Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Основи економічної теорії - підсумкова робота 1 вар. (МАУП)

 

7 стор., 20 грн.

1. До складових економічної теорії не відноситься:
а) політична економія,
б) мікроекономіка,
в) статистика,
г) макроекономіка.

2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, це:
а) досконала конкуренція,
б) олігополія,
в) монополія,
г) монополістична конкуренція.

3. Якщо економіка знаходиться у фазі піднесення, то попит на робочу силу:
а) зменшується,
б) збільшується,
в) не змінюється.

4. Курс, якій встановлюється на валютній біржі, називається:
а) тіньовим,
б) державним,
в) офіційним ,
г) банківським.

5. До вад держави не відноситься:
а) недосконалість політичного процесу,
б) обмеженість контролю над державним апаратом,
в) макроекономічна нестабільність,
г) обмеженість інформації.

6. До витрат державного бюджету відноситься:
а) митні збори,
б) податки,
в) дотації,
г) доходи від власності.

7. Форма економiчноi інтеграції, за якою всі члени угруповування взаємно скасовують мито на товари та послуги, що надходять у сферу зовнішньої торгiвлi країн-учасниць, має назву:
а) економічний союз,
б) політичний союз,
в) зона вільної торгівлі,
г) митний союз.

8. Податок на додану вартість є:
а) прямим,
б) непрямим,
в) комбінованим,
г) місцевим.

9. До безробітних відносяться особи, які:
а) тимчасово не працюють через хворобу,
б) військові строкової служби,
в) жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною,
г) навчаються за направленням служби зайнятості.

10. Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Циклічне безробіття дорівнює 1.5%. Визначити фактичний рівень безробіття.

11. Циклічне безробіття визначається як різниця між:
а) різниця між фрикційним та структурним,
б) сума між природним та структурним безробіттям,
в) різниця між фактичним та природним,
г) сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.

12. До чинників існування нерівності у суспільстві не відноситься:
а) диференціація заробітної плати в залежності від освіти,
б) державний устрій,
в) нерівномірний розподіл власності на нерухоме майно,
г) особистий ризик.

13. Податкова система є прогресивною, якщо:
а) після виплати податків нерівність в суспільстві зростає,
б) після виплати податків нерівність в суспільстві зменшується,
в) багатий платить податками меншу долю своїх доходів, ніж це робить бідний,
г) зростає нерівність в доходах.

14. До зайнятих відноситься:
а) працівник, звільнений за власним бажанням,
б) особа, яка займається пошуком роботи,
в) студент денного відділення,
г) водій маршрутного таксі.

15. До міжнародної валюти не відноситься:
а) євро,
б) долар,
в) гривня,
г) екю.

16. Якщо ціна на товар зростає, то обсяг попиту на товар:
а) зменшується,
б) зростає,
в) не змінюється.

17. Приток вартостей у дану країну, з якою її резиденти повинні незабаром сплачувати, це стаття платіжного балансу, яка має назву:
а) дебет,
б) кредит.

18. Якщо економіка знаходиться у фазі спаду, то попит на робочу силу:
а) зменшується,
б) збільшується,
в) не змінюється.

19. Кількість безробітних у країні 1 млн.осіб. Робоча сила 50 млн.осіб. Визначити рівень безробіття

20. Ви вклали 2000 грн. в банк при річній ставці 4%. Скільки Ви одержите гривень через 3 роки?

21. Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень природного безробіття 9,5 %. Потенційний ВВП становить 300 млрд гр. од. Обчисліть фактичний ВВП.

22. Сума внесків до комерційного банку становить 40 млн. євро. Норма банківського резервування 0.2. Визначити суму надлишкових резервів.

23. Експорт товарів країни становить 38 млрд.євро. Імпорт товарів становить 40 млрд. євро. Визначити сальдо торгівельного балансу.

24. Номінальний ВВП дорівнює 160 млрд.євро. Дефлятор ВВП дорівнює 120%. Визначити реальний ВВП.

25. Номінальний дохід збільшився на 58%, рівень цін виріс на 12%. Як і на скільки змінився реальний дохід?

26. Розрахувати темп приросту ВВП у 2006 році по відношенню до 2005 року, якщо ВВП2005=40 млрд.дол., ВВП2006=50 млрд.дол.

27. Обов’язкові резерви комерційного банку складають 1 млн. гр.од. Депозити дорівнюють 5 млн.гр.од. Визначити норму обов’язкового резервування.

28. У короткостроковому періоді фірма виробляє 150 одиниць продукції. Середні змінні витрати = 7 дол., середні постійні витрати = 2 дол. Визначити сукупні витрати.

29. Попит та пропозиція на деякий товар задаються рівняннями:
Qd=1000-40P, Qs=500+20P, де Q- кількість даного товару, P- його ціна. Визначити рівноважну ціну та кількість.

30. Підвищення доходу споживача становить 10%. Зростання обсягу попиту споживача на товар А дорівнює 5%. Визначити еластичність попиту за доходом.

 

 

Рейтинг@Mail.ru