Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Питання до ДЕК-2 (МАУП) облік і аудит

60 грн., 21 стр.


 1. Основні положення П(C) БО 16 «Витрати»
 2. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.
 3. Назвати елементи витрат та статті калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
 4. Навести приклади загальновиробничих витрат та назвати принципи їх розподілу та включення до собівартості.
 5. Напрями класифікації витрат, назвати принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що належать до витрат періоду.
 6. Класифікація аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».
 7. Охарактеризувати особливості побудови обліку зведення елементів витрат за методом повних витрат.
 8. Дати характеристику рахунків з обліку доходів, витрат та фінансових результатів.
 9. Охарактеризувати взаємозв’язок нормативного методу із позамовним та попередільним методами обліку витрат.
 10. Особливості відображення в Балансі окремих оборотних активі в - запасів.
 11. Система «стандарт-костинг» як метод обліку прямих витрат.
 12. Порядок вивчення аудитором системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур.
 13. Побудова обліку витрат за однопередільним варіантом.
 14. Зміст та основні напрями внутрішнього контролю та аудиту.
 15. Мета, завдання і процедури аудиту витрат і собівартості продукції.
 16. Охарактеризуйте основні положення П(С)БО 15 «Дохід».
 17. Визначення точки беззбитковості в умовах виробництва кількох видів продукції.
 18. Навести алгоритм визначення оптимальної партії поставок.
 19. Навести алгоритм правильного встановлення ціни на продукцію, роботи, послуги.
 20. Навести відмінності між поняттям «довгострокова нижня межа ціни», « короткострокова нижня межа ціни», «трансфертна ціна».
 21. Сутність контролю доходів та прибутків підрозділів підприємства.
 22. Розкрити роль планування як однієї з основних функцій управління.
 23. Сутність маржинального доходу.
 24. Облік основних засобів, їх оцінка та переоцінка.
 25. Сутність та передумови запровадження нормативного обліку витрат.
 26. Компоненти та елементи фінансових звітів, що підлягають аудиту.
 27. Розкрити сутність норм і нормативів матеріальних витрат для розрахунку собівартості продукції.
 28. Аудит капітальних вкладень.
 29. Навести алгоритм визначення обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного прибутку.Рейтинг@Mail.ru