Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Правознавство (МАУП)

 

90 стор., 100 грн.

 

Тема 1. Держава як соціальний інститут
Контрольні питання до теми 1
1. Визначити загальну характеристик у теорій походження держави та права.
2. Дати характеристику співвідношенню влади додержавного суспільства та державної влади.
3. Охарактеризувати завдання та функції держави.
4. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади.
5. Перерахуйте ознаки, які свідчать про те, що держава займає в політичній системі суспільства центральне місце.
6. Перерахуйте ознаки федерації. Наведіть приклади федеративних держав.
7. Перерахуйте основні принципи організації і діяльності державного апарату.
8. Дайте визначення держави з точки зору її загальносоціальної сутності.
9. Перерахуйте елементи структури механізму держави.

Тема 2. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави . Право в системі засобів соціального регулювання
Тестові завдання до теми 2
Question 1
Балів: 1
До ознак правової держави належать:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. взаємна відповідальність держави і особи;
b. наявність відособленої території;
c. верховенство права.
d. наявність апарату управління та примусу;
Question 2
Балів: 1
Який з видів соціальних норм регулює найбільший обсяг суспільних відносин:
Виберіть одну правильну відповідь
a. релігійні норми;
b. норми-звичаї.
c. норми права;
d. норми моралі;
Question 3
Балів: 1
Джерелами (формами) права є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. норми моралі;
b. релігійні норми.
c. корпоративні норми;
d. нормативно-правові акти;
Question 4
Балів: 1
Диспозиція — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. частина правової норми, в якій зазначаються заходи державного примусу;
b. частина правової норми, в якій зазначається саме правило поведінки.
c. частина правової норми, в якій вказуються умови за якої діє дана норма;
Question 5
Балів: 1
Нормативно-правовий акт — це:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. санкціоноване державою правило поведінки;
b. система правових норм, що встановлюються чи санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин.
c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові норми;
Question 6
Балів: 1
Які з перелічених елементів є структурними елементами системи права:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. галузь права;
b. інститут права;
c. закони держави;
d. норми релігії.

Question 7
Балів: 1
Елементами структури норми права є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проскрипція;
b. диспозиція;
c. кондемнація.
d. інтенція;

Question 8
Балів: 1
Система законодавства — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів даної держави;
b. комплекс нормативно-правових актів, розділених на певні галузі;
c. система загальнообов’язкових формальновизначених правил поведінки, що встановлюються державою з метою регулювання суспільних відносин.
d. діяльність по впорядкуванню чинних нормативно-правових актів і приведенню їх у певну систему;
Question 9
Балів: 1
Які з названих елементів входять до структури системи права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підзаконний нормативний акт.
b. правові відносини;
c. норми права;
d. правопорушення;
Question 10
Балів: 1
Яка з названих ознак є ознакою норми права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наявність державних повноважень;
b. формальна визначеність.
c. однорідність;
d. постійність;

Question 11
Балів: 1
Який орган державної влади України має право видавати укази :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Верховна Рада;
b. Кабінет Міністрів;
c. Президент;
d. Президія Верховної Ради;
e. Прем`єр-міністр.

Тема 3 . Правові відносини. Правосвідомість та правова культура
Контрольні питання до теми 3
1. Дайте визначення правовому вихованню.
2. Охарактеризуйте структуру правового виховання.
3. Визначити основні ознаки правового виховання.
4. Визначити особливості морального виховання.
5. В чому полягає формування правової свідомості?
6. Визначити особливості правового виховання.
7. В чому полягає правова вихованість?
8. Розкрити сутність поняття правова культура.
9. Особливості поняття правової компетентності.
10. Засоби та методи правового виховання.
11. Назвати види правосвідомості.
12. В чому полягає правовий нігілізм.
13. Засоби та особливості, які спричинюють зведення до мінімуму правового нігілізму.
14. Правова відповідальність: ознаки та підстави.

Тема 4 . Загальна характеристика Конституційного права.
Контрольні питання до теми 4
1. Дайте визначення правовому вихованню
2. Охарактеризуйте структуру правового виховання
3. Визначити особливості морального виховання
4. В чому полягає формування правової свідомості?
5. В чому полягає правова вихованість?
6. Особливості поняття правової компетентності
7. В чому полягає правовий нігілізм
8. Правова відповідальність: ознаки та підстави
9. Поняття, предмет і метод конституційного права
10. Джерела конституційного права
11. Види і форми конституцій
12. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні

Тема 5. Правовий статус особи в Україні
Контрольні питання до теми 5
1. Дайте характеристику конституційним принципам правового статусу особи в Україні.
2. Охарактеризуйте конституційні обов`язки громадян України.
3. Визначіть конституційні громадянські (особисті) та політичні права людини і громадянина.
4. Охарактеризуйте конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина.
5. Дайте визначення конституційно-правового статусу особи та його основні ознаки.
6. Розкрийте сутність громадянства України.
4. Зробіть класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина.

Тема 6. Конституційно-правові форми народовладдя в Україні
Контрольні питання до теми 6
1. В чому полягає народовладдя.
2. Визначіть поняття і типи рефендумів.
3. Якою виборча система і право України.
4. Вибори в Україні: поняття і основні принципи.
5. Види виборів і виборчих систем.
6. Згрупуйте повноваження Президента України.
7 .Яке місце в системі органів влади посідає Кабінет Міністрів України?
8 Назвіть повноваження депутата ВРУ.
9. Назвіть принципи організації та діяльності органів державної влади.
10. Назвіть склад Кабінету Міністрів України.

Тема 7. Цивільне право
Контрольні питання до теми 7
1. Охарактеризуйте систему цивільного законодавства.
2. Який порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов`язків?
3. Які способи здійснення захисту права власності ви знаєте?
4. Охарактеризуйте форми та способи забезпечення виконання зобов`язань.
5. У чому полягає цивільно-правова відповідальність?
6. Дайте характеристику суб»єктам і об ’ єктам цивільних правовідносин.
7. На основі Цивільного кодексу України дайте загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, які найчастіше зустрічаються на практиці.
8. Що таке заповідальний відказ?
9. Додайте договірні зобов ’ язання до вищезазначених у тексті лекції.
10 Які об ’ єкти інтелектуальної власності Вам відомі.

Тема 8. Основи трудового права
Контрольні питання до теми 8
1. Охарактеризуйте трудовий контракт. Які його особливості і чим він відрізняється від звичайного трудового договору?
2. Які документи працівник надає для прийняття його на роботу?
3.Які особливості застосування дисциплінарної відповідальності?
4. Що таке робочий час та його тривалість?
5. Як вирішуються колективні спори?
6. Розмежуйте такі поняття «матеріальна відповідальність» та «дисциплінарна відповідальність».
7. Сторони і зміст трудового договору.
8. Трудові правовідносини.
9. Прийняття на роботу і звільнення з роботи.
10. Трудова дисципліна.

Тема 9. Основи адміністративного та кримінального права України
Контрольні питання до теми 9
1. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення
2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
3. Система і джерела адміністративного права
4. Адміністративні правовідносини
5. Поняття адміністративного проступку
6. Адміністративна відповідальність
7. Адміністративні стягнення: поняття та види
8. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика
9. Місце кримінального права в національній системі права України
10. Кримінальне законодавство
11. Поняття й ознаки злочину
12. Поняття складу злочину. Стадії злочину
13. Співучасть у злочині
14. Добровільна відмова від вчинення злочину
15. Поняття неосудності

16. Цілі й види кримінального покарання

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru