Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Патопсихологія (МАУП)

 

150 стор, 100 грн.

 

Тема 1. Предмет і завдання патопсихології. Історія розвитку патопсихології

1. Перелічіть предмет та завдання патопсихології.

2. Назвіть вітчизняних засновників патопсихології радянського періоду.

3. Охарактеризуйте стан розвитку патопсихології в середині 20 сторіччя.

4. Опишіть способи впливу патопсихолога на психічний стан досліджуваного.

5. Дайте визначення поняттям: валідність, надійність, стандартизація.

6. Опишіть основні діагностичні підходи в патопсихології.

Тема 2. Загальна психопатологія. Основні поняття, які застосовуються в психопатології

1. Дайте порівняльну характеристику зрозуміти - етіологія та патогенез.

2. Охарактеризуйте співвідношення зрозуміти симптому і синдрому.

3. Опишіть загалом психічні розлади психотичного рівня.

4. Опишіть загалом психічні розлади непсихотичного рівня.

5. Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому одужання настає внаслідок усунення дії травмуючого фактора.

6. Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому симптоматика триває коротко та раптово зникає.

7. Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому патологічні зміни з годиною накопичуються.

8. Охарактеризуйте відмінності між негативною та продуктивною симптоматикою.

Тема 3. Розлади відчуття та сприймання

1. Охарактеризуйте роль патопсихолога у виявленні порушень відчуття та сприйняття.

2. Перелічите види психосенсорнних розладів.

3. Наведіть своїми словами критерії відмінностей істинних галюцинацій від псевдогалюцинацій.

4. Назвіть та охарактеризуйте методи дослідження розладів відчуття та сприйняття.

5. Охарактеризуйте відмінності між метаморфопсією та дереалізацією.

6. Опишіть види агнозій

Тема 4. Розлади уваги та пам'яті

1. Охарактеризувати психічний процес – увага

2. Дати визначення терміну – апрозексія

3. Назвати та коротко (в 2-3 реченнях) охарактеризувати методики дослідження уваги

4. Охарактеризувати психічний процес – пам’ять

5. Дати визначення терміну – амнезія

6. Описати відмінності конградної та фіксаційною амнезіями

7. Дати коротку порівняльну характеристику методик дослідження пам’яті.

Тема 5. Розлади мислення

1. Охарактеризувати психічний процес – мислення.

2. Перелічити рівні узагальнення.

3. Назвати та коротко (в 2-3 реченнях) охарактеризувати методики спрямовані на виявлення зниження процесу узагальнення.

4. Дати коротке визначення відмінностей ментизму від персеверацій

5. Дати визначення терміну – екстрасигнальні реакції

6. Перелічити та охарактеризувати методики, спрямовані на виявлення викривлення процесу узагальнення.

7. Навести коротко загальну класифікацію розладів мислення (зобразити графічною структурою).

8. Дати визначення парафренному маячінню та паранойяльному

Тема 6. Розлади вищих психічних функцій та розлади емоцій

1. Дати порівнювальну характеристику емболофазії та недорозвинення мови.

2. Дати порівнювальну характеристику мутизму та афазії.

3. Навести порівнювальну характеристику різних видів афазій.

4. Охарактеризувати психічний процес емоції

5. Дати кілька визначень стресу

6. Дати визначення афекту

7. Кількісні порушення емоцій

8. Якісні порушення емоцій

9. Охарактеризувати дослідження емоцій у хворого.

Тема 7. Розлади волі та потягів

1. Дати порівнювальну характеристику імпульсивних та патологічних потягів.

2. Дати порівнювальну характеристику булімії та абулії.

3. Охарактеризувати психічний процес волю.

4. Перелічити кількісні порушення волі.

5. Якісні порушення волі.

6. Охарактеризувати дослідження волі у хворого.

Тема 8. Розлади свідомості

1. Дати визначення поняттю свідомості.

2. Дати порівнювальну характеристику продуктивних і непродуктивних розладів свідомості.

3. Навести описово критерії порушення свідомості.

4. Дати порівнювальну характеристику онейроїду та делірію.

5. Дати порівнювальну характеристику аменції та сопорозного стану.

Тема 9. Розлади інтелекту (недоумство та слабоумство)

1. Дати визначення поняттю інтелекту

2. Дати визначення поняттю олігофренії

3. Перелічити особливості змін психічних процесів при порушенні інтелекту.

4. Перелічити особливості змін психічних процесів при органічних порушеннях.

5. Охарактеризувати використання методів дослідження інтелекту.

6. Охарактеризувати поняття IQ коефіцієнту інтелекту.

7. Порівняти між собою методики Векслера та Равена.

Тема 10. Порушення розвитку особистості

1. Навести задачі дослідження особистості.

2. Дати визначення поняттю особистості.

3. Дати визначення поняттю акцентуації особистості.

4. Дати визначення поняттю психопатії.

5. Охарактеризувати поняття рівня домагань та описати методики для його вивчення.

6. Охарактеризувати поняття самооцінки та описати методики для її вивчення.

7. Навести порівнювальну характеристику методик Леонгарда-Шмішека та ПДО Личко.

8. Назвати та охарактеризувати методику, яка може використовуватись не тільки для дослідження особистості а й емоційних станів.

9. Охарактеризувати поняття амбіквальний тип.

10. Навести власні міркування щодо вибору методик дослідження особистості.

Тема 11. Патопсихологічні порушення при окремих психічних захворюваннях І

1. Перелічити, що може спостерігатись у хворого при параноїдних розладах.

2. Перелічити, що може спостерігатись у хворого зі зниженням енергетичного потенціалу.

3. Описати характерні порушення мислення при шизофренії.

4. Описати загальні порушення психічних процесів при шизофренії.

5. Описати загальні порушення психічних процесів при МДП.

6. Описати загальні порушення психічних процесів при епілепсії.

7. Описати загальні порушення психічних процесів при олігофренії.

8. Описати загальні порушення психічних процесів при органічних захворюваннях.

9. Описати загальні порушення психічних процесів при старечому слабоумстві.

Тема 12. Патопсихологічні порушення при окремих психічних захворюваннях ІІ.

1. Навести критерії психопатії.

2. Дати порівнювальну характеристику психопатій та акцентуацій.

3. Описати загальні порушення психічних процесів при психопатії.

4. Описати загальні порушення психічних процесів при неврозах.

5. Перелічити очікувані зміни психічних процесів при психогенних захворюваннях.

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru