Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Психологічна корекція – тести ( МАУП)

 

25 грн.

 

Question 1

Балів: 1

Психологічна корекція це

a. поради психолога батькам, щодо виховання дітей

b. вплив на розвиток певних психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення

c. виправлення вад характеру

d. метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта

Question 2

Балів: 1

Головним завданням психокорекційних програм є

a. лікування психічно хворих

b. навчання та тренінг

c. засвоєння нових навичок поведiнки, спiлкування, запам'ятовування

d. підвищення самооцінки підлітків

Question 3

Балів: 1

Психотерапiя - це

a. комплексний лiкувальний вербальний і невербальний вплив

b. вплив на самосвiдомiсть людини при психiчних, нервових та психосоматичних захворюваннях

c. психоаналіз

d. оптимізація сімейних стосунків

Question 4

Балів: 1

Методи клiнiчної психотерапiї це –

a. фармакотерапія

b. рацiональна терапiя

c. гiпноз, навiювання та самонавiювання

d. тестування

Question 5

Балів: 1

Психокорекцiйна робота не включає такi види діяльності, як

a. корекція аури

b. психотренiнг

c. iндивiдуальна та групова психологiчна корекцiя

d. консультативна робота iз сiм'єю

Question 6

Балів: 1

Принцип усвідомленої згоди полягає в тому, що

a. Психолог має свідомо погодитись з поглядами батьків

b. Відповідальні особи, дитина та психолог мають узгодити між собою мету, завдання та особливості проведення корекційної програми

c. Про проведення корекційних програм слід повідомити адміністрацію

d. Психолог має усвідомити мету своєї роботи

Question 7

Балів: 1

Принцип усвідомленої згоди дозволяє психологу

a. порушувати принцип конфіденційності

b. користуватися стандартними корекційними програмами

c. не створювати коаліцій з дитиною проти батьків або вчителів

d. не створювати коаліцій з батьками проти дитини

Question 8

Балів: 1

Принципом корекційної роботи з особами з емоційними розладами має бути

a. присутність батьків під час спілкування з дитиною

b. інформаційна відкритість

c. чітка регламентація зустрічей

d. конфіденційність

Question 9

Балів: 1

Основні вимоги до корекційних програм:

a. Затвердження їх у районному відділі освіти

b. Вони мають бути запатентовані

c. Вони мають відповідати віковим та психологічним особливостям дитини

d. Вони мають містити ігрові вправи

Question 10

Балів: 1

Інтенсивність та пролонгованість психокорекційних заходів

a. залежить від особливостей дитини та її батьків

b. Пов’язана з фінансовими можливостями батьків

c. залежать як від теоретичних поглядів психолога

d. Що більша – то ефективніша

Question 11

Балів: 1

Артотерапія застосовується

a. При розладах мовлення

b. При затримках психічного розвитку

c. Для дітей інших культур

d. Для дітей та дорослих, що страждають на емоційні розлади

Question 12

Балів: 1

Холдінг використовується

a. при поведінкових порушеннях

b. при корекції раннього дитячого артизму

c. при психосоматичних захворюваннях

d. при алалії

Question 13

Балів: 1

Жетонний метод полягає в тому, що за правильну поведінку людина отримує „жетон”,

a. які по мірі їх накопичення дають право на отримання пільг

b. який відповідає сценарію її підсвідомої „гри”

c. який подобається людині

d. який вона хоче підсвідомо отримати

Question 14

Балів: 1

Методи, засновані на принципі біологічного зворотного зв’язку, дозволяють

a. використання біологічних добавок за призначенням

b. сформувати умовні рефлекси

c. здійснити саморегуляцію фізіологічних процесів

d. зрозуміти причину психосоматичного розладу

Question 15

Балів: 1

Казка, не має містити таку частину, що не властива чарівній казці:

a. винагорода

b. Дім

c. Герой

d. мораль

Question 16

Балів: 1

Дисфункціональною не можна вважати родину, яка не справляється із

a. веденням домогосподарства

b. спілкуванням з друзями

c. матеріальною та емоційною підтримкою членів сім’ї

d. вихованням дітей

Question 17

Балів: 1

При аналізі спогадів психолог має звернути увагу на:

