Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Педагогіка (МАУП)

 

90 стор., 80 грн.

 

Тема 1. Загальні засади педагогіки, її місце і роль у підготовці спеціаліста
Завдання до теми 1
1. Предмет, завдання, категорії педагогіки.
2. Теоретичні основи розвитку, виховання та формування особистості.
3. Розкрийте логіку та методику науково-педагогічних досліджень.
4. Загальні основи цілісного педагогічного процесу.

Тема 2. Дидактика – теорія освіти і навчання
Завдання до теми 2
1. Дидактика: сутність, завдання, основні категорії.
2. Генезис дидактики.
3. Дидактичні аспекти змісту освіти в Україні.

Тема 3. Методологічні основи процесу навчання
Завдання до теми 3
1. Сутність, структура процесу навчання в педагогічному процесі.
2. Закономірності та принцип процесу навчання.
3. Діяльність суб’єктів викладання та учіння в навчальному процесі.

Тема 4. Види та організаційні форми навчального процесу
Завдання до теми 4
1. Види навчання у вищій школі: сутність, основний зміст.
2. Лекція – основна форма вузівського навчання.
3. Практичні заняття у вузі.

Тема 5. Засоби та методи процесу навчання
Завдання до теми 5
1. Засоби навчання: дефініція, класифікація.
2. Сутність, функції, специфіка класифікації методів навчання.
3. Зміст основних груп методів навчання, з точки зору оптимізації навчального процесу.

Тема 6. Науково-методологічні основи виховного процесу
Завдання до теми 6
1. Загальна характеристика виховання як соціального явища і процесу.
2. Закономірності та принципи процесу виховання.
3. Основні напрямки змісту виховання молоді.

Тема 7. Організаційні форми виховання
Завдання до теми 7
1. Науково-методологічні основи форм виховання.
2. Специфіка, класифікація форм виховання.
3. Масові (колективні) форми виховання.

Тема 8. Методи виховання і самовиховання спеціаліста
Завдання до теми 8
1. Сутність, структура, проблема класифікації методів виховання.
2. Основний зміст загальних методів виховного процесу.
3. Методи самовиховання майбутнього фахівця.

Тема 9. Колектив, соціальна група в системі виховання
Завдання до теми 9
1. Колектив – вагомий засіб ефективної діяльності особистості.
2. Соціальна група: специфіка, ситуаційно-психологічні аспекти.

3. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання.

 

Рейтинг@Mail.ru