Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Облік зовнішньоекономічної діяльності (МАУП)

100 стор., 200 грн.

 

Контрольні питання до теми 1

1. В чому сутність зовнішньоекономічної діяльності?

2. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності, їх коротка характеристика.

3. Види міжнародних операцій підприємства.

4. Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

5. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6. Державний контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності

 

Контрольні питання до теми 2

1. Порядок укладання міжнародних контрактів та їх реєстрація.

2. Правила “ІНКОТЕРМС” та порядок їх застосування.

3. Вплив умов, визначених Правилами “ІНКОТЕРМС” на відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку.

4. Який вплив на податковий облік має застосування Правил “ІНКОТЕРМС”.

 

Контрольні питання до теми 4

1. Дати визначення курсової різниці.

2. Як поділяються курсові різниці.

3. На яких рахунках відображаються курсові різниці.

4. Які витрати виникають під час купівлі іноземної валюти.

5. Як відображаються курсові різниці у формах бухгалтерської звітності.

6. Які документи необхідно оформляти під час купівлі іноземної валюти.

7. Дати визначення міжнародних розрахунків.

8. Акредитив це -......

9. Перелічити способи визначення балансової вартості іноземної валюти.

10. Класифікація іноземної валюти на території України.

 

Практичне завдання до теми 4

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют: 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

1. На поточний рахунок в іноземній валюті зараховано довгостроковий кредит в іноземній валюті в розмірі 20000 євро. Курс 1 євро = 6,10

2. Для розрахунків з іноземними постачальниками була придбана валюта (суму визначити за даними початкового сальдо). Курс МВБ – 1 євро 6.20, курс НБУ = 6,10. Підприємство здійснило всі необхідні платежі, придбана валюта була зарахована на поточний рахунок в іноземній валюті.

3. З поточного рахунку в іноземній валюті були перераховані кошти : а) заборгованість іноземному постачальнику - ?, б) нараховані проценти за кредит - ?, в) аванс іноземному постачальнику в сумі 2000 євро. Курс на дату перерахування 1 дол.= 5,12, 1 євро = 6

4. По всім операціям відображено курсові різниці.

 

Контрольні питання до теми 5

1. Документальне оформлення експортних операцій.

2. Характеристика митного режиму експорту.

3. Оподаткування експортних операцій.

4. Синтетичний облік експортних операцій.

5. Аналітичний облік експортних операцій.

6. Особливості експорту робіт та послуг.

7. Завдання обліку експортних операцій.

8. Визначення митної вартості товару.

9. Експорт – це...

10. Розвиток експорту залежить від......

 

Практичне завдання до теми 5

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют : 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

Іноземному покупцю була відвантажена готова продукція на суму авансу, що надійшов від іноземного покупця (суму визначити за даними початкового сальдо). При вивезенні продукції було нараховано мито за ставкою 15%, за митне оформлення – еквівалент 20 дол.США. Курс 1 дол..США =5.05, 1 євро = 6,02.

 

Контрольні питання до теми 6

1. Документальне оформлення імпортних операцій.

2. Характеристика митного режиму імпорту.

3. Синтетичний облік імпортних операцій.

4. Аналітичний облік імпортних операцій.

5. Оподаткування імпортних операцій.

6. Методика формування ціни імпортних товарів.

7. Особливості обліку авансів при імпортних операціях.

8. Методика розрахунку ПДВ при імпорті.

9. Імпорт це - ......

10. Перелічити основні види імпортних операцій.

 

Практичне завдання до теми 6

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют : 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

1. Від іноземного покупця надійшли товари по яким був сплачений аванс (суму визначити за даними сальдо на початок місяця). Підприємство нарахувало та сплатило з поточного рахунку в національній валюті: мито за ставкою 10%, за послуги по оформленню еквівалент 40 дол.США, ПДВ за ставкою 20%. Товари були оприбутковані на склад і визначена первісна вартість товарів. Курс 1 дол..США =5.05, 1 євро = 6,0

 

Контрольні питання до теми 7

1.Розкрити сутність бартерних операцій.

2. Основні вимоги до бартерної угоди.

3. Порядок митного оформлення бартерних операцій.

4. Поняття індикативної ціни.

5. Сутність справедливої вартості.

6. Звичайна ціна на продукцію.

7. Бухгалтерський облік бартерних операцій.

8. Податковий облік бартерних операцій.

9. Чи виникають курсові різниці при бартерних операціях.

10. Перелічити основні нормативні документи, які регламентують бартерні угоди.

 

Контрольні питання до теми 8

1. Давальницька сировина – це.....

2. Які операції належать до операцій з давальницькою сировиною

3..На якому рахунку обліковується ввезена для переробки давальницька сировина.Дати його характеристику.

4. На якому рахунку відображається виготовлена готова продукція з давальницької сировини.

5. Кому належить право власності на імпортну давальницьку сировину для виготовлення готової продукції.

6. Якою має бути питома вага сировини, що надається для виготовлення готової продукції.

7. На кого покладається контроль за виконанням операції з переробки давальницької сировини, яка була закуплена на митній території України.

8. Які платежі має сплатити український замовник під час вивезення для переробки давальницької сировини за межі митної території України.

9. Які платежі виконуються під час вивезення готової продукції за межі митної території України.

10. Пояснити методику розрахунку простого векселя та його погашення при операціях з давальницькою сировиною.

 

Контрольні питання до теми 9

1. Дати визначення консигнаційної операції.

2. Консигнант і консигнатор, їх обов”язки.

3. Функції консигнаційного складу.

4. Функції митного ліцензійного складу.

5. Митне оформлення ввезення і вивезення товарів.

6. Особливості договору комісії.

7. Особливості договору консигнації.

8. Що є спільного між договором консигнації та комісії.

9. Які рахунки використовують для обліку консигнаційних операцій. Дати їх характеристику.

10. Оподаткування консигнаційних операцій.

 

Контрольні питання до теми 10

1. Види кредитів.

2. Порядок документального оформлення кредитів.

3. Рахунки бухгалтерського обліку кредитних операцій.

4. Порядок обліку відсотків банку по кредитах.

5. Особливості податкового обліку кредитів у іноземній валюті.

6. Нормативно-правове регулювання лізингу.

7. Предмет лізингу.

8. Види лізингу.

9. Митне оформлення лізингових операцій.

10. Податковий облік лізингових операцій.

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (безкоштовно, за умови придбання контрольної роботи)

Question 1

 Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту:

               a. набуття дієздатності              

               b. набуття ними статусу юридичної особи       

               c. передбачення у статутних документах права здійснення зовнішньоекономічної діяльності        

Question 2

Контроль за зовнішньоекономічною діяльністю здійснює:

               a. НБУ  

               b. Державний митний комітет               

               c. Верховна Рада          

               d. всі відповіді правильні        

Question 3

 Згідно плану рахунків, розрахунки з іноземними постачальниками обліковуються на рахунку:

               a. 362   

               b. 622   

               c. 632   

Question 4

Згідно плану рахунків, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті враховуються на рахунку:

               a. 314   

               b. 334  

               c. 333   

Question 5

Згідно плану рахунків, розрахунки з іноземними покупцями обліковуються на рахунку:

               a. 371   

               b. 377   

               c. 362   

 

Question 6

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах визначаються:

               a. Декретом КМУ „Про систему валютного регулювання та валютного контролю”    

               b. Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”            

               c. П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”    

Question 7

Доставка товарів змішаним перевезенням – контейнери, пороми, трейлери, судна здійснюється за базисною умовою:

               a. DAF  

               b. FOB  

               c. EXW

               d. FCA  

Question 8

Перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом , продавець здійснює морське страхування :

               a. DEG  

               b. CIP   

               c. CIF    

               d. FAS   

Question 9

Продавець здійснює постачання, коли товар перейшов через поруччя судна в порту відвантаження, за що і оплачує витрати і фрахт:

               a. CPT  

               b. CFR  

               c. EXW

               d. FAS   

Question 10

Продавець несе всі витрати, які пов”язані з транспортуванням товару до місця призначення , за винятком у разі потреби і за будь-які збори в країні призначення . Морські перевезення виключаються:

               a. CIP   

               b. DES  

               c. DDU

               d. DEG  

Question 11

 Який термін покладає на покупця максимальні обов’язки:

               a. DDP  

               b. CPT  

               c. CFR   

               d. EXW               

Question 12

Товар поставляється до сухопутного кордону:

               a. FOB  

               b. CFR  

               c. FCA   

               d. DAF  

Question 13

 Платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних розрахунків називаються:

               a. вексель         

               b. девіз              

               c. документарний акредитив               

Question 14

За способом зміни акредитив буває:

               a. підтверджений         

               b. відзивний    

               c. переказний  

Question 15

За ступенем забезпечення акредитив буває:

               a. переказний

               b. відзивний    

               c. покритий

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru