Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решены 14 задач по административному, муниципальному, налоговому праву

19.11.2012

Сегодня решены 14 задач по административному праву России и Украины, муниципальному, налоговому праву Украины. Задачи помещены в соответствующие разделы меню сайта РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ. Вы можете их заказать.

 

Задача №386 (Россия) (административное право)

Зимин и Соколов распивали в сквере спиртные напитки, на требование сотрудников милиции предъявить документы ответили отказом. Им предложили пройти в РОВД. Зимин сразу после этого предъявил паспорт и попросил составить протокол на месте. Соколов же опять не подчинился, вырывался, падал на землю, пытался убежать. В РОВД были составлены два протокола о неповиновении законному распоряжению сотрудника милиции, начальник РОВД подверг Зимина и Соколова административному штрафу.

Как следует классифицировать поведение Зимина и Соколова? Найдите нарушения законности.

Задача №387 (муниципальное право)

Директор департаменту міської ради був звільнений рішенням виконавчого комітету міської ради у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі. Директор департаменту звернувся до міського голови з проханням перевести його на посаду консультанта, однак голова відмовив, пояснивши, що така посада не передбачена штатним розписом. Директор департаменту оскаржив у суді рішення про звільнення з посади, наголосивши, що було порушено його конституційне право на рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування.

 Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь.

Задача №388 (муниципальное право) 

Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, прийняті більшістю голосів на пленарних засіданнях міської ради, а також розглядати запити й звернення депутатів міської ради.

 Чи відповідають дії голови районної державної адміністрації та міського голови вимогам законодавства?Який порядок та підстави дострокового припинення повноважень міського голови?

Задача №389 (муниципальное право) 

На сесії сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск у зв’язку з неможливістю проведення сесій ради й прийняття консолідованих рішень. Сільський голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.

 Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

Задача №390 (муниципальное право) 

У лютому 2007 р. громадянка С. звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати рішення сільської ради від 21 грудня 2006 р. № 7 «Про дострокове припинення повноважень сільського голови», рішення № 8 «Про призначення виконуючого обов’язки сільського голови» та зобов’язати сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було скликано секретарем ради, а також було порушено порядок підготовки сесії визначений регламентом сільської ради (повідомлення про проведення пленарного засідання 21 грудня 2006 р. без жодних проектів рішень їй було вручено увечері 20 грудня 2006р).

 Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії секретаря сільської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення сільської ради? Яке рішення має прийняти суд? 

Задача №391 (муниципальное право) 

Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування обласній державній адміністрації повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст і утворила власні виконавчі органи – Управління комунальною власністю та Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись з цим рішенням, вніс протест, в якому вказувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно ч. 1 ст. 142 Конституції України об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, мають перебувати в управлінні обласних рад.

Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?

Задача №392 (муниципальное право)

Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.

 Голова облдержадміністрації звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати дане рішення, оскільки воно ухвалене з порушенням вимог ч. 9 ст. 46 і ст. 47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на сесії.

 Проведіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії Харківської обласної ради? Яке рішення має ухвалити суд? 

Задача №393 (налоговое право)

Державне сільськогосподарське підприємство «Слобожанщина» отримало в якості спонсорської допомоги новий літак, що призначений виключно для спецобробки відповідних сільськогосподарських угідь. При оформленні документів (перша реєстрація в Україні цього літаку) виникло питання про сплату збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Керівник сільськогосподарського підприємства «Слобожанщина» відмовився сплачувати збір, мотивуючи своє рішення тим, що літак відноситься до сільськогосподарської авіації, а отже не є об’єктом оподаткування.

 Розв’яжіть ситуацію, давши обґрунтований висновок. Розкрийте основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Задача №394 (налоговое право)

Господарське товариство «Чиста вода» займається видобутком, фасуванням та реалізацією прісної й мінеральної води. При перевірці діяльності цього підприємства було встановлено, що спеціальний дозвіл наданий лише на видобування мінеральної води. Але зі слів керівника з'ясувалося, що свердловина з прісною водою не перевищує 10 метрів, тому спеціальний дозвіл на її видобуток підприємство не отримувало. На вимогу податкового інспектора були надані документи бухгалтерського та податкового обліку де містилася загальна інформація щодо видобутку, фасування та реалізації всієї вищевказаної продукції.

 Зробіть аналіз ситуації. Чи правомірні дії керівника підприємства?

Задача №395 (налоговое право) 

АТ «Хміль» виготовляє слабоалкогольні напої. На території підприємства розташована свердловина, вода з якої використовується в технологічному процесі виробництва. Свою продукцію АТ «Хміль» постачає суб'єктам оптової і роздрібної торгівлі та інколи реалізує у їдальні підприємства.

 Якими загальнодержавними зборами повинна оподатковуватись діяльність підприємства? Вкажіть порядок їх сплати.

Задача №396 (административное право)

Випускник вищого навчального закладу К. має юридичну освіту за рівнем спеціаліст за спеціальністю правознавство К. надає юридичні послуги громадянам. Виступає в суді як захисник по цивільним, кримінальним та адміністративним справам, зареєстрований як приватний підприємець по наданню вказаних послуг з метою отримання прибутку. Свою діяльність він здійснює на умовах сплати єдиного податку.

Однак органи Пенсійного фонду України при перевірці платежів обов’язкових страхових внесків стосовно К. склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 165-1 КУпАП за приховання суми доходу, яку він отримує як адвокат.

Кваліфікуйте дії зазначених осіб і дайте юридичний аналіз ситуації. Вирішіть справу.

Задача №397 (административное право)

Громадянин республіки Вірменія Амерханян Араик Хачикович звернувся до директора ООО „Юнона” Іванової Ніни Петрівни з проханням прийняти його на роботу. Не дивлячись на те, що Амерханян А.Х. проживав більше шести місяців в м. Одесі без паспорта та без реєстрації в ОВС, директор ООО прийняла його на роботу на посаду комерційного директора.

Завдання:

1. Надайте юридичну оцінку наведеної ситуації.

2. До якої відповідальності можуть бути притягнуті директор ООО Іванова Н.П. та Амерханян А.Х?

3. Складіть необхідні процесуальні документи.

4. Який орган чи посадова особа уповноважена розглядати дану справу.

Рейтинг@Mail.ru