Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решены 11 задач по хозяйственному процессу, экологическому, аграрному праву Украины

15.02.2013

Решены 11 задач  по хозяйственному процессу, экологическому, аграрному праву Украины. Задачи помещены в соответствующие разделы меню сайта РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ. Любую из задач вы можете заказать.

 

Задача №514 (хозяйственнный процесс)

Спеціалізована акціонерна страхова компанія “Скіф” звернулася до господарського суду Запорізької області з позовом до акціонерного банку “Авто-ЗАЗ-банк” і Запорізького товариства з обмеженою відповідальністю “Пінта” про визнання  недійсним договору страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту, отриманого за договором від 13.06.2011 р. № 2-КР, що укладений внаслідок обману.

У судовому засіданні позивач згідно зі ст. 22 ГПК України заявив клопотання про доповнення підстав позову і вимагав визнання цього договору недійсним у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону, оскільки особа, яка його уклала, не мала на це повноважень.
Відповідач позовні вимоги повністю заперечував, вважаючи, що підстав для їх задоволення немає. Позивач при цьому посилався на проведену слідчим в особливо важливих справах УВС Запорізької області перевірку, в ході якої не виявлено порушень при укладенні спірного договору.

Які підстави звільнення від доказування в господарських справах. Чи є вони в даній справі?

 

Задача №515 (хозяйственнный процесс)

У вересні 2011 р. ВАТ “Універсал-Авіа” звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ “Спец АвіаІндустрія” про стягнення заборгованості за постачання електроенергії за договором оренди. Ухвалою господарського суду провадження у справі припинено на підставі п. 5 ч. 1 ст. 80 ГПК України сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових приміщень, згідно з п. 12.1 якого усі спори між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів. Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у постійно діючому третейському суді м. Харкова відповідно до його регламенту.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Харківської області скасовано, оскільки угода про передачу спору на вирішення третейського суду між сторонами укладена до порушення провадження у справі, що унеможливлює застосування положень п. 5 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Дайте правову оцінку діям суді в першої й апеляційної інстанцій. Вкажіть підстави й процесуальні наслідки припинення господарським судом провадження у справі.

 

Задача №516 (экологическое право)

Виробниче акціонерне товариство „Полімер” звернулося до районної державної адміністрації з клопотанням видати дозвіл на захоронення та знищення за межами міста промислових відходів та сумішей отруйних речовин. Районна державна адміністрація прийняла рішення про виділення 12 га земель для захоронення та утилізації промислових відходів і надання їх у користування AT „Полімер”.

Начальник управління земельних ресурсів області, встановивши факт надання земель у користування для зазначеної мети, виніс постанову про притягнення голови районної державної адміністрації до адміністративної відповідальності. Ця постанова була скасована головою обласної державної адміністрації.

Визначити коло суспільних відносин. Чи правомірні дії голови обласної державної адміністрації? Вирішити справу за її змістом.

 

Задача №517 (экологическое право)

До господарського суду звернулася громадська організація „Еколог” про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи щодо спорудження комплексу по збагаченню, упаковці та перевезенню цементу за кордон. У позові зазначалося, що вказаний об’єкт не пройшов громадську екологічну експертизу через відсутність сучасних технологій, які б виключали його негативний вплив на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Керівництво промислово-фінансової компанії обіцяло виправити ситуацію, але пройшло більше року і рекомендації громадської експертизи були проігноровані. Під час проведення державної екологічної експертизи ці пропозиції також не були враховані. Крім того, комісію по проведенню державної екологічної експертизи очолював керівник підрозділу управління екологічної безпеки області, який є одним із засновників названої промислово-фінансової компанії.

Визначити коло виниклих суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу по суті.

 

Задача №518 (экологическое право)

Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про стягнення платежів з гр. Бойка Ф. за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин.

У суді Бойко Ф. пояснив, що на земельній ділянці, яка виділена йому і передана для ведення фермерського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, є також запаси глини, гравію та піску, які він використовував для будівництва господарських споруд та шляхів. Такі ресурси, на його думку, він має право використовувати безоплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить земельний податок за передану в його власність землю.

Розкрити особливості даних правовідносин. Надати аналіз основних екологічних прав та обов’язків громадян. Вирішити справу за її змістом.

 

Задача №519 (аграрное право)

До статуту сільськогосподарського кооперативу (далі - СГК) "Боровський" рішенням правління кооперативу було вне­сено наступні положення:

1)  засідання правління кооперативу проводяться не рід­ше одного разу на місяць; рішення приймаються більшістю го­лосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління коо­перативу;

2)   голову кооперативу обирає  правління  2/3  голосів строком на 1 рік;

3)  на загальних зборах кооперативу не мають права го­лосу асоційовані члени та дійсні члени кооперативу, до яких протягом року було застосоване дисциплінарне стягнення.

Дайте обґрунтовану відповідь щодо правомірності рі­шення правління кооперативу.

 

Задача №520 (аграрное право)

 Громадяни Російської Федерації - К., його дружина та 16-річний син, переїхавши на постійне місце проживання  в Україну, вирішили займатися веденням сільськогосподарського виробництва. З цього приводу К. звернувся до юридичної кон­сультації.

Дайте консультацію щодо можливих форм ведення сільськогосподарського виробництва сім'єю К. (фермерське го­сподарство, сільськогосподарський кооператив, сільськогоспо­дарське АТ, особисте селянське господарство тощо).

Задача №521 (аграрное право)

Громадянин К. подав заяву до райдержадміністрації з проханням виділити йому 30 га ріллі, 15 га сінокісних земель для ведення фермерського господарства разом із сім'єю. Його заяву було задоволено, однак банк, до якого звернувся К. з про­ханням про надання 20 тис. грн. кредиту під заставу землі, від­мовив йому, мотивуючи це тим, що господарству не був вида­ний Державний акт на право власності на земельну ділянку.

Дайте обґрунтовану відповідь щодо правомірності від­мови банку.

Задача №522 (аграрное право)

Член СГК "Мир" Д. працювала дояркою протягом се­ми років, за цей час неодноразово заохочувалась правлінням за сумлінне виконання своїх трудових обов'язків. Розпоряджен­ням голови СГК вона була переведена на робоче місце свинар­ки, однак Д. відмовилася виконувати це розпорядження, поси­лаючись на те, що внаслідок травмування лівої руки неспромо­жна виконувати таку роботу.

Правління СГК розглянуло заяву Д. і постановило рі­шення: Д. перевести в рільницьку бригаду, а її чоловіка звіль­нити з посади бригадира рільницької бригади і перевести на мі­сце вівчаря.

Доярка Д. оскаржила розпорядження голови та рішення правління СГК "Мир" прокурору району, додавши до скарги медичну довідку, згідно з якою їй не рекомендовано виконання тяжкої фізичної праці.

Який порядок притягнення до дисциплінарної відповіда­льності членів СГК? Складіть проект протесту прокуророві району на розпорядження голови та рішення правління СГК "Мир ".

 

Задача №523 (аграрное право)

Директор державного сільськогосподарського підп­риємства "Сокіл" через скрутне матеріальне становище підприємства вирішив реалізувати частину майна, що перебувало на його балансі: сільський клуб, млин, вантажний автомобіль.

Який порядок реалізації майна державних сільськогос­подарських підприємств? На підставі яких майнових прав на­лежить майно державним сільськогосподарським підприємст­вам та сільськогосподарським підприємствам інших форм вла­сності?

 

Задача №524 (аграрное право)

Громадянин. Р. після отримання у приватну власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства зареє­

Рейтинг@Mail.ru