a. самооцінку учасників спогадів

b. стосунки та методи досягнення мети

c. почуття

d. підсвідомі потяги

Question 18

Балів: 1

Вислуховуючи спогади одне одного, члени родини починають

a. обговорювати їх значення

b. сваритися

c. давати свої інтерпретації цих спогадів

d. значно краще розуміти причини поведінки інших людей

Question 19

Балів: 1

Психолог на початковому етапі лялькового інтерв’ю спостерігає

a. методи вирішення завдань

b. теми гри

c. які з продемонстрованих поведінкових стратегій потребують зміни

d. які саме іграшки вони використовують

Question 20

Балів: 1

На етапі аналізу лялькового інтерв’ю психолог звертає увагу

a. що саме вони обирають та пропонують одне одному

b. на проблеми та сенс, що вкладали учасники у свою гру

c. Спілкування під час гри

d. Як учасники обирають та пропонують іграшки

Question 21

Балів: 1

Який з цих симптомів не свідчить про порушення когнітивної сфери?

a. Порушення пам’яті

b. Раптові напади плачу

c. Розлади мислення

d. Недостатність у розвитку уваги

Question 22

Балів: 1

Які з цих запитань доречні при роботі з поведінковими розладами?

a. - Якщо дитина буде так поводитись і надалі, чи виникнуть в неї проблеми?

b. - Чи дійсно ця поведінка небезпечна для самої дитини або оточуючих?

c. - Чому дитина так поводиться?

d. - Чи перешкоджає така поведінка більш корисним заняттям?

Question 23

Балів: 1

При поведінкових порушеннях батьки мають

a. Частіше сварити дитину

b. Не звертати на дитину уваги

c. Частіше хвалити дитину за гарні вчинки

d. Наводити приклад доброї поведінки інших дітей

Question 24

Балів: 1

З дітьми дошкільного віку частіше використовуються

a. індивідуальні програми

b. сімейна психокорекція

c. групові програми

Question 25

Балів: 1

Психолог проводить заняття

a. у обов’язковій відсутності батьків

b. в дитини вдома та допомагає батькам, надаючи їм інструкції, щодо занять з дитиною

c. в своєму приміщенні

d. у присутності братів або сестер дитини

Question 26

Балів: 1

Діти з сильним типом нервової системи

a. агресивну поведінку

b. демонструють гіперактивність

c. скаржаться на страхи

d. часто плачуть

Question 27

Балів: 1

Діти із слабким типом нервової системи

a. часто плачуть

b. ламають іграшки

c. намагаються ототожнити себе з агресором

d. відчувають сильну тривогу навіть у безпечних ситуаціях

Question 28

Балів: 1

Аутогенне тренування –

a. це тілесно-орієнтовані вправи

b. засіб підвищення самооцінки

c. активний метод психопрофілактики та психогігієни

d. метод гіпнотичного впливу

Question 29

Балів: 1

Сенситивний тип акцентуації проявляється такими рисами:

a. занижена самооцінка

b. висока вразливість

c. агресивність

d. відлюдькуватість

Question 30

Балів: 1

Елементи акторського тренінгу широко застосовуються при роботі

a. З пiдлiтками з астенічними типами акцентуації

b. З агресивною поведінкою

c. Психосоматичними захворюваннями

d. Неврозами

Question 31

Балів: 1

Критеріями ефективності соціальної адаптації можна вважати:

a. социометричеський статус і задоволеність відносинами в колективі

b. участь у суспільній роботі і задоволеність цією участю

c. виконання доручень керівництва

d. отримання заробітної платні

Question 32

Балів: 1

Культура організації, як система, не містить у собі наступні опорні чи базові позиції:

a. функціональні обов’язки персоналу

b. мова, чи сленг жаргон

c. образи, символи, метафори, атрибути

d. історію організації і легенди про неї

e. норми, принципи і правила організації

Question 33

Балів: 1

В дослідження професійної орієнтації безробітних не входять такі кроки:

a. Інформація про стосунки у родині безробітного

b. Інформація щодо хоббі та уподобань людини

c. Інформація про його матеріальне становище

d. Інформація про стан здоров’я безробітного

e. Інформація щодо трудового досвіду (всі види праці, якими займалася людина протягом життя)

