Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Організація праці (МАУП)

 

 

100 стор., 130 грн.

 

Контрольная 1

1. Означають терміни " праця", "суб’єкт", "соціотехніка", "мотивація до діяльності", "організація".

2. Зміст законів "різноманітності" та "руху"

3. Специфіка законів управління

4. Зміст закону "енерції"

5. Зміст закону "рефлекторного характеру діяльності"

Конец формы

Реферат к теме 2

1. Карта трудового процесу та пропозиції щодо його оптимізації (посібник «Організація праці» автор Подоровская М.М.: МАУП, 2002)

2. Трудова діяльність людини в системі "людина-людина", специфіка.

3. Трудова діяльність в системі "людина-знакова система"

4. Інформаційна модель аналізу трудових процесів в управлінні, як метод раціоналізації праці.

Контрольная 2

1. Основні завдання організації праці.

2. Основні напрями організації праці.

3. Що таке «раціоналізація трудових процесів»?

4. Які існують складові трудового процесу?

5. Як класифікують предмети праці?

6. Типи взаємодії людини з предметом праці.

7. Види розподілу праці.

8. Мета економічного і соціально доцільного розподілу в процесі поділу праці.

9. Функції організації та обслуговування робочих місць.

10. Завдання атестації робочих місць.

Конец формы

Реферат к теме 4

1. Системодіяльнісний підхід до аналізу трудової діяльності

2. Оцінка ефективності трудової діяльності в управлінні

3. Раціоналістичний підхід до аналізу трудової діяльності

4. напрями досліджень наукової організації управлінської праці

5. Математичні основи соціологічних досліджень. (любая одна тема)

Задачи к теме 5

Задача. 1. Річний обсяг робіт слюсарно-складального цеху становить 540000 нормо/годин, з них слюсарно-складальні роботи становлять 320000 нормо/годин, а решта -монтажні. Визначити чисельність і професійний склад робітників цеху, якщо річний фонд робочого часу кожного робітника становить 1800 годин, рівень виконання норм праці слюсарями-складальниками становить 115%, а монтажниками - 112%. Яку необхідно мати інформацію, щоб визначити кваліфікаційний склад слюсарів-складальників?

Задача 2 . В механічному цеху запроваджено планово-запобіжне обслуговування робочих місць робітників-верстатників. Внаслідок чого скоротились втрати робочого часу у кожного робітника на 20 хв. Заходом охоплено 130 робітників, річний фонд робочого часу кожного робітника становить 228 днів або 1830 годин, рівень виконання норм праці 110%, середньомісячна заробітна плата 680 грн. Одноразові витрати на розробку і впровадження системи планово-запобіжного обслуговування становлять 3500 грн. Визначити економічну ефективність заходу щодо вдосконалення обслуговування робочих місць.

Задача 3 . У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства становила 780000 нормо/годин. Передбачається, що в наступному році в зв'язку з вдосконаленням організації праці загальна трудомісткість має знизитись на 10%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1780 годин за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв має зрости на 3%, виконання норм праці кожним робітником залишається незмінним і становитиме 115%. Визначити необхідну чисельність основних робітників-відрядників у звітному і наступному році. Визначити також чи відбудеться підвищення продуктивності праці? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Задачи к теме 6

Згідно приведеного в таблиці тексту спостережного листа зробити фотографію свого робочого часу та проаналізувати час виконання основної роботи. Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу як: Кв оснф,

де Тосн - час використання основної роботи,

Тф - фонд робочого часу приблизнол 7,8год.

Контрольная 7

1. Яка основна мета управлінської діяльності?

2. Основні напрями аналізу управлінської діяльності.

3. Рівні раціоналізації управлінської діяльності.

4. Підходи до раціоналізації процесів в управлінні.

5. Що таке регламентація управлінської діяльності?

6. Закони поведінкового підходу до раціоналізації управлінської діяльності.

7. Удосконалення особистої роботи спеціалістів та керівників.

8. Система тайм-менеджмент.

9. Види реглементів управлінської праці.

Конец формы

Задание 3, 4 к теме 8

Завдання 3.

Зробити розрахунок за умов:

Ширина приміщення – 3м,

Довжина – 6м, 

Висота – 2,85.

Завдання 4.

Зробити карту трудового процесу праці на будь-якої посаді. Проаналізувати карту згідно вимог, наведених у посібнику: «Справочное пособие по НОТ».

Реферат к теме 8


1. Методи раціональної побудови системи управління персоналом.

2. ЕКТС- єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, його зміст і використання.

3. Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалистів і технічних виконавців , його зміст і використання.

4. Алгоритм розробки посадових інструкції та приклади їх розробки

5. Підбір кадрів згідно посадових інструкцій (кваліметричний підхід)

6. Заходи, щодо покращення умов праці

7. Аналіз функціонального розподілу праці в управлінні

Контрольная 9

1. Що вивчає ергономіка?

2. Що означають терміни "трудова дія", "рух"?

3. Фізіологічні передумови раціоналізації трудового процесу.

4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових рухів.

5. Основні вимоги до раціоналізації робочих поз.

6. Вимоги до організації робочих місць.

Емоційно-психічний вплив на людину естетичних елементів оточення

Контрольная 12

1. Що таке працездатність?

2. Фактори діяльності, що викликають втому.

3. Причини функціональних змін в організмі людини.

4. Функціональні зміни в організмі людини.

5. Принципи раціоналізації режимів праці та відпочинку.

6. Соціально-економічна ефективність поліпшення режимів праці та відпочинку.

7. Які проблеми становлять комплексний підхід до підвищення працездатності людини?

8. Методи фізіологічних досліджень.

Билет №13

1. Планування організаційного оснащення робочими меблями.

2. Зміст посадових інструкцій та їх проектування.

3. Атестація робочих місць, порядок її проведення.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru