Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Організація і технологія торговельної діяльності

 

120 стор., 120 грн.

 

Тема 1. Сутність, поняття і види торгівлі

Контрольні питання до теми 1

1. Визначення поняття “торгівельна діяльність”

2. Торгівля як вид підприємницької діяльності.

3. Проведіть документальне оформлення товароруху в торгівельній діяльності

4. Визначте правові аспектам торгівлі і торговельних відносин

5. Назвіть різновиди роздрібної торгівлі

Тема 2. Сучасний стан та розвиток світової торгівлі

Контрольні питання до теми 2

1.Розкрийте сутність світової торгівлі та її концепції

2. Назвіть етапи розвитку світової торгівлі

3. Назвіть форми світової торгівлі за специфікою регулювання

4 . Назвіть форми світової торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів

5. Регулювання світової торгівлі

6. Які перспективи та тенденції розвитку світової торгівлі?

7. Зовнішня торгівля України

Тема 3. Суть та значення управління товарним асортиментом в торгівельному підприємстві

Контрольні питання до теми 3

1. Який взаємозв’язок з потребою споживача щодо асортимент у продукції

2. Як проводиться формування асортименту в магазині роздрібної торгівлі?

3. Назвіть економічну сутність та види товарного асортименту.

4. Які методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Ви можете назвати?

5. Назвіть шляхи управління товарним асортиментом підприємства.

Тема 4. Формування доходів та витрат на торговельних підприємствах

Контрольні питання до теми 4

1. За якими групами можна класифікувати доходи в бухгалтерському обліку?

2. Як проводиться формування доходів на торговельних підприємствах?

3. Як проводиться формування витрат в торговельному підприємстві?

4. За якими групами и класифікують витрати?

Тема 5. Послуги підприємств оптової торгівлі

Контрольні питання до теми 5

1. Назвіть різноманітність послуг товарного ринку

2. Як проводиться облік на підприємствах оптової торгівлі?

3. Облік надходження товарів в оптовій торгівлі.

4. Який окремий облік платники податку мають вести при купівлі і продажу товарів.

Тема. 6 Сутнісні характеристики ринку. Товарний ринок – середовище маркетингу

Контрольні питання до теми 6

1. Розкрийте сутність та дайте характеристику ринку

2. Яка інфраструктура ринкового господарства в сфері торгівлі.

3. Еволюція поглядів щодо поняття „ринок”.

4. Назвіть функції ринку

5. Назвіть, які ознаки ринку і умови його функціонування

6. Назвіть структуру ринку і дайте характеристику її елементів

Тема 7. Торгово-підприємницька діяльність на товарному ринку

Контрольні питання до теми 7

1. Пропаганда, як одна із найважливіших елементів системи маркетингових комунікацій.

2. Назвіть форми пропаганди.

2. Аналіз простору якості

3. Модель ідеальної крапки і ідеального вектору.

Тема 8. Управління товарними запасами

Контрольні питання до теми 8

І. Розкрийте сутність оптового товарообороту та теоретично обґрунтуйте методи управління товарними запасами торговельного підприємства.

а/. Зокрема: оптовий товарооборот, товарні запаси.

2. Назвіть фактори, які впливають на розмір товарних запасів та їх оборотність.

5. Оптимізація управління товарними запасами.

6. Що собою представляє базова модель оптимального рівня запасів.

Тема 9. Економічні основи та види міжнародної торгівлі - Міжнародні відносини

Контрольні питання до теми 9

1. Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг.

2. Сутність платіжного балансу країни.

3. Міжнародна торгова політика і види міжнародної торгівлі.

4. Розкрийте сутність моделі міжнародної торгівлі: протекціонізм та вільна торгівля.

5. Міжнародне переміщення факторів виробництва.

6. Міжнародна спеціалізація виробництва.

7. Назвіть інструменти торгової політики.

8. Міжнародні організації по координуванню світової торгівлі.

9. Генеральна угода з тарифів і торгівлі.

10. Розкрийте сутність Бреттон-Вудська як систему та створення МВФ.

Тема 10. Торгівельний баланс

Контрольні питання до теми 10

1. Розкрийте сутність торгівельного балансу та назвіть його основні статті.

2. Розкрийте сутність платіжного балансу його суть та основні статті.

3. Назвіть принципи сальдування платіжного та торговельного балансів.

4. Який Ви бачите взаємозв’язок стану платіжного балансу з тенденціями розвитку економічного циклу.

Тема 11. Громадське харчування і його роль в народному господарстві

Контрольні питання до теми 11

1. Громадське харчування як специфічна галузь народного господарства.

2. Яка суттєвість і соціально-економічне значення громадського харчування?

3. Товарооборот громадського харчування: вигляди, склад і особливості.

4. Як провести планування обсягу товарообороту громадського харчування і його структури?

5. Яка методика планування надходження сировини і продуктів?

Тема 12. Організація торгово-технологічного процесу в магазині «Продтовари»

Контрольні питання до теми 12

1. Розкрийте сутність та принципи організації торгово-технологічного процесу магазину.

2. Які Ви зможете назвати шляхи удосконалення торгово-технологічних процесів в магазині.

3. На які групи можна розділити продовольчі товари за умов зберігання.

3. Назвіть показники ефективності використання торгової площі магазину.

4. Проведіть розрахунки ефективності використання торгівельної площі в магазині.

Тема 13. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

Контрольні питання до теми 13

1. Яке значення має упаковка товару при його реалізації?

2. Поняття упаковки товару та її види.

3. Які Ви можете назвати елементи упаковки товару?

4. Назвіть функції упаковки товару.

5. Який процес розробки упаковки товару? 

6. Яке значення має дизайн упаковки товару?

7. Розробка кольорової композиції упаковки.

8. Проведіть оцінку ефективності розробки упаковки.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru