Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Нормативи праці (МАУП)

 

65 стор., 100 грн.

 

Задание 1
1. Що таке “праця”?
2. В чому різниця між роботою і працею?
3. В чому сутність змісту праці?
4. Які функції виконує людина в процесі трудової діяльності?
5. Що таке соціальна характеристика праці?
Задание 2
1. У чому полягає сутність нормування праці?
2. Які нормативно-правові документи впливають на розвиток наукових засад нормування праці?
3. У чому полягає мета Програми створення та оновлення національної нормативної бази з праці?
4. Визначте цілі й завдання технічного нормування праці. У чому полягає його необхідність для підприємств?
5. Що є об'єктом та предметом нормування праці?
Задание 3
1. Що таке тарифне нормування?
2. Що дозволить збереження централізованого розроблення норм праці?
3. Яка роль міжгалузевих і галузевих норм праці?
4. В чому полягає науково методичне забезпечення суб ’ єктів ринкових відносин з боку держаних органів управлінь?
5. Яких критеріїв потребує використання економічних норм у виробничому процесі?
6. Що необхідно зробити в рамках підприємства для підвищеного рівня нормування праці?
7. Які необхідні дії з боку керівництва підприємства для того щоб процес нормування був ефективним?
Задание 4
1. Що таке управління виробництвом і його складові?
2. Як здійснюється моделювання рухів і які основні проблеми при цьому виникають?
3. Як здійснюється метод аналізу математичних моделей руху?
4. На які складові розкладається трудова операція?
5. В чому полягають основні положення теорії „механіки людини”?
6. Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій?
Задание 5
1. Що таке управління виробництвом і які його складові?
2. Як здійснюється моделювання рухів і які основні проблеми при цьому виникають?
3. Як здійснюється метод аналізу математичних моделей руху?
4. На які складові розкладається трудова операція?
5. В чому полягають основні положення теорії „механіки людини”?
6. Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій?
Задание 6
1. Техніко-економічна сутність і зміст трудового процесу. Види трудових процесів.
2. Місце трудового процесу у сукупному виробничому процесі.
3. Взаємозв'язок трудового і виробничого процесів.
4. Загальні принципи і методи дослідження трудових процесів.
5. Чинники, що визначають ступінь диференціації трудового процесу.
6. Аспекти, що відображають поняття "трудова операція".
7. Сутність понять "метод праці", "трудові рухи", "трудові дії", "трудові прийоми", "комплекс прийомів", їх приклади.
8. Класифікація трудових рухів.
9. Визначення поняття "робоча поза".
10. Структура роботи з вивчення, проектування й упровадження передових прийомів і методів праці на підприємстві.
11. Методи і засоби дослідження трудових процесів.
Задание 7
1. Як класифікуються норми праці в сучасному виробництві?
2. Які Вам відомі основні індекси витрат робочого часу?
3. Як класифікуються норми витрат праці?
4. Як розрізняються норми на операцію за рівнем диференціації виробничого процесу?
5. Що необхідно зробити, щоб розрахунок трудомісткості продукції зробили по елементам виробів?
6. Як ґрунтуються норми за формою дії?
7. Чим відрізняється умовно-постійні норми від тимчасових норм?
Задание 8
1. Як класифікуються норми праці в сучасному виробництві?
2. Які Вам відомі основні індекси витрат робочого часу?
3. Як класифікуються норми витрат праці?
4. Як розрізняються норми на операцію за рівнем диференціації виробничого процесу?
5. Що необхідно зробити, щоб розрахунок трудомісткості продукції зробили по елементам виробів?
6. Як ґрунтуються норми за формою дії?
7. Чим відрізняється умовно-постійні норми від тимчасових норм?
 Задание 9

 1. Охарактеризуйте взаємозв’язок характеристик виробничих процесів. 
2. Що слід розуміти під методом нормування?
3. В чому полягає різниця між аналітичними і сумарними методами встановлення норм?
4. Які ознаки класифікації аналітичних методів?
5. Як на виробництві можна досягти рівної напруженості норм?
6. Що є вихідним документом обліком норм і трудомісткості?
7. Чим відрізняються норми від нормативів?
8. В яких випадках застосовується графо-аналітична обробка результатів спостережень?
Задание 10
1. Які два види за формою організації виробництва Вам відомі при багатоверстатному обслуговуваню?
2. Розкрити принципи організації багатоверстатного обслуговування.
3. Що є основною умовою при проведенні розрахунків кількості верстатів при багатоверстатному обслуговуванні
4. Для чого потрібно враховувати мікропаузи?
5. Які Ви знаєте типи обслуговування верстатів?
6. В яких випадках використовується теорія масового обслуговування?
7. Що є критерієм економічної ефективності при багатоверстатному обслуговуванні?
Задание 11
1. Які два види нормативних матеріалів Вам відомі в чому полягає відмінність між нормативами і типовими нормами?
2. Як класифікуються нормативи?
3. Що таке мікроелементні нормативи?
4. Хто повинен забезпечувати розробку і перегляд доповнення норм в умовах інноваційного розвитку?
5. Назвіть основні форми статистичної звітності в яких віддзеркалюється етап нормування праці?
Задание 12
1. Що таке ефективність?
2. Що слід розуміти під коефіцієнтом безпеки праці?
3. За допомогою яких показників оцінюється рівень культури виробництва?
4. Який економічний змісткоефіцієнту напруженості норм часу?
5. Що характеризує коефіцієнт раціональності прийомів праці?

6. За рахунок чого підвищується ефективність праці на виробництві?

 

 

Рейтинг@Mail.ru