Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Організаційна культура (МАУП)

 

65 с., 120 грн.

 

Тема 1. Сутність, принципи та види організаційної культури

Контрольні питання до лекції 1

1. Джерела виникнення та формування організаційної культури.

2. Основні характеристики, ознаки, функції організаційної культури.

3. Зв’язок з теорією управління..

4. Фактори, які впливають на розвиток організаційної культури.

Тема 2. Організаційна культура у стосунках з діловими партнерами

Контрольні питання до лекції 2

1. Системний підхід в дослідженні організаційної культури.

2. Етичні засади у стосунках з діловими партнерами.

3. Організація та проведення переговорів.

Тема 3. Комунікативна культура

Контрольні питання до лекції 3

1. Види комунікацій та комунікативна компетентність керівника.

2. Культура і методика проведення ділових нарад.

3. Культура дискусії.

4. Форми критики.

Контрольні питання до лекції 4

1. Культура спілкування та ділове листування.

2. Спілкування через візитку.

3. Робота з відвідувачами.

4. Культура прийому на роботу і звільнення працівників.

ТЕСТ

Чи вмієте ви ефективно проводити нараду?

Один із важливих моментів в науковій організації праці керівника –організація підготовки та проведення наради. Ефективність наради залежить від того, наскільки правильно вона підготовлена і проведена. За допомогою цього тесту можна встановити ступінь вашої можливості ефективно організувати засідання. Обдумайте запропоновані нижче ствердження і для кожного виберіть той із чотирьох можливих варіантів відповідей, який ближче всього відповідає вашим уявам.

 

1. Корисно попередньо перевірять необхідність кожної наради, навіть коли вони були запропоновані заздалегідь. Якщо з’ясується, що у проведенні немає необхідності, нарада повинна бути відмінена.

2. Якщо на початку наради з’ясується, що учасники не готові до неї із-за неподаних своєчасно матеріалів або з якоїсь іншої причини, її треба перенести.

3. Краще наради проводити частіше, але з короткою повісткою дня, чим рідко, але з великою кількістю питань.

4. Першим пунктом в повістку денну краще включити ,вирішити яке можна найшвидше.

5. Доцільно разом з письмовим запрошенням на нараду, яке містить повістку денну, дати список його учасників.

6. В запрошенні, крім часу початку засідання, необхідно вказати і точний час його закінчення.

7. Найкраще проводити засідання в середині робочого дня

8. Попередньо визначені місця для учасників засідання створюють в ньому ділову атмосферу.

9. Якщо два прямих заступника директора без попередження не з’явились на засідання,воно через 5 хвилин після визначеного часу початку повинне бути перенесено на інший день.

10. Голова зборів повинен у вступному слові нагадати регламент, якщо навіть відомий всім.

11. Коли в нараді беруть участь керівники різних рангів, при обговоренні спірних питань слово надається підлеглим, а потім - їх безпосереднім керівникам.

Помітьте в графах вибрані вами відповіді:

 

майже завжди  

часто

іноді

майже ніколи  

1

 

 

   

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

 

Тема 4. Організаційна культура управлінської ланки підприємства

Контрольні питання до лекції 5

1. Особливості управлінського спілкування та моделювання управлінських рішень.

2. Методики визначення особистісних якостей працівника.

3. Культурно-виробничий потенціал працівника.

4. Культура керівника в моделях його поведінки.

Контрольні питання до лекції 6

1. Наукова організація праці.

2. Системне використання особистісних та групових якостей персоналу.

3. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва.

4. Контекстуальні навички персоналу.

5. Культура умов праці та її безпека

Тема 6. Національні особливості організаційної культури

Контрольні питання до лекції 7

1. Фактори міжнародного середовища, які впливають на організаційну культуру.

2. Моделі міжкультурних відмінностей.

3. Особливості формування організаційної культури в українських організаціях.

Творче завдання

“ Характеристика організаційної культури окремих країн “

Мета:

розкрити основні підходи щодо визначення сутності організаційних культур окремих країн;

набути навички аналізувати рівень організаційної культури, виходячи із особливостей національної культури.

Форма проведення: письмово (обмін файлами).

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал теми №6.

2. Для виконання завдання самостійно оберіть окрему країну.

Завдання для виконання: 1.

Завдання 1. Дати характеристику організаційної культури окремо обраної Вами країни, виходячи із особливостей національної культури (географічні, економічні, демографічні, суспільні, політичні, релігійні та інші особливості країни) згідно визначених параметрів ( за Г. Хофштеде)

Форма звітності для завдання 1.

Параметри

 

1. Дистанція влади

1.

2. Мужність-жіночість

2.

3. індивідуалізм-колективізм

3.

4. сприйняття невизначеност

4.

5. довгострокова-короткострокова орієнтація

5.

 

Тема 7. Сутність та особливості корпоративної культури

Контрольні питання до лекції 8

1. Поняття корпоративізму.

2. Типологізація господарчих організацій і особливості впровадження ними духу корпоративізму.

3. Соціальне партнерство та його практичне втілення.

Контрольні питання до лекції 9

1. Типологізація корпоративних культур.

2. Групи і підрозділи в організації.

3. Чинники формування команди.

Тема 8. Імідж корпорації

Творче завдання 2

“Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала”

Мета:

  • визначити роль іміджу працівника у формуванні іміджу організації;
  • набути навички у створенні особистого іміджу.

Форма проведення: письмово (обмін файлами).

Рекомендації до підготовки практичного заняття:

Завдання має бути виконано на прикладі своєї професійної діяльності.

Завдання для виконання: 1.

Завдання 1.

1. Основні вимоги до одягу ділової  людини.

Форма звітності для завдання 1

1.Назвіть вимоги до жіночого ділового одягу    

1.

2. .Назвіть вимоги до чоловічого ділового одягу.

2.

 

Завдання 2.

1. Одяг бізнесмена в неформальних робочих ситуаціях

Форма звітності для завдання 2 .

1.Аргументуйте Ваше розуміння неформальної ситуації

1.

2. Назвіть вимоги до жіночого неформального ділового одягу

2.      

3.Назвіть вимоги до чоловічого неформального ділового одягу

3.

Завдання 3.

Поза, жести, міміка як складові професійного іміджу ділової людини.

Форма звітності для завдання 3.

1.Тлумачення найвідоміших жестів в залежності від ситуації і культури країни        

1.

2.Які мімічні вирази необхідні професіоналу

2.      

3.Визначіть, наскільки відповідна поза є частиною адекватної поведінки

3.

 

Тема 9. Управління корпоративною культурою

Контрольні питання до лекції 11

1. Сутність управління корпоративною культурою.

2. Технократичне та інноваційне управління.

3. Революційна та еволюційна моделі корпоративної культури.

Контрольні питання до лекції 12

1. Програма розвитку корпоративної культури.

2. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації.

3. Сучасний світовий досвід формування корпоративної культури.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru