Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Професійна орієнтація. Підготовка кадрів (МАУП)

 

32 стор., 100 грн.

 

Завдання до теми 1

Практичне заняття №1  

Мета заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб.

Методичне забезпечення – тести.

Позааудиторна самостійна робота.

Завдання №1

Інcтрукція до вибору професії

Наведене нижче заняття було розроблено для того, щоб допомогти Вам порівняти ці типи характеристик робіт з Вашими інтересами і навичками. Перераховані і визначені 17 характеристик і вимог до спеціальностей, які наведені, відповідніо, в нижченаведеній схемі з більш ніж 200 посадами.   ************** (есть продолжение)

 

Тест до теми 2

Question 1

Мета профорієнтаційної роботи серед молоді:

  a. визначити можливості молоді 

  b. формувати у молоді знань, умінь і навичок   

  c. знайомити молодь з потребами суспільного розвитку         

  d. формувати у молоді здібності   

  e. розвивати інтереси і нахили молоді     

  f. визначити функції та методи роботи   

  g. віднайти оптимальний рівень особистих бажань і суспільних потреб

 

Question 2

 Виявлення та формування інтересів, нахилів і здібностей особистості, надання допомоги

 їй у виборі професії забезпечує:

  a. соціально-економічний аспект управління профорієнтацією         

  b. медико-біологічннй аспект управління; профорієнтацією 

  c. психолого-педагогічний аспект управління профорієнтацією        

 

Question 3

Механізми покращання якісного складу робочої сили, її вдоволення процесом праці,

засвоєння системи знань проглядаються в:

  a. психолого-педагогічному аспекті управління профорієнтаційною роботою             

  b. медико-психологічному аспекті управління 

  c. соціально-економічному аспекті управління профорієнтаційною роботою             

 

Question 4

 Головними завданнями професійної орієнтації є:

  a. оцінювання здібностей 

  b. класифікація галузей виробництва      

  c. зміст медичного висновку         

  d. характеристика робочого місця            

  e. оцінка ринку праці робочої сили         

 

Question 5

Систему заходів профорієнтаційної роботи здійснюють працівники:

  a. працівники служб зайнятості і консультанти кабінетів професійної орієнтації     

  b. вчені у наукових лабораторіях 

  c. трудові колективи на виробництві       

  d. бібліотек   

  e. вчителі шкіл         

 

Question 6

У кабінеті профорієнтації, де проводиться широкий спектр робіт з інформації, профдіагностики, профконсультацій та профадаптацій населення, працюють такі спеціалісти:

  a. секретар    

  b. лікар-терапевт     

  c. психоаналітик     

  d. статистик 

  e. профконсультант            

  f. санітарний лікар 

 

Question 7

Кабінети профорієнтації, як важлива ланка професійної освіти, функціонують:

  a. у школах, профтехучилищах     

  b. у центрах профорієнтації          

  c. у центрах молоді             

  d. на виробництві    

  e. у вищих навчальних закладах: і технікумах   

  f. у музеях і кінотеатрах    

  g. у центрах зайнятості      

 

Question 8

Народження профорієнтації на рубежі XX ст. було зумовлено

  a. розвитком виробництва та розподілом праці             

  b. зростанням добробуту населення         

  c. високими показниками праці   

  d. інтересами суспільства 

  e. зростанням чисельності населення      

  f. ростом культури населення       

 

Question 9

Профвідбір і профадалтація — складова:

  a. профорієнтації    

  b. теорії управлінських рішень     

  c. соціології праці   

  d. охорони праці      

  e. педагогіки            

  f. психології праці 

 

Question 10

Професіональна консультація — складова:

  a. мистецтвознавства          

  b. екології     

  c. теорії машин і механізмів         

  d. охорони праці      

  e. профорієнтації    

  f. менеджменту       

 

Question 11

До професій типу "людина —людина" належать такі:

  a. екскурсовод         

  b. менеджер 

  c. паспортистка       

  d. бібліограф            

  e. аудитор     

  f. журналіст 

  g. товарознавець      

  h. нормувальник      

  i. ветеринар 

 

