Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Правознавство - Модульний контроль (МАУП)

 

15 грн.

 

Question 1
Балів: 1
Яка з названих наукових концепцій розглядає як причину походження держави економічний розвиток суспільства (людства):
Виберіть одну правильну відповідь
a. історико-матеріалістична (марксистська)
b. психологічна
c. теологічна
d. патріархальна
Question 2
Балів: 1
Форма держави, що відображає спосіб організації вищої державної влади має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. форма державного правління
b. форма державного устрою
c. форма державного режиму
d. форма державної структури
e. форма політичного режиму
Question 3
Балів: 1
При якій формі державного правління уряд очолює глава держави?
Виберіть одну правильну відповідь
a. президентська республіка
b. унітарна держава
c. конституційна монархія
d. авторитарна держава
e. змішана республіка
Question 4
Балів: 1
Республіка при якій глава держави не може впливати на склад і політику уряду, який формується виключно парламентом і підзвітний лише йому, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Президентська республіка
b. Змішана республіка
c. Парламентська республіка
d. Соціалістична республіка
Question 5
Балів: 1
Предметом правового регулювання є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. об`єктивні закономірності природи
b. норми права
c. суспільні відносини
d. моделі соціальної поведінки
Question 6
Балів: 1
Нормативно-правовий акт — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система правових норм, що встановлюються чи санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин
b. санкціоноване державою правило поведінки
c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові норми
Question 7
Балів: 1
Які з названих елементів входять до структури системи права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підзаконний нормативний акт
b. інститут права
c. правові відносини
d. правопорушення
Question 8
Балів: 1
Які з норм встановлюються об’єднаннями громадян і регулюють відносини в них:
Виберіть одну правильну відповідь
a. звичаєві
b. релігійні
c. корпоративні
d. правові
e. політичні
Question 9
Балів: 1
Які акти може видавати глава Української держави?
Виберіть одну правильну відповідь
a. укази
b. декрети
c. постанови
d. закони
e. прокламації
Question 10
Балів: 1
Які з перелічених нижче прав і свобод відносяться до категорії економічних?
Виберіть одну правильну відповідь
a. право на відпочинок
b. свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості
c. право на працю
d. право на страйк
e. право на підприємницьку діяльність
Question 11
Балів: 1
За формою державного устрою Україна є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Унітарною державою
b. Демократичною державою
c. Федеративною державою
d. Парламентською республікою
e. Президентською республікою
Question 12
Балів: 1
Активне виборче право громадяни України набувають з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 16 років
b. 18 років
c. 25 років
d. 21 року
Question 13
Балів: 1
За формою державного правління Україна:
Виберіть одну правильну відповідь
a. змішана республіка
b. президентська республіка
c. парламентська республіка
d. соціалістична республіка
Question 14
Балів: 1
Фотоапарат, подарований Андрію дідом у день його народження (14 років), став його власністю. Отже, у Андрія є право власності на цю річ. Віднині Андрій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. має право володіти фотоапаратом, користуватися ним
b. має право володіти фотоапаратом
c. має право володіти, користуватися, а також зі згоди батьків розпоряджатися фотоапаратом
Question 15
Балів: 1
Реальні договори вважаються укладеними, якщо:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виявлено волю двох осіб
b. здійснено фактичну передачу речі
c. є досягнення згоди з основних умов договору
d. є нотаріальне посвідчення
Question 16
Балів: 1
Вкажіть одну з форм безпосередньої участі народу в управлінні державою, передбачену Конституцією України:
Виберіть одну правильну відповідь
a. діяльність омбудсмена
b. референдум
c. плебісцит
d. діяльність депутатів Верховної Ради
Question 17
Балів: 1
Правоздатність і дієздатність юридичної особи настає з дня:
Виберіть одну правильну відповідь
a. з моменту державної реєстрації
b. отримання документа про вищу освіту
c. прийняття особи на роботу у правоохоронні органи
Question 18
Балів: 1
Назвіть необхідні умови трудового договору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. випробування під час прийняття на роботу
b. домовленість про факт прийняття на роботу
c. розмір оплати праці
d. встановлення соціально-побутових пільг
Question 19
Балів: 1
Про наступне вивільнення працівників необхідно персонально попереджувати не пізніше ніж за:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не регламентується трудовим законодавством
b. 2 місяці
c. 2 тижні
d. 1 місяць
Question 20
Балів: 1
Зміст колективного договору становлять:
Виберіть одну правильну відповідь
a. трудові права осіб, які уклали колективний договір
b. суб’єкти колективного договору
c. взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин
d. об’єкти (матеріальні блага) колективного договору
Question 21
Балів: 1
Шлюбний вік, встановлений в Україні (для чоловіків і жінок):
Виберіть одну правильну відповідь
a. 18р. — 18 р.
b. 18 р. — 16 р.
c. 17 р. — 17 р.
d. 18 р. — 17 р.
Question 22
Балів: 1
Шлюб вважається розірваним з моменту:
Виберіть одну правильну відповідь
a. подання заяви одного з подружжя на розлучення
b. рішення суду про розірвання шлюбу
c. припинення спільного проживання подружжя
d. реєстрації розірвання шлюбу в органах РАГСу
Question 23
Балів: 1
Предметом адміністративного правового регулювання є суспільні відносини, що виникають, змінюються або припиняються у сфері:
Виберіть одну правильну відповідь
a. державного стимулювання
b. державного управління
c. судової влади
d. законодавчої діяльності
Question 24
Балів: 1
Юридична особа — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємство
b. працівник державного нотаріату
c. особа, що працює в правоохоронних органах
d. особа, що має вищу освіту
Question 25
Балів: 1
Строк адміністративного арешту становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. до 15 діб
b. до 10 діб
c. два тижні
d. до 1 місяця
Question 26
Балів: 1
Ознаками, що характеризують наявність злочину, є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. суспільна небезпека діяння
b. кримінальна протиправність діяння
c. караність діяння
Question 27
Балів: 1
Вкажіть, у якій відповіді міститься повний перелік осіб, які можуть бути суб’єктом злочину:
Виберіть одну правильну відповідь
a. особи, які старші 14 років
b. усі дорослі громадяни
c. особи, які досягли 16-річного віку, а також особи, які досягли 14 років — за вчинення окремих злочинів, прямо передбачених в кримінальному законі
d. дорослі і неповнолітні, що досягли 14 років
e. особи, які досягли 16-річного віку
Question 28
Балів: 1
За яке з трьох правопорушень настане адміністративна відповідальність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. запізнення на роботу
b. приниження честі, гідності та ділової репутації
c. порушення правил пожежної безпеки
Question 29
Балів: 1
До підстав кримінальної відповідальності відносять:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проступок
b. злочин
c. вирок суду
Question 30
Балів: 1
Об’єктом злочину є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом
b. предмети
c. суспільні відносини

d. гроші, матеріальні цінності

 

 

Рейтинг@Mail.ru