Question 34

Балів: 1

Базова проблема, що перешкоджає успішній трудовій діяльності може бути пов’язана з

a. Довготривалістю безробіття

b. Відсутністю професійного вибору

c. Поведінкою під час співбесіди

d. Небажанням працювати

e. Нереалістичним професійним вибором

Question 35

Балів: 1

Які стратегії використовують довготривалі безробітні з метою вирішення кризової ситуації втрати роботи.

a. при перших невдачах відмовляються і від пошуку роботи і від шляхів самореалізації

b. орієнтовані переважно на пошук роботи

c. виявлення можливостей самореалізації в обхід професійного самовизначення

d. прагнуть до підприємницької діяльності

Question 36

Балів: 1

Адиктивна поведінка - термін, що означає поведінку людини,

a. яка забагато їсть

b. яка обтяжена хімічною залежністю

c. яка грає в комп’ютерні ігри

d. яка весь час дивиться телевізор

Question 37

Балів: 1

Які головні області підкріплення, властиві інтерактивним аспектам Інтернету

a. сексуальне задоволення

b. наявність інформації

c. "створення персони"

d. можливість отримання рефератів та контрольних

e. соціальна підтримка

Question 38

Балів: 1

Який прийом не використовують для залучення прихожан:

a. сексуальна вседозволеність

b. підкреслення унікальності підлітка та його приналежності до „обраних”

c. обіцянку вирішити проблеми з пошуком сенсу життя

d. „бомбардування Любов’ю”

e. ритмічно повторювані мантри або молитви

Question 39

Балів: 1

Який з підлітків потребує медичної допомоги:

a. Той, хто є регулярним прихожанином церкви «Діти Бога»

b. Той що по 4 години на день спілкується в чаті

c. Той, хто щодня палить цигарки з марихуаною

d. Той, що випиває щодня пляшку пива

Question 40

Балів: 1

На етапі фонового полiнаркотизму

a. Підвищується толерантність до психоактивних речовин

b. Підлітки вживають переважно ін’єкційні наркотики

c. Підліток вживає алкоголь

d. Починаються прояви абстиненції

Question 41

Балів: 1

При проведенні групової психокоригуючої роботи з дітьми та пiдлiтками бажано дотримуватися таких принципів відбору до групи:

a. відносна не однорідність групи за віком (різниця більша за три роки)

b. максимальна різнорідність за акцентуаціями

c. залежно від характеру групи її чисельність може бути різною, але оптимальна - 15-40 осіб

d. вельми бажана відкритість групи (різні учасники працюють не на всіх заняттях)

Question 42

Балів: 1

Створенню робочого настрою групи сприяє

a. Запізнення учасників

b. Проведенні тренінгів в одному й тому ж приміщенні

c. Гучна музика

d. Аромотерапія

Question 43

Балів: 1

Проведення групових психокоригуючих занять не може бути успішним при таких станах:

a. гострих психічних розладах

b. порушеннях спілкування

c. високій агресивності

d. епізодичному нарковживанні

e. неадекватній самооцінці та соціальній дезадаптації

Question 44

Балів: 1

Протипоказання для групової психокоригуючої роботи:

a. виражена рухова розгальмованість

b. наявність психічних розладів (марення, галюцинації, недоумство)

c. риси демонстративності

d. попереднє знайомство з тренером

e. проблеми інтимно-особистісного характеру (сексуальні порушення, пережиті психотравми тощо)

Question 45

Балів: 1

Будь-яка група, що існує достатньо часу та поєднана загальною справою створює свою соціально-психологічну структуру. Вона буде залежати від

a. Кількості учасників

b. Статі та віку учасників

c. Наявності одного або кількох лідерів

d. Структури спілкування в групі

e. Стадії розвитку групи

 

Рейтинг@Mail.ru