Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Право соціального та пенсійного забезпечення (МАУП)

100 грн., 79 с.


Завдання 1

1. Наведіть приклади використання громадянами України права на соціальний захист.

2. Складіть таблицю “Функції права соціального забезпечення України”.

3. Наведіть приклади ситуацій, в яких виникають правовідносини, що регулюються правом соціального забезпечення.

4. Складіть схему “Ознаки правовідносин, що складають предмет регулювання права соціального забезпечення”.

5. Наведіть приклади локальних нормативно-правових актів, які містять норми права соціального забезпечення.

6. Складіть табличку “Класифікація принципів права соціального забезпечення”.

 

Завдання 2

1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп и та прожитковий мінімум для них в даний час

2. Мінімальна заробітна плата в даний час

3. Мінімальна пенсія в даний час

 

Завдання 3

1. Наведіть приклади видів соціального забезпечення, що надаються за рахунок асигнувань з бюджету.

2. Складіть табличку “Установи, які здійснюють недержавне соціальне страхування в Україні”.

 

Завдання 4 

1. Чи можна розглядати закон про державний бюджет України на поточний рік як джерело права соціального забезпечення

2. Наведіть приклади локальних нормативно-правових актів, які містять норми права соціального забезпечення.

 

Завдання 5

1. Уповноважені державою органи як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин.

2. Дайте визначення поняттю “сімя” та “член сімї” у праві соціального забезпечення.

 

Завдання 6

1. Теорії соціально-забезпечувальних правовідносин.

2. Чи можуть виникнути соціально-забезпечувальні правовідносини з такого факту як договір.

3. Наведіть приклади фактичних юридичних складів, що породжують соціально-забезпечувальні правовідносини.

 

Завдання 7

Дайте визначення:

1. Непрацездатність: поняття, види, причини, порядок підтверджен-ня.

2. Тимчасова втрата працездатності: причини, порядок підтвердження.

3. Загальне захворювання та каліцтво, не пов’язане з виконанням трудових обов’язків.

4. Втрата працездатності внаслідок професійного захворювання та нещасного випадку на виробництві.

 

Завдання 8 

1. За якими ознаками соціальні пільги можна відрізнити від інших подібних.

2. Адресний принцип пільгового забезпечення.

3. Чи передбачено відповідальність за порушення права особи на пільгу.

4. Наведіть приклади соціально-трудових пільг; пільг на оплату житлово-комунальних послуг; ін.

5. Складіть табличку “Класифікація соціальних пільг”.

 

Завдання 9

1. Як тлумачиться в чинному законодавстві України поняття “дитина-сирота”?

2. Чому малозабезпеченість розглядається як нестраховий соціальний ризик?

3. Чи може особа одночасно отримувати кілька державних соціальних допомог?

4. Складіть табличку “Допомоги дітям-інвалідам”

 

Завдання 10 

1. Відмінність пенсійного права від інших галузей права

2. Наведіть приклади норм чинного законодавства України, які можна розглядати як гарантії права на пенсію.

 

Завдання 11

1. Пенсійний вік за законодавством інших країн.

2. Чи має право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника особа, що спричинила смерть годувальника?

3. Відмінність пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання та внаслідок професійного.

4. Наведіть приклади юридичних фактів, що можуть бути підставою для припинення виплати пенсій.

5. Складіть табличку “Види страхових пенсій”.

6. Чи обмежується розмір спеціальних пенсій за чинним законодавством?

7. Відмінність пенсії за віком у солідарній системі та спеціальної пенсії за вислугу років.

8. Особливості пенсійного забезпечення шахтарів в Україні.

9. Наведіть приклади норм чинного законодавства про соціальне забезпечення суддів в Україні.

10. Складіть табличку “Особи, що мають право на пенсію за особливі заслуги”.

 

Завдання 12

1. Як співвідносяться поняття “трудовий стаж” та страховий стаж”

2. Чи передбачено чинним законодавством пільгове обчислення стажу

3. Як підтверджується стаж осіб, які працювали за трудовим договором у роботодавця – фізичної особи?

Рейтинг@Mail.ru