприяє зосередженню управлінців на основних питаннях, а не на деталях щоденних операцій

  • керівник опитує людей, що будуть задіяні у прийнятті рішень

  • якомога більша кількість рішень приймається керівними ланками управління

  • до прийняття рішень залучається значна кількість людей і шукається компроміс між усіма думками

  • один або більше службовців працюють разом над однією проблемою

 • Question 11

  Балів: 12

  Визначити послідовність основних етапів прийняття рішень:

  1. забезпечення робіт по виконанню рішення

  2. експериментальна перевірка альтернатив

  3. виконання рішення, контроль

  4. оцінка альтернатив зі сторони особи, яка приймає рішення

  5. попередній вибір кращої альтернативи

  6. виявлення та аналіз проблемних ситуацій

  7. виявлення повного переліку альтернатив

  8. оцінка результатів реалізації та узагальнення накопиченого досвіду

  9. вибір єдиного рішення

  10. вибір допустимих альтернатив

  11. формування цілей

  12. визначення етапів, строків та виконавців ПР

 • Question 12

  Балів: 7

  Встановити відповідність між поняттями: багато варіантів вирішення будь якої проблеми – це:

  • вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це:

  • правило порівняння і вибору альтернатив, що визначає економічний і соціальний ефект – це:

  • ресурсна результативність, отримана за результатами розробки або реалізації управлінських рішень в організації – це:

  • невідповідність бажаного (нормативного) і фактичного рівня або відхилення від очікуваного ходу подій – це:

  • запрограмований результат (бажана подія або певна її величина), який повинен бути досягнутий за допомогою відповідних дій – це:

  • показники, за числовим значенням яких при реалізації прийнятих рішень можна зробити висновки про ступінь досягнення поставлених цілей і рішення задач – це:

 • Question 13

  Балів: 3

  Який метод оцінки економічної ефективності управлінських рішень:

  • передбачає аналіз ринкової вартості управлінського рішення і витрат на управлінське рішення шляхом аналізу варіантів управлінського рішення для одного і того ж типу об’єкта, розроблених і реалізованих приблизно в однакових умовах

  • ґрунтується на оцінці безпосереднього ефекту від управлінського рішення при досягненні цілей, реалізації функцій, методів і ін. основними параметрами при оцінці економічної ефективності є стандарти (часові, ресурсні, фінансові і ін.)

  • ґрунтується на розрахунку ефективності виробництва в цілому і виділенні фіксованої (статистично обґрунтованої) частини

 • Question 14

  Балів: 3

  Встановити відповідність між поняттями:

  • ситуація, коли одна із сторін виграє за рахунок програшу іншої – це:

  • можлива небезпека, можливість виникнення в ході реалізації рішення несприятливих ситуацій і наслідків – це:

  • властивість об’єкта прийняття рішень, що виражається в його нечіткості, неясності, необґрунтованості, що призводять до недостатньої можливості для осіб, які приймають рішення, усвідомлення, розуміння, визначення його теперішнього та майбутнього стану – це:

 • Question 15

  Балів: 9

  При визначенні якого критерію раціонального вибору варіантів рішень із множини можливих:

  • із альтернатив вибирають ту, яка при самому несприятливому стані зовнішнього середовища має найбільше значення цінності альтернатив, або – відповідно до цього критерію рекомендується обирати таку з альтернатив, песимістична оцінка якої є найкращою

  • особа, яка приймає рішення, може оцінити вигоду (корисність) різних альтернатив і вибрати максимум “морального очікування”

  • орієнтуються на мінімізацію не стільки втрат, скільки жалкування з приводу упущеного прибутку

  • оптимальною вважається альтернатива із найбільшим середнім, або найбільшою сумою

  • вибирається альтернатива з найвищим досягнутим значенням цінності альтернативи, або з найбільшою оптимістичною оцінкою

  • у найбільш сприятливому для кожної окремої альтернативи випадку її цінність буде дорівнювати найбільшому із значень цінності альтернатив

  • максимакс і максимін поєднуються пов’язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив, або рекомендується обирати таку альтернативу, якій відповідає найбільша зважена песимістично-оптимістична оцінка

  • критерієм вибору слугує значення математичного очікування альтернативи

  • для кожної окремої альтернативи в найгіршому для неї випадку її цінність буде дорівнювати найменшому із значень цінності альтернатив

 • Question 16

  Балів: 14

  Який метод неформальної творчості:

  • враховує особливості діяльності мозку людини, що виробляє нові ідеї при виникненні нових асоціативних зв’язків

  • дозволяє підійти до вирішення проблеми за допомогою навідних питань та ґрунтується на попередньому складанні набору запитань, відповіді на які можуть сформувати новий підхід до вирішення заданих проблем

  • забезпечує висування незалежних ідей кожним членом групи, який погоджується з колективною оцінкою шляхом ведення кожним членом групи блокноту, у якому кожен член групи відображає своїх ідей, які виникають, з проблеми, що розглядається, оцінює їх і визначає, які з них можуть забезпечити найкраще вирішення завдання, формулює найбільш доцільні напрями дослідження на наступному етапі роботи, фіксує ідей, що прямо не пов'язані з основною проблемою, але розвиток яких може виявитися корисним для знаходження остаточного рішення

