Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Основи римського приватного права (МАУП)

 

150 грн. 37 стр. 88 вопросов

 

Практичне завдання до теми 1

1. Які ви знаєте елементи римського права (jus)?

2. Назвіть принципи римського права.


3. Дайте характеристику римського приватного права.


4. Що таке рецепція римського приватного права?


5. Визначте етапи розвитку римського права?


6. Які ви знаєте джерела правотворення?


7. Яка відмінність приватного права від права народів?


8. Розкрийте зміст закону про цитування.


9. Які ви знаєте види імператорських конституцій?

Практичне завдання до теми 2

1. Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності.


2. У чому полягає сутність втрати та обмеження правоздатності?


3. Що таке громадянська честь?


4. Назвіть основні характеристики юридичних осіб.

 Практичне завдання до теми 3

1. Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності.

2. Що таке конкубінат?

3. З’ясуйте зміст батьківської влади.

4. У чому полягає відмінність між узаконенням та усиновленням?

5. Визначте поняття емансипації.

Практичне завдання до теми 4

1. Що таке колізія та кумуляція позовів?

2. Які ви знає те особливі засоби преторського захисту?

3. Назвіть форми захисту суб’єктивних прав.

4. Які відмінності особистих позовів від речових?

5. Яка відмінність екстраординарного процесу від формулярного?

6. У чому полягає відмінність позовної давності від законних строків?

7. Визначте сторони в цивільному процесі.

8. З’ясуйте підстави переривання позовної давності.

Практичне завдання до теми 5

1. Дайте загальну характеристику речових прав.

2. Визначте поняття та кваліфікацію речей.

3. Яка відмінність речового права від зобов’язального?

4. З’ясуйте поняття плодів та майна.

5 . З’ясуйте зміст права власності.

6 . Як пояснити поняття "манципаціо", "уступка права", "традиціо"?

7 . Визначте правомочності власника.

8 . У чому полягає спільна власність?

9 . Визначте поняття набуття права власності та припинення права власності.

10 . Назвіть позови про захист права власності.

11 . Що таке віндикація та необмежена віндикація?

12 . Суть негаторного позову.

13 . Як ви розумієте публіціанський позов?

Практичне завдання до теми 6

1. Що ви знаєте про володіння та похідне володіння?

2. З’ясуйте відповідальність добросовісного і недобросовісного володільця перед власником.

3. Як пояснити введення правового захисту володіння?

4. В яких випадках володіння захищалося позовом і як називався цей позов?

5. Визначте основні володільницькі інтердикти.

6. У чому полягає сутність володіння правом?

Практичне завдання до теми 7

1. Що таке право на чужі речі?

2. Дайте визначення поняття сільських земельних сервітутів.

3. Дайте визначення поняття міських земельних сервітутів.

4. Чим відрізняється емфітевзис від суперфіцію?

5. Дайте визначення поняття особистих сервітутів.

6. З’ясуйте зміст права застави.

Практичне завдання до теми 8

1. Визначте поняття зобов’язань та з’ясуйте їх види

2. У чому полягає зміст зобов’язань?

3. Що таке солідарні і часткові зобов’язання?

4. Дайте визначення поняття юридичних фактів та наведіть їх різновиди.

5. Що таке сторони в зобов’язанні?

6. Визначте підстави виникнення та дайте класифікацію зобов’язань.

7. У чому полягають правові наслідки невиконання або неналежного виконання зобов’язань?

8. З’ясуйте поняття вини та її форми.

9. Що таке відповідальність за чужу вину?

10. Як ви розумієте оновлення зобов’язань?

Практичне завдання до теми 9

1. Визначте волевиявлення як умову дійсності договору.

2. З’ясуйте структуру договору.

3. Визначте суттєві та додаткові елементи договору.

4. Дайте поняття законності договору.

5. Яка відмінність контрактів від пактів?

6. У чому полягає забезпечення договорів?

7. Яка відмінність реальних договорів від консенсуальних?

8. Які договори становлять групу реальних?

9. Що таке форма договору?

10. Визначте правові форми забезпечення договорів.

11. У чому полягають права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу?

12. Які ви знаєте підстави звільнення від відповідальності за невиконання договору?

Практичне завдання до теми 10

1. Дайте поняття виникнення приватних деліктів.

2. Що таке елементи приватних деліктів?

3. Визначте окремі види деліктів.

4. Які ви знаєте види позадоговірних зобов’язань?

5. З’ясуйте зобов’язання із безпідставного збагачення.

6. У чому полягають зобов’язання ніби з деліктів (квазіделіктів)?

7. Яка відмінність деліктів від квазіделіктів?

Практичне завдання до теми 11

1. Що таке універсальне і сингулярне спадкоємство?

2. Визначте умови дійсності заповіту.

3. Хто може бути спадкоємцем за заповітом?

4. Коли настає спадкування за законом?

5. У чому полягає спадкування з правом представлення?

6. Які дії слід вчинити для відкриття спадщини?

7. Якими є наслідки прийняття спадщини?

8.  Дайте визначення поняття фідеїкомісу.

Форма звітності для завданнь

Контрольні питання
 
Коротка відповідь на питання
 
1
 
2
 

 

 

 

              

 

Рейтинг@Mail.ru