Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решены 15 задач по гостроительсву (конституц.право), аграрному, земельному праву Украины

03.02.2013

Решены 15 задач  по государственному строительству и местному самоуправлению, аграрному, земельному праву Украины. Задачи помещены в соответствующие разделы меню сайта РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ. Любую из задач вы можете заказать.

 Задача №499 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням про його перереєстрацію через вихід зі складу партії. Центральна виборча комісія відмовила Шевченку, зазначивши, що партія може висувати кандидатом на пост Президента України як її члена, так і позапартійну особу, і запропонувала подати заяву про відмову від балотування. Шевченко звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на дії Центральної виборчої комісії та з вимогою здійснити його перереєстрацію.

 Яке рішення має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які підстави скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України передбачені законодавством?

 

Задача №500 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняв рішення про утворення постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призначив їх голів, а також надав право постійним комісіям вносити проекти нормативно-правових актів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутатська фракція Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні вимагала скасувати розпорядження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вважаючи, що він перевищив свої повноваження. Однак Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим відмовився виконувати вимоги депутатів і запропонував оскаржити його розпорядження у судовому порядку.

 Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чи відповідають вони вимогам закону? Як мають діяти депутати у цій ситуації?

Задача №501 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

 Обласною державною адміністрацією був підготовлений і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови "Про проведення невідкладних заходів та виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Василівка. Разом з ним була подана пояснювальна записка і супровідний лист. Наступного після надходження та реєстрації дня проект був переданий до відповідних управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України, які провели фахову і юридичну його експертизу. Завізований керівниками управлінь проект був переданий міністру Кабінету Міністрів України і включений ним до порядку денного чергового засідання уряду. З огляду на попередньо проведені експертизи проекту та вивчення його членами Кабінету Міністрів України постанова була прийнята без обговорення простою більшістю голосів членів уряду. присутніх на засіданні.

 У чому полягає відмінність між постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України? Чи дотриманий встановлений законодавством порядок підготовки і прийняття актів Кабінету Міністрів України?

Задача №502 (державне будівництво та місцеве самоврядування)

 На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.

 Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

Задача №503 (аграрное право) 

Громадянка П. працювала завідуючою свинофермою державного   сільськогосподарського   підприємства   "Дружба" Валківського р-ну Харківської обл. Наказом директора підпри­ємства її було переведено з посади завідуючої свинофермою на посаду завідуючої молочною фермою. На новій посаді вона зо­бов'язана щоденно бувати на трьох фермах, які знаходяться на відстані семи кілометрів одна від одної. У своїй скарзі, адресо­ваній голові райдержадміністрації, П. попросила відмінити на­каз директора, мотивуючи прохання тим, що через місяць вона має йти у відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами, через що їй заборонено виконувати роботу, пов'язану з роз'їздами.

Зробіть висновки щодо правомірності наказу директо­ра державного сільськогосподарського підприємства "Друж­ба". Які гарантії у сфері трудових відносин встановлені чин­ним законодавством України для вагітних жінок? Яким чином голова райдержадміністрації може вплинути на ситуацію?

Задача №504 (аграрное право) 

Член сільськогосподарського виробничого коопера­тиву М. вирішив вийти зі складу цього підприємства і створити фермерське господарство. Голова кооперативу обіцяв розраху­ватися з М. зерном восени, після збору врожаю та розрахунків з кредиторами, а виділити земельну ділянку для ведення фермер­ського господарства відмовився.

Чи мали місце порушення чинного законодавства в да­ній ситуації? Дайте письмову консультацію.

Задача №505 (аграрное право) 

Районна державна адміністрація при розгляді бізнес-плану сільськогосподарського кооперативу на наступний рік за­пропонувала: а) тепличний цех для вирощування квітів передати у відання районного відділу комунального господарства; б) май­стерню капітального ремонту техніки перепрофілювати; в) при­пинити виготовлення тари для овочевої продукції; г) звільнити всіх найманих працівників, а також знизити на 30% оплату праці робітників згаданих вище структурних підрозділів.

Які права та обов'язки сільськогосподарських коопера­тивів щодо організації підсобних виробництв та промислів? Чи правомірні пропозиції районної державної адміністрації щодо включення зазначених положень до бізнес-плану кооперативу?

Задача №506 (аграрное право) 

До правління СГК "Врожай" надійшла заява від ланко­вої С, яка просила нарахувати їй додаткові кошти як оплату за виробництво понадпланової продукції та керівництво ланкою. Правління кооперативу відмовило їй у додатковій оплаті за кері­вництво, мотивуючи це тим, що вона одержувала додаткову оплату на рівні з членами ланки, тому немає підстав для видачі їй суми оплати вдруге. С. оскаржила рішення правління загальним зборам кооперативу.

Яким має бути рішення загальних зборів кооперативу?

Задача №507 (аграрное право) 

Свинарка У., яка працює в ТОВ "Ударник", не вийш­ла на роботу  без  поважних причин.  Правління  товариства оштрафувало її на 40 грн і стягнуло вартість ваги тварин, що господарство втратило через те, що свині були цілий день не нагодовані.

Громадянка У. звернулась до комісії по трудових спо­рах, вказуючи, що її притягай до відповідальності незаконно і відшкодувати вартість ваги худоби вона не може, бо її середній заробіток становить 1205 грн.

Яке рішення має прийняти комісія?

Задача №508 (аграрное право) 

Після смерті Ш., який разом із сім'єю займався ве­денням фермерського господарства, належна йому земельна ді­лянка сільськогосподарського призначення, розташована на те­риторії України, за його заповітом перейшла у власність до племінника - громадянина Франції П. Після отримання спад­щини П. звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити дого­вір дарування отриманої ним земельної ділянки сільськогоспо­дарського призначення Я. - сину померлого Ш. Однак у посвід­ченні угоди йому було відмовлено, оскільки, за словами нотарі­уса, відчуження земель сільськогосподарського призначення заборонено законодавством. П. звернувся із відповідною скар­гою на відмову у вчиненні нотаріальних дій до суду.

Яке рішення має прийняти суд по скарзі? Які права що­до земель сільськогосподарського призначення мають іноземні громадяни? Дайте аргументовану відповідь.

Задача №509 (аграрное право)

Власник особистого селянського господарства Сидоренко звернувся до відділення комерційного банку з проханням відкрити йому банківський рахунок для обслуговування діяльності з продажу сільськогосподарської продукції.

Працівник банку повідомив Сидоренко, що згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 №280, для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, банки відкривають поточні рахунки за балансовим рахунком 2600, фізичним особам, що не здійснюють підприємницької діяльності – за балансовим рахунком 2620.

Посилаючись на вказану Постанову НБУ та на те, що Сидоренко буде отримувати гроші на рахунок від продажу сільськогосподарської продукції  працівник банку заявив Сидоренко що для відкриття рахунку йому потрібно зареєструватись як фізична особа підприємець.

Чи законні вимоги працівника банку?

Задача №510 (аграрное право)

Відповідно до статті 325 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) фізичні та юридичні особи є суб’єктами права приватної власності, які можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Згідно із Державним класифікатором України, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 №97, існують такі форми власності: приватна, державна корпоративна власність, державна власність, комунальна власність, комунальна корпоративна власність.

Рейтинг@Mail.ru