  • представляє собою багаторівневу процедуру анкетування експертів з різних сфер, які працюють ізольовано один від одного, з метою формування інформації, що відображає індивідуальні оцінки експертів, які можуть ґрунтуватися як на логічному аналізі так і інтуїтивному досвіді

  • ґрунтується на тому, що кожен експерт має набір ознак, які розміщують для кожного рішення в порядку переваги, отримані дані зводяться в таблицю і обробляються в ручну, або за допомогою методів математичної статистики

  • використовує прийоми та принципи як «мозкового штурму», так і методу аналогій та асоціацій, заснований на обговоренні різнобічних елементів і полягає у знаходженні потрібного рішення за рахунок подолання психологічної інерції, яка полягає в намаганні розв’язати проблему традиційним шляхом, уможливлює вихід за межу будь-якого конкретного способу мислення (дії) та значно розширює діапазон пошуку нових ідей унаслідок зображання звичного у незвичному вигляді та навпаки

  • є найбільш відомим і розповсюдженим методом генерування нових ідей шляхом творчої співпраці групи спеціалістів, представляє собою групове обговорення проблеми з метою отримання нових ідей і варіантів їх вирішення, є методом активізації творчого мислення, що побудований на створенні атмосфери, що сприяє народженню нестандартних думок та ідей

  • полягає в тому, що по кожному рішенню ставиться у відповідність ваговий коефіцієнт (коефіцієнт значимості)

  • реалізується шляхом порівнянь ознак кожного управлінського рішення і подальшої їх обробки

  • ґрунтується на заміні досліджуваного об’єкта, закони функціонування якого невідомі, на аналогічний об’єкт з уже відомими властивостями

  • один із різновидів колективної творчості, що відрізняється від «мозкового штурму» темпом проведення зборів з висунення ідей і наявністю доброзичливої критики у формі реплік і коментарів

  • використовується для знаходження найкращих варіантів рішення проблем шляхом залучення групи експертів, які раніше ніколи не працювали разом, але вміють добре вирішувати аналогічні проблеми та в процесі спільної роботи можуть генерувати власні ідеї, але потім, з урахуванням позиції колег, їх переглядати тобто сприймають висловлені ідеї не тільки на основі власного відношення до них, але і з урахуванням обстановки у групі

  • ґрунтується на можливості знайти рішення, змінивши напрям пошуку на протилежний традиційним поглядам, продиктованим логікою та здоровим глуздом

  • застосовується при великому об’ємі інформації, складностях її обробки або недостатності часу, ґрунтується на створенні людино-машинної системи розробки рішень, використовує більший інтелектуальний потенціал у виді програмного і інформаційного забезпечення підтримки рішень, дозволяє коригувати модель системи управління після кожного сеансу проведення гри

 • Question 17

  Балів: 10

  Встановити відповідність між поняттями:

  • методологія дослідження системи з метою визначення найбільш ефективних методів управління нею. полягає в розгляді всіх економічних явищ і процесів в їх взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості; виявленні характеру взаємозв’язків та емерджентних властивостей системи, встановленні ієрархічної взаємодії систем, чіткому формуванні цілей управління

  • призначена для аналізу ситуації, в яких зіштовхуються протидіючі сторони (дві або більше), кожна з яких переслідує свою мету, причому результат будь-якого заходу кожної із сторін залежить від того, яких заходів вживе супротивник

  • комплексна технологія підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень, в основі яких покладено аналіз окремо взятої управлінської ситуації

  • процес конструювання на ЕОМ моделі складної реальної системи, що функціонує в часі, і постановки експериментів на цій моделі з ціллю або зрозуміти поведінку системи, або оцінити різні стратегії, що забезпечують функціонування даної системи

  • призначені для пошуку екстремуму функції, тобто найкращого варіанту із множини можливих, вироблення оптимальних рішень, а також як приведення системи в найкращий (оптимальний) стан

  • вивчає ефективність виконання операцій в залежності від порядку надходження

  • призначені для дослідження сітьових структур і систем, є одним із найбільш універсальних засобів представлення інформації про специфіку протікання різного роду економічних, технічних, організаційних процесів і функціонування систем

  • розглядає різноманітні процеси в економіці як процеси обслуговування, тобто з точки зору задоволення вимог (запитів, замовлень, обставин)

  • дозволяє оцінити найбільш імовірний хід розвитку подій і можливі наслідки прийнятих рішень, передбачає створення технологій розробки сценаріїв, що забезпечують більш високу імовірність розробки ефективного рішення

  • складний комплекс заходів в якому задачі фінансового менеджера тісним чином переплітаються із задачами виробничого менеджменту і маркетингу для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції при мінімізації поточних витрат на обслуговування запасів


Рейтинг@Mail.ru