Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решены 10 задач по административному, уголовному, аграрному, гражданскому процессуальному праву

24.12.2012

Решены 10 задач  по административному праву  России, гражданскому процессу, уголовному, аграрному праву Украины. Задачи помещены в соответствующие разделы меню сайта РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ. Любую из задач вы можете заказать.

 

Задача №431 (Россия) (административное право)

Глава администрации муниципального района принял решение о том, что за появление в общественных местах в нетрезвом виде на граждан будет налагаться административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Законно ли решение главы администрации района, если нет, то составьте проект протеста прокурора в порядке общего надзора.

 

Задача №432(Россия) (административное право)

Департаментом образования был объявлен конкурс на замещение вакантной должности  государственной гражданской службы ведущего специалиста. К претендентам на должность были сформулированы следующие требования: гражданство РФ, наличие общего трудового стажа не менее пяти лет, владение государственным языком Российской Федерации, наличие высшего профессионального образования по специальности «Педагогика», достигшие 25-ти летнего возраста, положительная характеристика с последнего места работы, отсутствие вредных привычек. Законны ли предъявленные требования?

 

Задача №433 (Россия) (административное право)

Лейтенанты Вооруженных сил РФ Н и З знакомясь с городом, куда были направлены после окончания военного училища, увидели проходивший на главной площади города митинг, где представители различных политический партий Думы. Лейтенант Н принял участие в митинге, выступил с критикой деятельности министра обороны. Лейтенант Н вошел в избранный оргкомитет по проведению общегородской забастовки, провести которую решили митингующие, если их требование не будут удовлетворены.

Проанализируйте данную ситуацию на основе действующего законодательства.

 

Задача №434 (гражданский процесс)

П. звернувся  до  суду  із позовом до С.  про визнання права
власності на 3/4 будинку в с.  Логачівці Харківського  району  та визнання частково недійсним заповіту його дружини.  Рішенням місцевого суду Харківського району  від  28  вересня 2009 р. Позов задоволено частково: за П. та С. шляхом затвердження мирової угоди визнано право власності на 1/2  будинку  за  кожним. Свідоцтво  про  право  на  спадщину  за заповітом визнане частково недійсним. При цьому підставою для задоволення позову суд  визнав досягнуту сторонами мирову угоду.

П. звернувся до апеляційного суду Харківської області з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судом, норм процесуального права. Розглянувши апеляційну скаргу апеляційний суд Харківської області постановив ухвалу про відмову у задоволенні апеляційної скарги та залишенні рішення суду першої інстанції без змін. 

У січні 2011 р. П. подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі П. просив суд скасувати зазначені судові рішення та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що порушення судом   норм процесуального   права  призвело  до  неправильного вирішення справи, а помилка допущена судом першої інстанції не була виправлена судом вищестоящої інстанції.

Визначте які норми процесуального права було порушені судом першої інстанції? Які повноваження мають суд апеляційної та касаційної інстанції щодо оскаржуваних рішень? Чи є підстави для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції?

 

Задача №435 (уголовное право)

Поляков, Лугов та Ордін після вживання значної кількості спиртних напоїв вирішили з'ясувати, хто краще з них стріляє. Поляков на прохання Лугова та Ордіна приніс із дому мисливську рушницю. Ордін намалював крейдою на сараї сусіда позначки, в які потрібно було влучити. Лугов першим вистрілив, але в позначку не попав. Куля, яка влетіла через вікно, влучила у сусіда, що знаходився в сараї, і спричинила йому тяжкі тілесні ушкодження.

 Чи містяться в поведінці Полякова, Лугова та Ордіна ознаки співучасті у злочині. Проведіть детальний аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак їх поведінки та порівняйте ці ознаки з ознаками співучасті у злочині. і

 

Задача №436 (уголовное право)

Шубін повідомив Юзенку про цінності, що знаходяться в будинку Крайового, і запропонував спільно викрасти їх. Юзенко схвалив цю пропозицію, однак сказав, що перед крадіжкою потрібно розробити детальний план. Шубін та Юзенко домовилися зустрітися через два дні та обговорити деталі майбутньої крадіжки. Однак Юзенко надумав самостійно цієї ж ночі викрасти зазначені цінності. Уночі він проник до будинку Крайового, якого якраз не було дома, але нічого цінного крім сейфа не знайшов. Відкрити його Юзенко не зміг і вирішив винести. Однак самотужки цього зробити не вдалося. Тоді він зателефонував своєму товаришу Іванову, який невдовзі прибув, і вони вдвох винесли сейф. У сейфі, як пізніше з'ясувалося, знаходилася велика сума грошей.

Чи можна визнати злочин таким, що вчинений у співучасті? Якщо так, то яка форма співучасті має місце та хто з названих осіб є співучасником? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача №437 (уголовное право)

Колбов, Солін та Бевз неодноразово протягом тривалого часу вчинювали озброєні напади на громадян із метою заволодіння їх майном. Колбов, Солін та Бевз завжди вчинювали злочини разом, виконуючи ролі співвиконавців.

 Чи можна їх злочинну групу визнати організованою? Розгляньте всі ознаки організованої групи.

 

Задача №438 (аграрное право)

Директор державного сільськогосподарського підпри­ємства «Батьківщина» затвердив акт про списання основних фон­дів - трактора Т-150 1993 р. випуску. В акті вказано, що задній міст трактора деформований, радіатор відсутній. У 2001 р. трак­тор піддавався капітальному ремонту. Причини деформації і від­сутності на тракторі деталей директором не з'ясовувались.

Який порядок списання з балансу сільськогосподарських підприємств будівель, споруд, сільськогосподарської техніки? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства ди­ректором підприємства "Батьківщина"?

 

Задача №439 (аграрное право)

Жителі м. Харкова Савченко та Моргун звернулися до райдержадміністрації с-ща Дергачі з заявою про виділення їм 250 га ріллі для організації фермерського господарства в с. Чер­каська Лозова. Савченко та Моргун у своїй заяві повідомили, що вони закінчили Харківський сільгоспінститут, мають на праві власності трактор і сільськогосподарський реманент і не тільки бажають, але й мають усі можливості створити фермер­ське господарство.

Не задовольнивши вимог заявників, райдержадміністрація повідомила, що вони повинні переїхати на постійне місце проживання разом із членами сім'ї в с. Черкаська Лозова, і тільки після двох років постійного проживання там можуть зве­рнутися з повторною заявою про виділення їм земельної ділян­ки розміром не більше 40 га.

Дайте письмову відповідь на такі запитання. Чи пра­вомірна відмова райдержадміністрації? Які права та обов'язки громадян при створенні фермерського господарст­ва? Який порядок створення фермерського господарства?

 

Задача №440 (аграрное право)

Окремі сільськогосподарські кооперативи при роз­гляді заяв своїх членів про вихід із кооперативу приймали наве­дені нижче рішення.

1.  Відпускати з кооперативу його членів тільки за умови передачі ними земельних часток в оренду цьому кооперативу.

2.   Задовольняти  прохання  про  вихід із  кооперативу тільки після закінчення сільськогосподарського року.

3.  Відпускати з кооперативу його членів лише у разі їх відмови одержати майновий пай у натурі.

Дайте висновок про законність та обґрунтованість даних рішень. У якому порядку член кооперативу може оскар­жити неправомірні рішення?

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru