Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решены 6 задач по хозяйственному праву

02.12.2013

Решены 6 задач по хозяйственному праву. Задачи помещены в раздел ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО  меню сайта РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ. Любую из задач вы можете заказать.

  

Задача №693

Приватне підприємство “Стройбуд” звернулося до органу ліцензування з метою отримання ліцензії на проведення  будівельної діяльності. Підприємству було відмовлено у видачі  ліцензії на тій підставі, що подана заява про видачу ліцензії підписана особою, яка не мала на це повноважень.

Запитання:

1) Який орган здійснює ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов?

2) Чи правомірні дії органу ліцензування (яке рішення у  даному випадку повинен був прийняти орган ліцензування)?

3) Які підстави для прийняття рішення про відмову у  видачі ліцензії? За яких умов заявник може повторно звернутися до органу ліцензування з заявою про видачу ліцензії?

 Задача №694 

28 листопада 2011 р. АТ “Світанок” (позивач) звернулось з позовом до АТ “Насіння” (відповідача) про розірвання договору поставки насіння кукурудзи. Під час судового розгляду  справи були встановлені наступні обставини. 1 січня 2010 р. між позивачем та відповідачем був укладений договір, за умовами  якого відповідач був зобов’язаний постачати позивачу перед початком посівних сезонів (2011 – 2012 рр.) насіння кукурудзи. Договір укладений позивачем з метою забезпечення своїх постійних партнерів (сільськогосподарських підприємств) посівним  матеріалом та отримання від останніх за договорами поставки кукурудзяної муки, необхідної для власного виробництва.

У визначений договором термін (за 1 місяць до початку  посівного сезону 2011 р.) позивач не отримав насіння кукурудзи,  у зв’язку із чим неодноразово звертався до відповідача з листами  про відпуск насіння і, в кінцевому результаті, був змушений купувати насіння в інших суб’єктів господарювання для забезпечення своїх партнерів посівним матеріалом. Тільки після закінчення посівного сезону відповідач повідомив позивача про свою  готовність виконати зобов’язання за договором та відшкодувати  понесені позивачем збитки. Утім позивач відмовився від прийняття простроченого відповідачем виконання зобов’язання та направив йому пропозицію про розірвання договору. Відповідач не  погодився на розірвання договору та у своїй відповіді позивачу  зазначив, що останній неправомірно відмовляється від прийняття  запропонованого ним виконання, оскільки така відмова є оперативно-господарською санкцією, яка не передбачена в укладеному  між ними договорі. Зазначені обставини і стали підставою для  звернення АТ “Світанок” до суду.

Запитання:

1) Які правові наслідки несвоєчасного виконання господарсько-договірного зобов’язання? Чи правомірною є відмова  АТ “Світанок” від прийняття виконання зобов’язання?

2) У яких випадках сторона договору може розірвати  договір в односторонньому (позасудовому) порядку?

3) Яке рішення повинен постановити суд?

Задача №695

TOB «Світанок» звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення з ПП "Ранок" штрафних санкцій за неналежне виконання останнім господарсько-договірних зобов'язань через визнання недійсним статуту ПП "Ранок". Суд ухвалою від 26 квітня 2013 р. відмовив TOB «Сві­танок» у прийнятті позовної заяви.

Запитання:

1) Чи правомірно діяв суд?

2) Чи є визнання недійсними установчих документів гос­подарської організації підставою для визнання недійсними укла­дених нею господарських договорів та підставою для звільнення від відповідальності за їх неналежне виконання?

3) Чи є статут правочином? Визначте правову природу статуту та підстави визнання його недійсним.

Задача №696

ПП "Ніка", у відповідності до укладеного договору по­ставки, здійснило відвантаження на адресу TOB "Дельта" проду­кції виробничо-технічного призначення на суму 315 тис. грн., при цьому, частина продукції на суму 76 тис. грн. виявилась не­комплектною, в частині продукції на суму 14 тис. грн. були ви­робничі дефекти, крім цього в порушення умов договору постав­ки було здійснено недопоставку продукції на суму 168 тис. грн.

Запитання:

1) Якими нормативними актами передбачені вимоги до встановленого порядку прийому продукції виробничо-технічного призначення по кількості і якості?

2) Яка відповідальність передбачена діючим законодав­ством за порушення договору поставки в частині: несвоєчасної та неякісної поставки, недопоставки продукції?

3) Чи має право господарський суд зменшити розмір не­устойки передбаченої умовами договору поставки чи звільнити відповідача від сплати неустойки?

Задача №697

Між TOB "А" та TOB "В" було укладено договір купівлі-продажу канцелярських товарів. Проте ціну товару у до­говорі не було вказано.

Запитання:

1)     Які умови договору є істотними?

2)     Які правові наслідки відсутності у договорі істотних  умов?

3)     Чи є відсутність ціни у договорі підставою вважати його неукладеним?

Задача №698

Один з учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. Документи про реєстрацію цих змін в устано­вчих документах товариства були надані державному реєстрато­ру лише рік потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те що зміни по­дані із пропуском строку.

Запитання:

1) Чи правомірні дії реєстратора?

2) Протягом якого часу зміни до установчих документів повинні бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску цього строку?

3) 3 якого моменту другий учасник вважається таким, що набув прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін?

 

 

Рейтинг@Mail.ru