Question 12

До професій типу "людина—техніка" належать такі:

  a. лаборант хімічно-бактерюлогічної лабораторії         

  b. паспортистка       

  c. пожежник             

  d. товарознавець      

  e. провідник вагона             

  f. фармацевт             

 

Question 13

Головна мета профорієнтаційної роботи:

  a. тестування            

  b. навчання на курсах ЦЗ   

  c. відвідування семінарів   

  d. підвищення конкурентоспроможності            

  e. ефективна зайнятість населення          

 

Question 14

Складовими елементами профорієнтації є:

  a. профуправління   

  b. профконсультація           

  c. профвідбір            

  d. профнавчання      

  e. профадаптація     

 

Question 15

Профорієнтація керується принципами

  a. конфіденційність            

  b. комплексність     

  c. добровільність     

  d. діяльність             

  e. вимогливість        

  f. доступність          

 

Question 16

Профорієнтаційну роботу здійснюють:

  a. кадрові агенції     

  b. відділи кадрів      

  c. кабінети профорієнтації в навчальних закладах        

  d. центри зайнятості           

  e. керівники підприємств 

  f. соціологічні служби

 

Завдання до теми 3

Практичне заняття №3  

Ціль заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб.

Методичне забезпечення – тести.

Позааудиторна самостійна робота.

Практичне заняття.

Завдання по тестуванню професійної придатності (самостійна позааудиторна робота).

Ціль – засвоєння методики тестування.  ******* (есть продолжение)

 

Завдання до теми 4

 

Тема 4.1

ОЦІНКА МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

На перевірку подається звіт у вигляді тексту: Основні мотиви професійного самовизначення студента ________(група) такі:…….

Бланк для заповнення.

Методика оцінки основних мотивів вибору професії.

Наведена далі методика дозволяє встановити роль тих або інших мотивів при обранні професії конкретною людино.

Сутність методики у наступному. Використовується опитувальник, в якому міститься 18 суджень (оцінок) і одно – професії. Ці судження висловлюють 9 груп мотивів:  ******** (есть продолжение)

 

Тема 4.2

ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОСТІ МИСЛЕННЯ У МЕНЕДЖЕРІВ

Мета дослідження - визначити у бухгалтерів рівень розвитку аналітичності індуктивного мислення в умовах обмеженого часу.

Матеріал та обладнання: бланк із 15 рядами чисел, розставлених у певній закономірності (варіант IV) субтесту шкали Р.Амтхауера, ручка та секундомір.  ********** (есть продолжение)

 

Завдання до теми 5

 

Тема 5.1

Практичне заняття 5.

Ціль заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб.

Методичне забезпечення – тести.

Позааудиторна самостійна робота.

ОЦІНКА ТИПУ МИСЛЕННЯ ТА РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Вступні зауваження. Мислення – узагальнена і опосередкована форма психічного відображення людиною навколишньою дійсності  ****** (есть продолжение)

 

Тема 5.2

Практичне заняття-профконсультація

До початку заняття студенти представляють звіт про виконання самостійної роботи (всі завдання мають бути виконані).

Професіографічна консультація.

Ціль заняття – засвоєння студентами техніки процесу професіографічного консультування згідно з рекомендованим в посібнику варіантом та використання інформації.

Бланк №1. Заповнення результатів оцінки   *********** (есть продолжение)

 

Завдання до теми 6

Перелік контрольних питань до теми 6:

  1. Поняття неперервного навчання.
  2. Цілі неперервного навчання.
  3. Ключові характеристики неперервного навчання.
  4. Види та форми неперервного навчання керівників та спеціалістів.
  5. Неперервне навчання робочих кадрів.
  6. Організаційні та методичні системи неперервного навчання.
  7. Схема визначення потреб у навчанні й пануванні освіти персоналу.
  8. Які навчальні заклади займаються системою неперервного навчання?
  9. Як оцінюються результати ефективності інвестицій в навчання?
  10. Форми і зміст програм навчання.

 

Завдання:

Підготуйте програму самонавчання по формі:

Ф.І.Б. студента, группа

 

Обгрунтування потреби у навчанні

Форми навчання

Термін навчання

Конкретні теми навчання

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru